תל אביב 27° באר שבע 28° חיפה 28° ירושלים 27°
כ' אדר א' התשפ"ד
29.02.2024
מהפכה של ממש

ה-D9 עולה על הממ"ד: כך מאיצה ועדת הפנים את בניית הממ"דים בישראל

ועדת הפנים אישרה שורת הקלות מהפכניות שיאיצו את בנייתם של מרחבים מוגנים. יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר: "החוק הזה הוא D9 נגד בירוקרטיה. הכרזנו מלחמה נגד הבירוקרטיה בתכנון, ובמלחמה הזו אנחנו חייבים לנצח!"

ה-D9 עולה על הממ"ד: כך מאיצה ועדת הפנים את בניית הממ"דים בישראל
חה"כ יעקב אשר בדיון בוועדה צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ יעקב אשר אישרה שורה ארוכה של תיקונים מהפכניים לחוק התכנון והבניה שמטרתם קיצור תהליכים בירוקרטיים שיאפשרו בנית מרחבים מוגנים בהליכים פשוטים ומהירים. הסעיף שעוסק בהקמת מתחמים למפונים ללא היתר ובשיקום חבל התקומה פוצל מהחוק ויובא לדיון בוועדה בשבוע הבא.

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר אמר לאחר אישור החוק כי מדובר במהפכה של ממש. "החוק הזה הוא D9 נגד הבירוקרטיה של בינוי הממ"דים. הכרזנו מלחמה נגד הבירוקרטיה בתכנון ובמלחמה הזו אנחנו חייבים לנצח. אנחנו תוקפים את הבירוקרטיה בשלוש דרכים: תיקוני חקיקה, תקנות ושינויי תמ"א. התיקון לחוק התכנון והבניה שאושר היום בוועדה עוסק במספר נושאים ובעיקר בהסרת חסמים להקמת מרחבים מוגנים הדרושים לנו כל כך והוא מהווה נדבך נוסף לחיזוק יכולת ההתגוננות של העורף", אמר היו"ר אשר.

הצעת החוק הממשלתית עברה שינויים במהלך הדיונים בוועדה לבקשת היו"ר ח"כ אשר ונכללו בה מספר רב של תיקוני חקיקה שנועדו לאפשר האצה של הקמת מרחבים מוגנים, הן בבתי מגורים והן במוסדות ציבור, בהליכים פשוטים, מהירים ותוך הסרת חסמים מירבית. במקביל לקידום החקיקה נעשו צעדים נוספים, משלימים להסדר זה, על ידי שר הפנים, פיקוד העורף ומוסדות התכנון כך שבסיום כלל התהליכים, אזרחי מדינת ישראל יוכלו לקדם הקמת מרחבים מוגנים בבתיהם בהליך מהיר.

בנוסף מקודמת במועצה הארצית, בתיאום עם ועדת הפנים, תמ"א שעניינה מיגון, המקלה בהיבטים רבים על הקמת מרחב מוגן. היא מעניקה זכות מוקנית להקמת מרחב מוגן ללא צורך בבקשת הקלה מהוועדה המקומית אף אם הבנייה חורגת מקווי הבניין שנקבעו בתכניות המקומיות וזאת בגבולות שנקבעו בה. אפשרות זו עלולה לגרום לחבות בפיצויים של הוועדה המקומית כלפי פגיעה עקיפה שנגרמה כתוצאה מהתוכנית. בהצעת החוק נקבע כי פגיעה זו לא תחייב בפיצויים. במסגרת הדיונים בהצעת החוק ביקשה הוועדה להבהיר בחוק כי לעניין פגיעה שנגרמת כתוצאה מאישור תוכנית מיגון לא ינתן פטור מפיצויים, אלא אם מדובר בתוכנית שקודמה בסמוך לאחר אישור התמ"א שעניינה מיגון ואם התקבל אישור מתכנן המחוז. חסימת האפשרות לתבוע פיצויים על יסוד העילה של פגיעה תכנונית אינה גוררת אחריה חסימת האפשרות לתבוע תביעת נזיקין את מי שבונה מרחב מוגן, וגורם בכך נזק לשכנו על יסוד העילות הרגילות של דיני הנזיקין. עוד קובעת הצעת החוק כי יינתן פטור מהיטל השבחה על מרחב מוגן במימוש בדרך של מכר.

כמו כן, אימצה ועדת הפנים את הצעתו של ח"כ ארז מלול והחליטה כי ההקלות והפטורים שבחוק התכנון והבנייה יחולו גם על תוספת של 3 מ"ר לצורך שירותים וחדר רחצה באזורי עימות הכוללים את היישובים שבעוטף עזה והיישובים שבגבול הצפון.

חבר ועדת הפנים חבר הכנסת ארז מלול, יוזם הצעת החוק מסר: "אני מברך על החלטת יו"ר ועדת הפנים יעקב אשר ויו"ר מטה התכנון ובניה להטמיע את הצעת החוק שהנחיתי על שולחן הכנסת בחוק התכנון והבנייה. הצעת החוק מאפשרת בנייה של ממ"ד עם חדר שירותים ומקלחת, ובכך משפרת את איכות החיים של התושבים בקו העימות בעת מצב חירום".

חה"כ ארז מלול. 

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר: "בעת מצב חירום נכנסים דיירי הבית למרחב המוגן הדירתי ושוהים בו עד לחלוף הסכנה. לעיתים זהו זמן בן שעות ספורות או לילה שלם, ולעיתים מספר ימים עם הפוגות.

לדאבוננו, העורף במדינת ישראל הופך לחזית ותושבי ישראל הופכים למטרה רכה מצד אויבינו מצפון ומדרום. ביישובי קו העימות שוהים דיירי הבית ימים ולעיתים שבועות במרחבים מוגנים מחשש סביר לאירוע בטחוני. ובפרט לאחר ה-7 באוקטובר, שבה התבררה החשיבות הקריטית של הקמת ממ"ד עם שירותים ומקלחת, לצורך שהייה ארוכה וממושכת".

לגבי בניינים גבוהים יותר, סיכם היו"ר ח"כ אשר עם מטה התכנון הלאומי כי הדבר יוסדר באמצעות התמ"א המקודמת בימים אלה במינהל התכנון. כחלק מלקחי האירועים האחרונים בהם הסתבר כי לעיתים נדרשת שהייה ממושכת במרחב המוגן שמחייבת אפשרות גישה למים ולשירותים ביקשה הוועדה להוסיף כי התמריצים שבחוק התכנון והבנייה הכוללים הקלות שונות יחולו גם על אותו שטח נוסף שנדרש לשירותים.

הצעת החוק קובעת באופן חסד תקדים, כי גופים ציבוריים וגופי תשתיות יידרשו להשיב לפנייה אליהם, בנוגע להקמת מרחב מוגן, בתוך 15 ימים. גורם שלא ישיב לפנייה, יראו אותו כמסכים. "מדובר בפריצת דרך ואפילו מהפיכה בכל מה שקשור לעיכוב הליכי רישוי וראוי לאמץ בהמשך הדרך הסדרים דומים לכל הליכי הרישוי, כיוון שאחד העיכובים המשמעותיים בהליכים אלה הוא הצורך להמתין לאישורים מהרבה מאד גורמים שבלעדיהם אי אפשר להתקדם ברישוי. אני מקווה שההסדר שקבענו לגבי מרחבים מוגנים ישמש סנונית ראשונה לכל נושאי הבניה ויביא לקיצור ניכר בהליכי הבניה בארץ", אמר היו"ר אשר.

בנוסף הורחבה סמכות שר הפנים כך שיוכל לקבוע בתקנות סוגי מבנים נוספים שניתן יהיה לבנות בהם מרחב מוגן בהליך של רישוי מקוצר או בפטור מרישוי. סמכות זו תאפשר לכלול סוגי בניינים נוספים כמו מבני ציבור, מוסדות חינוך ועוד במסגרת הפטור או הרישוי המקוצר. עוד יהיה רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות תנאים שמהנדס הוועדה או רשות הרישוי יוכלו לדרוש במסגרת הליך ההיתר להקמת מרחב מוגן וכן תנאים שלא ניתן יהיה לדרוש אותם כחלק מהליך הוצאת ההיתר. כך יובטח, שמבקש ההיתר לא יועמד מול שורה ארוכה של תנאים ומכשולים מיותרים בדרכם של מי שרוצים להתמגן במרחבים מוגנים.

בנוסף, נקבע בהצעת החוק במפורש, שלצורך הקמת מרחבים מוגנים בבתי מגורים ובמוסדות ציבור לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל ולא ייגבה על ידיה כל תשלום בעניין זה. עוד מסמיכה הצעת החוק יושב ראש מוסד תכנון להורות על דרכי פרסום נוספות לגבי הפקדת תכנית, במצבים שבהם הפרסום המחוייב כיום, שעיקרו נעשה על גבי שלט באתר התכנית אינו אפקטיבי משום שמרבית האוכלוסייה באזור פונתה ממנו. הוועדה הרחיבה סמכות זו לא רק למקרים שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, אלא גם למקרים שבהם מוכרז מצב חירום אזרחי.

מלחמת חרבות ברזל יעקב אשר

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }} | {{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }} | {{ reply.date_parsed }}
טען עוד