י"ג סיון התשפ"ד
19.06.2024

סופית: קרקעות המדינה ישווקו ב'מחיר למשתכן'

הסוף לספסור בקרקעות המדינה: קבינט הדיור בראשות שר האוצר אישר: כל קרקעות המדינה ישווקו בתוכנית מחיר למשתכן

כחלון. צילום: הדס פרוש פלאש 90
כחלון. צילום: הדס פרוש פלאש 90

הסוף לספסור בקרקעות המדינה: קבינט הדיור בראשות שר האוצר, משה כחלון אישר כי כל קרקעות המדינה ישווקו בתוכנית מחיר למשתכן. בנוסף, אושר שלב נוסף בתוכנית להגדלת היצע הדירות
עבור רכשי דירה ראשונה.

הרפורמה שאושרה בקבינט כוללת:
מחיר למשתכן- החלטה זו קובעת כי בכלל הקרקעות המתאימות אופן השיווק יהיה בשיטת מחיר למשתכן, כך שיובטח כי היקף השיווק בשיטה זו יהיה נרחב והיקף המענה לדרישה לדיור במחיר מופחת יהיה גבוה ככל הניתן. כמו כן, בניגוד לשיווק בשיטה זו בעבר או בשיטת מחיר מטרה בה ניתן סבסוד גבוה יותר ככל שמחיר הקרקע ביישוב גבוה וניתנה עדיפות משמעותית למרכז הארץ החלטה זו קובעת כי יהיה מדרג הנחות רחב כאשר הנחות גבוהות יותר יינתנו בפריפריה. כמו כן ניתן יהיה להעמיק את מדרג ההנחות במידה ומחירי הקרקע יעלו על מנת לשמר אופק של יציבות מחירים לזוגות הצעירים.

יעדי תכנון ושיווק לשנת 2015 - בהתאם למדיניות הממשלה לקידום תכניות בנייה למגורים בהיקף נרחב על פי צרכי הדיור ולהתמיד בתהליך עבודה שיטתי ומדיד, מוצע לקבוע יעדים לאישור תכניות מפורטות אשר מכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה לשנת 2015. זאת בכדי להגדיל את היצע הקרקעות הזמינות לבנייה, אשר יבוצעו על ידי משרד הבינוי, רשות מקרקעי ישראל, חברת דירה להשכיר ומנהל התכנון. כמו כן, מוצע לקבוע יעדים לביצוע שיווקים ולמספר עסקאות לשנים אלו. הסמכות לקבוע את היעדים לחברת דירה להשכיר ולאשר את יעדי החברה כמפורט בהצעה זו תעוגן בהסכם המסגרת מול החברה.

תכנית לעידוד בנייה מהירה- לאור התארכות משך הבנייה בשנים האחרונות, ובהתאם למאמץ להגדיל את היצע הדיור בטווח כחלק מרפורמת הדיור, מוצע לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל וזאת בכדי להעניק תמריץ לקיצור משך הבנייה ובכך לסייע לגידול בהיצע יחידות הדיור בזמנים קצרים.
ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע- לאור עיכובן של תוכניות המיועדות להניב היצע דיור משמעותי כתוצאה מהליך איטי ומסורבל של פדיון מוצעת רפורמה בפדיון קרקע. הרפורמה המוצעת כוללת צעדים שייעלו את ההליך הקנייני המאפשר פדיון קרקע בעת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשימושים אחרים כדוגמת דיור.

אימוץ המלצות צוות 120 הימים לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים- המטרה העיקרית שגיבש הצוות הינה הגדלת היצע הדיור ביישובי המיעוטים. בכדי להשיג מטרה זו גובשו מספר צעדים עיקריים:

הרחבת שטחי הפיתוח בקרקע מדינה אשר ביישובי המיעוטים
להעצים את יכולות התכנון והרישוי של יישובי המיעוטים
סיוע בפעולות פיתוח
חיזוק פעילות רישום הנכסים
המשך הרפורמה בתכנון ובניה – העצמת סמכויות הועדות המקומיות
תמרוץ בנייה מהירה

הכרזה על מתחמים לותמ"ל - נדבך מרכזי בהתמודדות עם משבר הדיור, הינו בהגדלת היצע יחידות הדיור. פעילות הממשלה להגדלת ההיצע נעשית במספר מישורים, ביניהם חקיקת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור. מכוח חוק זה הוקמה ועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), אשר מטרתה לדון ולאשר תכניות דיור בהיקף נרחב תוך דיון ממוקד ואינטנסיבי לשם קיצור לוחות הזמנים לעומת לוחות הזמנים המקובלים כיום לקידום תכניות בהיקף דומה.

לאור אישור החוק והקמת הועדה למתחמים מועדפים לדיור, ובהתאם לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, אושרה הצעת ההחלטה להכרזה על מתחמים מועדפים לדיור אשר תאפשר הגשת תכניות למגורים במתחמים אלה ואישורן על ידי הותמ"ל.

המתחמים המובאים במסגרת הצעת החלטה זו והתוכניות שיתוכננו בהם עומדים בתנאים הקבועים בחוק:
1. ההכרזה היא על קרקע ביישוב מיעוטים.
2. במתחמים לא יוקם ישוב חדש.
3. נתקבלה המלצת מנהלת מנהל תכנון לאחר ששוכנעה כי ניתן לתכנן בכל מתחם 500 יח"ד לפחות.
4. ההכרזה קובעת את גודל המתחם מיקומו וגבולותיו.

יצוין כי המתחמים שנבחרו מצויית כולם בישובי מיעוטים בהם קיימת מצוקת דיור ופיתוחם יאפשר לרשויות המקומיות לתת מענה מהיר לנושא.

המרת דירות משרדים לשימוש מגורים - לאור עליית מחירי הדירות בכל הארץ, ובפרט במחוזות תל אביב, חיפה ומרכז, כהגדרתם במשרד הפנים, ונוכח תופעה של שימוש רחב היקף בדירות מגורים במרכזי הערים במחוזות אלה כמשרדים, ובמטרה למנוע את הרחבת השימוש החורג בדירות מגורים יבוצעו תיקוני חקיקה שונים, בהוראת שעה לשנים 2015-2018, שמטרתם לצמצם את השימוש החורג בדירות מגורים לצרכי עסקים, וכל שימוש אשר אינו למגורים.
כחלון דיור משרדים מגורים שימוש

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד