ט"ז סיון התשפ"ד
22.06.2024
תפקיד נשות ישראל

ראש הישיבה בבניני האומה: לומדי התורה הם השומרים האמיתיים של כלל ישראל

ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן עלה לירושלים למשא חיזוק והתעוררות לתפקידן של נשות ישראל בעת המלחמה; "בזה שעושים שהבעל יוכל ללמוד במנוחה בזה אתן הופכות להיות "המלמדת תורה"; וזה התפקיד שלכם בשמירה ובהגנה על כלל ישראל"; קודם למעמד עלה ראש הישיבה לקבר א"ח ע"ה בהר המנוחות | צפו במשא המלא

ראש הישיבה בבניני האומה: לומדי התורה הם השומרים האמיתיים של כלל ישראל
הגרמ"צ ברגמן בירושלים צילום: איציק ו.

כ-3000 נשים ובנות מכל רחבי הארץ, התכנסו השבוע בערב ראש חודש שבט, בבניני האומה בירושלים, לתפילה, זעקה וקבלת עול מלכות שמיים כדי לעורר רחמים על עם ישראל בעת הזו. 

במרכז המעמד נשמע בקשב רב, משאו של זקן חברי מועצת גדולי התורה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שטרח ובא להשתתף במעמד ולשאת את המשא המרכזי לחיזוקן של נשות ישראל.

משא חיזוק מהגרמ\"צ ברגמן על תפקידן של נשות ישראל

את משאו פתח הגרמ"צ, "נשים יקרות, עצם ההתכנסות שלכם, לשמוע ולהתחזק יחד, זה שאתם רוצים להתכנס ולשמוע בימים האלה, שעם ישראל זקוק לישועה גדולה, עצם הדבר הזה, זה דבר גדול מאוד".

ידוע לכם, לכולנו, שכלל ישראל נמצא בסכנה גדולה. וכל יום אנחנו שומעים על דם ישראל שנשפך כמים, ואף אחד לא יודע מה יילד יום, ה' ירחם. אשרי חלקכם שאתן מבקשות ומחפשות במה להתחזק בימים אלו.

אנחנו חיים ומאמינים שכל הניסים של עם ישראל זה הכל בזכות לימוד תורה. לימוד התורה הקדושה היא זו ששומרת עלינו, היא זו שמגינה עלינו. ומיום שמחת תורה וכל ההשתלשלויות אם נסתכל טוב רואים זאת בחוש. וכמו שאומר הנביא זכריה את דבר ה', "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' צבקות". מי שמסתכל טוב רואה שלומדי התורה הם השומרים האמיתיים של עם ישראל.

אני רוצה לדבר על החלק שלכם, על החשיבות של האשה בשמירה על כלל ישראל.

האשה הרי לא לומדת תורה. לנשים הרי אסור ללמוד תורה. אבל יסוד החשיבות של האשה, היא בזה שהיא שולחת את הבעל ללמוד. בזה שהבעל יושב ללמוד. בזה החשיבות של האשה.

יש גמרא בברכות בדף י"ז ע"א, הגמרא מביאה שם, אמר ליה רב לר' חייא, [רב היה מהתלמידים החשובים של רבינו הקדוש] "נשים במאי זכיין", במה זכו הנשים. מה הפירוש, הביאור בזה כי הגמרא בכתובות אומרת שרק מי שיש לו אור תורה, האור תורה מחייהו לעולם הבא, עולם הבא אפשר לזכות רק למי שיש לו אור תורה, שואלת כאן הגמ', רב אמר לר' חייא במה נשים זוכות לחיי עולם הבא, במה הם זוכים לזה, הרי הם לא יכולים ללמוד תורה.  ועל זה אומרת הגמ' שיש להם את זכות התורה במה "שאקרויי בנייהו לבי כנישתא", רש"י מסביר שהם מביאות את התינוקות של בית רבן, הקטנים, שהיו רגילין ללמוד אז אצל הרב בבית הכנסת, הנשים זוכות בגלל שהם מביאים ועוזרות ללימוד מקרא, חומש. כי הם מביאים אותם לבית הכנסת אצל הרב שילמד איתם. דבר שני "ובאתנויי גברייהו בי רבנן", הם עוזרים לבעל להגיע לבית המדרש, שם לומדים משניות וגמרא. דבר שלישי שהם נשארות בבית ומחכות לבעל שיחזור מהישיבה, זהו פלפולא של תורה.

הנה הגמרא מונה כאן שלושה דברים, מקרא ומשנה ופלפולא של תורה, זה הזכות של הנשים. יש כאן את הזכות של כל מה שיש בתורה, יש כאן מקרא ומשנה ופלפולא של תורה, ובזה שהן עוזרות על ידי זה הן זוכות. וזה תלוי בהן, שהן עושות את הבית לבית של תורה.

וזה, אני רוצה להגיד לכם, זה מה שאתם צריכים לקחת מכאן. מהאסיפה הזאת צריך לצאת, שידעו שהלימוד תורה של הבעל זה תלוי בכם. וזה התפקיד שלכם בשמירה ובהגנה על כלל ישראל.

אבל אני רוצה להביא לכם דבר נוסף. שהיה לי מזה התפעלות. יש ירושלמי במסכת כתובות בפרק חמישי הלכה ב', "מעשה ברבי יהושע בנו של רבי עקיבא שנשא אשה והתנה על מנת שלא לזון ושלא לפרנס". כל בעל מתחייב בכתובה שהוא יזון את האשה ויפרנס אותה, אז הוא התנה שלא יזון ולא יפרנס.  ולא רק שהוא לא יזון ויפרנס, אלא שהיא תזון ותפרנס אותו, "ולא עוד אלא שתהא זונתו ומפרנסתו". ויש שם תוספת שחוץ ממה שתזון ותפרנס אותו, כתוב שם שתהא "מלמדתו תורה". ומפרש הפני משה על הירושלמי [שהיה רבו של הגאון מווילנא] על המילים "ומלמדתו תורה" והוא כותב כדי "שיהיה לו פנאי ללמוד תורה בלי טורח של מזונות ופרנסה".

רואים בדברי הפני משה, שלא מדובר באשה כמו ברוריה אשתו של התנא ר' מאיר, שהיא היתה מלומדת גדולה, שידעה ללמוד תורה כמו החכמים הגדולים, התנאים. אז אם מדובר באשה כזאת, זה מובן למה הוא התנה איתה שתלמדו תורה. אבל הפני משה לא אומר את זה. בפני משה כתוב, עצם הדבר מה שהיא תפרנס אותו שיוכל ללמוד ולא יצטרך לחפש אוכל, רואים מכאן שהוא לומד שבמה שהיא מפרנסת אותו זה עצמו נקרא שהיא מלמדת אותו תורה.

כתוב כאן דבר נורא. בזה שהיא מפרנסת אותו, הוא לא יצטרך לעבוד, אז זה לא שיהיה לה רק את הזכויות של התורה. אלא הופכת להיות מלמדת תורה! היא הופכת להיות ראש ישיבה!!! היא המלמדת תורה. היא לוקחת את התפקיד של מלמדת אותו תורה.

כתוב כאן דבר נורא, לא רק מה שדיברנו קודם את כל השלושה דברים, שהאשה זוכה בזכותם לזכויות של תורה. אלא שבזה שהבעל יוכל לשבת וללמוד, בשקט, בלי הפרעה, היא הופכת להיות המלמדת תורה. כמו שהקב"ה הוא מלמד תורה לעמו ישראל. היא הופכת להיות "המלמדת תורה", בבחינת התפקיד של הקב"ה.

אשרי חלקכם שאתם מתכנסות להתחזק.

את דבריו סיים: תשמעו מה שאתם שומעים כאן, בזה שעושים שהבעל יוכל ללמוד במנוחה בזה אתן הופכות להיות המלמדת תורה. זה אתם צריכות לקחת מהאסיפה. זהו החלק שלכן. ובזה אתם שומרים על כלל ישראל.

ונזכה על ידי זה לישועת ה' מכל צרותינו. ובא לציון גואל בישועת ה' בסיעתא דשמיא.

 

הרב מאיר צבי ברגמן

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 6 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד