י"ג תמוז התשפ"ד
19.07.2024

המו"לים נחשפים: נאמן ויצירתי - יעקב יצחק לבין

ממשפחת חסידות זידיטשוב, צמח עסקן אשדודי שלקח על כתפיו את החזקת 'גרודנא' המקומית וניהל 2 עיתונים

צלם: קובי הר צבי
צלם: קובי הר צבי

יעקב יצחק לבין
גיל: 63
מו"ל: הפלס.
נולד ב: ירושלים.
למד ב: גרודנא.
מקום מגורים: אשדוד.

יעקב לבין, המנכ"ל הניצחי של 'יתד נאמן', שלאחר המהפך המפורסם בעיתון הקים את 'הפלס', החל את פעילותו הציבורית כאיש תנועת צא"י, כשהוא משמש כאחד מעוזריו הבכירים וכנהגו של הרב שלמה לורנץ ז"ל - מנהיג התנועה. רבים ממכריו של לבין מציינים כי עבודתו ופעילות במסגרת תנועת צא"י, שהתייחדה בציות ובכפיפות גמורה לדעת תורה, היא סוד נאמנותו האבסולוטית והמוחלטת לדעת רבותיו וגדולי ישראל, תוך ויתורים משמעותיים על מנעמי החיים.

זמן מה לאחר מכן, מינתה ישיבת פוניבז' בבני ברק את הרב לבין למנהל ואחראי מטעמה על מוסדותיה באשדוד. תקופה זו ידועה בקרב תושבי הקהילה החרדית ובני הישיבה באותם ימים כימים של שגשוג פריחה והתרחבות תחת ידיו וניהולו המסור של לבין. רבים מבני הישיבה דאז מציינים את המסירות העצומה שלו לקהילה כולה בכלל ולבני הישיבה בפרט, להשגת תנאים גשמיים משופרים.

במשך תקופה מסוימת, ניהל הרב לבין את סמינר 'בית יעקב אבות' שעל ידי מוסדות ישיבת פוניבז', וכן את סמינר 'בית יעקב שצ'רנסקי' בת"א.

ברבות השנים ייסד את בית הכנסת 'זכרון יוסף' לחניכי הישיבות, המתנוסס בטבורו של רובע ז', בית הכנסת שוקק חיים של תורה עשרים וארבע שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, כשלאחזקתו דואג לבין בכל נפשו ומאודו.

בחייו האישיים על אף היותו האדם שעמל לפרנסתו, הנהגתו של לבין היא כשל 'ישיבע בוחער' לכל דבר ועניין, מכריו מספרים שהוא מתמצא בניואנסים הדקים ביותר של בני הישיבות. וכל צעד ושעל בחייו מותווה על ידי דעת תורה וציות מוחלט לרבותיו, דוגמא אחת מיני רבות היא הקפדתו העיקשת שלביתו ייכנסו, עד לעת האחרונה, אך ורק מוצרים ומאכלים שבכשרות בד"צ שארית ישראל, אותה יסד הגראמ"מ שך זצ"ל, שעל הוראותיו והנהגותיו מקפיד הרב לבין באדיקות מופלגת, מיוחדת ונדירה.

לקחת מהישיבה? רק 'מפטיר יונה'
ערש הולדתו של לבין היה בשכונת קטמון הירושלמית, שם נולד לאביו - ממשפחת שושלת בית זידיטשוב. משפחת לבין ידועה ומפורסמת כיום, ואחדים מבני המשפחה מכהנים כאדמו"רים לבית זידיטשוב. המשפחה אף נטועה עמוק בחצרות חסידות ויז'ניץ, וחלק מבני המשפחה מהווים אנשי מפתח ומנאמניהם הגדולים של האדמו"רים לבית ויז'ניץ זצ"ל ויבדלחט"א.

את פרק לימודיו בישיבות החל לבין בישיבה קטנה של קול תורה, אשר מסגרתה הייתה - בשונה מהנהוג היום בישיבות הקטנות - חמש שנים, לאחר מכן נכנס להיכלה של ישיבת גרודנא בקרית פוניבז' אשדוד, להסתופף בצלו של מורו ורבו הגרד"צ קרלנשטיין, כשהקשר ביניהם היה באופן מיוחד. רבים זוכרים עוד מימי בחרותו את פעילותו הענפה לקירוב לבבות אחים תועים, מבני העליה שעלו להתיישב בארץ.

לאחר נישואיו קבע את מקום מושבו בבני ברק - בה המשיך ללמוד בכולל, כשלאחר מכן העתיק את מקום מגוריו לעיר אשדוד, סמוך לרבו הגרד"צ, כשהוא נוטל חלק משמעותי בהמשך ביסוסה של קהילת בני התורה חניכי הישיבות באשדוד, הן בהקמת בתי כנסת, תלמודי תורה, בית יעקב לבנות וסמינר.

ללבין בנים וחתנים בני תורה, וחלקם מכהנים כמרביצי תורה בישיבות, והוא מחותן עם כמה מגדולי ראשי הישיבות, כהגאון רבי הלל זקס ר"י כנסת הגדולה ועוד. לבין נוהג להגיע מידי יום ללמוד בחברותא בבוקר עם כל אחד מילדיו. כמו כן הוא מקפיד על סדר לימוד קבוע מידי יום עם אחד מבני משפחתו, על סדר זה, מספרים ידידיו, שומר הוא באדיקות מופלאה ומיוחדת. כשבזמן זה, אף בימים מתוחים וגורליים, לא ניתן להשיג אותו עד שיסיים.

הקשר המיוחד עם ישיבת גרודנא ומורה דרכה הלך והתעצם עם השנים, כשהתקופה בה הפסיקה הנהלת ישיבת פוניבז' להחזיק את הישיבה באשדוד, הודיע לבין למורו ורבו הגרד"צ קרלנשטיין כי הוא נוטל על עצמו באופן בלעדי את כל עול הישיבה על כל המסתעף מכך, הגרד"צ הביע את תדהמתו והתפעלותו מעוז רוחו וחפצו העז של הרב לבין להירתם למען החזקת תורה, והביע את חששו כי לא יעמוד בנטל הכבד של החזקת ישיבה באופן בלעדי, אך ב"ה, כפי שמציין זאת לבין בשיחות עם ידידים, מעת שנטל על עצמו את עול החזקת התורה ולומדיה - רואה הוא אך ברכה מרובה בכל מעשי ידיו.

בתפקידו כנשיא הישיבה נוהג לבין צניעות מופלגת, ידידיו מספרים כי מעולם אינו נוטל אף עניין של כבוד ותגמול מהישיבה. ביום הכיפורים נוהג לבין לקבל את ה'מפטיר יונה' בישיבה, אשר ידוע כדבר המסוגל לפרנסה. אחד ממכריו מספר כי פעם נכח במפגש של הרב לבין עם עו"ד מסוים, כשהעו"ד שואל אותו 'מה לך ולעול הכבד הזה, הן אני מכיר אותך כאיש עסקים מוצלח ולמה לך לבזבז את זמנך?' הפטיר לעברו לבין לעברו בנימה אישית 'את זה אני עושה בשביל הלמעלה'.

עם כל עסקיו, מקפיד לבין לפקוד את הישיבה מידי שבוע בשבוע, אז הוא מקבל סיכום ממזכיר הישיבה על כל ענייני הישיבה הנצרכים לידיעתו. וכמו כן אז הוא שומע וקשוב לתלמידי הישיבה למלאות כל צרכיהם ומחסורם, כשהוא מעניק תשומת לב מיוחדת לכל אחד ואחד. לבין נוהג גם מידי שבת ומועד לארח בביתו בחורים מבני הישיבה לסעוד על שולחנו.

חדשנות פורצת דרך
לאחר שהוצע שמו של לבין, על ידי הגאון הרב משה אהרן ברוורמן - אז משגיח בישיבת גרודנא, מינהו הגראמ"מ שך זצ"ל לתפקיד מנכ"ל העיתון יתד נאמן, לאחר שהאחרון נכנס לקשיים ולחובות עצומים עם הקמתו.

מעת שהחל לשמש כמנכ"ל נודע לבין כפורץ דרך בתחום העיתונות הכתובה, פיתוחו ושכלולו של יתד נאמן הן מהפן הכלכלי והן מהפן של התוכן האיכותי המוגש לקוראים - נזקפים לזכותו. לאורך כל השנים בהם ניהל את יתד, נודע בפתרונותיו ובחידושיו היצירתיים לשדרוגו של העיתון, החל מהדפסה צבעונית, כשהיה הנחשון שפרץ עם הצבעוניות בעיתונות היומית והציב רף גבוה של איכות בהדפסה, וכמו גם בהוספת חומר איכותי, כמו הוצאת המגזין לנשים 'קטיפה' וצירופו למנויי העיתון, גם חלוקת המוסף האקטואלי 'יתד השבוע' לשני חלקים - לשם הוספת כתבות צבע ותחקירים ייחודיים. כשמעל הכל נודע לבין כאשף ביצירת מקורות הכנסה כלכלית חזקה ליציבות העיתון, וכמו גם הפצתו של העיתון יתד נאמן תחת ניהולו של לבין בתפוצה ארצית רוויה ביום שלישי, מה שנתן לעיתון דחיפה אדירה ומשאבים כלכליים רחבים.

לפני קצת יותר משנתיים, אחר כל השקעתו העצומה, כאשר שמעון גליק השתלט על מניות העיתון ופיטר את נתי גרוסמן עורך העיתון, צעד שבעקבותיו עזבו גם הגרב"ש דויטש והגר"צ פרידמן רבני הוועדה הרוחנית, נאלץ לבין להתפטר מתפקידו כמנכ"ל העיתון בהוראת רבותיו הגר"ש אויערבאך והגרד"צ קרלנשטיין, ולהביע בכך את מחאתו ומורת רוחו מהשינויים שנעשו בעיתון.

זמן קצר לאחר מכן הקים לבין בהוראת רבו הגר"ש אויערבאך את עיתון 'הפלס', ומאז, כמעשהו בראשונה כך מעשהו באחרונה, עמל יעקב לבין, תוך תחושת שליחות ללא לאות ובהקרבה אינסופית לאחזקתו וביסוסו של העיתון, אשר מאז הקמתו ניצב כנגדו חרם פרסומי אשר מונע ממנו הכנסה כלכלית. מאז הקמתו, מלבד העיתון היומי, יוצא 'הפלס' בסופ"ש עם מוסף תורני ואקטואלי ומוסף לנשים בשם 'נפך', כשעם הזמן נוספו לו עיתון לילדים ומגזין העונה לשם 'תצפית'.

על עיתון 'הפלס' מנויים אלפי קוראים אדוקים המשתייכים לתנועת 'בני תורה' בהנהגת הגר"ש אויערבאך, על פי סקרי טי.גי.אי האחרונים ישנה עדות להתרחבות מעגל הקוראים הנחשפים לעיתון.
עיתון לבין הפלס בית יעקב מול

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 56 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד