ט"ז תמוז התשפ"ד
22.07.2024
קבעו שיר ורננים

זמני ההדלקות והטישים בחצרות הקודש בימי החנוכה

'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים' בפרויקט ענק ומיוחד: זמני הדלקת נר חנוכה תשפ"ג בחצרות גדולי ישראל והאדמו"רים ברחבי הארץ והעולם • הלו"ז המלא, הטישים, חלוקת ה'מעות חנוכה', וכמובן מנהג הדריידעל המפורסם

זמני ההדלקות והטישים בחצרות הקודש בימי החנוכה
מנגנים בכינור בהדלקת נר חנוכה צילום: שוקי לרר

בבתי גדולי ישראל וראשי הישיבות

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ידליק בכל יום עשר דקות אחרי השקיעה במעונו ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק ראש הישיבה מדליק בחלון של סלון הבית בהשתתפות קהל תלמידים.

פוסק הדור הג"מ שטרנבוך ידליק כל ערב בביתו ברחוב קצנלבוגן 4 בשכונת הר נוף בירושלים בשעה 17:00. הראב”ד מדליק בפתח ביתו ובחלון הבית כדי לצאת ידי כל השיטות. במוצ”ש כעשרים דקות לאחר זמן ר"ת.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ידליק במעונו בשכונת סנהדריה בירושלים, את הנר הראשון ידליק ברחבת הכותל המערבי.

המשגיח רבי דן סגל ידליק בשקיעה במעונו רחוב עזרת תורה 34 בחלון הבית בהשתתפות קהל תלמידים.

ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' - ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב שמואל הנביא 98 בירושלים.

ראש הישיבה הגרב”מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל ידליק בפתח ביתו על יד ישיבת 'עטרת ישראל' במודיעין עילית, בשעה 16:50.

ראשי ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, ידליקו מידי יום בשקיעה בביתם בגבעת ישיבת סלבודקה בבני ברק ברחוב הרב שר.

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, מדליק סמוך לשקיעה בחלון ביתו ברחוב בן זכאי 45 בבני-ברק.

ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן מדליק בחלון ביתו ברחוב האדמו"ר מגור 28 בבני ברק עשר דקות לאחר השקיעה.

הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון - ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו ברחוב אלישע בבני ברק.

ראש הישיבה הגאון רבי אשר הכהן דויטש ידליק את נרות החנוכה כעשרים דקות לאחר השקיעה בפתח הבית במעונו ברחוב וסרמן בב"ב. לאחר מכן יאמר בהשתתפות תלמידים את "מזמור שיר חנוכת הבית" בניגון המסורתי.

הגר”מ גרוס גאב"ד חניכי הישיבות ידליק בביתו ברחוב חידושי הרי”ם 3 בבני ברק, תחילה הוא מדליק בחלון ביתו הפונה לרשות הרבים עם ברכה, ולאחר מכן בפתח ביתו ללא ברכה - כעשר דקות אחרי השקיעה.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ ידליק את הנרות בחלון ביתו ובכניסה לבנין בשעה 16:40 במעמד תלמידי הישיבה.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב הקבלן שכונת הר נוף, בירושלים.

ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז - ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב יחזקאל 44 בירושלים.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה - ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב מונאש 13 שכונת יד אליהו תל אביב.

בחצרות האדמו"רים

בחצר הקודש אונגוואר: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו בקרית אונגוואר בשכונת רמות בירושלים, ביום ראשון נר ראשון ידליק האדמו”ר בבית המדרש הגדול בשעה 20:00, לאחר מכן יחלק מעות חנוכה.

בחצר הקודש אונגוואר: האדמו"ר מאונגוואר מודיעין עילית ידליק ביום חמישי נר ה' דחנוכה ולאחר מכן טיש וחלוקת מעות חנוכה בבית מדרשו בגרין פארק במודיעין עילית.

בחצר הקודש אופלע: האדמו"ר מאופלע יערוך הדלקה ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בערב בבית המדרש אופלע ברחוב הירדן בבני ברק.

בחצר הקודש אלכסנדר: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב אחיעזר 4 בבני-ברק בשעה 16:50 בערב שבת בשעה 16:10.

בחצר הקודש אלכסנדר ארה”ב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בביתו בשכונת בורו פארק בברוקלין בשעה 18:30.

בחצר הקודש אמשינוב: האדמו"ר מדליק בערך בסביבות השעה 5:00 לפנות בוקר ביתו ברחוב הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים.

בחצר הקודש אנטניא: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר ראשון דחנוכה בהיכל בית מדרשו ברחוב הושע בבני ברק בשעה 20:00. לאחר מכן יערוך את שולחנו בשילוב סעודת ההילולא במלאות 91 שנה לפטירת האדמו"ר הראשון בעל ה’טל חיים’ מאנטניא זצ”ל, האדמו”ר יחלק מעות חנוכה.

בחצר הקודש אשלג: האדמו"ר מאשלג ידליק כל ערב לאחר מעריב בזמן, בבית מדרשו ברחוב אבן עזרא 4 בבני-ברק. ביום רביעי נר ד' ידליק האדמו"ר במערת המכפלה, בערש"ק ובמוצש"ק בבית אביו האדמו"ר זצ"ל.

בחצר הקודש אשלג: ביום רביעי נר רביעי ידליק האדמו”ר בשעה 19:30 בבית המדרש ברחוב שד”ל 4 בבני-ברק ולאחר מכן יערוך את שולחנו.

בחצר הקודש באבוב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בשעה 21:00 במוצ"ש בשעה 22:00, בפתח בית המדרש שערי ציון באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין לאחמ"כ ייערך מעמד לחיים טיש לרגל חנוכה.

בחצר הקודש באבוב - 45: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו בשעה 21:00 בערב ולאחר מכן יערוך טיש לחיים וישא מדברות קדשו.

בחצר הקודש באיאן: האדמו"ר מבאיאן ידליק ‏השנה רק הדלקה אחת בפני החסידים, ביום רביעי נר רביעי בשעה 20:00 בהיכל ה'קלויז' החדש ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הרבי ידליק בחנוכייה של האדמו"ר הזקן מסאדיגורה זצ"ל שהביאו במיוחד לארץ. ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 20:30.

בחצר הקודש באלחוב: האדמו"ר ידליק ביום חמישי נר ה' בשעה 8.30 בערב בבית מדרשו ברחוב ריב"ל 60 בבית שמש.

בחצר הקודש באסטאן: האדמו"ר מבאסטאן ביתר ידליק ביום שני נר ב' דחנוכה - לכלל החסידים - בבית המדרש ברחוב נועם אלימלך בגבעה א' ביתר בשעה 20:00. ביום חמישי נר ה' דחנוכה - לבחורי החבורות - בביתו בשעה 20:00. לאחר מעמדי ההדלקה יתקיים 'לחיים טיש' וחלוקת "חנוכה געלט".

בחצר הקודש באר הפרשה: המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן יערוך הדלקה ביום שלישי נר ג' בשעה 20:00 בערב, ויום ראשון נר ח' ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בפתח ביתו ברחוב הושע 1 בבני ברק, ביום ראשון ייערך לאחמ"כ התוועדות לרגל זאת חנוכה וחלוקת מעות חנוכה ולאחמ"כ אמירת כל הספר תהלים בהיכל ישיבת 'זכרון דוד' ברחוב הושע 17 בבני ברק.

בחצר הקודש בוהוש: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו שמעל לבית המדרש הישן של החסידות ברחוב חגי בבני-ברק בשעה 19:00. במוצ"ש יערוך הדלקה מרכזית בבית המדרש מיד לאחר הבדלה, ביום ראשון בערב נר ח' יערוך האדמו"ר טיש לרגל זאת חנוכה.

בחצר הקודש בוטושאן: האדמו"ר ידליק בכל ערב בביתו ברחוב מינץ בשעה 19:30. ביום שלישי נר שלישי בשעה 19:30 ידליק האדמו”ר בבית מדרשו ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק, ולאחר מכן יערוך לחיים טיש ויחלק מעות חנוכה. במוצאי זאת חנוכה יערוך את שולחנו לרגל הילולת זקנו ראש השושלת זיע”א במלאות 167 שנים לפטירתו.

בחצר הקודש ביאלא: האדמו"ר ידליק כל ערב בפתח הדלת שבבית המדרש של החסידות ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 17:20.

בחצר הקודש ביאלא בני ברק: הדלקה ביום ראשון ליל זאת חנוכה ההדלקה בבית המדרש ברחוב ירושלים בבני-ברק בשעה 20:30 ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה. בשילוב סעודת הודיה על הנס באירוע לבבי שעבר הרבי לפני ארבע שנים בימי החנוכה. במוצ"ש פרשת מקץ יערך הדלקה לבחורי החבורות של החסידות בשעה 22:00 בערב בבית התפילה.

בחצר הקודש ביאלא מרמת אהרן: האדמו"ר ידליק במוצאי שבת פרשת מקץ בבית המדרש של החסידות ברחוב רוזנהיים בבני ברק, בשעה 21:00.

בחצר הקודש ביטשקוב: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר א' שלישי נר ג’  ובמוצאי שבת בשעה 20:00 ולאחר מכן יערוך טיש מלוה מלכה וטיש לרגל ההילולא של הרה"ק הבאר מים חיים זי"ע. ביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:00 לאחר ההדלקה טיש וחלוקת מטבעות בבית המדרש המרכזי ברחוב משה הלוי 6 ת"א יפו.

בחצר הקודש בישטנא: ביום ראשון, שני ורביעי נר א' ב' וד' בשעה 19:00, יום חמישי נר ה' הדלקת נרות וכינוס לחבורת הבחורים, ערב שב"ק נר שישי יום שישי 16:00 מוצש"ק נר שביעי והבדלה 20:30 יום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:00 טיש וחלוקת דמי חנוכה בבית מדרש בישטנא ברחוב החידקל 16 בפ"ת.

בחצר הקודש בלאזוב: האדמו"ר ידליק ביום שלישי נר ג' בשעה 20.30 בלייקווד שבניו ג'רזי.

בחצר הקודש בית יצחק ספינקא: ‏האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א’, ויום ראשון נר ח’ בשעה 20:00 בבית מדרשו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, יום חמישי נר ה’ מיוחד לבחורי החסידות בשעה 20:00 וביום שני פרשת ויגש זאת חנוכה תתקיים מעמד שריפת הפתילות בשעה 17:00 בערב ברחבת בית המדרש הגדול ספינקא בשכונת ווילאמסבורג בברוקלין ניו יורק.

בחצר הקודש בערגסאז: האדמו"ר ידליק ביום חמישי נר ה’ ויום ראשון ליל זאת חנוכה, לאחר מכן טיש ומעמד חלוקת “מטבעות ברכה” כנהוג בשעה 20:30 בבית המדרש בערגסאז ברחוב רבי יוסף קארו 13 באלעד. בשאר הימים ידליק האדמו”ר בבית מדרשו בפתח תקוה.

בחצר הקודש בעלזא: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:30 בהיכל ה’גרויסע שטוב’ בקרית בעלזא בירושלים, במעמד אלפי החסידים, לאחר מכן מתקיימת עריכת טיש ואמירת התורה. לאור ההצלחה בשנה שעברה, נמסר שגם השנה, שלכל בחור שיוצא ידי חובת הדלקה אצל הרבי, יהיה מקום, בו יכול להשתתף ולראות מקרוב את מעמד ההדלקה, הוחלט שגם השנה בהוראת הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, העומד בראש וועד משמרת החינוך של הישיבות חסידי בעלזא ובברכתו של האדמו"ר על שינוי במיקומי החסידים בפרנצ'עס שיוקצו לאלפי הבחורים.

בחצר הקודש ברסלב: ביום ראשון בערב ליל זאת חנוכה ייערך כינוס לרגל חנוכה בראשות הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר, ויערך בבית המדרש תפארת הנחל ברחוב אור שמח בעיר בית שמש.

בחצר הקודש גור: האדמו"ר ידליק כל יום בשעה 17:05 לאחר מכן ה'קאפל'ע' יזמרו במשך כחצי שעה והקהל יעברו בפני האדמו"ר בבית המדרש הגדול והחדש ירמיהו בירושלים.

בחצר הקודש דאראג: האדמו”ר ידליק כל ערב בשעה 8.00 ובימי שני ורביעי נר ב’ נר ד’ בשעה 18:00. ביום זאת חנוכה יתקיים מעמד שריפת הפתילות ושולחן הטהור ומנהג הדריידל, לפני השקיעה בית המדרש הגדול ברחוב יצחק נפחא בבני ברק.

בחצר הקודש דושינסקיא: במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים, האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 17:00, במוצאי שבת ידליק לאחר הבדלה ולאחר מכן יערוך האדמו"ר את שולחנו. ביום חמישי יערך מעמד מיוחד לכלל ילדי החסידות בארה"ק, וביום שני יערוך טיש בשעה 16:30 אחה”צ טיש לרגל זאת חנוכה.

בחצר הקודש דז'יקוב ויז’ניץ: האדמו”ר ידליק בכל ערב בשעה 17:30 מוצ”ש 20 דקות לאחר הבדלה, חלוקת חנוכה געלט לאחד מעמד ההדלקה, וביום חמישי נר ה' תתקיים נסיעה למקומות הקדושים בראשות האדמו"ר לאתרא קדישא מירון ובית החיים העתיק בצפת לקברו של ה'באר מים חיים' זיע"א לרגל יומא דהילולא. ביום ראשון ליל זאת חנוכה ייערך הדלקה בשעה 19:00 לאחר מכן יערוך האדמו"ר טיש לכבוד זאת חנוכה בבית המדרש הגדול ברחוב אהבת שלום 1 שיכון אהבת שלום דזיקוב ויזניץ בבית שמש.

בחצר הקודש דינוב: האדמו"ר ידליק בליל שישי נר חמישי בהיכל בית המדרש דינוב ברחוב פחד יצחק 30 בעיר ביתר, בשעה 20:30.

בחצר הקודש דינוב: האדמו"ר יערוך כל ערב הדלקה בשעה 20:30 בערב, וביום שלישי נר ג' בשעה 20:30 יערוך האדמו"ר את שולחנו לרגל ההילולא של אביו האדמו"ר בעל הבינת נבונים מדינוב זיע"א, תתקיים בבית המדרש דינוב בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

בחצר הקודש דעעש: האדמו"ר ידליק ביום חמישי נר ה’ בשעה 20:30 בבית מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק, ביום ראשון ליל זאת חנוכה הדלקה לבחורי החבורות, בשעה 21:00 טיש ומעמד שריפת הפתילות בבית המדרש דעעש ברחוב רבי טרפון בעיר בני ברק.

בחצר הקודש הורנסטייפל: האדמו"ר יערוך את ההדלקה ביום חמישי נר חמישי בשעה 19:00 בבית מדרשו ברחוב החוזה מלובלין בגבעה ב' בביתר.

בחצר הקודש וואסלוי: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב יצחק מאיר הכהן בבני ברק.

בחצר הקודש וויען: האדמו"ר מוויען השוהה בביקור בארה"ק יערוך הדלקה בימים ראשון שני ושלישי נר א' ב' ג' ברחוב יואל בירושלים, בשאר הימים ידליק האדמו"ר בבית מדרשו בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

בחצר הקודש ווערצקי: כל ערב בבית האדמו"ר ברחוב צירלזון 7, בזאת חנוכה הדלקה מרכזית בבית המדרש רח' השלושה 30 בבני ברק בשעה 21:00 לאחמ"כ שולחן הטהור ומעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ידליק נרות חנוכה בימי החנוכה בשעה 5:30 בביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ', ביום חמישי ידליק נרות חנוכה בשעה 8:30, ערב שב"ק בשעה 15:45 ובמוצ"ש מיד אחרי הבדלה, השלחה"ט לכבוד זאת חנוכה ביום שני בשעה 16:30 אחה"צ, מידי ערב בסיום הדלקת הנרות יוכלו כל יום לעבור אצל האדמו"ר לקבלת 'מטבעות לברכה - חנוכה געלט'.

בחצר הקודש ויז'ניץ: האדמו”ר ידליק מדי ערב בבית המדרש הגדול 'מרכז חסידי ויז'ניץ' ברחוב שלמה המלך בבני-ברק בשעה 22:00. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 17:00 אחה”צ לכבוד זאת חנוכה.

בחצר הקודש ויז'ניץ בורו פארק: כל ערב תפילת מעריב 17.10 ואח"כ הדלקת נרות של האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, ליל ג' נר ג' יערוך הדלקה בהיכל ישיבת תפארת מרדכי בסטעטן איילנד. ביום שני נר ח' יערך טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 16:00, בבית המדרש הגדול תורת חיים ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש ויז'ניץ בית שמש: כל ערב יערוך האדמו”ר הדלקה בשעה 17:30. ביום רביעי נר ד' יערוך האדמו"ר הדלקה בבית מדרשו אהבת שלום ברחוב הרב מלצר בב"ב בשעה 19:00, לאחמ"כ יערוך האדמו"ר טיש, במוצאי שבת לאחר הבדלה וביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו”ר טיש אחה”צ לאחר תפילת מנחה בשעה 16:00 בבית מדרשו רחוב רבי יהושע 18 בבית שמש.

בחצר הקודש ויז'ניץ ויליאמסבורג: כל יום לאחר מעריב בשעה 5:30, ערב שבת 20 דק’ לפני זמן הדלקת נרות. מוצ”ש לאחר מעריב. ביום שלישי נר ג' ידליק האדמו"ר בהיכל ישיבת ויז'ניץ בבולמינגראוו בסמוך לקרית יואל, ביום שני זאת חנוכה אחה”צ ייערך הטיש בבית המדרש הגדול בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

בחצר הקודש ויז'ניץ ירושלים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים הגיע לארץ הקודש, ביום ראשון הדלקת נרות חנוכה בשעה 20:30, לאחר מכן מעמד קבלת פנים ומסיבת לחיים, שאר הימים הדלקת נרות חנוכה 20:00.

בחצר הקודש ויז'ניץ לונדון: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בביקור בקרב חסידיו באנטוורפן יום ראשון נר א' ידליק באולם 'בית רחל', ביום שני נר ב' יערוך הדלקה בבית המדרש ויז'ניץ בבלגיה לקהל חסידיו במקום, ביום שלישי ורביעי האדמו"ר הדלקה בבית מדרשו בשכונת סטמפורד היל בלונדון בשעה 19:00 בערב, וביום רביעי נר ד' יערוך האדמו"ר הדלקה בעיר קנווי איילנד בסמוך ללונדון. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 17:00 אחה"צ בבית המדרש הגדול אמרי חיים ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

בחצר הקודש ויז'ניץ ממונסי: האדמו”ר ידליק בכל ערב 40 דק’ לאחר השקיעה בבית מדרשו הגדול ‘לבוש מרדכי’ בשיכון ויז’ניץ במונסי.

חצר הקודש זוועהיל: ביום ראשון נר ראשון ידליק האדמו”ר בשעה 20:30 לבית המדרש הגדול זוועהיל ברחוב פחד יצחק בביתר, במוצ"ש לאחר ההבדלה בבית המדרש בירושלים, ביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:30 ולאחר מכן עריכת הטיש בירושלים, ביום שני בצהריים בשעה 16:30 ייערך סעודת זאת חנוכה מעמד שריפת הפתילות וחלוקת מעות חנוכה בבית המדרש זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים.

בחצר הקודש זוועהיל: ביום ראשון נר ראשון בשעה 17:00 תפילת מעריב ולאחר מכן ההדלקה, במוצאי שבת מיד לאחר ההבדלה בשעה 6, וביום שלישי ליל זאת חנוכה בשעה 20:30 ולאחר מכן יתקיים טיש ושריפת הפתילות בבית המדרש זוועהיל ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

בחצר הקודש זוועהיל ארה"ב: האדמו”ר יערוך בכל לילה בשעה 8:15, במוצ"ש בשעה 9.15 ואח”כ דריידל שפילן וחלוקת מטבעות, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו”ר טיש בשעה 9.45 בערב בבית המדרש במונסי.

בחצר הקודש זוטשקא: האדמו”ר יערוך הדלקה בכל ערב בהיכל הטישים שע”י הבית מדרש ברח’ באר מים חיים בב”ב בשעה 8 בערב, במוצ"ש בשעה 9.30, יום שלישי אור לכ”ז כסלו נר ג’ דחנוכה לאחר הדלקה יערוך האדמו”ר טיש לרגל היומא דהילולא של הרה”ק בעל ה’באר מים חיים זי”ע, וביום ראשון ליל זאת חנוכה, ביום זאת חנוכה לאחר תפילת מנחה בשעה 5 יערך מעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש זוטשקא אמסנא: ביום שלישי חנוכה בשעה 8:30 לאחמ”כ עריכת הטיש לרגל יומא דהילולא של הרה”ק הבאר מים חיים זיע”א, ביום ראשון זאת חנוכה בשעה 8:30 לאחר ההדלקה ינגן האדמו"ר בכינור כמנהג זוטשקא בימי החנוכה ואח”כ שולה”ט לכבוד זאת חנוכה בהיכל ביהמ”ד רח’ יונה הנביא בב”ב.

בחצר הקודש זוטשקא ירושלים: הדלקת נר חנוכה בבית מדרשו ברחוב ברוכים 12 ירושלים ביום ג’ בשעה 8:45  ולאחר מכן לחיים טיש לרגל הילולת זקינו הבאר מים חיים זי”ע, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8:45.

בחצר הקודש זידיטשוב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בביתו ברחוב אברהם בן דוד 42 בבני ברק בשעה 18:00.

בחצר הקודש חוג חתם סופר: האדמו”ר ידליק ביום ראשון ליל זאת חנוכה בהיכל בית המדרש ברחוב מימון 18 בבני-ברק.

בחצר הקודש טאהש: האדמו"ר ידליק בכל ערב בשעה 20:00 בערב ובמוצ”ש בשעה 21:00. ביום ראשון לאחר ההדלקה ייערך לחיים טיש לרגל זאת חנוכה וחלוקת מעות חנוכה בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

בחצר הקודש טאלנא: האדמו”ר ידליק כל ערב  בשעה 7:30 בבית מדרשו בירושלים. ביום ראשון נר ראשון יערוך טיש לרגל יום היארצייט ה-24 של זקנו האדמו”ר רבי יוחנן מטאלנא זצ”ל בשילוב סיום הש"ס ויערך בהיכל פרידמן על גג הבית מדרש. ביום ראשון זאת חנוכה לאחר הדלקה יערוך האדמו"ר את שולחנו לרגל זאת חנוכה באולם השמחות, ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר מעמד שריפת הפתילות בשעה 4 אחה"צ.

בחצר הקודש טאלנא: האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א' בשעה 7.45 ולאחמ”כ יערוך את שולחנו באוהל בסמוך לבית המדרש ‘תפארת יוחנן’ טאלנא במזרח רובע ז’ באשדוד לרגל היארצייט ה-24 של זקנו האדמו”ר מטאלנא זצ”ל. ביום ראשון זאת חנוכה ההדלקה תתקיים בשעה 20:00 יחד עם מנהג הדריידל. ביום שני לאחר מנחה בשעה 16:00 ייערך מעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש טמשוואר: האדמו"ר השוהה במסע הקודש בפולין ידליק ביום הראשון נר א' בבניין הכנסת אורחים בעיירת דינוב שם שוהה יחד עם חסידיו, לאחמ"כ כל ערב בביתו ברחוב רד”ק 5 בבני ברק, בשעה 20:00. ומוצ"ש יערוך בשעה 8:30 בערב לאחמ"כ סעודת מלווה מלכה.

בחצר הקודש טמשוואר אלעד: ביום ראשון נר א' חנוכה. הדלקה מיוחדת לבחורים בשעה 20:30 ולאחמ"כ תתקיים כינוס מיוחד לבחורים, ביום שלישי נר ב' חנוכה בשעה 2 בצהריים תתקיים כינוס מיוחד וחלוקת חנוכה געלט לילדי הקהילה, ביום חמישי נר ה' חנוכה ההדלקה המרכזית בשעה 20:30 ולאחמ"כ שוה"ט, ביום ראשון ליל זאת חנוכה הדלקה בשעה 20:30 ולאחמ"כ שוה"ט וחלוקת חנוכה געלט, לאחמ"כ תתקיים מעמד שריפת הפתילות ברחבת בית המדרש ברחוב המאירי בעיר אלעד.

בחצר הקודש טערבישאן: הדלקה של האדמו"ר בכל ערב בשעה 20:00, ערש"ק 40 דק' לפני השקיעה, מוצ"ש מיד לאחר מעריב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה לאחר ההדלקה תיערך טיש וחלוקת מעות חנוכה, ברחוב נחל שחם 8 ברמה ג' בעיר בית שמש.

בחצר הקודש טריסק: במוצאי שבת ידליק האדמו”ר בשעה 20:30 בבית מדרשו ברחוב הרב סורוצקין בירושלים, ובזאת חנוכה בשעה 19:30. עריכת הטיש לאחר ההדלקה.

בחצר הקודש טשערנאביל: האדמו”ר ידליק בבית המדרש הגדול ברחוב חבקוק 29 בבני ברק בימים ראשון חמישי וראשון נר א' ה' וח' בשעה 20.30. ובימים שני שלישי ורביעי נר ב' ג' וד' בשעה 5:30, ‏מוצ”ש ההדלקה לאחר ההבדלה, ביום שלישי נר ג' כינוס ומסיבה חנוכה לילדי החסידות וחלוקת מעות חנוכה בשעה 8 בערב, ביום ביום חמישי נר חמישי תתקיים לחיים טיש לאחר הדלקה, וביום שני זאת חנוכה פרשת ויגש יתקיים טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 3:30 בצהריים.

בחצר הקודש טשערנאביל: הדלקה נרות חנוכה בכל יום בשעה 8:30 בערב, לאחמ”כ לחיים, ער”ש בשעה 3:15, יום חמישי נר חמישי בשעה 9 ואח”כ עריכת הטיש וחלוקת מטבעות, ערב שבת מנחה 3:15 הדלקה בזמן הדלקת נרות שבת, מוצ"ש בשעה 9, יום שני בשעה 9 בבוקר לאחר תפילת שחרית ייערך מעמד שריפת הפתילות בבית המדרש הגדול שכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש טשארנוביל: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש של החסידות ברחוב ינאי ברובע ז' בעיר אשדוד בשעה 20:15, ביום חמישי אור לנר ה’ דחנוכה יתקיים לאחר ההדלקה יתקיים טיש וחלוקת דמי חנוכה ומנהג הדריידל כמנהג בית טשארנאביל.

בחצר הקודש יערוסלב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בביתו ברחוב יהודה הנשיא 18 בשכונת ברכפלד במודיעין עילית.

בחצר הקודש לויצק: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב ארזי הבירה בירושלים. וביום חמישי יערוך הדלקה לקהל החסידים בבית מדרשו ברח’ שמואל הנביא בירושלים. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו”ר אחה”צ ייערך טיש לכבוד היון וחלוקת פמ"ש כמנהג קרלין.

בחצר הקודש לינסק: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש לינסק ברחוב הרב כהנמן בבני ברק בשעה 20:00.

בחצר הקודש לעלוב: האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א’ בשעה 20:30 בערב, ביום חמישי נר ה’ בשעה 20:30, ולאחר מכן חנוכה געלט, במוצאי שבת לאחר ההבדלה, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8:30 בבית מדרשו ברחוב מנחת יצחק בבית שמש. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו”ר בשעה 4 טיש.

בחצר הקודש לעלוב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בבית מדרשו ברמת לעלוב בשכונת שיכון ה’ בבני ברק בשעה 20:15, לאחר מכן יחלק מעות חנוכה.

בחצר הקודש לעלוב: האדמו”ר ידליק בכל ערב בשעה 20:00 בביתו ברחוב צפניה 22 בירושלים, ביום שני נר ב' יערוך לחיים טיש לאחר הדלקה, ביום שני זאת חנוכה בשעה 16:00 יערוך טיש לרגל זאת חנוכה בבית המדרש ברחוב צפניה בירושלים.

בחצר הקודש לעלוב ירושלים: ביום שלישי נר ג’ בשעה 8:15 הדלקה בבית האדמו”ר ברח’ גרוסברג 1 בשכונת גוש 80 בירושלים. ביום שני זאת חנוכה בשעה 4:15 יערוך האדמו”ר את שולחנו לרגל זאת חנוכה בביהמ"ד כשבמהלך הטיש מתקיים המעמד של שריפת הפתילות.

בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג: האדמו”ר ידליק כל ערב בבית מדרשו החל מהשעה 22:00 ברחוב כפר נחום 6 בירושלים.

בחצר הקודש לעלוב-בורו פארק: האדמו”ר מלעלוב בורו פארק השוהה בביקור בארה"ק ייכנס כל יום לתפילת מעריב בזמן ר”ת בבית מדרשו בעיר העתיקה בירושלים ולאחמ”כ יערוך את מעמד ההדלקה. ביום ראשון זאת חנוכה יערוך האדמו”ר אחר ההדלקה טיש ומעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש מאקאווא: הגאב"ד ידליק לקהל בביתו ברחוב שדרות המגנים בקרית אתא בשעה 20:00, ביום שלישי נר ג' בשעה 17:30 ובמוצ"ש בשעה 21:00.

בחצר הקודש מבקשי אמונה: האדמו”ר יערוך הדלקה ולאחמ”כ את שולחנו ביום שלישי בערב לרגל היארצייט ה-26 של אביו האדמו”ר בעל ה’דברי אמונה’ מתולדות אהרן זיע”א בבית המדרש אושפיצין במאה שערים, וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך את מעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש מהרי"ד לעלוב: האדמו”ר מהרי"ד מלעלוב ידליק ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בערב. לאחר מכן יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב בר אילן בירושלים.

בחצר הקודש מודז'יץ: האדמו"ר ידליק ביום שני נר ב' דחנוכה בבית המדרש ברחוב חבקוק בבני-ברק בשעה 20:30 בערב, ולאחר מכן יחלק ‘חנוכה געלט’ לקהל. בליל שבת יערוך האדמו”ר את שולחנו בשעה 21:00.

בחצר הקודש מונקאטש: האדמו”ר ידליק בכל ערב בשעה 8 בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין, מלבד ער”ש ומוצ”ש שידליק בביתו.

בחצר הקודש מיאלען: האדמו"ר יערוך הדלקה כל ערב בשעה 19:00 לאחר ההדלקה האדמו”ר ינגן בכינור כנהוג בקרעטשיף, ערש"ק בשעה 16:05, במוצ"ש בשעה 19:30 וביום ראשון יערוך האדמו"ר בשעה 20:00 בבית המדרש לאחמ”כ יערוך לחיים טיש לרגל זאת חנוכה וחלוקת מעות חנוכה בבית מדרשו ברח' חידקל 16 קרית גת.

בחצר הקודש מישקולץ: האדמו"ר יערוך הדלקה במוצ”ש חנוכה בשעה 20:00 בערב בבית מדרשו ברחוב סלנט בפ”ת.

בחצר הקודש מכנובקא-בעלזא: האדמו”ר ידליק כל ערב בבית מדרשו בשעה 20:15. בערב שבת ידליק בשעה 16:05 בבית המדרש ברח’ האדמו”ר מגור, ובמוצ”ש מיד לאחר ההבדלה

בחצר הקודש מעזיבוז': האדמו”ר ידליק בשעה 19:30 יום ראשון ליל זאת חנוכה באולם ממול ביתו ברח’ ריינס 13 כפר אברהם פ”ת. לאחמ”כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש מעליץ: האדמו”ר ידליק בימים שני נר ב’, יום רביעי נר ד’ ויום ראשון זאת חנוכה, בשעה 8:30 בערב בהיכל בית מדרשו רחוב הצבעוני 7/15 רובע ח' אשדוד.

בחצר הקודש משכונת הרועים: האדמו"ר ממשכנות הרועים יערוך ביום שלישי נר ג' בשעה 8 וחצי בערב בבית מדרשו ברחוב מאה שערים 57 בירושלים. לאחמ"כ ייערך לחיים טיש לרגל חנוכה.

בחצר הקודש נאדבורנא צפת: האדמו’’ר מנאדבורנא צפת ידליק בכל יום בשמונה וחצי בבית מדרשו בצפת בזאת חנוכה יערוך טיש וחלוקת מטבעות קודש מהאדמו”ר לאחד ההדלקה, בבית מדרשו בצפת.

בחצר הקודש נאראל: האדמו"ר השוהה בביקור בארה"ב יערוך הדלקה בבית בנו הרב אברהם שפירא מנאראל בורו פארק בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש נדבורנה: ההדלקה תתקיים בשעה 19:30 בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בבני ברק, ‏ביום ראשון נר א’ וביום שלישי נר ג’, לאחר מכן יחלק האדמו”ר מעות חנוכה לילדי החסידות. ביום חמישי נר ה’, לאחר ההדלקה ייערך כינוס השנתי לכלל בחורי החסידות, וביום ראשון ליל זאת חנוכה, יערוך האדמו”ר טיש לרגל זאת חנוכה ויחלק מעות חנוכה לזקני ואברכי החסידות.

בחצר הקודש נדבורנה אלעד: האדמו"ר מנדבורנה אלעד ידליק בשעה 20:00 ביום ראשון נר ראשון, ביום שלישי נר ג  ביום חמישי נר חמישי, ביום ראשון זאת חנוכה יערוך טיש ויחלק מעות חנוכה בבית המדרש ‘באר יעקב’ נדבורנה אלעד ברחוב פנחס בן יאיר 17 אלעד.

 בחצר הקודש נדבורנה באניא: האדמו”ר מנדבורנה באניא ידליק ביום חמישי נר ה חנוכה בשעה 20:00 בבית מדרשו ברחוב דוד בירושלים.

בחצר הקודש נדבורנה ביתר עילית: האדמו”ר יערוך את ההדלקה בימים ראשון נר ראשון בבית המדרש ברחוב אש קודש בגבעה A בשעה 20:00, וביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן יערוך טיש ויחלק 'חנוכה געלט'.

בחצר הקודש נדבורנה חיפה: האדמו”ר מנדבורנה חיפה יערוך הדלקה ביום ראשון זאת חנוכה בשעה 8:30 בערב בבית מדרשו ברח’ מיכאל בחיפה.

בחצר הקודש נדבורנה ירושלים: האדמו”ר ידליק בימים ראשון שני ושלישי בשעה 8, ובמוצאי שבת בשעה 21:00, ביום שלישי נר ג’ יערוך את שולחנו ולאחר מכן יחלק מעות חנוכה, בבית מדרשו ברחוב עזרא 26 בירושלים.

בחצר הקודש ניקלשבורג: האדמו”ר ידליק כל ערב מלבד יום ד’ בבית מדרשו הגדול במונסי בארה”ב, בשעה 20:15. במוצ”ש יערוך לאחר הבדלה. ביום ראשון זאת חנוכה לאחר ההדלקה יערוך האדמו”ר טיש ומנהג הדריידל שפילן.

בחצר הקודש סאדיגורה: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר א’ בשעה 20:30 ולאחר מכן חלוקת מעות חנוכה לבחורים, וביום ראשון ליל זאת חנוכה ידליק בשעה 20:00 ולאחר מכן עריכת השולחן הטהור לכבוד זאת חנוכה וחלוקת מעות חנוכה לאברכים בבית המדרש של החסידות חצר הקודש ברחוב גוטמכר בשיכון ה' בבני-ברק. ביום שלישי בשעה 14:00 בצהריים יערך מסיבת חנוכה לילדי החסידות בראשות האדמו"ר.

בחצר הקודש סאטמאר: האדמו”ר ידליק מדי ערב בבית המדרש הגדול בויליאמסבורג בשעה 20:30. ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך טיש ויחלק מעות חנוכה לכלל החסידים.

בחצר הקודש סאטמר: האדמו”ר ידליק מדי ערב בבית מדרשו בשעה 20.45 בבית המדרש סאטמאר בקרית יואל במונרו. לאחר ההדלקה האדמו”ר עורך לחיים טיש ומוסר פלפול בהלכה ואגדה, ביום רביעי יערוך האדמו"ר הדלקה מיוחדת ליתומים בחסידות, ביום חמישי, ערב שבת ובמוצ”ש האדמו”ר יערוך הדלקה בבית המדרש הגדול סאטמר בויליאמסבורג בברוקלין.

בחצר הקודש סאסוב: האדמו"ר יערוך בימים ראשון שני שלישי נר א ב ג וזאת חנוכה בשעה 20:00 בבית מדרשו בקרית ישמח משה.

בחצר הקודש סוכטשוב: האדמו"ר מסוכטשוב יערוך הדלקה ביום רביעי נר רביעי בשעה 20:00. לאחר מכן יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב החיד"א 4 בשכונת בית וגן בירושלים.

בחצר הקודש סטניסלב: האדמו”ר ידליק ביום שלישי נר ג’ בבית מדרשו בעיר ביתר עילית ברחוב מעלות שערי התפילה, לאחר מכן יערוך טיש לרגל הילות בעל ה’באר מים חיים’ ולאחר מכן ינגן בכינור.

בחצר הקודש סטראפקוב: האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר ראשון וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00, לאחמ"כ יערוך טיש וכן יחלק מעות חנוכה בבית מדרשו בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום רביעי נר ד' ידליק האדמו"ר לראשונה בקרב חסידיו בעיר בני ברק בבית מדרשו ברחוב נחום פינת השומר, בשעה 21:00, במוצ"ש בשעה 21:00 ייערך הדלקה בבית המדרש שערי ירושלים לאחר ההבדלה.

בחצר הקודש סטריקוב: האדמו”ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב הרב מלצר 30 בשעה 20:00. במוצ"ש וביום ראשון זאת חנוכה בשעה 21:00. ביום שלישי נר ג' ייערך כנס ארצי לילדי החסידות חברי ארגון הנוער ‘צעירי הצאן’ בהשתתפות האדמו”ר שיחלק לילדים מעות חנוכה. בליל שבת יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית המדרש בשעה 21:30. במוצ”ש חנוכה יערך כינוס ארצי לכלל בחורי החסידות בבית המדרש, ביום שני זאת חנוכה לאחר תפילת מנחה יערוך האדמו"ר את שולחנו לכבוד זאת חנוכה.

בחצר הקודש סטריקוב: ביום ראשון נר א' ומוצ"ש בשעה 8 בבית האדמו"ר ברחוב עזרת תורה 41 בירושלים, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8.45 יערוך האדמו”ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב דוד 32 בירושלים.

בחצר הקודש סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ידליק כל ערב בשעה 19:00 בימים ראשון עד רביעי בבית מדרשו ברחוב ברסלב בבני ברק, ומיום חמישי נר ה עד לאחר זאת חנוכה ישהה האדמו"ר בעיר אלעד ויערוך ההדלקה כולל הטיש בזאת חנוכה בהיכל הטישים שבקרית הישיבה גדולה באר אברהם סלאנים בעיר אלעד‏.

בחצר הקודש סלונים: האדמו”ר ידליק במרכז החסידות ברחוב סלנט בירושלים. ביום ראשון נר א’ וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:45. בערב שבת בכניסת השבת, במוצאי שבת ידליק האדמו”ר בשעה 20:30. ביום רביעי ייערך כינוס למאות ילדי החסידות וחלוקת חנוכה געלט מהאדמו”ר.

בחצר הקודש סערט ויז’ניץ: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברמת ויז’ניץ בחיפה.

בחצר הקודש ספינקא: האדמו”ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב דונולו 11 בבני-ברק בין מנחה למעריב בשעה 16:45, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:30 ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש ספינקא: מדי ערב בשעה 21:00 בביהמ”ד הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש ספינקא בני ברק: הדלקת הנרות המרכזית ועריכת השולחן וחלוקת מעות חנוכה ע"י האדמו"ר מספינקא בני ברק תתקיים ביום שלישי נר ג' של חנוכה בבית מדרשו אהל נחמן ספינקא ברחוב רבי יהושע 9 בבני ברק, בליל שבת יערוך האדמו"ר את שולחנו ובזאת חנוכה לאחר תפילת מנחה יתקיים מעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש ספינקא גני גד: האדמו"ר מספינקא גני גד מדליק כמידי ערב בביתו בזמן ר”ת, במוצאי שבת יערוך טיש בבית מדרשו, וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך טיש ב-9 בערב בביתו ברח’ גני גד 6 בשיכון ה’ בב”ב.

בחצר הקודש ספינקא ירושלים: האדמו”ר ידליק במוצאי שבת בבית המדרש ספינקא ברחוב סלנט בירושלים בשעה 20:30, לאחר מכן תתקיים אמירת המזמורים, לחיים טיש, דברות קודש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש ספינקא סאסרעגן: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום רביעי נר ד' חנוכה בשעה 8:00 בערב לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה בית המדרש החדש באר משה ספינקא ברחוב ריש לקיש 7 ברמה ד' בבית שמש.

בחצר הקודש ספינקא סוליצא: האדמו"ר ידליק ביום שני נר ב' בביתו ברחוב קוטלר 4 בבני ברק בשעה 20:00 בערב.

בחצר הקודש סקווירא: האדמו”ר ידליק בכל ערב בבית המדרש הגדול בניו סקווירא בארה”ב בשעה 19:15. מעוז צור בשעה 21:00. מוצ”ש הדלקה בשעה 21:30. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו”ר טיש בשעה 17:30 אחה”צ.

בחצר הקודש סקווירא מבורו פארק: האדמו”ר ידליק ביום חמישי נר חמישי בשעה 19:30 בבית מדרשו בבורו פארק, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו”ר את שולחנו בשעה 21:45.

בחצר הקודש סקולען: מדי ערב בשעה 20.30 ידליק האדמו"ר בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין, מיום חמישי עד לאחר זאת חנוכה ישהה האדמו"ר בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, ביום חמישי ידליק האדמו"ר בשעה 9 בערב במוצש"ק בשעה 11, וביום שני זאת חנוכה יערוך את שולחנו בשעה 5 אחה"צ.

בחצר הקודש סקולען ירושלים: האדמו"ר יערוך כל ערב הדלקה בבית מדרשו ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 9 בערב, ובזאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש ביום שני בצהריים.

בחצר הקודש עבודת הלב: האדמו"ר יערוך הדלקה מרכזית ביום רביעי נר ד' בשעה 21:00 לאחמ"כ מסיבת לחיים וחלוקת מעות חנוכה בבית המדרש ברחוב דובב מישרים 2 ירושלים.

בחצר הקודש ערלוי: בבית המדרש של החסידות בשכונת קטמון בירושלים האדמו”ר ידליק ביום שלישי נר ג’ בשעה 19:45, מוצ”ש מקץ בשעה 8:45 וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:45. לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש פאפא: האדמו”ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב בדפורד בקרית פאפא בוויליאמסבורג, לאחר מכן אמירת התורה. ביום ראשון ליל זאת חנוכה יתקיים טיש מרכזי וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש פוריסוב: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 7:30 בערב בבית מדרשו ברחוב לוי יצחק מברדיטשוב בשכונת בתי ורשא בירושלים.

בחצר הקודש פארשעי: כל ערב ייערך הדלקה בשעה 20:00, ובמוצאי שבת בשעה 21:30 יערוך האדמו"ר סעודת הודאה רבתי על הנס הגדול שנערך לפני שלוש שנים במהלך הדלקת נרות נערך פיגוע, ביום א' זאת חנוכה בשעה 20:30 יערוך האדמו"ר לחיים טיש לאחר הדלקה וחלוקת מעות חנוכה בבית המדרש במונסי.

בחצר חסידות פיטסבורג: יערך מעמד ההדלקות יום ראשון נר ראשון, יום שלישי נר שלישי, יום חמישי נר חמישי,  מוצ"ש ויום ראשון זאת חנוכה נר שמיני ההדלקה בשעה 8.15 לאחמ”כ יערך לחיים טיש בהיכל הטישים ברובע ג’ בעיר אשדוד.

בחצר הקודש פינסק קרלין: בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א' 20.30 וכל ערב בשעה 20.30, במוצ”ש לא יערוך הדלקה, ביום חמישי יערוך האדמו”ר טיש לאחר הדלקה כמנהג בית קרלין, וביום שני לפני השקיעה יערוך טיש לרגל זאת חנוכה עד שעות הערב המאוחרות באוהל הצמוד לבית המדרש.

בחצר הקודש פרמישלאן: בבית המדרש הגדול בקרית פרמישלאן בבני ברק, האדמו”ר ידליק כל ערב בשעה 8:00 מלבד ער”ש ומוצ”ש, לאחר ההדלקה כמנהג בית קרעטשניף, מנגן האדמו”ר בכינור וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו”ר את שולחנו וחלוקת חנוכה געלט.

בחצר הקודש פשעווארסק: האדמו"ר ידליק בבית מדרשו באנטוורפן, בימים רביעי נר ד’ חמישי נר ה’ וראשון ליל זאת חנוכה, כשלאחר מכן יחלק האדמו”ר חנוכה געלט לכלל החסידים, במוצ”ש יערוך האדמו”ר הדלקה לאורחי חו”ל. ביום ראשון לאחר ההדלקה יערוך האדמו”ר טיש לרגל זאת חנוכה.

בחצר הקודש צאנז: האדמו"ר ידליק כל ערב בהיכל המתיבתא בקריה בנתניה בשעה 20:30 ובמוצ"ש בשעה 11, לאחר אמירת המזמורים נושא האדמו”ר פלפול תורני ולאחר מכן עורך טיש לחיים ומקיים את מנהג הדריידל. בערב שבת לאחר מנחה ידליק האדמו”ר בפתח בית המדרש שבביתו. בזאת חנוכה האדמו”ר שורף את הפתילות ולאחר מכן מחלק מעות חנוכה לילדי החסידות.

בחצר הקודש צאנז קלויזנבורג: האדמו”ר ידליק בכל ערב באזור השעה 21:30 בבית המדרש הגדול במרכז החסידות בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש צאנז זוועהיל - ביוניאן סיטי: יום ראשון ליל א’ ויום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:30 בערב. שאר הלילות חוץ מיום ב’ פרשת מקץ שירות ותשבחות בשעה 9 בערב.

בחצר הקודש קאלוב: האדמו"ר מקאלוב ארה”ב ידליק ביום חמישי נר ה’ בשעה 20:30 בערב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 9:15 לאחמ”כ יערוך האדמו”ר טיש וחלוקת מטבעות.

בחצר הקודש קאליב: בבית המדרש ברחוב חנה 23 בירושלים, האדמו”ר ידליק ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:30 לאחמ"כ לחיים טיש לרגל זאת חנוכה.

בחצר הקודש קאמרנא: ההדלקה המרכזית תתקיים ביום שלישי נר שלישי דחנוכה בהיכל בית המדרש בשכונת ארזי הבירה ירושלים בשעה 20:30, ולאחר מכן חלוקת מעות חנוכה. בשאר הערבים ההדלקה בביתו של האדמו”ר ברחוב ארזי הבירה 45 בשעה 18:00. בזאת חנוכה לאחר תפילת מנחה בשעב 4 יערך עריכת הטיש ושריפת הפתילות.

בחצר הקודש קאמארנא: מוצש"ק פרשת מקץ נר שביעי הדלקת נרות חנוכה המרכזי ע"י האדמו"ר בשעה 21:00 בבית המדרש הגדול רחוב מרים הנביאה 14 רמת בית שמש ג'2 לאחר מכן חלוקת חנוכה געלט לילדי החסידות וסעודת מלווה מלכה וסעודת ראש חודש.

בחצר הקודש קאמרנא מבני ברק: האדמו”ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14, בשעה 18:00, ביום שני נר ב' של חנוכה ייערך הדלקה מרכזית בשעה 19:45 בבית המדרש קאמרנא לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טישו חלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש קוסוב ויזנ’יץ: האדמו"ר ידליק ביום שלישי נר ג' הדלקה מרכזית בשעה 8.30 בערב בהיכל השיבה קוסוב ויז'ניץ ברמה ב' בבית שמש לאחמ"כ חלוקת מעות חנוכה. במוצ"ש בשעה לאחר הבדלה בבית המדרש קוסוב ויז'ניץ ברחוב שמואל הנביא ברמה ג' בבית שמש.

בחצר הקודש קאסוב: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום ראשון נר א'  לאחר מעריב, ביום שני נר ב' לבחורי החסידות בשעה 19.30, ביום רביעי נר ד' בשעה 8, במוצאי שבת לאחר הבדלה, ביום א' פרשת ויגש בבוקר יערוך האדמו"ר לחיים טיש לרגל ראש חודש לאחר תפילת שחרית, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר הדלקה 7.30 לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 21:00 הבית המדרש קאסוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בחצר הקודש קארלסבורג: הגה"צ רבי משה ראטה גאב”ד קארלסבורג יערוך הדלקה בכל ערב בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין בשעה 21:00 ובמוצ”ש בשעה 22:00.

בחצר הקודש קוזמיר: האדמו"ר יערוך הדלקה מרכזית ביום שני נר ב' של חנוכה בבית המדרש קוזמיר ברחוב רש"י 16 ב"ב בשעה 20:30, לאחמ"כ עריכת השולחן וחלוקת מעות חנוכה געלט, ביום רביעי נר ד' יערוך האדמו"ר הדלקה בבית המדרש קוזמיר ברחוב חגוא'ל 19 ברמה ה' בעיר בית שמש.

בחצר הקודש קוז'ניץ: האדמו"ר ידליק ביום שני נר שני בבית מדרשו בת”א, האדמו”ר ידליק בחנוכיית המגיד מקוז’ניץ זיע”א, בשעה 19:30 לאחר מכן סעודת הילולא לרגל היארצייט של רבי אלעזר מקוז’ניץ זצ”ל. במהלך הטיש יחלק האדמו”ר מעות חנוכה. ביום רביעי יערוך את ההדלקה במנורה העתיקה בבית מדרשו במנהטן.

בחצר הקודש קוידינוב: ההדלקה המרכזית ביום ב’ ליל ב’ דחנוכה בהיכל בית המדרש רח’ מהרש"ל 22 בני ברק בשעה 20:00 לאחמ"כ תיערך סעודת הילולא לכבוד הילולת האדמו”ר רבי יוסף מקוידינוב זצ"ל. ביום שני לאחר מנחה יערוך האדמו"ר טיש לרגל זאת חנוכה. בימים ראשון רביעי וראשון נר א' ד' וח' יערוך האדמו"ר הדלקה בביתו ברחוב קליש 8.

בחצר הקודש קופיטשיניץ: האדמו”ר ידליק ביום חמישי נר חמישי בשעה 20:00 בערב בבית המדרש ‘אביר יעקב’ ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים, ולאחר מכן יערוך טיש לרגל הילולת רבי ישראל מהוסיאטין זצ”ל, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:30 ולאחר מכן יערוך האדמו”ר טיש לכבוד היום וחלוקת מעות חנוכה עם מוזיקה.

בחצר הקודש קליוולנד: האדמו”ר ידליק ביום רביעי בבית הכנסת קליוולנד בביתר עילית רחוב בבא סאלי בשעה 20:30 לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה, ביום חמישי, בשעה 20:30 בבית המדרש של החסידות ‘היכל הברכה’ ברחוב הר סיני ברעננה. לאחמ”כ יערוך האדמו”ר לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש קעכניא: בליל ג' דחנוכה נר ג' בשעה 20:00 בערב בבית המדרש רחוב חירם פינת שמגר בירושלים לאחמ"כ סעודת הילולא לכבוד הרה"ק בעל באר מים חיים זי"ע וחלוקת מטבע דמי חנוכה, ולאחמ"כ נסיעה לציון הק' בעיר צפת ושחרית באתרא קדישא מירון.

בחצר הקודש קרלין סטולין: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו בשכונת פרי הארץ בגבעת זאב, ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש גדול בהשתתפות אלפי חסידים.

בחצר הקודש קראלי: בבית המדרש זכרון שמואל צבי קראלי בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, יערוך האדמו”ר מקראלי הדלקה ביום ראשון, שלישי וחמישי נר א’, ב’ וג’ בשעה 8:30 בערב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 9:00 לאחמ”כ כנהוג טיש דריידל שפילן ומעות חנוכה.

בחצר הקודש קרעטשניף: בבית המדרש בקריה ברחובות, האדמו”ר ידליק כל ערב בשעה 19:30 ולאחר ההדלקה ינגן האדמו”ר בכינור כמנהג בית קרעטשניף, במוצאי שבת בשעה 21:30.

בחצר הקודש קרעטשניף טשערנוביץ: האדמו"ר יערוך הדלקה בימים ראשון, שלישי, חמישי וראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בביתו רחוב הרקח 4 בשכונת מאה שערים בירושלים.

בחצר הקודש קרעטשניף ירושלים: האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א' בשעה 21:00, שני ושלישי נר ב' וג' בקומת העזרת נשים למעלה, ביום שני זאת חנוכה יערוך טיש בשעה 16:30 בבית המדרש הגדול ברח’ אבינועם ילין בירושלים.

בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט:‏ האדמו”ר מקרעטשניף סיגעט יערוך את ההדלקה בימים ראשון ושלישי נר ראשון, שלישי וראשון זאת חנוכה בשעה 20:00 לאחמ”כ יערוך לחיים בבית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים. ובמוצ”ש נר ז’ דחנוכה בשעה 21:00. ביום ראשון זאת חנוכה יערך טיש לאחר הדלקה. ביום שלישי נר ג' יערוך האדמו”ר הדלקה בבית מדרשו ברח’ רבי יהושע 26 בעיר בית שמש בשעה 20.30.

בחצר הקודש קרעטשניף קרית גת: ביום א’ בשעה 8:00 בביהמ”ד הגדול וביום ג’ נר שלשי תתקיים בביהמ"ד הגדול ההדלקה המרכזית ולאחמ”כ טיש וחלוקת חנוכה געלט לרגל יום ההצלה של אביו האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' זצ”ל שניצל באופן ניסי מסיבוך רפואי לפני 24 שנה.

בחצר הקודש ראדז’ין: האדמו”ר ידליק לציבור החסידים ביום רביעי נר רביעי בשעה 8:30 בערב בביתו ברחוב חזון איש 45 בבני ברק, לאחר מכן יערוך לחיים טיש לחסידים וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש ראזלא: האדמו"ר ידליק בבית מדרשו רח' כנסת יחזקאל 35 גבעה ב' בביתר ביום שני נר ב', בשעה 06:30 אחרי ההדלקה יתקיים מעמד לחיים וחלוקת מטבעות.

בחצר הקודש ראחוב: האדמו”ר ידליק ביום רביעי נר ד’ בשעה 19:30 בבית המדרש של החסידות ברחוב ברקאי 20 ברמת גן. לאחר ההדלקה יערוך האדמו”ר לחיים טיש וחלוקת דמי חנוכה.

בחצר הקודש רחמסטריווקא: האדמו”ר ידליק כל ערב באולם הטישים שעל ידי בית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים בשעות הערב המאוחרות החל מהשעה 11 בערב, בראש חודש יתקיים טיש בשעה 17:00, וביום שני זאת חנוכה בשעה 18:00 עריכת הטיש בהשתתפות אלפי חסידים.

בחצר הקודש שאץ: האדמו"ר ידליק לחסידים ביום שלישי נר ג’ דחנוכה בית מדרשו ברחוב אדמו”רי שאץ בבני ברק בשעה 20:30. לאחמ”כ יערך שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו”ר, עם נכד האדמו”ר מטשערנוביל.

בחצר הקודש שאץ ויז’ניץ: האדמו”ר ידליק ביום שלישי נר ג’ בשעה 19:00 בערב בבית מדרשו ברחוב הרצל 60 בחיפה ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש שבט הלוי: האדמו"ר משבט הלוי ידליק כל ערב בשעה 17:30 בביהמ”ד שבט הלוי ברח’ וילקומירר 17 בשכונת זכרון מאיר בני ברק. ביום שני ליל נר’ ב’ דחנוכה תתקיים סעודת הודאה רבתית לרגל יום ההצלה ה-83 של האדמו"ר בעל שבט הלוי זיע”א ההדלקה בשעה 20:15 בביהמ”ד הגדול שבט הלוי בשכונת זכרון מאיר בני ברק.

בחצר הקודש שומרי אמונים אשדוד: האדמו”ר ידליק מדי ערב בשעה 20:15 בבית המדרש ברחוב רבי מאיר בעל הנס ברובע ז’ באשדוד, במוצאי שבת מלוה מלכה בבית המדרש בשעה 22:30. ביום ראשון ליל זאת חנוכה מעמד שריפת הפתילות וחלוקת המטבעות בשעה 21:45.

בחצר הקודש שומרי אמונים בני ברק: זמן ההדלקה מדי ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק, לאחר ההדלקה יערוך האדמו”ר שולחן לחיים לכבוד חנוכה, במוצ"ש בשעה 21:00, בליל זאת חנוכה ידליק האדמו”ר בשעה 20:00 ולאחר מכן חלוקת חנוכה געלט ומעמד שריפת הפתילות.

בחצר הקודש שומרי אמונים ירושלים: האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים יערוך כל ערב בימי החנוכה הדלקה בשעה 20:00, בערב שבת בזמן הדה”נ ובמוצ”ש בשעה 20:30, ביום ראשון נר ח’ ליל זאת חנוכה יערוך האדמו”ר את מנהג הדריידל במהלך הטיש לרגל זאת חנוכה. לאחר מכן יחלק האדמו”ר מעות חנוכה לחסידיו ויערוך את מעמד שריפת הפתילות, בבית המדרש שומרי אמונים ברחוב מאה שערים בירושלים.

בחצר הקודש שידלובצא: האדמו”ר ידליק ביום ראשון נר א' בשעה 20:00, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בבית המדרש בשעה 21:00 ברחוב אהלי יוסף 14 בירושלים לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מטבעות חנוכה.

בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר ידליק ביום ראשון, שני, רביעי וחמישי נר ראשון, שני, רביעי וחמישי לאחר מעריב בבית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום שלישי נר שלישי בשעה 19:30 בערב לאחר מעמד ההדלקה, יערוך האדמו”ר את שולחנו לרגל היארצייט ה-26 של אביו האדמו"ר בעל ה’דברי אמונה’ זיע”א. במוצ"ש לאחר ההבדלה, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן מעמד שריפת הפתילות וביום שני אחה”צ בשעה 16:00 יערוך האדמו”ר טיש בבית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים בירושלים.

בחצר הקודש תולדות אהרן: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר א’ בשעה 8:45 בערב, ביום שני נר ב' יערוך האדמו"ר הדלקה סגורה מיוחדת ליתומים שע"י ארגון 'שערי רחמים', יום שלישי בערב בשעה 20:15 ולאחר מכן יערוך האדמו”ר את שולחנו לרגל היארצייט ה-26 של אביו האדמו”ר בעל ה’דברי אמונה’ מתולדות אהרן זיע”א בבית המדרש הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום חמישי האדמו”ר יגיע לבית שמש שם יתפלל שחרית ולאחמ”כ יערך מעמד חלוקת מעות חנוכה לחסידים המתגוררים בעיר. ביום ראשון ליל זאת חנוכה הדלקה בשעה 21:00, וביום שני יערוך האדמו”ר לפני השקיעה את מעמד 'שריפת הפתילות'.

בחצר הקודש תולדות צבי ספינקא: האדמו”ר מתולדות צבי דספינקא ידליק ביום ראשון, שלישי רביעי וראשון נר א’, ג, ד’ וח’ בבית מדרשו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין בשעה 20:40. ביום שני נר ב’ בשעה 20:30 בבית מדרשו בשכונת לייקווד בניו ג'רזי, ביום חמישי נר ה’ בבית מדרשו בקרית יואל מונרו. ביום שני זאת חנוכה בשעה 21:40 בערב בבית מדרשו יערוך האדמו”ר את מעמד שריפת הפתילות בחצר בית המדרש בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

נר חנוכה הדלקת נר חנוכה חצרות האדמורים זמני ההדלקות חצרות הקודש

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 13 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד