ט"ז סיון התשפ"ד
22.06.2024
במסגרת ביקור היסטורי בארה"ק

חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" ביקרו במעונם של מרנן גדולי ישראל וקראו לתקן את חוק השבות

למעלה מ-23 רבנים המכהנים כחברי מועצת ונשיאות "מרכז רבני אירופה" הגיעו לביקור היסטורי בארה"ק שהתפרס על פני שלושה ימים • במסגרת ביקורם פקדו את מעונם של כ"ק מרנן האדמו"רים וראשי הישיבות שליט"א אשר נפעמו מהיקף פעילותם למען יהודי התפוצות • במרכז ביקורם קראו חברי הנשיאות ומועצת הרבנים לתקן את חוק השבות, ובפרט כעת שנוצרה הזדמנות ברקע המו"מ לקראת הקמת הממשלה החדשה

חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" ביקרו במעונם של מרנן גדולי ישראל וקראו לתקן את חוק השבות
רבני אירופה בביקורם בארץ צילום: באדיבות המצלם

עשרים ושלושה חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" הגיעו במהלך השבוע האחרון לביקור היסטורי בארה"ק, הביקור התפרס על פני שלשה ימים מלאים וגדושים, בהם עלו הרבנים למעונם של כ"ק מרנן האדמו"רים וראשי הישיבות שליט"א שם הציגו את הפעילות הברוכה והענפה של ה"מרכז" למען כלל יהודי אירופה.

ביקורם המיוחד בארה"ק של חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" נפתח ביום שני האחרון במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א בקרית צאנז בעיר נתניה. במשך דקות ארוכות התעניין כ"ק מרן האדמו"ר אודות מצבם של הרבנים וההתפתחות המרשימה של "מרכז רבני אירופה" מאז הפעם האחרונה בה ביקרו במעונו.

בפתח השיחה הציג הרב אריה גולדברג, מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" בפני כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א את ההתפתחות המרשימה של ה"מרכז" במגוון מישורים. כדוגמא ציין הרב גולדברג כי "מרכז רבני אירופה" סייע בהקמתם של 83 מקוואות טהרה ברחבי אירופה ובכך זכה להרבות טהרה בישראל, בפרט במקומות נדחים אשר במשך שנים רבות לא זכו למקווה טהרה משלהם.

משם המשיכה משלחת רבני אירופה למעונו של ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א אשר התרגש לשמוע על היקף פעילותם של הרבנים למען יהודי אירופה. חברי המשלחת התייעצו עם ראש הישיבה במספר נושאים שעומדים על הפרק וממתינים זה זמן רב להכרעה. הם אף הציגו בפני ראש הישיבה מספר שאלות הלכתיות סבוכות שהגיעו לשולחנם כאשר רה"י משיב להם על אתר במאור פנים ובסבלנות רבה. בסיום המפגש שארך שעה ארוכה חיזק רה"י הגרב"ד פוברסקי את ידי הרבנים ובירך אותם בחום שיזכו להצלחה רבה בכל מעשי ידיהם למען יהודי אירופה.

בשעות הצהריים עלו ובאו חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" למעונו של רב העיר בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א אשר אביו המנוח הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל היה מגדולי התומכים ב"מרכז רבני אירופה" מאז יום הקמתה. רב העיר בני ברק נשא בפני הרבנים דברי חיזוק והרחיב בדוגמא האישית שהרבנים צריכים לתת לקהל עדתם, ובפרט ברחבי אירופה שם יהודים רבים מנותקים מחיי תורה ומצוות.

במעונו של חבר מועצגה"ת כ"ק מרן האדמו"ר ממודזי'ץ שליט"א הציגו חברי "מרכז רבני אירופה" את הסכנות החמורות הקיימות באירופה בעיקר בנושא הגיורים וביקשו שישוחח על כך עם שאר חברי מועצגה"ת שישפיעו על הנציגים בכנסת לתקן את חוק השבות כאשר הדבר ישפיע באופן משמעותי על מצב הגיורים באירופה.

בפגישה ממושכת שנערכה מיד לאחר מכן במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הציגו הרבנים את עמידתם העיקשת בנושא החינוך היהודי במוסדות שידע עליות ומורדות ברחבי אירופה. כ"ק האדמו"ר שנפעם מהפעילות הברוכה ניגש בכניסתו אל כל אחד מהרבנים ולחץ את ידו.

חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" זכו לשעה של קורת רוח והתעלות במעונו של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א שהתמקד בדברים שנשא בפניהם בנושא קירוב רחוקים, באמרו כי אם יש לאדם דרך לקרב יהודים רחוקים הרי זו זכות שלא ניתן לתאר ולשער את גודלה. עוד אמר כי יש לעקוב מקרוב אחר מצבם של פליטי אוקראינה אשר הגיעו לאירופה ולדאוג למצבם הרוחני שחלילה לא יהיה מצב שהפליטים יפלו לרדת שחת.

בשעות הערב הגיעו חברי המשלחת לגבעת זאב שם פקדו את מעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מקרלין שליט"א אשר קיבלם במאור פנים יוצא מגדר הרגיל. במשך דקות ארוכות התעניין האדמו"ר בפירוט רב אחר מצבם של רבני אירופה וכיצד הם מסתדרים בהנהגת קהילותיהם. כ"ק האדמו"ר ציין את החשיבות הגדולה במניעת התבוללות וביקש לברר מה מצב ההתבוללות בכל מדינה ומדינה וכיצד מחזקים את הזהות היהודית. בסיום הפגישה קם כ"ק האדמו"ר ממקום מושבו וליווה את חברי המשלחת עד צאתם.

ביום שלישי, היום השני של הביקור ההיסטורי בארה"ק, הגיעו חברי המשלחת ללשכתו של הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו שליט"א אשר ערך עמם פגישה הלכתית ומקצועית יחד עם צוות הרבנות הראשית. רבני ה"מרכז" הדגישו בפני הרב הראשי את החשיבות בתיקון חוק הגיור וחוק השבות בכדי שהדבר יאפשר להם לעמוד על עקרונות ההלכה בפני נציגי הממשל ברחבי אירופה. הגר"ד לאו הבטיח לרבנים להעמיק את הקשר בין בתי הדין בארה"ק לבין בתי הדין ברחבי אירופה וכן לעשות הכל בכדי לתקן את רפורמות הגיור כך שרק בתי דינים קבועים יוכלו לגייר כהלכה. הגר"ד לאו הבטיח כי יעשה ככל שביכולתו לחזק את מעמד הרבנים והדיינים ברחבי אירופה.

לאחר מכן עלו חברי המשלחת למעונו של זקן אדמור"י מועצגה"ת, כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א אשר במשך דקות ארוכות האזין בקשב רב למגוון הפעולות שעושים הרבנים ברחבי אירופה על מנת לקרב עוד ועוד יהודים לאביהם שבשמים. הרבנים תיארו את ההתפתחות המרשימה של ה"מרכז" במישורים הרבים ובעיקר בנושא הכשרות והחינוך.

דיון הלכתי מרתק נערך בלשכתו של רב העיר ירושלים הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א. כלל הרבנים הציגו שאלות סבוכות ויחד עם הגרש"מ עמאר דנו בכל מקרה לגופו. בין השאלות שנשאלו במקום דנו הרבנים בנושאים המורכבים של הלכות שבת, אמירה לעכו"ם וכן בהלכות טומאה וטהרה.

בשעות אחה"צ התכנסו הרבנים לכינוס מרתק ולשיח של מספר שעות כאשר במרכזו הציגו יו"ר "מרכז רבני אירופה" הרב מנחם מרגולין  ומנכ"ל "מרכז רבני אירופה" הרב אריה גולדברג את ההתפתחות המשמעותית של ה"מרכז" בשנים האחרונות. הם נתנו סקירה נרחבת על 83 מקוואות הטהרה שנבנו בסיוע "המרכז" כמו גם על הסמינרים המקצועיים בשורה ארוכה של תחומים בהלכה שהתקיימו במדינות אירופה השונות.

סמנכ"ל ה'מרכז" הרב יוסף ביינהקר תיאר בהרחבה את הקמתם של 26 "מרכזי החסד האירופאי" להשאלת ציוד רפואי שנפתחו בשנתיים האחרונות ברחבי אירופה על ידי "מרכז רבני אירופה".

הרב אברהם אבא טורצקי מזכיר מועצת רבני אירופה עמד על הפעילות הרבה שעושה המרכז בתחום בירור יהדות ונושאים הלכתיים שונים ובירך את הרבנים שהצטרפו לאחרונה כחברי מועצת רבני אירופה.

במרכז המעמד התפתח דיון בין הרבנים כיצד להתמודד ולטפל במחירי המוצרים הכשרים שהולכים ומאמירים, וזאת מהסיבה הפשוטה שיהודים רבים מתקשים להקפיד על הכשרות בעקבות העלויות הגבוהות בשל המלחמה השוררת באוקראינה. כמו כן דנו הרבנים בנושא המורכב של בתי העלמין היהודיים ברחבי אירופה וקיבלו החלטות כיצד להמשיך לפעול מול הרשויות המקומיות שלא לפגוע בחוקי התורה של קבורה יהודית.

במהלך הכינוס יצאו הרבנים בקריאה לכל מי שבידו לפעול לעשות הכל בכדי שיתוקן חוק השבות כבר בממשלה הקרובה שעתידה לקום בקרוב. הרבנים ציינו את החשיבות שיש בעניין חוק "מיהו יהודי" ועל כך שלדברים מהסוג הזה, כמו גם רפורמות הגיור והכשרות, יש השלכה ישירה על מצב היהודים ברחבי אירופה. הרבנים אף ציינו את ההיענות שהייתה במעונם של כ"ק מרנן האדמו"רים וראשי הישיבות אשר הבטיחו לפעול בעניין זה ולתקן את המעוות.

בשעות הערב של יום שלישי השבוע פקדו הרבנים את קבר רחל אמנו שם נשאו תפילה נרגשת מעומק הלב למען המשך הצלחתם ולמען יהודי אירופה בכלל ויהודי אוקראינה ורוסיה בפרט אשר נמצאים בימים לא פשוטים. הרבנים אף העתירו על הרבנים העומדים על המשמר ברחבי אוקראינה גם בימים טרופים אלה.

בהמשך הערב התקיים מעמד קבלת פנים לחברי המשלחת על ידי עשרות רבנים מרחבי הארץ אשר התרגשו לקבל את פניהם של חברי מועצת ונשיאות "מרכז רבני אירופה". בקבלת הפנים השתתפו הרבנים הגאונים הרב אשר ווייס גאב"ד "דרכי הוראה", הרב זבדיה כהן ראב"ד תל אביב אשר הביא את דבר דייני בתי הדין בישראל, הרב יהודה דרעי רב העיר באר שבע. הרב קלמן בר רב העיר נתניה אשר הביא את דבר רבני ישראל, הרב יעקב שפירא חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב יצחק רלב"ג חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב מרדכי רלב"ג ראב"ד ירושלים, הרב מנחם הגר אב"ד בירושלים, הרב מנחם מנדל גלוכובסקי סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, הרב יעקב רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליהו שלזינגר רב שכונת גילה בירושלים, הרב יצחק רבינוביץ' דיין בירושלים, הרב יוסף יצחק הבלין רב קהילת חב"ד ברמת שלמה, הרב גדעון בן משה אב"ד יחווה דעת, הרב יעקב מנדלזון רב קהילת חב"ד ערד ורבנים נוספים. את המשא המרכזי באירוע נשא גאב"ד "דרכי הוראה" הגה"ח רבי אשר וייס שחיזק בנועם דבריו את רבני אירופה העומדים על משמרת הקודש

במהלך מעמד קבלת הפנים נשא דברים נרגשים הגאון רבי אליעזר שנייבלג אשר הציג את דבר רבני אירופה בפני עשרות הרבנים שהשתתפו במעמד.

במעמד נשא דברים הרב מנחם מרגולין, יו"ר "מרכז רבני אירופה" אשר הביא את דבר חברי הנשיאות ומועצת ה"מרכז" בפני הרבנים אשר נפעמו נוכח מסירותם הרבה של הרבנים למען יהדות אירופה.

בשעות הלילה נכנסו חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" נכנסו למעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א שם הציגו בפניו את פעילותם הנמרצת למען יהודי התפוצות במגוון מישורים. יו"ר ה"מרכז" הרב מנחם מרגולין ומנכ"ל ה"מרכז" הרב אריה גולדברג, שטחו בפני כ"ק האדמו"ר שליט"א את הבעיות השונות בהם נתקלים הרבנים ברחבי אירופה כמו: נושא השחיטה ברחבי אירופה ונושא החינוך והלימוד במוסדות באירופה אשר מצריך משאבים רבים מצד הרבנים למען יהודי התפוצות.

במשך כשלושים דקות עמד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א מקרוב אחר מצבם של יהודי אירופה ופעילות הרבנים כשהוא נכנס לפרטי פרטים ומתעניין אודות מצבם הרוחני של הקהילות היהודיות במקום.

ביום רביעי, היום השלישי למסע ההיסטורי, הגיעו חברי המשלחת לבית מדרשו של ראש ישיבת "אור החיים" מרן הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, אשר קבלם בכבוד יוצא דופן ואירח אותם בין כותלי בית מדרשו המרווח בירושלים. במהלך הפגישה התעניין הגר"ר אלבז במצבם של יהודי אירופה וביקש להמשיך ולעשות הכל בכדי לקרב עוד יהודים למורשת ישראל. ראש הישיבה אף ציין כי גם הוא נוהג להשתמש ב"ימין מקרבת" בכדי להביא כמה שיותר יהודים חזרה לחיק מורשתם.

לאחר מכן יצאו הרבנים למעונו של הפוסק מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חבר מועצגה"ת, אשר דן עם הרבנים במשך שעה ארוכה במספר שאלות העומדות על סדר יומם של רבני אירופה. בדבריו ציין הגר"י זילברשטיין כי הוא חש הערכה רבה לרבנים הדגולים אשר רק דואגים לאחר ומשליכים את עצמם גם למקומות נידחים ומרוחקים במטרה להעניק אור ליהודים רבים אשר אין להם קשר אמיתי לתורה ולמצוות.

על חברי נשיאות "מרכז רבני אירופה" נמנים: הגאון הרב ירמיה מנחם כהן, אב"ד פריז (מלפנים), הגאון הרב שלמה דובער פנחס לזאר, רבה הראשי של רוסיה ויו"ר ועד רבני חבר המדינות, הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין, ראב"ד דק"ק ′בני ישראל′ לונדון, אנגליה (מלפנים), הגאון הרב בנימין יאקאבס, הרב הראשי של המחוזות בהולנד (IPOR)  ויו"ר ועד הרבנים בהולנד, הגאון הרב לוי יצחק רסקין, דומ"צ בקהילת ליובאוויטש ומו"ץ ב'כדתיא', הגאון הרב יעקב דוד שמאהל דיין דק"ק ′שומרי הדת′ אנטוורפן בלגיה, הגאון הרב מיכאל שמרלא, אב"ד שטראסבורג, צרפת, הגאון הרב אברהם דוד, ראב"ד הספרדים בלונדון, אנגליה

כחברי המועצה משמשים: הגאון הרב ברוך אוברלנדר אב"ד בד"ץ דקהילות החרדים דבודפשט, הונגריה, הגאון הרב דורון אחיאל רב קהילת 'נצח ישראל' – לונדון, הרב יעקב בידרמן,רב בית הכנסת "היכל מנחם" וינה, אוסטריה, הגאון הרב שלמה ביסטריצקי, רב העיר המבורג, גרמניה, הרב יצחק גוגנהיים, רבה הראשי של פריז, צרפת, הגאון הרב יוסף דוד, רב בקהילת 'עוד יוסף חי' – לונדון, הגאון הרב משה טוביה ויסברגר, אב"ד דק"ק "עדת יראים" בודפשט, הונגריה, הגאון הרב אברהם חזן, רב ומו"ץ במילאנו, הגאון הרב יוסף חזן, רב ומו"צ במנשסטר, אנגליה, הגאון הרב רון חסיד, הרב הראשי לג'יברלטר, הרב שמואל שלמה טובלי, דיין ומו"ץ וראש כולל 'בית חנניה' – פריז, הגאון הרב יהודה לייב לואיס, ראש ישיבת "מנשסתר מתיבתא" מנשסתר, אנגליה, הגאון הרב יצחק ניאזוב, רבה הראשי הספרדי של וינה, אוסטריה, הגאון הרב חי עמרם, דיין ורב קהילת 'עץ חיים' – מרסיי ובורדו, הגאון הרב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת ליובאוויטש בפריז, צרפת, הגאון הרב פנחס לייבוש פדווא, הרב הראשי וראב"ד דק"ק 'שומרי הדת' אנטוורפן, בלגיה, הגאון הרב לוי יצחק קאהן, חבר בי"ד רבני ליובאוויטש – פריז, הרב שמואל קמינצקי, רב העיר דנייפר, אוקראינה, הגאון הרב יצחק ראובן רובין, רב וראש מוסדות "אש קודש" מנשסתר, אנגליה, הגאון הרב אליעזר ליבר שנעעבאלג, רב ואב"ד 'מחזיקי הדת'  - עדזשווער.

 

 

 

 

מרכז רבני אירופה ביקור בארץ

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד