י"ח תמוז התשפ"ד
24.07.2024

מי יטפל בילדי בית שמש? מרכז רקפת על סף סגירה

העמותה שטרם זכתה לתקצוב מהעירייה נמצאת על סף קריסה כלכלית, ו-1,500 הילדים המטופלים בה - יישארו ללא מענה

מי יטפל בילדי בית שמש? מרכז רקפת על סף סגירה

עמותת לגדול ולפרוח-מרכז רקפת, היחידה להתפתחות הילד הגדולה באזור בית שמש ומשרתת את הציבור ברמת בית שמש ב ו-א (ולאחרונה גם ג), הגישה עתירה מנהלית נגד עיריית בית שמש בדרישה לקבל חלק מתקציב התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, המיועד לתמיכה לתחום התפתחות הילד בעיר בית שמש.

מרכז רקפת נוסד לפני 12 שנה, על ידי בני הזוג שפירא, שעלו ארצה בשנת 1990 ועברו לגור בבית שמש ב-1993. הגברת שפירא, מרפאה בעיסוק במקצועה, ראתה את הצורך בהקמת מרכז בו ילדים יקבלו את כל הטיפולים תחת קורת גג אחת ופתחה את מרכז רקפת בשנת 2001. מאז ועד היום היא מנהלת את המרכז בהתנדבות מלאה.

מרכז רקפת החל את פעילותו בבית שכור בגבעת שרת ועבר למרכז המסחרי ברמת בית שמש א לפני כ-10 שנים עקב חוסר שטח ציבורי בגבעת שרת. מאז הקמתו, המרכז שירת מעל 6,500 ילדים במסגרת של יותר מ-140,000 טיפולים. המרכז משרת את האוכלוסיה החרדית ומותאם לציבור החרדי, והוא מוכר על ידי משרד הבריאות כ"יחידה להתפתחות הילד" ומשרת את חברי כל קופות החולים, מכל רחבי העיר.

מאז הקמתה, עמותת לגדול ולפרוח-מרכז רקפת לא זכתה למימון משמעותי מהעירייה. לפני 5 שנים הוחלט, במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, לפתוח יחידה נוספת להתפתחות הילד במתנ"ס מאירהוף. מאז ועד עתה היחידה במתנ"ס מאירהוף ממשיכה לקבל תקציב עירוני (דרך התוכנית הלאומית) בסכומים של כ-400,000 שקל בשנה, כאשר מרכז רקפת שמשרת את האוכלוסיה החרדית עדיין אינו מתוקצב כלל. בעבר הוחלט להצדיק את תקציב המתנ"ס ונעשה ניסיון לטפל בילדים במגזר החרדי אך הוא כשל.

בשנה החולפת מרכז רקפת נמצא בקשיים כלכלים המאיימים על המשך קיומו, למרות שהורים מגיעים למרכז עם התחייבות מטעם קופת החולים, ההתחייבות מכסה רק כשני שליש מעלותו של כל טיפול. את הפער בין הכספים המשולמים על-ידי קופת החולים לבין העלויות בפועל כיסו עד היום תרומות שהתקבלו מקרנות או אנשים פרטיים. עם זאת, בשנים האחרונות עקב התדמית התקשורתית הבעייתית של בית שמש, הפך גיוס תרומות עבור פרוייקטים מקומיים למשימה קשה. יתר על כן, רוב הקרנות דורשות השתתפות של הרשות המקומית במימון הפרויקט הנתרם. כך, היעדר תקציב מהעירייה, מביא גם לחוסר יכולת לגייס כספים לטובת ילדי העיר. כאמור, לגדול ולפרוח הינה עמותה, ללא כוונת רווח, וכאמור לעיל, מנהלת העמותה, הגב' שפירא עובדת במשרה מלאה בהתנדבות מאז הקמת המרכז בכדי להוזיל את העלויות ואף זכתה למגן שר הרווחה בגין פעילותה זו.

בנוסף לפעילות של היחידה להתפתחות הילד, עמותת לגדול ולפרוח הפעילה פרוייקטים רבים לטובת ילדי העיר במשך השנים. חוגים טיפוליים לילדי חינוך מיוחד, הדרכת אמהות וסדנאות מקצועיות למורות, תכנית איתור ומניעת בעיות מוטוריות בחיידרים שונים, מרכז להפרעות קשב וריכוז הממומן ע"י ביטוח לאומי (קרן לילדים ונוער בסיכון). בפרויקט זה ביטוח לאומי התנה את תמיכתו בתכנית בתמיכה כספית של העירייה, אך לאחר שנה אחת (מתוך שלוש שנים שבהם אמורה התכנית לפעול) העירייה הפסיקה להעמיד את חלקה במימון התכנית.

בשנים האחרונות, מאז פתיחת היחידה במתנס הופסקו פרוייקטים שונים שהופעלו בעבר על ידי העמותה והועברו למתנס כך שנמנע מילדיה של העיר לקבל את המגיע להם. ובנוסף, העמותה לא מצליחה לקבל תקציבים עבור פרוייקטים ממשלתיים אחרים, כי הם עוברים ליחידה במתנ"ס.

בקיץ האחרון, פנתה זיוה שפירא, מנהלת לגדול ולפרוח, לראש העיר, הסבירה את המצוקה שבה מצוי מרכז רקפת וביקשה את עזרתו. ראש העירה הפנה את הגב' שפירא למר יגאל חדד, חבר מועצת העיר הממונה על הרווחה. הגב' שפירא נפגשה עם מר חדד ועם מספר חברי מועצת עיר נוספים שהבטיחו לסייע בהשגת תקציב עירוני עבור המרכז. כמו כן ראש העיר הפנה את הגב' שפירא אל המנהלת התוכנית הלאומית בבית שמש והשתיים נפגשו.

הגב' שפירא הסבירה לכל הגורמים עימם נפגשה את המצוקה הכלכלית הקשה של המרכז ואף הודיעה כי אם לא יימצא תקצוב עירוני למרכז, ייתכן והוא יאלץ לסגור את דלתיו ויפסיק לטפל ב-1500 ילדים בשנה הזוכים כיום לטיפול במרכז, חשוב לציין כי ראש העיר מכיר במקצועיות המקום ובתרומה המשמעותית של המרכז לילדי העיר ובכל הזדמנות הוא משבח וממליץ על המקום. כמו כן הוא ביקש לחכות עם ההחלטה לסגירת המקום, אך שעון הזמן אוזל וללא שיתוף פעולה העמותה לא תוכל להמשיך.

למרבה הצער, למרות כל האמירות היפות מצד נציגי העירייה והתכנית הלאומית, עד כה טרם הושג תקציב עבור הפעלת המרכז לשנת 2015.

בנסיבות אלו, הגב' שפירא ביקשה להשתתף בועדה היישובית של התוכנית הלאומית בכדי להסביר את הצרכים של לגדול ולפרוח ואת צרכיה בקבלת מימון מתקציב התכנית הלאומית אך לא קבלה תשובה למכתבה. למנהלי העמותה נודע שהוועדה היישובית של התכנית הלאומית קבעה כי התוכניות שהופעלו מתקציב התכנית הלאומית בשנת 2014 ימשיכו לקבל את תקציב התכנית ולא אושר תקציב כלשהו למרכז רקפת. יצויין, כי חלוקת תקציב התכנית הלאומית נעשתה לפי בדיקה של צרכי האוכלוסיה שנערכה בשנת 2009, שגם העירייה מודה בכך שהיא אינה משקפת עוד את צרכי העיר ותושביה, וזאת בניגוד להוראות התכנית הלאומית המחייבות בדיקה של צרכי התושבים לפחות אחת לשלוש שנים.

בהעדר כל אלטרנטיבה אחרת, הגישה העמותה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בה ביקשה לבטל את ההחלטה העוסקת בחלוקת תקציב התכנית הלאומית בתחום התפתחות הילד ולקבוע כי יש להפנות תקציב גם לתמיכה בפעילות מרכז רקפת. השופט דרש מהמתנ"ס להתכונן לאפשרות שחלק מהתקציב יעבור לעמותה ולשם כך לא להוציא את מלא הכסף בהתחלת השנה. השופט גם דרש שהעירייה יגיב לטענת העמותה כי אל אף החלטת בית המשפט, העירייה טרם סיפקה את ההחלטה בדבר חלוקי תקציב התוכנית הלאומית של 2015. העירייה מחוביית לענות עד יום א הקרוב.

העירייה טענה בתגובתה לעתירה שמרכז רקפת מקבל מטופלים בשעות אחר הצהריים בדרך של שר"פ בלבד (שירות רפואית פרטית בתשלום) ולא מאפשר למבוטחי קופות חולים להגיע בשעות אלו. מדובר בטענות חסרות שחר ולמעשה ההפך הוא נכון. במשך השנים העמותה סבסדה טיפולים ואבחונים שאינם כלולים בסל הבריאות, אך הינם חיוניים להתקדמותם של הילדים, דבר שממנו נהנו עד היום לא פחות מ-500 ילדים.

זו אינה הפעם הראשונה שבה העמותה נאלצת להיקלע למאבקים משפטיים עם העירייה. לפני מספר שנים העירייה סירבה לתת המלצה למשרד הפנים על כך שהעמותה היא מוסד התנדבותי ומגיעה לה הנחה בתשלומי ארנונה. גם אז, היה צורך במעורבות משפטית בכדי שהעמותה תקבל את שמגיע לה.
רקפת בית שמש תקציב עירייה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד