ח' תמוז התשפ"ד
14.07.2024

מורה נבוכים לנפגעי הסערה • ייעוץ משפטי

הסערה שתקפה את ישראל גרמה לנזקים רבים, תאונות דרכים ופגיעות שונות • מתי ניתן לתבוע פיצויים וממי?

מורה נבוכים לנפגעי הסערה • ייעוץ משפטי

הסערה שפקדה אותנו ביממה האחרונה הסבה נזקים כלכליים כבדים: מדובר בנזקים מוחשיים לבתים, לתכולת הבתים, לכלי רכב ולבתי עסק בשל הצפות ושיטפונות במקומות שונים בארץ, חלקם בשל תשתיות גרועות. למרבה הצער, כמו בכל סערה כזו, גם הפעם אנו עדים לפגיעות בנפש שנגרמו כתוצאה ממנה, בעיקר במסגרת תאונות דרכים. להלן התשובות לשאלות הנפוצות ביותר שיעזרו לכם להתמודד בהצלחה עם נזקי החורף:

באילו מקרים חברת הביטוח צריכה לפצות ותוך כמה זמן?

במידה ויש לכם פוליסת ביטוח המכסה נזקים לבית או לעסק, צריך להודיע בדחיפות לחב' הביטוח אשר אמורה לשלוח שמאי מטעמה לבדיקת הנזק. עפ"י חוק חוזה ביטוח, הפיצוי אמור להתקבל תוך 30 יום מיום שחב' הביטוח קבלה את כל הנתונים. חשוב לתעד ולנסות לצלם את כל הנזקים ולא לזרוק חפצים שנהרסו, ע"מ שניתן יהיה להראותם לשמאי.

האם ביטוח הדירה התקני מכסה את כל נזקי החורף?

הביטוח התקני אינו מכסה נזקי איטום, כך שאם נכנסים מי גשמים לדוגמא, הנזקים שנגרמים לא מכוסים במסגרת הביטוח התקני.

כיצד אפשר לשדרג את ביטוח הדירה התקני כדי שיתאים לנזקי החורף?

אפשר לשדרג ולהוסיף לביטוח התקני גם ביטוח בגין נזקי מים ואיטום ואז עשוי להיות גם כיסוי לתיקון על ידי אינסטלטור פרטי, וגם כיסוי לנזק שנוצר כתוצאה מנזילת מים או איטום לקוי. יש לזכור, שחלק גדול מהנזקים הנובעים מהסערה הם נזקי מים שנובעים מליקוי באיטום הבית (בעיקר גגות או קירות חיצוניים) ולכן והעלות העיקרית לא תהיה מכוסה על ידי גורם אחר, כגון העירייה (אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות של אותו גורם), שכן המדובר בסופו של יום במרבית המקרים בכוח עליון.

כמו כן, ניתן להגדיל את הכיסוי הביטוחי לכיסוי של כל "הסיכונים" (ALL RISK), במקרה כזה כל נזק תאונתי, למעט בלאי, יהיה מכוסה. בסופו של יום, יש לעדכן את התכולה או את הערך של המבנה המבוטח על כל שינוי משמעותי, היות וייתכנו שינויים בערכו שלא עודכנו בכיסוי הביטוחי, ובמקרה ויגרם נזק, חלילה, לא יהיה כיסוי הולם.

על מנת להימנע ממצב זה, יש לפנות לחברת הביטוח לבקש הרחבה או עדכון, זאת האחרונה תשלח מעריך לעדכון המחיר, הן של התכולה והן של המבנה וכמובן במקרה של הצפה או תאונה מסוג אחר, יהיה כיסוי הולם.

כיצד ניתן להוכיח לחברת הביטוח שמדובר בנזקי סערה?

כדי להוכיח לחברת הביטוח שמדובר בנזקי סערה, ניתן לפנות לשירות המטאורולוגי. כמו כן, חשוב לתעד את הנזקים בהקדם האפשרי בתמונות שיסייעו לכם להוכיח נזק בהמשך. זכרו שחברת הביטוח תשלח שמאי שיבדוק את הנזקים ויגיע למסקנה התואמת בדרך כלל את ממצאי השירות המטאורולוגי.

האם ישנם גורמים נוספים שאחראים על נזק מפגעי החורף מלבד חברת הביטוח?

כמובן. לדוגמא כאשר הנזק נגרם בגלל מחדלו של פלוני, כמו למשל, דירה בשיפוצים שהייתה חדירה למים ואלה עברו לדירת השכן. במקרה כזה תמיד אפשר לפנות למזיק.

באשר לעירייה, היא אחראית לחלקים המשותפים בלבד, הנזק שנגרם לבית עצמו בשל חדירת מים, למשל מגג הבית, יוגדר ככוח עליון והוא אינו בר תביעה מהעירייה, אולם במקרה בו העירייה התרשלה וכתוצאה מכך נגרם הנזק, קיימת עילה לתבוע פיצוי מהרשות המקומית. בתי המשפט קבעו בעבר אחריות של רשות הניקוז, על שלא דאגה לניקוז ראוי ובשל כך נגרמו הצפות. כמו כן היו תביעות נגד רשויות מקומיות על כך שלא תחזקו כראוי מתקנים שבשליטתן.

מה קורה במקרה ועץ קרס על הרכב?

במקרה של קריסת עץ על רכב, במידה ולמבוטח יש ביטוח מקיף הוא יוכל לפנות לביטוח. במידה ואין, ניתן לנסות ולאתר של מי האחריות על העץ (עירייה או אדם פרטי במידה והעץ נמצא בחצרו) ולתבוע אותו במידה ולא הייתה תחזוקה ראויה של העץ (גיזום וכו'). יש לזכור כי אם יוכח שמדובר ב"כוח עליון" שלא ניתן היה לצפותו או להיערך מפניו, ביהמ"ש יכול לדחות את התביעה.

באילו מקרים מגיע פיצוי לבעל עסק שנגרם לו נזק כתוצאה ממזג האוויר? לדוגמא: האם חקלאי ששדותיו הוצפו זכאי לפיצוי כלשהוא? אם כן-כיצד הוא יכול לממש את זכותו לפיצוי?

בעל עסק יכול במקרים מסוימים לקבל פיצוי לנזקים שנגרמו כתוצאה ממזג אוויר סוער, זאת במידה ותוטל אחריות על העירייה או המועצה המקומית בגין התרשלות אפשרית בפעולותיה שגרמו לנזק. בתי המשפט לא אחת הטילו אחריות על רשויות אלו מתוך התפיסה כי עליהם לדאוג בפעולות ואמצעים שונים למניעת נזקי גשמים.

במקרה של הצפה שגרמה לנזקים חקלאיים, יש לבחון את נסיבות המקרה על מנת לקבוע האם קיימת אחריות כלשהיא לרשות המקומית בגין הנזק שנגרם לעסק/שדה, ובמידה וכן, ניתן לתבוע אותה לקבלת הפיצוי. לעיתים ניתן להטיל אחריות לנזק אף על רשות הניקוז המקומית בגין התרשלות במניעת הנזקים שנגרמו. (העדר ניהול תקין של רשת הניקוז וכדומה).

במקרה של הצפת העסק שלא נגרם כתוצאה מרשלנות של הרשות המקומית, יש לבחון את פרטי פוליסת הביטוח לעסק באם קיימת. יצוין כי בפוליסות בתי עסק בדרך כלל לא קיים כיסוי בסיסי לנזקי סערה בגין חדירת מים, ונזקים אלו מכוסים בדרך כלל רק אם נעשתה הרחבה מפורשת של הפוליסה לעניין זה. בכל מקרה מומלץ לבחון היטב את תנאי הפוליסה ואת ההרחבות לנזקים תאונתיים אפשריים.

האם עובד שנפגע במהלך עבודתו (שלא בתאונת דרכים) בשל מזג האוויר זכאי לפיצוי? מי אחראי לפצותו?

לאור העובדה כי התאונה התרחשה במהלך העבודה, יש לעובד אפשרות לפעול למצות את זכויותיו כ"נפגע עבודה" מול המוסד לביטוח לאומי. במסגרת זו לעובד הזכות לקבלת דמי פגיעה (עפ"י שיעור פיצוי הקבוע בחוק עד שלושה חודשים), ואף לעמוד בפני וועדות רפואיות לשם קביעת דרגת נכותו באם ישנה.

במידה והנזק נגרם כתוצאה מרשלנות מקום העבודה (כמו אי הסדרה בטיחותית למצבי גשמים וסערה, אי נקיטת אמצעי מניעת רטיבות וכדומה), ניתן להגיש אף תביעה כנגד מקום העבודה אשר אחראי למחדל שהוביל לנזק שנגרם לעובד כתוצאה מפגעי מזג האוויר.

עשיתי תאונה בדרך לעבודה בגלל הגשם-זה נחשב לתאונת עבודה?

בהתאם לחוקי המוסד לביטוח הלאומי על מנת שתוכר תאונה בדרך אל העבודה או ממנה כתאונת עבודה כחוק, יש לעמוד בכמה תנאים: התאונה שארעה גרמה לפגיעה הגופנית, התאונה ארעה בנסיעה או בהליכה והתנאי הנוסף קשור לדרך- ישנן 3 חלופות לכך: התאונה ארעה כשהעובד היה בדרך לעבודה מביתו או מהמקום שבו הוא לן, מן העבודה לביתו או ממקום עבודה אחד למשנהו.

תנאי נוסף להכרה בתאונה בדרך כתאונת עבודה הוא כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הנסיעה, כלומר, נדרש קשר סיבתי בין התאונה לבין "סיכוני הדרך". המבחן הנהוג בבית הדין לעבודה הוא מבחן ה"אלמלא" שפירושו, שאלמלא הצורך הנובע מעבודתו של אדם, הוא לא היה מצוי בזמן מסוים במקום אשר נפגע בו. פגיעה של עובד בתאונת דרכים מוכרת בדרך כלל כתאונת עבודה, משום שתאונת דרכים מוכרת כ"סיכון דרך" מקובל.

ממי אפשר לקבל פיצוי?

ניתן לקבל פיצוי הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב (ממנו נפגע העובד או נסע). בכל מקרה הנפגע אינו זכאי לקבל יותר מ-100% פיצוי בגין הנזק, למרות העובדה שיש שני גורמים מממנים. יובהר כי לכל גורם מנגנון פיצוי שונה ועיתוי הפנייה לכל אחד מהגורמים גורר השלכות על שיעור קביעת הפיצוי הסופי, לכן מומלץ להתייעץ עם מומחה בכל מקרה לגופו.

עו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה בדיני נזיקין, רשלנות וביטוח ממשרד עמיקם חרל"פ ושות'
http://www.harlap.co.il/
סערה נפגעים הדרכה חורף נזקים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד