י"א תמוז התשפ"ד
17.07.2024

שלוחי ציבור? דואגים לשלימות הכסא • טור

צוריאל קריספל מסביר בטורו השבועי מה ההבדל בין תפילת יהודי וייעודו ובין אלוהי ההבל והנכר, ויש גם מסר אקטואלי

שלוחי ציבור? דואגים לשלימות הכסא • טור

"ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק" (יז' טז')

כל זמן שזרעו של עמלק קיים בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם וכו', אבד זרען מהעולם השם שלם (ילקוט שמעוני רמז רסח')

ביאור העניין נראה כך. כשאנו מתפללים להקב"ה, תפילותינו עלולות להיות מוכתמות בבוץ, מה שנקרא בלשון חז"ל "קליפות", ואינן יכולות להגיע להשי"ת, מכיוון שאינן נעשות מתוך הכרה טהורה שהן בלתי לה' לבדו.

חז"ל אומרים, שהרשעים עומדים על אלוהיהן, וכמו שמצינו אצל פרעה, "והוא עומד על היאור" (עיין ב"ר פפ"ט, ד,) והרי היאור היה אלוהים של פרעה? אלא שלדידו, האלוהים נועד לשרת אותו ולא להיפך.

כך, עבור אנשים רבים, התורה, התפילה והמצוות הם כלי בלבד עבורם למימוש רצונותיהם ומאווייהם, אם אתה צריך פרנסה, ילדים, תתפלל ותקבל, אם תתפלל כראוי, הוא ייתן לך, כאילו חלילה, הקב"ה נמצא כאן רק כדי לעזור לי, אלו הן תפילות המעורבות במניעים זרים ולא טהורים, וזו היא המשמעות של המושג "קליפות", תערובת של מניעים זרים, ושאינם לשם שמים.

בקדמונינו מבואר, שהקדיש נתקן על הפסוק "והתגדלתי והתקדשתי" (יחזקאל לח, כג,) האמור במלחמת גוג ומגוג, ותוכן כל התפילה שם הוא, שיהיה השם שלם וכסאו שלם, ושתיוודע מלכותו לעיני כל חי.

והנה, "י-ה", הוא השם שעל ידו מתגלה הקב"ה בתוך העולם, "כי בי-ה ה' צור העולמים" (ישעיה ו, כד,) בשם זה נבראו שמים וארץ, אך השם "ו-ה", שהוא השלימות של שמו הקדוש, עדיין אינו נמצא כיום ויתגלה רק לעתיד לבוא.

זו היא בקשתנו באמירת הקדיש, "יתגדל ויתקדש שמיה", ששם "ו-ה" יתגלה וכך השם יהיה שלם, "יתגדל ויתקדש", יש כאן י"א אותיות, שהן בגימטריה "ו-ה", ומבקשים אנו, שיתווספו עוד י"א לשם "י-ה", ועל ידי זה יהיה השם גדול ושלם.

תפילה נעלה, היא תפילה שמטרתה היא אחת, "יתגדל ויתקדש שמיה רבא", לא שמי אלא שמו של השי"ת, לא שאני אהיה עשיר ומאושר, ושלא יחסר לי דבר, אלא שיתגדל ויתקדש שמו של הבורא יתברך, הוא מרכז העולם, לא אני.

איך אדם מגדיר לעצמו בדרך כלל מה היא האמת? הוא חושב לעצמו כך, אני אדם מאוד חכם, אני שומע את הדעות של כולם, דן בכולם, ואז אני משמיע את דעתי, וזו היא תמצית האמת... דעתי, היא המציאות, נכון, גם דעתך חשובה, אינני גאוותן חלילה, אני שומע את דעתך, אך השורה התחתונה, היא שמה שאני רואה, זו היא המציאות...

זו היא קטנות, אצל תינוק, המציאות היא מה שהוא רוצה, גדול, הוא זה שהמציאות אצלו היא מה שהשי"ת אומר, התורה היא המציאות, השי"ת הוא מרכז העולם, וזו היא המציאות, העבודה שלנו היא להתעלות, להכיר ולבטא שהשי"ת יחיד, והוא מרכז העולם, ומאחר ואפילו לתפילותינו נדבקות "קליפות", שהן רצונותינו ומאוויינו, תאוותינו וסכלותנו, אפילו כשאנחנו מדברים את השי"ת אנו מצרפים אותם, לכן אנו מסיימים כל חלק מתפילותינו ב"יתגדל ויתקדש שמיה רבא", להפקיע מתפילותינו את אותם דברים (ה"קליפות"), ולייחד את התפילה לקודשא בריך הוא לבדו.

בימים אלו וערב הגשת הרשימות לכנסת הבאה, ערב יום הדין של המפלגות החרדיות ושולחיהן, ולאחר שתי שנות הרעב כפשוטו, חשוב לחדד את המסר הזה שבעתיים, כל מטרתן של המפלגות החרדיות צריכה להיות נטולת תאוות ה"כסא" בלתי לה' לבדו, ללא פניות ומשוא פנים, אלא בבחינת "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" להגדיל, לחזק ולבצר את עולם התורה וציבור יראי השם בארץ, לשמור על עולם הישיבות מכל משמר.

זכורני, וכמדומני שהעליתי זאת פעם, בשיחה שהייתה לי פעם לפני שנים עם מרן שר התורה מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, וכך שאלתי אותו, מדוע כבודו צריך את כל הכאב ראש הזה, והיה זה בעת שהימין הקיצוני צר על ביתו, ואנשיו ההזויים הטרידו את מנוחתו ובריאותו, כן אותו ימין קיצוני שחבר היום תחת המפלגה "ביחד", כולל אותו האיש המתהדר בתואר "בכל ביתי נאמן הוא" שחבר לגרועים שבשונאיו של מרן, שלא פחות ולא יותר הוציאו על מרן זיע"א דין "רודף"... שכמעט ותורגם הדבר הלכה למעשה אלמלא התערבות של השב"כ, ענה לי מרן במתק לשונו, צוריאל, כשאני אעלה לשמים אחרי מאה ועשרים, ישאל אותי הקב"ה, עובדיה, לכבודך דאגת, ולכבודי לא דאגת? מה אענה ליום הדין? לא הקמתי את התנועה הזו כדי לעבור על ההלכה חלילה, ואם אצטרך לעבור על קוצו של יוד מההלכה שתימחק כל שס.

אכן, כל חייו של מרן היו כולם קודש למען המטרה האחת והיחידה "יתגדל ויתקדש שמיה רבא", והנה קמו להם אנשים "זרע מרעים בנים משחיתים" שאכן דואגים לכיסאותיהם הם, אך לא לכיסאו של בורא עולם, וגורמים במעשיהם הנלוזים לקרר את האמבטיה הרותחת, שהיא היא בית המדרש ועולם התורה ובעצם זה שגורמים לרפיון כוחה של היהדות החרדית, הכסא שלהם מעל כסאו של בורא עולם, "יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו", ויקויים בנו "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".

שבת שלום ומבורך
צוריאל
כסא שליח ציבור בחירות חזל קריספל

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 10 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד