י"ג אייר התשפ"ד
21.05.2024
אין אנו יודעים דרכי שמים

ראש הישיבה שלח מכתב ניחומים למשפחות פאלי ולדרמן

"הילדים עצמם נפשות טהורות שלא טעמו טעם חטא, הרי כדאי להם מה שמתו באופן כזה, שגרמו במיתתם זיכוי הרבים גדול כל כך", כתב ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין למשפחת פאלי. למשפחת לדרמן כתב: "ר' אלתר שלמה זכה לקדש שם שמים".

ראש הישיבה שלח מכתב ניחומים למשפחות פאלי ולדרמן
ראש הישיבה חותם על המכתב צילום: באדיבות המצלם

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שלח מכתב ניחומים למשפחות הנרצחים מאסון פיגוע הדריסה ברמות ביום שישי בו קיפחו את חייהם האברך ר' אלתר שלמה לדרמן הי"ד והאחים אשר מנחם ויעקב ישראל פאלי הי"ד.

ראש הישיבה כתב במכתבו למשפחת פאלי: "לכבוד המשפחה החשובה משפ' פאלי האבלים על סילוקם בפתע פתאום של ילדיהם היקרים והקדושים אשר מנחם הי"ד ויעקב ישראל הי"ד, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".

הנה אין אנו יודעים דרכי שמים, אמנם באסון כזה שנסתלקו ילדים קטנים בצורה איומה שכזו, נפשות טהורות שלא טעמו טעם חטא הרי לא שייך בהם שום דין, וא"כ נשאלת השאלה 'מה זאת עשה אלוקים לנו', שהרי אין מקרה בעולם, והדברים מכוונים לא רק למשפחה אלא לכל אחד ואחד, ולכן עלינו להתבונן על מה עשה ה' ככה. ומובא בגמרא (כתוב על אחד נפטר לו בן, והגיע אחד האמוראים לנחמו ואמר לו "חשיב את לאתפרסי אדרא'', ופירש'י' "חשוב אתה למעלה לתופסך ואת בניך בעוון הדור שצדיקים נתפסים על הדור", והיינו שהבן הוא צדיק ואין בו חטא, ומיתתו היא לכפרה על עוון הדור, כדי שיתעוררו ויחזרו בתשובה, וגם ההורים הם חשובים, שהצער שלהם מכפר על הדור ומעורר לתשובה, וזה מה שמוטל עלינו "נחפשה דרכינו ונחקורה", לחפש ולחקור בכל המעשים, על ידי לימוד המוסר בקביעות, ולא להסיח דעת מהדברים הצריכים תיקון, ואלו הם התנחומים למשפחה החשובה שהצער שלהם חשוב לכפר על כל הדור".

"והילדים עצמם נפשות טהורות שלא טעמו טעם חטא, הרי כדאי להם מה שמתו באופן כזה, שגרמו במיתתם זיכוי הרבים גדול כל כך, ובחייהם לא היו יכולים לזכות בזכויות כה רבות כפי שזכו במיתתם, וכדאי היה להם לעבור לעולם האמת שיזכו שם לשכר הצפון שאין לשער, כי בזכותם התעוררו הרבים לעשות מעשים טובים, וכמו שמצינו שאמר רבי עקיבא במיתת בניו שהוא מתנחם בזיכוי הרבים הגדול שגרמו במיתתם, וכן נדב ואביהוא שהיו גדולים ממשה ואהרן במה שזיכו את הרבים במיתתם, (כמבואר בגמרא מועד קטן כאב ובמסכת שמחות, וברש"י עה"ת ויקרא י ג), וכדאי להם למות בשביל לזכות בזכויות גדולות כאלה של זיכוי הרבים, והדברים תלויים בכל הציבור, להתעורר ולהתחזק בקביעות, על ידי לימוד קבוע בספרי המוסר, כל אחד לפי טבעו מה הוא מרגיש שמחזק אותו, וזה יוסיף זכויות לכל כלל ישרל".

"והמשפחה החשובה תתנחם בכפליים, וההורים היקרים הרה"ג ר' אברהם נח בן יהודית שליט"א לרפו"ש, יזכה יחד עם רעייתו תחי' לרוב נחת מכל צאצאיהם היקרים שיחי' מתוך בריאות שלימה, לשמחת לב כל בני המשפחה, ומעתה אך ששון ושמחה ישיגוכם ונסו יגון ואנחה לאורך ימים מדושני עונג".

למשפחת לדרמן כתב ראש הישיבה: לכבוד המשפחה החשובה האבלים על סילוקו בפתע פתאום בדמי ימיו, של האברך היקר הרב ר' אלתר שלמה לדרמן הי"ד, המקום ינחם את כל בני המשפחה שיחי' בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

"כתוב בספרים שכל מה שניצל אברהם אבינו מכבשן האש, לא היה לצורך עצמו, מפני שלא היה מפסיד כלום אם היה נשרף על קידוש השם, ואדרבה כדאי לו למות מיתה כזאת שיזכה על ידה לעולם הבא שאין לשער, אבל מן השמים ניצל אברהם מכבשן האש, כדי שממנו יעמוד כלל ישראל".

"וא"כ הנפטר ר' אלתר שלמה הי"ד שזכה לקדש שם שמים בפטירתו, הרי זה ריוח גדול מאד בשבילו, כי הוא בודאי מתענג בתענוגים שאין לשער בעולם הבא, והוא מאושר עכשיו בישיבה של מעלה, וגם זכה לזכויות גדולות נוספות, שכל הציבור נתעורר ע"י פטירתו להוספת מעשים טובים מרובים, וחיזוק בתורה ויראת שמים ומידות טובות ובכל המעלית העליונות, וכל הזכויות האלו נזקפות לזכותו בגנזי מרומים, אמנם אנו מתאבלים על מה שחסר לנו, כי כן הוא הטבע שיש געגועים, אבל אין צריך להצטער, אלא להרגיש שזה כמו מי שנסע למקום רחוק, שאי אפשר להיות בקשר, וממילא יש געגועים, ולזכור שהקב"ה הוא אב הרחמים, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. ויהי רצון שתזכו כל בני המשפחה להתנחם בכפליים, ומעתה אך ששון ושמחה ישיגוכם ונסו יגון ואנחה לאורך ימים ושנים מדושני עונג".

יעקב ישראל פאלי אשר מנחם פאלי אלתר שלמה לדרמן הרב גרשון אדלשטיין

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד