י"ז תמוז התשפ"ד
23.07.2024

המשטרה: יש תשתית ראייתית נגד גבי אשכנזי

להב 433 סיימה את חקירת הפרשה שעניינה חשד לביצוע עבירות פליליות על ידי בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון בעבר ובהווה

צילום: דו"צ
צילום: דו"צ

יחידת להב 433 (יאח"ה) סיימה את חקירת פרשה 404, שעניינה חשד לביצוע עבירות פליליות על ידי בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון בעבר ובהווה, בין היתר על רקע מערכת יחסים עכורה בין לשכת הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ולשכת שר הביטחון דאז אהוד ברק.

באוגוסט 2013, החליט היועמ"ש לממשלה על פתיחה בחקירה פלילית, בעקבות חומרים חדשים שהתקבלו, ובהמשך לכך הנחה מפכ"ל המשטרה את ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי, על הקמת צח"מ בלהב 433 (יאח"ה) בשת"פ מצ"ח והפרקליטות הצבאית. על פי החלטת פרקליט המדינה, החקירה לוותה על ידי פמת"א (פלילי).

במסגרת החקירה נחקרו עשרות מעורבים, חלקם באזהרה, ובוצעו מגוון רחב מאוד של פעולות חקירה, לרבות טיפול בהיקף נרחב מאוד של חומרים אשר נאספו על ידי מצ"ח, על ידי מבקר המדינה ובמהלך החקירה הנוכחית.

עיקרי החשדות, הממצאים ועמדת ראש האגף לחקירות ולמודיעין:
1. עיבוי חקירת פרשה 303 (זיוף המסמך) – בין החודשים אוגוסט-אוקטובר 2010 נחקרה בלהב 433 פרשה 303, שעניינה חשד לביצוע עבירת זיוף מסמך, בהקשר למקורו של המסמך שכונה "מסמך הרפז". במסגרת החקירה התגבשה תשתית ראייתית כנגד בועז הרפז לביצוע עבירות זיוף בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי חקירה. במסגרת החקירה הנוכחית נבחנו חומרי חקירה רבים ונבדק החשד למעורבותם של שותפים נוספים בזיוף המסמך.

ממצאי החקירה חיזקו את התשתית הראייתית לפיה עבירות הזיוף בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט בוצעו על ידי בועז הרפז לבדו ונשללה מעורבותם של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר ודובר צה"ל לשעבר אבי בניהו בזיוף המסמך ואף התחזקה הסברה כי הללו חשבו כי מדובר במסמך אותנטי.

2. חשדות לשיבוש חקירת פרשה 303 – במסגרת החקירה נחקר חשד לניסיון שיבוש החקירה הנוגעת לזיוף המסמך על ידי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר, הפצ"ר לשעבר אביחי מנדלבליט, המכהן כיום כמזכיר הממשלה ואל"מ במיל' גבי סיבוני.

מהחקירה עלה כי ארז וינר וגבי סיבוני תיאמו ביניהם גרסאות בסמוך למועד חקירתם בפרשה. עוד עלה כי אביחי מנדלבליט עודכן על ידי הרמטכ"ל לשעבר על כך שהוא מחזיק בידיו את המסמך ועל אף שהיה מודע לכך שנפתחה חקירת משטרה בנושא וכי מדובר בראיה הדרושה לחקירה הפלילית, לא דיווח על כך ולא הורה לרמטכ"ל לדווח על כך במשך כיממה, וכן כי העביר מידע שקיבל אודות הפרשה מתוקף תפקידו למעורבים בטרם סיומה.

כמו כן, עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי השתהה בדיווח על הימצאות המסמך בידיו לגורמי משטרה או ליועמ"ש לממשלה אשר עמדו עמו בקשר בעניין, זאת על אף שידע כי נפתחה חקירת משטרה בנושא.

ממצאי החקירה העלו, כי כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירה של הפרת אמונים וכי כנגד הפצ"ר דאז ומזכיר הממשלה היום, אביחי מנדלבליט, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט. כמו כן התגבשה תשתית ראייתית כנגד אל"מ במיל' גבי סיבוני וכנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר לביצוע עבירה של שיבוש הליכי משפט.

3.חשדות לשיבוש בדיקת מבקר המדינה בהקשר לזיוף המסמך – בנובמבר 2010 הודיע מבקר המדינה על קיום בדיקה בנושא זיוף המסמך. מהחקירה עלה כי לקראת בדיקת המבקר, הנחה עוזר הרמטכ"ל לשעבר, ארז וינר, את אנשי לשכתו למחוק פגישות מלו"ז הרמטכ"ל. ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות הפרת אמונים.

4. חשד למסירת מידע מסווג לעיתונאים – מהחקירה עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי מסר לעיתונאים מידע ברמת סיווג "סודי ביותר" ולמעלה מסיווג זה, במסגרת תדרוכי עיתונאים ושיחות רקע, זאת בניגוד להנחיות רוה"מ ולפקודות הצבא ומבלי שיימצא שיקול ענייני מהותי המצדיק את מסירת חלק מהמידע. ממצאי החקירה העלו כי כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של הפרת אמונים וגילוי בהפרת חובה, קרי גילוי ידיעה לאדם שאינו מוסמך לכך.

5. חשדות לשיבוש חקירת הדלפה לעיתונאי ולהשמדת ראיות – בתחילת מרץ 2010 הנחה ראש הממשלה את ראש השב"כ דאז יובל דיסקין ואת ראש המלמ"ב אמיר קין, לחקור חשד להדלפת מידע מסווג לעיתונאי. ממצאי חקירת פרשה 404 העלו כי אמיר קין בהיותו ראש המלמ"ב עדכן את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי על הנחיית ראש הממשלה האמורה וזה עדכן בנושא את וינר. בהמשך לכך עולה כי וינר ובניהו סיכמו בניהם להשמיד ראיה ולתאם עמדות הנוגעות לעניין זה. בנוסף עלה כי המידע אודות הנחיית ראש הממשלה האמורה הועבר על ידי בניהו לעיתונאי שלא כדין.

ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר, ארז וינר, וכנגד דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות הפרת אמונים, השמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט וכי לא התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירה פלילית כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ור' המלמ"ב אמיר קין. יחד עם זאת, סבור ר' אח"מ כי יש מקום לשקול נקיטת צעדים משמעתיים כנגד קין.

6. החזקת מסמכים מסווגים ביותר – במהלך חיפוש שנערך במסגרת החקירה בבתיהם ובמשרדיהם של עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר ושל דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, נתפסו חומרים המסווגים ברמת סיווג "סודי" ולמעלה מסיווג זה, אשר הוחזקו ללא אישור וללא סמכות ולאחר שסיימו את שירותם בצה"ל. חוות דעת הגורמים המקצועיים בצה"ל בנוגע לחומרים שנתפסו, קבעה כי חשיפת המידע המצוי בהם יש בה כדי להוות פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר וכנגד דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות התרשלות בשמירת ידיעות שהגיעו לידיהם אגב תפקידם וסיכון ביטחון הידיעה.

7. חשד לאיסוף חומר המטיל דופי בשר הביטחון דאז ואנשי לשכתו – מהחקירה עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזרו לשעבר ארז וינר, דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו, ובועז הרפז עסקו באיסוף חומר שיש בו כדי להטיל דופי בהתנהלות שר הביטחון דאז ואנשי לשכתו, בין היתר באמצעות הפעלת אחרים, זאת במסגרת היחסים המתוחים ששררו בין לשכת הרמטכ"ל דאז ללשכת שר הביטחון דאז.

מצאי החקירה העלו כי ככלל, לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות פליליות בהקשר זה.

למען הסר ספק, במשטרה מציינים כי מעבר לאמור לא התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירה פלילית על ידי מי מהמעורבים האחרים שנחקרו באזהרה בפרשה.

ראש האגף לחקירות ולמודיעין אימץ את עמדת ר' יאח"ה בנוגע לכלל ממצאי החקירה כמפורט מעלה.

בתום כשנה של חקירה מקצועית ומקיפה שכללה בחינה יסודית ומעמיקה של חומרים בהיקפים רבים מאוד, ציין ראש האגף לחקירות ולמודיעין כי חלק מההתנהלות אמנם אינה חוצה את הרף הפלילי, אך ללא ספק מעלה שאלות ערכיות בדבר עיסוקם זה של אישי ציבור בכירים, לא כל שכן לובשי מדים האמונים על בטחון המדינה, אל מול הנורמות הנהוגות והמצופות מגורמים אלה.

יודגש, כי ממצאי החקירה ועמדת ראש האגף לחקירות ולמודיעין מתייחסים לגיבוש תשתית ראייתית. ההחלטה בדבר העמדה לדין, המבוססת על מארג רחב יותר של שיקולים מקצועיים, מצויה בסמכות פרקליט המדינה והיועמ"ש לממשלה.

חומר החקירה, ממצאיה ועמדת ראש אח"מ יועברו בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב לשם עיון וגיבוש המלצות שיועברו להחלטת פרקליט המדינה והיועמ"ש לממשלה.

בימ"ש התיר לפרסם את שמות החשודים שנחקרו במשטרה ופרטיהם וכן את מועד חקירתם. כמו כן התיר בימ"ש לפרסום את עיקרי הפרשה והחשדות. יתר הפרטים, עדיין תחת צו איסור פרסום.
אשכנזי חקירה העמדה לדין הרפז משטרה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד