י"ד תמוז התשפ"ד
20.07.2024

שלא נספד כהלכה: מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל

מרן הגה"ק הרב וואזנר זצללה"ה לא נספד כראוי לו בעת הלוויתו: הדבר מראה על חוסר באהבת התורה

שלא נספד כהלכה: מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל


איני רוצה לדבר על מה שהיה בהלוויה שגדול וחכם כזה לא נספד כהלכה, וברצוני לדון לכף זכות את כל הנוגעים בדבר, אך ידוע מה שמובא בגמרא ובכל הספרים חומרת העניין כשלא מספידים אדם גדול כראוי.

ראיתי בדרשות מהרי"ל שמסביר שעל ידי שלא מספידים כראוי אדם גדול בתורה, הוי ליה זלזול נורא בתורה, ובכבוד תורה, וח"ו מראה חוסר אהבת התורה, ובפרט כשמדובר בפוסק אשר הורה את הדרך אשר ילכון ואת המעשה אשר יעשון,

מובא בהלכה שכל המתענה בשבת תענית חלום, צריך להתענות אחר השבת תענית על תעניתו ועל העדר כבוד שבת, כך פה צריך לישא הספד על זה שגדול הדור נלקח מאתנו ולא נספד כהלכה.

חשבתי לעצמי שהאמת היא שאין מי שיכול להספיד את גדול הדור הזה, שהיה גדול בתורה, גדול ביראה, גדול בדין ובפסק, גדול בטהרה, גדול בקדושה, גדול בבין אדם לחבירו, גדול בהרבצת תורה והעמדת תלמידים,

אך היא הנותנת, אמת היא שאין מי שיכול וראוי להספיד אדם גודל בענקים כזה, וזה הכאב הגדול והנורא שנלקח מאתנו אדם כזה, ויתומים היינו, כספינה שאבד קרבניטה,

לא בחינם אמרו חז"ל 'גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו', דהאבל שאנו צריכים להתאבל על פטירת צדיק - היא באותה מדה שאנו מחויבים להתאבל על חורבן בית מקדשינו, שבית המקדש היה מרכז כל העולם, וכל היהדות, ושם שרתה השכינה בהשראה גדולה, ומשם יצאו תורה, הוראה, וקדושה לכל העולם כולו - כך גדול הדור הוא המרכז לכל כלל ישראל וממנו יצאו תורה הוראה וקדושה לכל כלל ישראל. ולכך צריך להתאבל כל פטירתו כמו האבלות בט' באב.

לא באתי עתה לספר את תולדות חייו של הרב וואזנר, ואת כוח התורה והפסק וכו' וכו', את כל אלו הדברים אפשר לקרוא ולעיין בכל העתונים והבטאונים למיניהם, ואפילו תמצאו שם הרבה אותות ומופתים שפעל בימי חייו לכל אדם בסבר פנים יפות,

תפקידנו הוא להתחזק ולהתעורר בתשובה, ולראות ולהתבונן מה אנו יכולים ללמוד מדרכי הצדיק, בהתמדת התורה, בהרבצת תורה, ובפרט לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,

ובעיקר עלינו ללמוד ממנו שעל אף גדלותו והגעתו למעמד רם ונשגב, עד כדי שהיה נקרא בפי כל 'פוסק הדור', נהג תמיד לברוח מהשקר, לברוח מהפוליטיקה, לברוח מהכבוד, והיה עמוד האמת, ולוואי שנזכה ואפילו במעט להתרחק מכל השקר, ומכל ההבלים, ולהתחבר ולהתקרב להשם ולתורתו הקדושה באמת וביושר.

ויהי רצון שהצדיק יהיה למליץ יושר עבור כל קהל עדתו ותלמידיו הרבים, ועבור כל כלל ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם כולו, ובפרט לבנו הגה"צ הגרח"מ שליט"א, אשר הוכתר כממלא מקומו, למען יאריך ימים על ממלכתו, 'ממלכת התורה והיראה והקדושה' על דרך אביו הגדול, עד ביאת משיח צדקנו ברחמים גדולים אמן.

(מתוך השיעור השבועי במשרדי האתר)
הספד מליץ יושר אביו וואזנר צדיק

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 3 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד