י"ח תמוז התשפ"ד
24.07.2024
תורה תורה חגרי שק

יתומים היינו ואין אב: תחושת יתמות בכל תפוצות ישראל

אבל כבד עוטף את עם ישראל בארץ הקודש ובגולה על הסתלקות המנורה הטהורה רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, בהיכלי התורה, הישיבות הקדושות, הכוללים ובבתי המדרשות יוחדו שיחות חיזוק והתעוררות על האבדה הגדולה בהסתלקות רבן של כל בני הגולה. לאחר שנשבה ארון האלוקים, בכל קהילות ישראל בארה"ק ובתפוצות מתכנסים בימי שבעה דנחמתא לשמוע קול נהי בכי ומספד על התורה, המקרא, המשנה והאגדה, שנוטל מעל ראשנו, להתעורר ולהגות מוסר מחיי מרן זצוק"ל

יתומים היינו ואין אב: תחושת יתמות בכל תפוצות ישראל
עצרות והספדים על הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בארה"ב צילום: באדיבות המצלם

אבל כבד ותחושת יתמות נוראה אופפות את כל קהילות ישראל ברחבי העולם היהודי בארץ הקודש ובגולה, יממה לאחר מסע ההלוויה ההמוני בהשתתפות מאות אלפים מכל גווני הקשת של כלל ישראל, כאשר בכל אתר ואתר, מבכים מרה את פטירת אחד משיירי כנסת הגדולה, אשר הגן על העולם בתורתו ותפילתו שבקעו רקיעים, וכלל ישראל בכל תפוצותיו נושע מברכותיו.

המונים מגיעים לנחם את בניו הגאונים במעונו שברחוב רשב"ם 23, בעיבורה של העיר בני ברק, הבית אשר היה הכתובת והמשענת עשרות רבות בשנים לכל יהודי ויהודי בעולם כולו, משם יצאה תורה, הוראה והנהגה, ושם זכו המוני בית ישראל כל יחיד ויחיד, לקבל מענה וברכה, משם הקרין מאורו הגדול לעם ד' כולו, ועתה אבד "הגברא רבא היחיד בעולם", כפי שהעיד רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א בדברי הספדו במסע ההלוויה.

המוני המנחמים היו טרוטי עין מדמעה, ממאנים בעצמם להתנחם, עצרות חיזוק והתעוררות, קול נהי ומספד מר. האסון הכבד לעולם בהסתלקותו בחטף בפניא דמעלי שבתא, בעת שמחת הפורים בערים המוקפין, הכה בתדהמה את כל עולם התורה בארץ ובתפוצות ובכל היכלי התורה, הישיבות הקדושות, הכוללים ובבתי המדרשות ייוחדו שיחות חיזוק והתעוררות על האבידה הגדולה בהסתלקות רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה הגרשי"ח קניבסקי זצוק"ל, על כי נשבה ארון האלוקים ובימים אלו של שבעה ימי נחמתא מתכנסים בכל קהילה וקהילה בעולם היהודי לעצרות חיזוק והתעוררות לשמוע קול נהי ובכי ומספד מר על התורה, המקרא, המשנה והאגדה, שנוטל מעולמנו, כי כבה נר המערבי, בוטל התמיד ונגנזה המנורה הטהורה, עמוד הענן אשר הלך לפני המחנה, להתעורר ולהגות מוסר מחיי מרן זצוק"ל, אי תורה, תלמיד והלומדה, מפי מרנן ורבנן גדולי ישראל אדירי התורה, ראשי הישיבות והכוללים ורבני הקהילות שליט"א.

הערב יתכנסו בישיבת "חכמת שלמה" בשכונת בית וגן בירושלים, לעצרת התעוררות והספד על פטירת מרן שר התורה זצוק"ל בשעה 9:00 בערב. יספידו, ראשי הישיבה שליט"א וחדב"נ הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א.

מספד מר על הסתלקות רבן של ישראל יתקיים בשעה 6.30 הערב, בהיכל ישיבת "אור אלחנן" בירושלים. יספידוהו מרה חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבות "ארחות תורה", הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מראשי ישיבת פוניבז', וראשי הישיבה הג"ר חיים אריה חדש שליט"א והג"ר צבי אליעזר וינפלד שליט"א.

עצרת מספד וקינה תתקיים הערב, בבית הכנסת "פאג"י אשכנז" ברח' אחינועם בירושלים. העצרת תתחיל בשעה 8:30 בדיוק. יספידו הרבנים הגאונים: הגאון רבי אליהו דיסקין מראשי ישיבת "נתיב הדעת", הגאון רבי חיים פרץ ברמן מראשי ישיבת פוניבז' והגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד מרא דאתרא דרכסים.

תלמידי ישיבת "גאון יעקב" והמוני בוגרי הישיבה יתכנסו הערב בשעה 6.30 למספד תמרורים על אביהם של ישראל שנשא את הישיבה ותלמידיה על ליבו, בהיכל הישיבה ברחוב נחמיה 13 בני ברק. יספידוהו מרה ראש הישיבה הגאון ר"ז ברלין וראש ישיבות "גאון יעקב" ו"חכמה ודעת" הגאון רבי נתן זוכובסקי.

רשת הכוללים "כולל טהרות" תקיים עצרת התעוררות ביום חמישי, בבית המדרש "אהל תמר" רחוב יונה הנביא 2 בני ברק. יספידו: חתנו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן, ראש ישיבות "ארחות תורה", הגאון רבי זאב כהן, מראשי ישיבת "מאור התלמוד". הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש כולל טהרות ומראשי ישיבת "ארחות תורה". נכדו, הגאון רבי גדליה הוניגסברג ר"מ ישיבת "שערי תורה".

הערב יתכנסו בהיכל ישיבת מיר-ברכפלד, לקול נהי, בכי ומספד על פטירת מרן שר התורה זצוק"ל, בשעה 9:00 בערב. יספידו ראשי הישיבה שליט"א והגאון הגדול רבי אביעזר פילץ, ר"י "תושיה" בתפרח.

בביהכ"נ קהילת "שאגת אריה" במודיעין עילית רחוב שאגת אריה, יתקיים הערב הספד, בשעה 21:15. יספידוהו רב ביהכ"נ בן אחותו של מרן זצוק"ל הגאון רבי דוד קסלר, ונכדו נאמן ביתו הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א.

ביישוב אחיסמך תושבי שכונת גני אילון באחיסמך יתכנסו בשעה 8 הערב בבית המדרש הגדול חניכי הישיבות ובבית הכנסת המרכזי לעצרת התעוררות והספד מרכזי על שריפת גווילי ספר התורה בהילקחו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל בחטף מעמנו. את ההספד המרכזי ישא הגאון הגדול רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה. כן יספידוהו הגאון רבי שמעון גלאי, מרא דאתרא הגאון רבי שבח רוזנבלט, מרא דאתרא הגאון רבי חזקיהו אברהם ברוידא הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי גדליה הוניגסברג, נכד מרן זצוק"ל והגאון רבי יעקב לנדו.

כבר אמש נערכו הספדים רבים, במרכזם נשמעו דברי הספד והתעוררות בכולל "חזון איש", שם כיהן מרן זצוק"ל כנשיא הכולל והגה ולן בעומק סודות התורה במקום עשרות שנים. את משא ההספד המרכזי נשא הגאון הגדול ר"ד לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, וכ"ק האדמו"ר מצאנז, הגאון הגדול רא"י קוק, ר"י "מאור התלמוד", המשגיח הגאון הצדיק ר"ד סגל, הגאון ר"י הלל שליט"א ר"י "אהבת שלום", הגאון ר"ש רוזנברג, ורבה של ב"ב הגאון רש"צ רוזנבלט,

בישיבת "אמרי משה" בירושלים התכנסו אמש לעצרת התעוררות, במרכזה נשאו דברי התעוררות ומספד הגאון הגדול רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, הגרי"מ זילבר, ר"י זוויעהל, הגרח"י מישקובסקי, משגיח ישיבות "ארחות תורה", והגר"א דיסקין, מראשי ישיבת "נתיב הדעת".

בבית המדרש המרכזי דקהילת "שערי תבונה" בשכונת רמות א' בירושלים, ספדו זקן הרבנים ורבה של העיר העתיקה הגאון רבי אביגדור נבנצל, הגרח"פ ברמן, ר"מ ישיבת פוניבז', הגרח"י מישקובסקי, משגיח ישיבת "ארחות תורה", הגאון רבי בונים שרייבר, ראש ישיבת "נתיב הדעת", המרא דאתרא הגר"י גואלמן, ונכדו ונאמן ביתו הגר"ג הוניגסברג.

בבית הכנסת המרכזי צא"י רמת אהרן ברח' רוזנהיים בב"ב ספדו נרגשות הגאון רבי מנדל לובין, המרא דאתרא, הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת "עטרת שלמה", הגאון רבי שמעון גלאי, והגאון רבי מאיר שטיגל מראשי ישיבת חמד.

עצרות והספדים על הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בארה"ב. באדיבות המצלם

עצרות אבל בארה"ב ובעולם. גם בפזורת ישראל מכה האסון הכבד וברחבי אמריקה התורנית עטופים באבל הכבד ומתכנסים בבתי כנסיות, בישיבות הקדושות ובכוללים לעצרות חיזוק והתעוררות ומספד ונהי על לכתו של עמוד הענן אשר לפני המחנה. בלייקווד, שיקאגו, בולטימור, טורונטו ומונטריאול נערכו אתמול כינוסי הספד במעמד עם רב, שבור לב ודומע.

בשיקאגו התורנית גדשו המוני בני הקהילה מכל העדות והחוגים את מבואות האולם הגדול שנשכר לצורך קיום העצרת. מפאת העומס נאלצו אף לפתוח אולמות צדדיים ולפרוס מסכים שהעבירו בשידור את משא ההספדים שנמסרו באולם המרכזי על ידי הגרי"צ ניומאן, מראשי ישיבת בית מדרש גבוה, הגר"ד צוקער, ראש כולל "זכרון שניאור" והגאון ר"א מן, תלמידו ויד ימינו של מרן שר התורה זצוק"ל.

עצרות והספדים על הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בארה"ב. באדיבות המצלם

בלייקווד התורנית התכנסו בהיכל הישיבה לעצרת התעוררות בראשות ראש הישיבה הגאונים הגדולים רא"מ קוטלר, ר"י אולשין שליט"א ור"ד שוסטאל.

בישיבת "נר ישראל" בולטימור התכנסו בני הישיבה וחברי הקהילה למספד מר בהיכל הישיבה, בראשון הגאון הגדול ר"א פלדמן, ראש הישיבה, שאף נשא דברי נהי וקינה על סילוקו של צדיק, כן נשאו דברי הספד הגר"י האפפער, והגר"מ היינעמאן.

עצרות והספדים על הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בארה"ב. באדיבות המצלם

גם בקנדה התורנית התכנסו לעצרת התעוררות רבתית. בהיכל הישיבה הגדולה במונטריאול התכנסו יחד כל קהילות הקודש ותלמידי מוסדות התורה, שם נשאו דברי הספד הגרי"מ כץ, אב"ד דזיבוי, הגר"א טבק, רב דמנין אברכים, הגר"ד אליעש שליט"א ראש כולל "כתר תורה", הגרי"א אונסדארפער, אב"ד "ראשית חכמה" והגר"ע ארט, ראש כולל "פאר התורה". כן התכנסו בעוד היכלי תורה וקהילות ברחבי הגולה לעצרות התעוררות, לעורר ולהתחזק נוכח האסון הכבד ואווירת היתמות הצורבת את האומה הישראלית נוכח הסתלקותו של רבן של כל בני הגולה זכר צדיק וקדוש לברכה.

עצרות והספדים על הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בארה"ב. באדיבות המצלם

הרב חיים קנייבסקי הספדים שיקגו לייקווד

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד