י"ב ניסן התשפ"ד
20.04.2024
נתונים עגומים

עסקים בבעלות חרדים מרוויחים פחות, מעסיקים פחות עובדים, וצומחים פחות

מחקר חדש מגלה כי למרות ששיעור העסקים החרדים במגזר החרדי דומה לשיעור העסקים במגזר הכללי, עסקים בבעלות חרדים מרוויחים פחות. החוקרים ממליצים לקבוע לראשונה יעדים ממשלתיים לפתיחה וקידום של עסקים חרדים וכן לקדם מודעות של בעלי עסקים חרדים. מעניין 

עסקים בבעלות חרדים מרוויחים פחות, מעסיקים פחות עובדים, וצומחים פחות
עסק בבני ברק: אילוסטרציה צילום: בחדרי חרדים

מחקר חדש של המכון החרדי למחקרי מדיניות מגלה: עסקים בבעלות חרדים מרוויחים פחות, מעסיקים פחות עובדים וצומחים פחות זאת למרות ששיעור העסקים החרדים במגזר החרדי דומה לשיעור העסקים במגזר הכללי.

 ממצאי המחקר הנרחב מצביעים על שלוש אתגרים בעסקים חרדים: בכישורים ובמיומנויות הנדרשים לניהול עסק, חוסר מודעות ביכולת לקבל סיוע בהקמת עסק וניהולו, ומוטיבציה נמוכה לצמיחה.

עורכי המחקר מצביעים על הצורך במתן מענה הוליסטי המתחשב בשלושת צירים אלה במקביל באמצעות שכלול הסיוע הקיים והגברת המודעות והמוטיבציה של בעלי העסקים החרדים בדרכים המתאימות לחברה החרדית.

בבסיס ממצאי המחקר בולט הפער בהכנסות בין בעלי עסקים לא חרדים וחרדים העומד על כ-54%. כאמור ישנן מס׳ סיבות מרכזיות לפער הזה הן העדר כישורים עסקיים ודיגיטליים וחוסר מוטיבציה לשיפור, שמונע פנייה לסיוע. לקידום עסקים חרדים יש חשיבות כלכלית רבה משום שהם מהווים אפשרות תעסוקה שאינה מחייבת לימודי ליבה והכשרה אקדמאית וכן גם מייצרים מקומות עבודה ידידותיים לחרדים. כך עולה ממחקר שמפרסמים ד"ר איתן רגב, איציק קרומבי ושני זוסמן-אפרתי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות.

במכון החרדי למחקרי מדיניות מסבירים כי מטרת המחקר היא להציג תמונת מצב מעמיקה, עד כמה שניתן, של מצב העסקים החרדים בישראל, ולזהות ולמפות את האתגרים והזדמנויות הייחודיים שלהם; זאת תוך התייחסות לפעולות הסיוע הקיימות כיום ובחינת השתלבותם בשדה העסקים והעצמאים החרדים, ומתוך כך – להצביע על הפערים והחסמים הקיימים כיום עבור בעל העסק החרדי. כל זאת – כדי לאפשר לקובעי המדיניות ולארגונים הפועלים בשדה לקבל החלטות מבוססות נתונים שיובילו לשיפור מצבם של עסקים קטנים חרדים, ובכך לסייע לחברה החרדית בפרט ולכלכלת ישראל בכלל.

בעוד גברים מהווים 57% מבעלי העסקים בקרב יהודים הלא חרדים, כלומר רוב משמעותי, הם מהווים רק 48% מבעלי העסקים החרדים. הדבר נובע כמובן מנורמת הלימודים בישיבה. שיעור בעלי העסקים בחברה החרדית עומד על 11%, כמו בקרב היהודים הלא חרדים. אך ההבדלים דרמטיים. בעל עסק חרדי משתכר בממוצע 7,300 שקל ואילו יהודי לא חרדי – 11,200, שהם 54% יותר. אצל הגברים הפער הוא 57% ואצל הנשים 34%. הבדל נוסף: שיעור העסקים החרדים המעסיקים עובדים עומד על 25% לעומת 30% במגזר הכללי.

מנתוני המכון החרדי למחקרי מדיניות ששימשו את עריכת המחקר המיוחד עולה כי החברה החרדית מונה כיום כ-2.1 מיליון חרדים המהווים כ-%13 מהאוכלוסייה בישראל, והיא גדלה בקצב מהיר בשנת 2035 של כ-%3.4 בשנה, לעומת קצב הגידול בחברה היהודית שאינה חרדית שעומד על %3.1 בשנה. 17 החברה החרדית צפויה למנות כ-%18 מהאוכלוסייה בישראל, ובשנת 2065 כ-%32 ממנה.

למרות משקלה ההולך וגדל בחברה הישראלית, שיעור ההשתתפות של החברה החרדית בשוק העבודה נמוך יחסית. בשל כך, ממשלת ישראל השקיעה בשנים האחרונות מאמצים רבים לשילוב האוכלוסייה החרדית בעולם התעסוקה. כיום, שיעור התעסוקה של נשים חרדיות בנות 25–64 הגיע לכ-%78 מאוכלוסייתן ב-2020 ,לעומת כ-%83 בקרב נשים יהודיות לא חרדיות. אולם שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על כ-%52 ,לעומת %87 בקרב גברים יהודים לא חרדים.

עוד עולה במחקר כי מכיוון שיעדי הממשלה מתמקדים בהעלאת שיעורי התעסוקה, ריכוז המאמצים של קובעי המדיניות מתמקד בעיקר בעולמות של הכשרת עובדים ובשילובם כשכירים בשוק העבודה, ופחות מאמצים מושקעים בפריון ובאיכות התעסוקה של אלה שכבר נמצאים בשוק התעסוקה. לכן, שיח על האתגרים והצרכים של בעלי העסקים בחברה החרדית אינו נוכח כמעט. לצד מיעוט התוכניות שנועדו לסייע לבעלי עסקים חרדים, קיים גם מחסור משמעותי בידע ובנתונים בתחום זה. זאת למרות שהשקעה וטיפוח של עסקים קטנים ובינוניים בכלל, ועסקים חרדים כאלה בפרט, יכולים לתרום משמעותית לכלכלה הישראלית ולצמיחה ככלל.

עורכי המחקר מסבירים כי מניתוח מאפייני העסקים החרדיים עולה האבחנה הידועה כי החברה החרדית היא חברה מסורתית שמעלה על נס את ערך לימוד התורה. היא מתאפיינת בנישואין בגיל צעיר יותר מאשר בחברה הכללית, ובפריון ילודה גבוה מהממוצע. עקב כך, הצורך לפרנס מספר רב יותר של נפשות עולה בגיל צעיר יותר – גיל שבו רבים מהמעוניינים להיכנס למעגל התעסוקה הם ללא תעודה אקדמית או הכשרה מתאימה, ולכן השכר הממוצע בגילים אלה הוא נמוך. גם בגילים מאוחרים יותר רבים מהגברים הם ללא הכשרה מתאימה לשוק התעסוקה, ובגלל מצבם המשפחתי וכן גם בגלל בחירות ערכיות – הם מתקשים להשלים השכלה זו. בהיבט החברתי-ערכי, החברה החרדית מתאפיינת בקשרי קהילה חזקים ובחינוך לערכים של הסתפקות במועט – והשיח הכלכלי אינו במרכז החיים.

מעניינת במיוחד העובדה ש-50% מבעלי העסקים החרדים שהכנסתם נמוכה מהממוצע שבעי רצון מהעסק. החוקרים מציעים שני הסברים לתופעה המפציעה: ערך ההסתפקות במועט בחברה החרדית וכן החשש שהגדלת העסק תביא להרבה יותר בירוקרטיה והתעסקות עם הרשויות.

החוקרים ממליצים לקבוע לראשונה יעדים ממשלתיים לפתיחה וקידום של עסקים חרדים וכן לקדם מודעות של בעלי עסקים חרדים לכלים שבאמצעותם הם יכולים לשדרג את העסק.

יו״ר המכון החרדי למחקר מדיניות אלי פלאי, הסביר כי ש"המוטיבציה של אנשים זה לא למקסם את הרווח אלא להתפרנס בכבוד. קבוצת ההשוואה שלהם חיה באותה רמת חיים". פלאי אומר שחשיבות לזהות את המוטיבציה כדי לדעת איך להסביר לאנשים שהם יכולים וכדאי להם להגדיל את הפרנסה.

מאיר הירשמן, עמית במכון, אומר ש"אדם חילוני שהקריירה שלו זה לעשות כסף יקבל משוב חיובי לחלוטין מהחברה. הוא לא יתקל במבט או בגישה שכל מה שמעניין אותו זה כסף".

הד"ר איתן רגב סמנכ"ל מחקר במכון החרדי למחקרי מדיניות אומר ש"שיש פה שאלה של ביצה ותרנגולת. אנחנו לא בטוחים אם הם מספרים לעצמם שהם מרוצים כדי לא להתבאס שהעסק מרוויח מעט".

שני זוסמן אפרתי, חוקרת במכון החרדי למחקרי מדיניות, מעורכות המחקר אומרת כי "עד היום רוב המאמצים הממשלתיים הושקעו בהגדלת שיעור התעסוקה, וכאן יש הזדמנות לשפר את איכות התעסוקה החרדית. מדובר בסוגיה מקרו-כלכלית חשובה שתוכל להשפיע על המגזר החרדי והכלכלה הישראלית כולה. המענה לפערים צריך לעבור דרך החסמים המרכזיים, השאלה היא לא איזה עוד תכניות לפתוח אלא איך מעלים מודעות לצורך ברכישת כלים בקרב בעלי העסקים- באופן כזה שכל פעולה תהיה בעלת אימפקט גדול יותר".

 

 

 

חרדים המכון החרדי למחקרי מדיניות תעסוקת חרדים נתוני תעסוקה בעלי עסקים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 9 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד