י"א סיון התשפ"ד
17.06.2024
מ-1 באפריל

בג"ץ נגד עולם התורה: יופסקו התקציבים לבחורים חייבי גיוס

דרמה: בג"ץ הוציא הערב צו על תנאי ולפיו מ-1 באפריל יופסקו התקציבים עבור תלמידים חייבי גיוס. הצו מגיע אחרי תשובת היועמ"שית. דרעי במתקפה: "ההחלטה - אות קין והתעמרות חסרת תקדים" | 'דגל': "הכל מתוזמן. לא יעבור לסדר היום"

בג"ץ נגד עולם התורה: יופסקו התקציבים לבחורים חייבי גיוס
בחורי ישיבות בלשכת הגיוס / ישיבת קמניץ צילום: אבשלום ששוני/חיים גולדברג, פלאש 90

אחרי תשובת היועמ"שית: בג"ץ הוציא הערב (חמישי) צו על תנאי ולפיו מ-1 באפריל יופסקו התקציבים עבור תלמידים חייבי גיוס. מדובר בדרמת ענק.

בית המשפט למעשה נוקט עמדה מחמירה עוד יותר מזו של היועמ"שית שכן אפשרה תקופה קצרה של התתגלות עד לעצירת התקציבים.

על פי החלטת בית המשפט מיום ראשון בחצות יופסקו התקציבים לבחורים אשר חייבי גיוס. עם זאת, התקציבים מופסקים לפי בחור ומוסדות חינוך שמחזיקים בבחורים שאינם חייבים בגיוס יקבלו תקצוב על אותם בחורים עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית.

הראשון לציון הגר״י יוסף הגיב להחלטת בג"ץ ומסר: ״עם ישראל זקוק בימים קשים אלה לזכויות רבות, אין ספק שלימוד תורה לשמה, מזקק ומגביר את כח לימוד התורה. זכות לומדי התורה הספונים בבתי המדרש יומם ולילה, תמשיך ביתר שאת להגן על עם ישראל.  וכבר נאמר בירמיהו (ל״ג, כ״ה), אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי״. דברי הראש"ל.

יו״ר ש״ס חבר הכנסת אריה דרעי הגיב ראשון מבין הפוליטיקאים החרדים ותקף: "צו הביניים שנתן בג״צ לשלילה מיידית של תקציבי הישיבות הוא אות קין והתעמרות חסרת תקדים בלומדי התורה במדינת היהודים. 

דווקא בימים בהם עם ישראל זקוק לרחמי שמיים בדרום ובצפון, בג״צ מוביל גישה פוגענית כלפי לומדי התורה שעליהם עומד העולם. ש״ס תמשיך להיאבק על זכותם של תלמידי הישיבות לשקוד על התורה ותבחן את צעדיה", נמסר.

יו"ר 'יהדות התורה' שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף תקף ואמר: "הצו שניתן על ידי שופטי בג״ץ שתכליתו פגיעה חמורה בעמלי התורה ולומדיה, כאן בארץ ישראל - מדינת העם היהודי, הוא אות קלון ובזיון. מדינת ישראל קמה להיות בית לעם היהודי שתורתו תורת אמת, ואין כח בעולם שיוכל לה. לולא התורה, אין לנו זכות קיום. ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר על כך".

שר ירושלים ומסורת ישראל, מאיר פרוש הגיב לבג"ץ ותקף: "בג"ץ בחר שוב לפגוע בעולם התורה והישיבות ובצעד חסר תקדים מטיל סנקציות כלכליות נגד אלו שבחרו ללמוד את התורה הקדושה. זוהי פגיעה חמורה בזכות הקיום שלנו בארץ ישראל - האינסטנציה השיפוטית הגבוהה ביותר של מדינת ישראל מבקשת להשליך לכלא את לומדי התורה. אוי לה לאותה בושה. לא נשלים עם מצב זה ונאבק לבטל את ההחלטה באופן מיידי, לצד המאמץ להסדיר בהקדם את מעמד בני הישיבות בכדי שיוכלו לשקוד על התורה ללא הפרעה".

מפלגת 'דגל התורה' פרסמה תגובה אחידה ומסרה: "הפגיעה בלומדי התורה, בישיבות ובחינוך התורני לא יעבור לסדר היום.
בג"צ והמערכת הפקידותית החליטו על מאבק כולל בלומדי התורה ובחינוך התורני והם חייבים להוכיח לכולם שהם בעלי הבית במדינה הזאת והם גם יחליטו עבורינו לאיזה קואליציה נלך".

עוד הוסיפה, "איך אפשר להוציא צו ביניים תוך שעה, כשאדם מן השורה יכול להמתין שנים לפסיקה?. הכל מתוזמן. נדאג ללומדי התורה ולחינוך התורני ונשאל את גדולי התורה כיצד לנהוג מבחינה פוליטית לאור הפגיעה הגלויה בלומדי התורה ובציבור החרדי כולו. "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"", תגובת 'דגל' החריפה.

ח"כ ישראל אייכלר פרסם תגובה נגד בג"ץ, בה כתב: "במשך אלפי שנים העם היהודי שרד באש ובמים וצלח את כל הגזירות נגד לימוד התורה והחינוך היהודי לתורה ואמונה. רבים נפלו בדרך הקשה של אלפי שנים בכל הגלויות, אך אלו שהחזיקו מעמד, הם רק אלה שדבקו בלימוד התורה ושמירתה. כך היה - וכך יהיה". 

לדבריו, "אבוי למדינה שפקידיה השליטים, מנסים להפסיק את קול התורה ולהפוך את לומדיה לפליליים. אין לנו ספק שלא יצליחו לבטל אף בחור או אברך מלימודו. אבל  המדינה מאבדת את זכות הקיום המוסרית היחידה שלה, בכיבוש ארץ ישראל. אנו מוקפים אויבים מכל עבר. ספינת ישראל מיטלטלת בים סוער של גלי אנטישמיות וטרור. רק מי שיאחז בדף הגמרא ובשקית התפילין, מובטח לו שיגיע לחוף מבטחים ולגאולה". 

"נמשיך לאחוז בדרך אבותינו מדור מדור. שום החלטה של בג"ץ או כל פקיד שלטוני אחר, לא תזיז אותנו כמלוא הנימה, מדרך ישראל סבא. נצח ישראל לא ישקר", סיכם אייכלר.

חבר הכנסת משה שמעון רוט הגיב לפסיקת בג"צ הערב ואמר: "מעולם לא פסק לימוד התורה מישראל ותלמידי הישיבות ימשיכו ללמוד בהתמדה כפי שהיה עד היום. נעשה הכל כדי לקיים את הנאמר "כי לא תשכח מפי זרעו". תפקידם של נציגי הציבור, להגן על לימוד התורה ללא הפרעה ולהגן על מעמדם של תלמידי הישיבות שמחזיקים את עולם התורה. על המשך דרכה של יהדות התורה, יחליטו רק גדולי ישראל".

סגן השר, ח"כ יעקב טסלר: "פסיקת בג"ץ נגד זכויות לומדי התורה מהווה תקדים חמור, שפוגע קשות בערך החשוב ביותר בעם היהודי שהוא לימוד התורה בישראל. ברור לחלוטין כי שום גזירה או פגיעה תקציבית לא תעצור את לומדי התורה, שיתגברו על הקשיים למען קיום העולם בזכות לימוד התורה. הנציגות החרדית תפעל בס"ד בכל דרך כדי לשנות את המצב שנוצר, לטובת עולם התורה ושימור מעמדם של לומדי הישיבות והכוללים שתורתם אומנותם כפי שהיה בישראל במשך כל השנים".

מאידך השר בני גנץ בירך על החלטת בג"ץ ואמר: "הנושא הוא לא בג״ץ ולא היועמ״שית שעושה את מלאכתה נאמנה - אלא הצורך שלנו בחיילים בעת מלחמה קשה, והצורך של החברה שלנו שכולם יקחו חלק בזכות לשרת את המדינה. בג"ץ פסק היום את המובן מאליו, הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו. זה זמן למעשים".

בג"ץ: ניתן צו ביניים האוסר לבצע העברות כספים לתמיכה במוסדות תורניים

בהחלטת בג"ץ נקבע: "ניתן בזה צו ביניים האוסר לבצע העברות כספים לצורך תמיכה במוסדות תורניים, עבור תלמידי מוסדות תורניים שלא קיבלו פטור או דחייה משירות צבאי (מכוח ההסדר שהיה קבוע בפרק ג'1 לחוק שירות ביטחון) ולא התייצבו לגיוס מאז יום 1.7.2023 מכוח החלטת הממשלה; וביחס לתלמידי מוסדות תורניים שדחיית שירותם מכוח פרק ג'1 האמור פקעה והם לא התייצבו לגיוס מאז יום 1.7.2023.

נקבע כי, "צו הביניים ייכנס לתוקפו ביום 1.4.2024. בשים לב, בין היתר, לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בדבר אי-חוקיות העברת כספי התמיכות לאחר מועד זה, ובהיעדר מקור סמכות לכאורה להמשך התקצוב, לא ראינו להורות על הוראת מעבר".

עם זאת נקבע כי, "מוסדות אשר צו הביניים ישפיע על עמידתם בתנאי הסף לעצם קבלת כספי התמיכה, ימשיכו לקבל כספי תמיכה עבור תלמידים שאינם באים בגדרי הצו, וזאת עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית שתסתיים ביום ה' באב התשפ"ד, 9.8.2024"

כזכור, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הגישה מורדדם יותר היום תשובה רשמית  לבג"ץ וחזרה על עמדתה כפי שפורסמה אתמול בטיוטה שהופצה לשרים כי המדינה תידרש לגייס חרדים החל מ-1 באפריל - ולהפסיק את תקצוב הישיבות לאחר "תקופת היערכות קצרה".

 

 

בג"ץ עולם התורה חוק הגיוס גיוס חרדים גלי בהרב מיארה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 155 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד