י' אייר התשפ"ד
18.05.2024

הגר"ע יוסף: "הרב עמאר הבטיחני שיתמוך בבני הגאון רבי יצחק!"

הגר"ע יוסף בשיעורו: "יש אומרים על אדם אחר שאני תומך בו. להד"ם! לא תומך אלא בבני!" • חכם שלום כהן תקף: "כיפות סרוגות זה עמלק. אלה יהודים אלה?" • צפו

הגרע" יוסף עם בניו, במוצ"ש. צילום: ישי דריקס
הגרע" יוסף עם בניו, במוצ"ש. צילום: ישי דריקסבבית הכנסת שברחוב הקבלן 45 התאספו במוצ"ש הבנים לבית משפחת יוסף כולם, למפגן אחדות במועמדותו של האח הגאון רבי יצחק יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, לכהונת הרב הראשי הספרדי.

לצד הגר"ע יוסף ישבו בניו, הרב אברהם יוסף, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף והרב משה יוסף, וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלום כהן.

נשיא מועצת החכמים נכנס לקול שירת "ימים על ימי מלך" ו"יחי אדוננו מורנו ורבנו צדיק דורנו".

הגר"ע אמר בדבריו: "בראשית כל דברי, אני מודה להקב"ה שהחלימני ורפאני. יסור יסרני קה ולמוות לא נתנני. ואני מודה מקרב לב לכל אלה שהתפללו להחלמתי ולרפואתי, ה' יאריך ימיהם בטוב וימיהם בנעימים כל אשר יעשו יצליחו."עתה לענין שבאנו.. מורי ורבותי, סהדי במרומים שאני מתכוון לשם שמים, לטובת עם ישראל, ולכן בני ידידי רבי יצחק, שחיבר 38 כרכים של ילקוט סופרים, אומר קבל עם ועדה שאני אומר את זה בבריאות ובוודאות שבני הגאון רבי יצחק הוא המומלץ לנו להיות רב ראשי לישראל, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, לזכות הרבים, כי הם חיינו ואורך ימינו.

"אני מברך את בני אברהם, רבי אברהם, אשר עליו נאמר 'שומע בעצה חכם'. יעצתי אותו שיפרוש לטובת אחיו הגאון רבי יצחק, והנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

"מורי ורבותי. יצאו לאחרונה כמה מהלכים בעניין הרבנות הראשית. תדעו שהכול נעשה בעצתי. הרב אריה דרעי והרב אטיאס, כל אלה עשו כל מה שאמרתי, וקיימו הפסוק: ושמעת לעשות ככל אשר יורוך. הם נאמנים ועושים הכול ככל שאני הוריתי להם. שלא יאשימו אותם חס ושלום שמליבם עשו את הדברים. הכול עשו בעצתי. מברך אותם שימשיכו להגדיל תורה ולזכות את הרבים.

"יש אומרים שאני תומך בהם, חוץ מהגאון רבי יצחק, יש אומרים על בן אדם אחר שאני תומך בו. חלילה וחס! לא היו דברים מעולם! אני לא תומך אלא בבני הגאון רבי יצחק! לא במישהו אחר. ומי שיבוא ויאמר אני תומך בו, מלבד בני רבי יצחק, תדעו נאמנה שהבל יפצה פיהו. לא נכון דיבר. אלא כל תמיכתי באופן ברור וידוע רק בבני הגאון רבי יצחק.

"וגם הרב הראשי הרב עמאר שליט"א הבטיחני שהוא יתמוך בבני הגאון רבי יצחק! אמר שיעשה כל מי שאחליט שהוא יהיה הרב הראשי, הוא יתמוך בו. לכן אין מחלוקת, כולם שווים.

עוד בנושא:
הגר"ע יוסף הדהים בשיעור: "הרב עמאר הבטיחני שיתמוך בבני הגאון רבי יצחק!"
צפו בוידאו • הגר"ע יוסף לגוף הבוחר: תומך רק בבני יצחק
ש"ס מודיעה רשמית: הגר"ע יוסף בחר בבנו הרב יצחק כמועמד לראשון לציון
עשה כושר • מבוכה משפטית: תעודת הכושר בתוקף?
מסתמן מהפך: הרב יצחק יוסף מועמד ש"ס לראשון לציון

"אני מעריך ומודה ומברך לידיד נפשי הרבי שלום כהן, ראש ישיבה גדולה פורת יוסף, ה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים על שהטריח עצמו לבוא לכאן להשמיע דברי קודשו.

"מברך כל האנשים שעמדו לעזרת התורה לבוא. ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו לעשות אותם. מברך גם בני הגאון רבי דוד ה' יעלה אותו מעלה מעלה ויזכה לעלות במעלות טרומיות להגדיל תורה ולהאדירה.

"אני רוצה לציין שהגאון רבי יצחק מכתת רגליו מעיר לעיר, אין לו מונית, אין לו נהג מונית, הוא הולך מעיר לעיר להביא דבר ה'.

"כל מי שיכול לעשות הכול לבחירתו של הגאון רבי יצחק, מי שיש לו השפעה, מי שמכיר מחברי גוף הבוחר, שמכיר אותו, שישתדל בכל כוחו להביא בשבחו של הגאון רבי יצחק את האמת כדי שיבחר בו.

"ולכל חברי גוף הבוחר אני מברך אותם שזכו בזכות גדולה, מצווה גדולה, לבחור ברבנים ראשיים, אני פונה אליהם שכולם יבחרו ויתמכו בגאון רבי יצחק. ומי שיכול להשפיע על חבריו בגוף הבוחר - מצווה עליו לזכות את הרבים. הקב"ה יתן להם מגוף הבוחר ששומעים בקול תורה אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, ישמחו בכל צאצאיהם ויקוים בהם וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך.

"כל מי שבידו בגוף הבוחר להשפיע על חבריו יאריך ימים ושנים יזכה למצוות. שמעו וישמח ליבכם".

הגר"א יוסף נושא דברים. לצידו אחיו, הרב יצחקצילום: הגר"א יוסף נושא דברים. לצידו אחיו, הרב יצחק
הגר"א יוסף נושא דברים. לצידו אחיו, הרב יצחק

הגר"א יוסף: "האם אנו רוצים כבוד? שררה? לא"

מי שפתח את השיעור במוצ"ש היה הגאון רבי יצחק, ואחריו נשא דברים אחיו הגאון רבי אברהם יוסף שאמר: "כל הבנים מאוחדים לגרום לאבא נחת רוח. האם אנו רוצים כבוד? שררה? לא. הרבנות היא רק אמצעי, לא מטרה".

הבן הגאון רבי דוד דיבר על תפקיד מנהיג בעם ישראל. "אבא היה רב במצרים, אחר כך דיין, אחר כך חזר למצרים, ושוב שב ארצה והיה לדיין. תמיד אמר שלא תהיה עדת ישראל כצאן שאין לה רועה. תמיד אמר שהמנהיג לא צריך לפעול למען קריירה, אלא למען עם ישראל. וכשאדם יודע שיש לו את הכלים ואת הכוחות, במקום שאין אשים השתדל להיות איש. כל השנים קיבלנו את זה מאבי מורי שליט"א.

"היום כל הציבור מכיר במנהיגותו, איזה ענק זכינו שיש לנו בדור הזה. ענק שמסר נפשו למען הכלל, שישב ולמד וכתב, ומקווים שעוד מעט הוא יכנס, גם עכשיו ממיטת חוליו הוא לא מפסיק ללמוד. אני נכנס אליו, נו בוא נדבר בלימוד. מה כתבת מה חידשת. אתמול בערב אני בא מבית הכנסת הוא שואל מה דרשת...כל שבוע ככה. מה דעתך פה, מה דעתך שם. וכי הוא צריך את דעתי? לא. אבל כשהוא חולה, קשה לו לשבת ולכתוב אז להיות מונח בלימוד.

"וכפי שהזכירו לגבי העגונות, הגאון הרב יצחק הזכיר את נושא העגונות. היינו גרים בתל-אביב, אחרי מלחמת יום הכיפורים היו מראים לו את העדויות. היה אחד שנהרג, אביו היה מתפלל בבית הכנסת בתל אביב והאב לא ידע מה קרה לבן, אבי מורי היה רואה אותו ומתאפק מלבכות. יומם ולילה היה יושב ובוכה כשראה את גודל האסון. כאלף חילים נשואים נהרגו במלחמה, ובמקרים רבים עלתה שאלת עגינות לא פשוטה. אנשים שלא נשאר מהם שום דבר. היו צריכים לשמוע עדויות, בעיות קשות מאד. והוא ישב על זה במשך חודשים ארוכים יומם ולילה והתיר את כולם. זה מנהיג שאכפת לו למען הכלל.

"אחי הגדולים, אני הצעיר, אני לא ראוי לשום תפקיד. מעולם לא ביקשתי שום תפקיד, אבל אני רוצה לומר, אני מרגיש שיש לי אחים גדולים שהם תלמידי חכמים מופלגים. ראשית אחי, הגאון הרב אברהם יוסף, אני רוצה לחזק את ידיו. ראינו מה שעשו לו השבוע, כאב לנו על הדברים.

"מאז שאני זוכר אותו היה במסירות נפש למען הרבצת התורה, תלמיד חכם שישב ולמד ולימד תורה. לבטל שיעור אצלו היה בלתי אפשרי. יש שמחות משפחתיות הוא יבוא בסוף, אחרי השיעור. מסירות נפש למען הכלל באהבה.

"הוא תל פיות - תלפיות שכל פיות פונים אליו כל השנים. ובעזרת ה' הוא ימשיך, כולנו מברכים אותו ואומרים לו חזק ואמץ, בעזרת ה' הוא ימשיך ויעלה מעלה מעלה. כולנו מ כירים את הגדולת שלו את המנהיגות שלו את הניסיון שלו ברבנות.

"אחי הגדול הגאון רבי יצחק, הספרים שלו בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מיליהם. הולך תמיד בדרכו של אבי מורי שליט"א, לא זז מדבריו ימין ושמאל, ממשיך את הדרך שלו בהלכה יומם ולילה, מפיץ תורה. שיזכה להפיץ הלאה את הספרים שלו את השיעורים שלו".

חכם שלום כהן, עם רבי יצחקצילום: חכם שלום כהן, עם רבי יצחק
חכם שלום כהן, עם רבי יצחק

"מתי יהיה הכסא שלם? כשאין כיפה סרוגה"

אחריו נשא דברים, חבר מועצת החכמים, חכם רבי שלום כהן, ראש ישיבת 'פורת יוסף': "משה רבינו עבד את הקב"ה וכאילו משה אחר מקבל שכר. עבד שלא על מנת לקבל פרס. בעם ישראל יש אנשים עם אינטרסים... מי יישר את כל אלו? אמר הקב"ה למשה קח את יהושע, איש אשר רוח בו, איש שמסוגל לשלוט על רצונותיו. עד כדי כך שאמרו: יהושע היה מסדר את הספסלים של בית המדרש, מבלי שיעניין אותו כבוד. והיה תלמידו של משה רבינו הרי.

"לדאבוננו, היום אי אפשר לראות רב שמסדר ספסלים, גם אין ספסלים לסדר הכול מסודר... אבל יש עוד נקודה ביהושע שהתורה מעידה עליו: "נער יושב באוהל לא ימוש". כלומר, נכון שאין סידור ספסלים אבל ברוך ה' יש לנו נער. כתוב על יצחק שהיה בן 40 שהיה נער. כבודו יושב באוהלה של תורה, אני מכיר אותו כשהוא ילד בכיתה ב', לומד... לזה זכינו ברוך ה', שהקב"ה יתן לרב נחת שיהיה מביתו להיות מנהיג עם ישראל. ושהכול יילך כרצונו.

"כתוב מלחמה לה' בעמלק. אין הכסא שלם כל עוד שיש עמלק. כס זה כיפה סרוגה. כל עוד שיש כיפה סרוגה, אין הכסא שלם! זה עמלק... מתי יהיה הכסא שלם? כשאין כיפה סרוגה... אלה יהודים אלה?

"ה' ירחם עלינו ויזכה אותך שתהיה מנהיג לעם ישראל (אומר ליצחק): ותצליח להעלות את עם ישראל לדרגות שהקבה רוצה והכול יהיה נחת רוח. העיקר הוא שישמעו כל הבוחרים מצוה גדולה לשמוע למרן, לעשות נחת רוח למרן, מה שהוא רוצה!".

בבית מדרשו של הגר"ע • צילום: ישי דריקסהרב עובדיה יוסף הרב יצחק יוסף הרב שלמה עמאר הרב שלום כהן רבנים ראשיים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 98 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד