1. עמוד הבית
 2. דעות
 3. טור אורח

חזן כמשל: על תקשורת שמאל אינטרסנטית

חזקת החפות לא עמדה לו לח"כ האומלל, שכל חטאו הוא היותו חבר הליכוד, ולא איש נאור מ'המחנה הציוני', למשל • טור
עו''ד יצחק שינפלד, כ"ה סיון תשע"ה 12/06/2015 11:09

דעות


ח״כ אורן חזן אינו המשל. חזן הצעיר הוא הנמשל. לח״כ חזן עומדת חזקת החפות. כלל בסיסי במדינת חוק. ערך עליון בזכויות הפרט. זכות אלמנטרית, אנושית, בסיסית המעוגנת בכללי המשפט, הצדק והיושרה הציבורית.

לא בתקשורת הישראלית! וודאי כשאינך שייך למחנה הנכון. ח״כ חזן משויך ושייך לצד הימני של המפה. אוטומטית הוא ״לא שווה״ ובמקרה הטוב שווה פחות. התקשורת תובעת, חוקרת, שופטת ומרשיעה. רק את תפקיד הסניגור לא מכירים בתקשורת-המוטה בישראל. מה קרה? כבר אין שופטים בירושלים?

ח״כ שלי יחימוביץ השתלחה ביו״ר מפלגתה ח״כ בוז׳י הרצוג, שבכדי להציל את כבוד הבית, הסכים לקיזוז אוטומטי ממפלגתו האופוזיציונית מול ח״כ חזן שבצוק העיתים, עלול ״להתחשבן״ ולפגוע בקואליציה בה הוא חבר. מכובד, ממלכתי, ראוי. לא הכל פוליטיקה. בוז׳י כיבד את הבית ונהג בכבוד המתבקש.

לאג׳נדה האישית של ח״כ שלי יחימוביץ הטוענת לכתר הבכורה ועתידה להתחרות שוב על תפקידו הנוכחי של בוזי, זה לא מתאים. ״כבודו של האיש״ והעמית לספסל בית הנבחרים, שאשמתו עוד לא הוכחה ולפחות על לשונו ובפיו מוכחשת נמרצות, שולית ואיזוטרית כשמתנגשת בחישוב פוליטי עתידי קר ואישי.

בואו נזכיר ליחימוביצית ולעוד תועמלני שמאל כמה עובדות.

למפלגת העבודה היה מנהיג, מועמד מטעם המפלגה לנשיאות, יו״ר המפלגה ומועמדה לתפקיד רוה״מ, שר בטחון, שיכון, תקשורת ועוד. שהוחלט ומוגש נגדו כתב אישום חמור ביותר, על ״שחיתות אישית״ לאורך שנים ותפקידים. עדיין עומדת לו ״זכות החפות״. האיש נחשד, שאת מעשיו החמורים ביצע בעת ששימש בתפקידיו הבכירים! וניצל לשם כך את מעמדו הבכיר בכדי לבצעם! היקף החשדות והסכומים המוזכרים הינם ללא תקדים.

את ח״כ אורן חזן מבקשים לסלק מועדת חוץ ובטחון! הנ״ל היה שר הבטחון. ראש הפירמידה.
שמעתם את ח״כ שלי יחימוביץ? את מקהלת השמאל והמתיפייפים למיניהם?

שלא תאמרו לא ידענו! הנ״ל נהנתן וחובב גבירים ובתים יקרים. את דירות היוקרה והרכוש שצבר לא קונים מפנסיה צבאית ומשכורת ממשלתית. הסיפורים עליו ידועים, עוד מתקופת היותו מתאם הפעולות בשטחים ומפקד איו״ש. בתקופת היותו שר השיכון טענו במסדרונות המשרד, שבכדי לקבוע פגישה עם כבוד השר צריך להשליש מעטפה אצל נהגו-גיסו. אני מקווה בשבילו שזו בדותה והוא יצא צח כשלג. קשריו עם בעלי הון ואת הכישורים שתרם לשם כך, מפורסמים. לא אמנה כרוכל את שלל הסיפורים שסופרו ועוד ידובר בהם. אבל הוא שייך לצד הנכון של המפה. בצדק חייבים לשמור על זכויותיו הבסיסיות כל זמן שלא הורשע בדין. בתקווה שלא יורשע.

ח״כ פרופ׳ יוסי יונה ממפלגתה של ח״כ שלי יחימוביץ הכריז על עצמו כלא-ציוני, תמך בסרבנות פעילה, קרא לטירוריסטית טלי פחימה פעילת שלום אמיצה ואף הציע יום זיכרון מאוחד לחללי מערכות ישראל, לקורבנות השואה ולחללי הנכבה! לא הספיק לו לפרופ׳ הנכבד והוא הכריז והתריע על התנהגותה של ישראל בשלושת העשורים האחרונים שאינה מאפשרת לדעתו את צירופה לקהילת האומות הנאורות והרציונליות. ח״כ מהמחנה הציוני!

הציעו לאינטיליגנט מקום שבזמנו היה לא ריאלי לחלוטין ברשימה של שלי יחימוביץ, והנ״ל עשה תשובה מאהבה ומרצון ומתוך חשבון! הוא ציוני למהדרין, פחימה טרוריסטית, הוא כבר לא קורא לסרבנות, הוא חוזר בו מהכל. ״מה מקווה מטהר את הטמאים אף כסא בכנסת מחזיר בתשובה״. העבר אין ההוה עדיין. רק כשאתה בשמאל לא בימין.

את זה ח״כ חזן לא ידע! לו ידע? יתכן והיה נשאר בבולגריה. מה שמותר לשמאל אסור בימין.

מגוון אישי ציבור, שר וח"כית לשעבר מישראל ביתנו בעיצומה של חקירה פלילית רחבת היקף. גם שם מדובר בקשרי הון-שלטון לשם הפקת רווחים אישים, כסף לכיס! ולא לשם ״טובת המפלגה״. כמו עברייני האתמול בשנות השבעים ממפלגת העבודה שהורשעו בדין ונאסרו כחוק בעבר הרחוק. ליברמן וסיעתו מאכלסים כיום את ספסלי האופוזיציה. כדאי ״לאתרג״ אותם. לשמור אותם ״קולים״. יעצבנו אותם? הם עלולים לתת רשת ביטחון לנתניהו. אז לא מתחילים איתם. תקשורת בריעותה.

ח״כ אורן חזן אולי לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. איים על יו״ר הכנסת או לא איים? לדעתי הוא אינו ״ראוי״ להיות מחוקק ולו רק בגלל ״התמונות״, הפרנסה והתפקידים שמילא בעברו. אני רוצה נציגי ציבור שלא צריכים ״להסביר״. הסכמתו וחזרתו מההסכמה לבדיקה בפוליגרף, לא מוסיפה לו אמינות. אבל עדיין זכותו של ח״כ חזן להילחם על כבודו - שכנראה אבוד.

״יפי הנפש״ בתקשורת ובשמאל, רוממות ״זכויות הפרט״ וחופש הביטוי בפיהם, חירות התעסוקה, ההתבטאות והדיבור במקלדותיהם, רק כשזה נוגע לערבים, אמנים, חריגים, ושאר שונאי ישראל בארץ ובתפוצות. טוב יעשו באם יתנו צ׳אנס גם לאיש ימין להלחם על שמו ועתידו.

ח״כ אורן חזן זו דוגמא. שרת התרבות מירי רגב לא קיבלה 100 שעות של חסד בתפקידה. בהופעתה הראשונה לפני ציבור אמנים-משכיל-תרבותי! בכנס שמומן ע״י משרדה הטרי, אוימה ע״י יוצר שמאלני מוכר. קיבלה קריאות בוז. תרבות-ביבים למופת.

מקהלת השמאל בגיבוי תקשורת-מוטה, ״מחפשת״ את הימין ונציגיו. הם לא מתעסקים עם פרופסורים ומרצים מהאקדמיה פה בישראל, שקוראים להחרמת האוניברסיטה ממנה פרנסתם! שמפיצים דיבת ישראל בעולם, אך משכורתם ממשלם המיסים הישראלי. פרופ׳ עמנואל פרג׳ון מהאוניברסיטה העברית לדוגמא ועוד רבים ולא טובים נוספים. שמותיהם בכלל לא ידועים לקוראי העיתונים! לעיתונאים, ידועים גם ידועים.

בתקשורת לא מסקרים ״יהודונים-מטעם״ שונאי-עצמם ומולדתם, פרי רקב של חינוך שמאלני ממיטב התיכונים בצפון ת״א ושכונות היוקרה והאוניברסיטאות הישראליות שהפכו חממה לשונאי צה״ל, ישראל ויהודים, שמאלנים רדיקלים שסובבים באירופה ובארה״ב, קוראים ומסיתים לחרם נגד ישראל, מדיחים וגורמים בפועל לאנטישמיות חמורה וסכנת חיים ליהודי העולם במקומות מגוריהם. ״צבועים״ שמעוררים ומחוללים שנאה למדינת ישראל, אזרחיה, נציגיה. פרנסתם ורווחתם. אך לא נמנעים מלינוק מעטיני המדינה. אלוקי הכסף! אודי אלוני בנה של שולמית אלוני לדוגמא ולא לסמל.

הם עסוקים בימין, בחרדים, בממשלה שנבחרה בבחירות דמוקרטיות אך ״אסור״ לה לשלוט. לא טובת הארץ ויושביה נגד עיניהם. הם מדברים על ערכים אוניברסליים של צדק, חופש ביטוי, זכויות הפרט ויושרה. רק כשזה מתיישר עם האג׳נדה האישית.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. טוב  

  בן ששון

 2. חזן לא דוגמא  

  ר׳ איד

 3. כרגיל דברים כדורבנות פרי מחשבה ישרה  (ל”ת)

  אורן

 4. חזק ביותר.! חסר לנו אנשים כמוך יצחק שיינפלד.!  (ל”ת)


 5. קשקשן. מה הקשקר בין ימין ושמאל?  


 6. איפה חצי מהחכים והשרים של ש״ס?  

  יוסי

 7. מעניין אותי, אם הכותב הצדקן היה בוחר לו מחותן  

  זלמן

 8. כתבת יפה