י"ב אייר התשפ"ד
20.05.2024

עם ישראל מעל הזמן • הסוד של שבת החודש

ממצוות קידוש החודש אנו למדים שעם ישראל הוא מעל הזמן ומעל הטבע • פרשת שבוע דקדושה

עם ישראל מעל הזמן • הסוד של שבת החודש


החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הדא הוא דכתיב קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.

המצווה הראשונה שנתן לנו הקב"ה היא מצוות 'קידוש החודש' ובמצווה זו נתן לנו כח ואחריות עצומה שאנו קובעים מתי ראש חודש ומתי חג, ואנחנו שליטים על הזמן, וכל המועדים והזמנים תלויים בנו לפי איך שאנו מקדשים את החודש, (כך היה בזמן שבית המקדש היה קיים), היוצא מזה שעם בני ישראל הם למעלה מן הזמן, ולמעלה מן הטבע.

פנימיות הדבר היא, שבני ישראל למעלה מן הטבע והזמן, אכן מרומז בסוד מצוות קידוש החודש, דמצוות קידוש החודש היא שאנו מונין לפי הלבנה, ובעת שראו שני עדים את הלבנה מיד נסעו לירושלים, ובאו להעיד על כך, וקדשו את החוד ואמרו כל העם מקודש מקודש, ונעשה ראש חודש,
והנה דרכו של הלבנה שבתחילת החודש מתחילים לראותה במקצת עד שבכל יום רואים אותה יותר ויותר, עד שבאמצע החודש נראית הלבנה במילואה, וחוזר חלילה ומתמעטת, עד שבסוף החודש אינו נראה כלל יותר.

וזה המוסר השכל שצריכים אנו ללמוד לעצמנו שאף שיש זמנים של חושך והסתרה ואינו נראה בעליל כל כוחותינו וכשרונותינו, ואינו רואה אור אפילו בקצה המנהרה, צריך לדעת שלא לעולם יהיה כך, וצריך להתחזק ולהסתכל על הלבנה שבכל חודש יש זמן שלא נראה כלל, אבל ע"י ההתחזקות וההתחדשות בכל יום ויום ובכל רגע ורגע ובעיקר על ידי האמונה והשמחה, יזכה לגדול ולפרוח ולהפיק את מרבית האור והשמחה ולממש את כוחו ויכולתו בכל ענין.

וזה הכח הסודי של כל יהודי ויהודי – ההתחדשות, בכל זמן וזמן, אף שהכל נראה חשוך ביותר, וזהו החודש הזה לכם ראש שע"י ההתחדשות, שאנו למדים מן הלבנה, על ידי זה אנו נעשים לראש, ומתחזקים ועולים ויצאים מכל הדברים המעיקים עלינו.

ולכן עבודתינו בעת קריאת פרשה זו היא יציאה ממדידה והגבלה ומעבר לעבודה באופן של הנהגה נסית ומעל הטבע, ולזכור תמיד שאנו מעל הזמן ומעל הטבע, שלא נותנים לייאוש לקבוע לנו זמנים וסדר יום, רק אנו חזקים מהטבע ופורצים גבולות הטבע, וידינו על העליונה על ידי ההתחדשות והשמחה בכל עת.

ואחרי הסבר זו מובן דברי המדרש על הפסוק החודש הזה וגו' שמביא פסוק המדבר מעניין הגאולה, 'קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות', כי על ידי שיהודי מתחדש בכל יום ויום ובכל רגע ורגע ממשיך על עצמו גאולה פרטית, ונגאל מכל מה שצריך ליגאל, ברוחניות וגשמיות, והוא יכול לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות, הרומז לכל מיני קשיים ומסכים המבדילים בינו לבין אביו שבשמיים, (כידוע שהיצר הרע נדמה לרשעים כהר) ומסכים המבדילים בינו לבין הצלחתו בעניינים גשמיים.

וזה הזמן דווקא עתה בחודש ניסן שהוא זמן הגאולה, זמן שיצאנו ממצרים שלא בדרך הטבע, כמו שמובא ברש"י הק' שמעולם לא ברח עבד ממצרים, ואנו יצאנו ביד רמה ובזרוע נטויה ככתוב 'בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים'.

ובאחד בניסן ראש השנה למלכים, ומובא בגמרא דהיינו למלכי ישראל, לאפוקי מאחד בתשרי שהיא ראש השנה לכל העולם כולו, דבאחד בניסן זה מתנה מיוחדת לעם ישראל על ידי כח ההתחדשות, וההתחזקות בשמחה ובטוב לבב זוכים לגאולה פרטית, וראש השנה למלכים שנעשה מלך על עצמו, בבחינת בן חורין שלא משועבד כלל לכל מחסומי הנפש, רק אדרבא מולך על עצמו ועולה לגדולה.

יעזרנו השם יתברך להתחדש בשבת זו שהיא גם שבת החודש וגם ר"ח ניסן, ונזכה לגאולה פרטית ולגאולה השלימה עם משיח צדקנו אמן.
פרשת השבוע דוד צבי לימוד תורה החודש

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד