י"ד תמוז התשפ"ד
20.07.2024
פרשת בהעלותך - נשא בחו"ל

שבת אופרוף בגור ובבעלזא • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', ו'קול בחצרות' מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות ואישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בהעלותך- נשא בחו"ל תשפ"ג בארץ ובעולם לפי שעון קיץ

שבת אופרוף בגור ובבעלזא • כל אירועי וזמני השבת
האדמו"רים מגור ובעלזא צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

שמחת בית גור: העלייה לתורה לנכדת האדמו"ר מגור, בת לחתנו הגה"צ ר' חיים יהושע שור, בן הגה"צ ר' ישראל שמחה שור ראש ישיבת אור שמח, עם בן הרב מנשה ברגמן. תתקיים בביהמ"ד הגדול דחסידי גור ברחוב ירמיהו ירושלים.

שמחת בית בעלזא: העלייה לתורה לנכד מרן האדמו"ר מבעלזא, בן לבנו הרה"צ ר' אהרן מרדכי רוקח, חתן הגה"צ גאב"ד מאקאווא. עם בת הגה"צ ר' אהרן בריעף מרבני בעלזא אין אשדוד, חתן הרה"ג ר' חיים דוד שובאקס חבר הביד"ץ דקהל מחזיקי הדת בעלזא, תתקיים בבית המדרש הגדול בעלזא בקרית בעלזא בירושלים.

שמחת בית סקווירא – וויזניץ: העלייה לתורה לנכדת האדמו"ר מסקווירא, בת לבנו הגה"צ ר' יצחק טווערסקי , חתן האדמו"ר מויזניץ, עם בן הגה"צ ר' אברהם משה גרויס אב"ד קערעסטיר בערבעשט וחבר הביד"ץ לעניני ממונות ד'שיכון סקווירא, תתקיים בביהמ"ד הגדול בשיכון סקווירא בניו סקווירא בניו יורק.

שמחת בית תולדות אהרן – טאהש – קרעטשניף: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן הגה"צ ר' יואל יחיאל קאהן רב דחסידי תולדות אהרן בקרית יואל, חתן האדמו"ר מטאהש, עם בת הגה"צ ר' חיים מרדכי רוזנבוים ראש ישיבת קרעטשניף רחובות, בן האדמו"ר מקרעטשניף, חתן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל. תתקיים בביהמ"ד הגדול בקרית טאהש קנדה.

בוהוש: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מבוהוש, נכד לחתנו הרה"צ רבי נחום דוד שטרן, בן הרה"צ רבי יהושע מנחם שטרן אב"ד רחמסטריווקא בני ברק, בן בכור להרב משה אברהם שטרן, חתן הרה"צ רבי אהרן בידרמן, בן האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, תתקיים בליל שבת במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מבוהוש ברחוב חגי 14 בבני ברק.

שמחת בית טשערנאביל: העליה לתורה לנכד האדמו"ר מטשערנאביל, נכד הגה"צ ר' יעקב אלעזר ראטטענבערג אדמו"ר מקאסאני ב"ב, בן לחתנו הגה"צ ר' מאיר מאסקאוויטש, זון פון הגה"צ ר' יצחק אלעזר מאסקאוויטש האדמו"ר משאץ, עם בת הגה"צ ר' שמואל דוד שניאורסאהן, בן הגה"צ ר' יוסף משה שניאורסאהן שליט"א ראש ישיבת טשעבין, חתן הגה"צ ר' וועלוויל טווערסקי זצ"ל מראחמיסטריווקא. כמו"כ ייערך שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מטשערנאביל, נכדה לחתנו הגה"צ ר' מרדכי טווערסקי, בן האדמו"ר מלויעב טשערנאביל, בת לחתנו הרב מנחם צבי לעמבערגער, בן הגה"צ ר' שלום ארי' לייבוש לעמברגר, חתן האדמו"ר ממעליץ, תתקיים בביהמ"ד הגדול טשערנאביל ברחוב חבקוק בבני ברק.

שמחת בית מודזיץ – שידלובצא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממודזיץ, בן לבנו הגה"צ ר' שמואל אליהו טאוב, חתן הגה"צ ר' אליהו שטרן אב"ד מאורי אור רחובות, בן הגה"צ גאב"ד מירון זצ"ל, עם בת הגה"צ ר' שמעון שמואל קורנרייך, בן האדמו"ר משידלובצא, חתן הגה"צ רבי עקיבא סופר אב"ד ערלוי בני ברק, תתקיים בביהמ"ד מודזיץ ברחוב חבקוק בבני ברק, בשילוב שבת התאחדות של כלל חסידי מודזיץ לקראת יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל נחלת דן ממודזיץ זי"ע.

שמחת בית תולדות אברהם יצחק – טשערנאוויץ – מעליץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן לחתנו הגה"צ ר' יעקב טייטלבוים רב דחסידי תולדות אברהם יצחק במונסי, עם בת הגה"צ ר' אהרן צבי שנייבלג דומ"ץ טשערנאוויץ, בן האדמו"ר מטשערנאוויץ, חתן הגה"צ ר' ברוך הורוויץ דומ"ץ מעליץ, בן האדמו"ר ממעליץ. תתקיים בביהמ"ד תולדות אברהם יצחק במונסי.

שמחת בית באבוב: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מבאבוב, בת לחתנו הגה"צ ר' חיים שלמה הלברשטאם סגן דומ"ץ באבוב, בן הגה"צ אבד"ק קרשאנוב, חתן האדמו"ר מסטריזוב, עם בן הרב שלמה קנאבלאך, בן הרה"ג ר' שאול קנאבלאך מנהל מתיבתא ד'באבוב, חתן הגה"צ רבי שמואל גודלמן משיכון סקווירא, בן הגה"ק מזוועהיל זי"ע בעל יוקרא דמלכא. תתקיים ביהמ"ד הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית באבוב - 45: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מבאבוב 45, בן לחתנו הגה"צ ר' שמחה רובין מנהל ישיבת אור ישראל, בן הגה"צ אבד"ק ציעשנוב, נין האדמו"ר מסטריזוב, עם בת הגה"צ ר' שלום האלבערשטאם, חתן הגה"צ ר' יודא חיים האלבערשטאם, תתקיים בביהמ"ד הגדול באבוב 45 בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שאץ אשדוד - ווערבוי: שמחת הקידושא רבה לרגל הולדת הבת להרב חיים יצחק ווייס, בן הרה"ג רבי שבתי שמואל ווייס מווערבוי, וחתן האדמו"ר משאץ אשדוד, תתקיים בשב"ק הבעל"ט בהיכל ביהמ"ד דחסידי שאץ בעיר אשדוד.

לעלוב: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר ממאכנובקא בעלזא, בן לבנו הגה"צ ר' יחיאל מיכל רוקח, חתן האדמו"ר מיערוסלב, עם בת הגה"צ ר' שלום סופר, בן הגה"צ רבי משה סופר אב"ד פאפא ירושלים, חתן האדמו"ר ר' אלטר אלעזר מנחם מלעלוב זי"ע. תתקיים בביהמ"ד לעלוב ברחוב רמב"ם בבני ברק.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות באתרא קדישא מירון יחד עם כלל החסידים לשבת התאחדות מסורתית בשבת פרשת בהעלותך, התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא, במוצ"ש ייערך מעמד הדלקה וכן מעמדי חלאק'ס לילדי החסידות.

וויען: האדמו"ר מוויען ישבות בקרב חסידיו במונסי.

תולדות אברהם יצחק: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן לחתנו הגה"צ ר' אפרים אהרן לעמבערגער, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל. תתקיים בליל שבת בטיש של הסבא האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביהמ"ד הגדול תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים.

דאראג: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מדאראג, בת לבנו הגה"צ ר' מרדכי אברהם רוזנפלד, חתן הגה"צ ר' אהרן לייב מאלבוצקי מלעכאוויטש. תתקיים בביהמ"ד הגדול דאראג ברחוב יצחק נפחא בשיכון ה' בבני ברק.

תולדות אברהם יצחק: השבת ייערך שבת חנוכת הבית לביהמ"ד דחסידי תולדות אברהם יצחק בשכונת בורו פארק, בראשות הגה"צ ר' ישראל קאהן בשליחות אביו האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

לעלוב ירושלים: האדמו"ר מלעלוב ירושלים ישבות בהיכל ישיבת בית מאיר במושב תפרח, לשבת התאחדות יחד עם כלל חסידיו.

קרעטשניף: האדמו"ר מקרעטשניף טשערנאוויץ ישבות לראשונה בעיר חריש, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו החדש בעיר.

זוטשקא: שמחת הקידושא רבה לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ, בן לחתנו הרה"צ רבי נפתלי צבי מוטצען, בן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען גאב"ד קרית הבעש"ט פ"ת, תתקיים בביהמ"ד זוטשקא ברחוב באר מים חיים בבני ברק.

אשדוד: העלייה לתורה לנכד הגאון רבי יהודה גשטטנר ראש כולל פנים מאירות, בן לבנו הרב אברהם גשטטנר, חתן רבי שרגא פייבל ויינברגר דמו"ץ ויז'ניץ באלעד, עם נכדת האדמו"ר מאוזרוב, בת לבנו הרב צבי יצחק בקר, חתן האדמו"ר מאלעסק, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ ברובע ז' בעיר אשדוד.

באסטאן: האדמו"ר מבאסטאן השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בהיילנד פארק בניו ג'רזי לרגל שמחה משפחתית.

ביאלא בית שמש: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מביאלא בית שמש, בת לבנו הרב מרדכי רבינוביץ , תתקיים בביהמ"ד ביאלא בבית שמש.

ביתר: המשפיע הרה"צ רבי אביש צנווירט ישבות בעיר ביתר, בשבת בבוקר יתפלל בתפילת ותיקין בשטיבלעך המרכזי ברחוב דרכי איש בגבעה ב'.

זידטשויב: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מזידיטשוב, בת לבנו הרה"צ רבי דוד לאבין, חתן הרה"צ רבי אלטר משה טווערסקי, חתן האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, תתקיים בבית המדרש זידיטשוב ברחוב הרב שך 54 ב"ב.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

לייקווד: ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ישבות בלייקווד שבניו ג'רזי לרגל ביקורו ההיסטורי למעמד 'אדירי התורה' של ישיבת לייקווד, האכסניא בבית מקורבו הרב שלמה לעסין. התפילות עקב השבעה על בנו הרב עזריאל ברגמן זצ"ל בבית האכסניא.

בני ברק: השלום זכר לרגל הולדת הבן נין למרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, נין לחתנו הגאון רבי דוד לוי מראשי ישיבת פוניבז', נכד הגאון רבי מאיר פלאי ראש ישיבת 'כנסת שמואל' ונין הגאון הצדיק רבי נח פלאי משגיח ישיבת 'תורה בתפארתה', בן הרב יהושע פלאי חתן הגאון רבי נפתלי קופשיץ מראשי ישיבת בית מדרש עליון.

פוניבז': שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', בן לבנו הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, החתן החשוב דוד כהנמן עם נכדת הגאון רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוועהיל, בת לחתנו הרב דרוק מירושלים, תתקיים במלון גלי צאנז בנתניה. 

מאור התלמוד - בריסק: העלייה לתורה לרגל נישואי בן הגאון רבי אריה זליבנסקי ראש ישיבת 'מאור התלמוד', עם נכדת הגאון רבי אברהם יהושע סלובייצ'יק בת לחחנו הרב ליבוביץ, תתקיים בבית המדרש 'בית ישראל' ברחוב עזרת תורה בירושלים.

דברי מרדכי: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לגאון רבי יוסף ברמן ראש ישיבת דברי מרדכי בן לבנו הרב יהודה ברמן חתן הגר"א שחור משגיח בישיבת דברי מרדכי. 

פוניבז': שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', בת לבנו הגאון רבי אברהם צבי פוברסקי מרבני ישיבת עטרת שלמה לצעירים בבני ברק.

בני ברק: השבת תתקיים שמחת העליה לתורה לרגל נישואי נין הרה"ג ר' דוד שמידל ונכד הגאון ר' יצחק מאיר רוטנברג זצ"ל. העליה לתורה תתקיים בבית המדרש הגדול ברחוב חידושי הרים בבני ברק, החתונה תתקיים בעז"ה ביום שלישי באולמי רויאל בב"ב.

נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל הכהן בן לאה דויטש ראש ישיבת 'באר מרדכי' שזקוק עדיין לרחמי שמים מרובים, גם בשבת יעתירו בתפילה לרפואתו השלמה.

תוספת שבת: בהוראת גדולי ישראל יש לקבל את השבת מוקדם לרפואתה של הרבנית פייגא ציפורה בת הדסה לאו אשת חבר ליבלחט"א הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו שזקוקה עדיין לרחמי שמים מרובים.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לראש העיר אלעד לרגל שמחת אירוסי בנו הגדול גדליה, מבחירי ישיבת רחמסטריווקא. ברכה אחת לסבא הגדול שר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש.

ברכת מזל טוב יחיאל גשייד, נאמן ביתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא ומפקח כשרות ארצית בכשרות הרב אפרתי, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו. 

ברכת מזל טוב למומחה הדיגיטל החרדי מוישי לוינגר לרגל שמחת הולדת התאומות. הקידושא רבא בבית המדרש נעשכיז באשדוד.

ברכת מזל טוב לרל"ש ראה"ע ב"ב גודי סילמן לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לעורך הדין הבכיר ואיש התקשורת איתי גדסי לרגל הולדת הבת בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב ךבחור המפורסם מנדי ברנד מחסידות ויז'ניץ לרגל נישואיו בשעה טובה עם בתו של ר' יצחק פרידמן המפורסם מאלעד.

ברכת מזל טוב לדוד קובלסקי מנהל ויועץ קובלסקי משכנתאות לרגל הולדת הנכדה, בת לבנו אברמי מאלעד.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בהעלותך - נשא בחו"ל תשפ"ג בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 19:05 | צאת שבת: 20:22 | ר"ת: 20:58

בני ברק - כניסת שבת: 19:22 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 20:56

מודיעין עילית - כניסת שבת: 19:11 | צאת שבת: 20:24 | ר"ת: 20:57

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 19:05 | צאת שבת: 20:22 | ר"ת: 20:58

חיפה - כניסת שבת: 19:13 | צאת שבת: 20:27 | ר"ת: 20:59

אשדוד - כניסת שבת: 19:20 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 20:55

צפת - כניסת שבת: 19:11 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 20:58

תל אביב - כניסת שבת: 19:22 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 20:56

באר שבע - כניסת שבת: 19:21 | צאת שבת: 20:24 | ר"ת: 20:57

ניו יורק - כניסת שבת: 20:02 | צאת שבת: 21:11

לונדון - כניסת שבת: 20:41 | צאת שבת: 22:21

אנטוורפן - כניסת שבת: 21:19 | צאת שבת: 23:00

ציריך - כניסת שבת: 20:50 | צאת שבת: 22:16

פאריז - כניסת שבת: 21:18 | צאת שבת: 22:51

מוסקבה - כניסת שבת: 20:44 | צאת שבת: 22:37 

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

פרשת בהעלותך זמני כניסת ויציאת השבת

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד