ט"ז אייר התשפ"ד
24.05.2024

אירועי שבת בראשית: אופרוף לממשיך מזידיטשוב

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: אירועי שבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אירועי החזנות, אישי הציבור וזמני השבת

אירועי שבת בראשית: אופרוף לממשיך מזידיטשוב
יהודה פרוקביץ


בחצרות האדמו"רים והחסידים
האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בערד, שם שוהה האדמו"ר למנוחה יחד עם קבוצה ממקורביו.

בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ מציינים את השבת שלפני היארצייט ‏של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מויז'ניץ בעל ה'צמח צדיק' שיחול ביום שני הקרוב. קבוצת חסידים תצא לפקוד את ציונו באוקראינה.

‏אדמו"רי בית רוז'ין יציינו את השבת שלפני היארצייט של מייסד השושלת הסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, שיחול ביום שישי הקרוב ג' חשון. האדמו"רים מבאיאן, סאדיגורה, קופיטשניץ, בוהוש, וואסלוי ושטפנשט יערכו טישים בבתי מדרשם.

האדמו"ר מרחמסטריווקא ישבות בווינה שבאוסטריה, שם עורך האדמו"ר מגביות ‏לטובת מוסדותיו בארה"ק.

השלום זכר לרגל הולדת הנכדים התאומים של האדמו"ר מנדבורנה, בנים לחתנו הרה"ג רבי אברהם רוקח, בן האדמו"ר מיערוסלב, יתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מיערוסלב בשכונת ברכפלד במודיעין עלית.

שבת התוועדות תתקיים השבת בחסידות סערט ויז'ניץ לקראת יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ, שיחול ביום חמישי הקרוב, בראשות נכדו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, לרגל השבת יערוך האדמו"ר טיש בליל שבת‏ בהיכל הטישים החדש ברמת ויז'ניץ בחיפה. השבת יגיע גם לשבות בחיפה הגאון רבי אליהו שטרנבוך ראב"ד אנטוורפן.

העליה לתורה לרגל נישואי הנכד הבכור של האדמו"ר מזידיטשוב, בן לבנו הגדול הרה"ג רבי יששכר בעריש שנייבלג ראש כולל זידיטשוב, עם בת הגאון רבי דוד שוימר מו"ץ בויז'ניץ מונסי בבית שמש, תתקיים בבית המדרש זידיטשוב ברחוב רבינא 9 בני ברק. במוצ"ש תתקיים שמחת הפארשפיל בשעה 7:45‏ בבית המדרש.

השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מספינקא ב"ב, נכד לבנו הרה"צ רבי מנחם יהודה ‏כהנא, בן לחתנו הרב משה כהנא, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ, תתקיים בבית המדרש ספינקא ב"ב ברחוב יהושע בב"ב.

השבת חל יומא דהילולא של רבי שרגא שמואל מטשאבא זיע"א, ‏לרגל ההילולא תתקיים שבת יארצייט בבית מדרש טשאבא ברחוב אליעזרוב 8 בשכונת גוש 80 בירושלים, בראשות נכדו ממלא מקומו גאב"ד טשאבא.

בחסידות לובלין יציינו את השבת שלפני היארצייט שיחול ביום ראשון הקרוב של האדמח"ר מלובלין זיע"א,‏ לרגל ההילולא יערוך בנו מ"מ האדמו"ר מלובלין סעודת מלוה מלכה בבית מדרש 'שבט מיהודה' לובלין ברח' אלישע בב"ב.

האדמו"ר מנדבורנה אלעד שיצא השבוע למסע הקודש באוקראינה יחד עם קבוצה מצומצת מחסידיו לקראת ‏שמחת הבר מצוה לבנו, ישבות במעז'יבוז בסמוך לציונו של הבעש"ט.

האדמו"ר מביאלא רמת אהרן‏ השוהה בארה"ב לרגל שמחת הבר מצוה לנכד אחיו, הרה"צ רבי ברוך רבינוביץ, ישבות בבורו פארק, במוצ"ש תתקיים שמחת הבר מצוה.

בחצר חסידות נדבורנא חיפה‏ יתקיים השבת מעמד חנוכת הבית לבית מדרש החדש ברח' מיכאל 4 בעיר.

בחסידות אלכסנדר יציינו את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר רבי שמואל צבי דנציגר מאלכסנדר זיע"א, בעל ה'תפארת שמואל', שיחול ביום שלישי הקרוב. נכדו האדמו"ר מאלכנסדר יערוך השבת טיש בבית מדרשו ברח' אחיעזר בב"ב.

השלום זכר לרגל הולדת הנין הראשון לאדמו"ר מטאהש, נכד לבנו הרה"צ דומ"ץ ספינקא,‏ חתן האדמו"ר מבורשטין,‏ חתן האדמו"ר מספינקא ב"ב, ‏בן אצל נכדו‏ הרב משה סג"ל לאווי, יתקיים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:
שבת שבע ברכות לרגל נישואי נין הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי, נכד הגאון רבי שרגא שטיינמן ר"י קהילות יעקב, בן הרב ישעיה כהן, עם נכדת הרב יוסף נויבירט בת לחתנו הרב אליהו משה אורצל תתקיים בבני ברק.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת המקובל הגאון רבי שמעון גלאי עם נכד הגאון רבי יעקב אדלשטיין והגאון רבי צבי פרידמן תתקיים בבני ברק.

לרגל שבת 'יביע אומר' שקודם היארצייט של הגר"ע יוסף זצ"ל ינשאו עשרות דרשות ברחבי הארץ על ידי תלמידיו:

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ישא את הדרשה המרכזית בשבת בזמן שבין קבלת שבת לערבית -
בביהמ"ד המרכזי 'חניכי הישיבות' רחוב הרב שלמה מוסיוף 13 בשכונת הבוכרים בירושלים.

בבית הכנסת 'מנין בני תורה' רחוב הרב שלמה מוסיוף 13 - בראשות הרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב - ישא את דרשת 'שבת יביע אומר' בין קבלת שבת לערבית ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד
כהן.

הגאון הצדיק רבי חיים רבי - ישא את דרשת 'שבת יביע אומר' בהיכל ישיבתו רחוב אחי"ם 4 בעיר חולון - תחילה בליל שבת בזמן שבין מנחה לערבית, ובצהרי יום השבת בשיעורו הקבוע כמידי שבת בשעה 14:30.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז - ידרוש את דרשת 'שבת יביע אומר' בישיבת 'אור החיים' רחוב עזרא 1 - בשיעורו הקבוע כמידי ליל שבת בשעה 21:45.

חתנו הגאון רבי מרדכי טולדנו - ישא דברי התעוררות וזכרון לרגל 'שבת יביע אומר' בשבת בצהריים בשעה 14:00 בביהכנ"ס 'מאורות משה' רחוב רקנאטי 60 רמות ג'.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:
ברכת מזל טוב לשימי סגל עורך אתר 'שטורעם' לרגל שמחת הולדת בתו בשעטו"מ

ברכת מזל טוב להרב שלמה קוסטליץ חבר מועצת עיריית ב"ב, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שנערכה השבוע בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לאמן הרגש הזמר מוטי שטיינמץ לרגל שמחת נישואיו בשבוע הבא.

ברכת מזל טוב לזמר שרוליק הרשטיק לרגל שמחת הולדת בתו בשעטו"מ. הקידושא רבא ייערך השבת בבית המדרש בוטושאן בבני ברק.

ברכת מזל טוב ליעקב נוראני לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בראשית בארץ ובעולם:
ירושלים: כניסת השבת: 5.39 יציאת השבת: 6.50 ר"ת: 7.25

בני ברק: כניסת השבת: 5.54 יציאת השבת: 6.51 ר"ת: 7.27

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5.48 יציאת השבת: 6.50 ר"ת: 7.26

חיפה: כניסת השבת: 5.45 יציאת השבת: 6.50 ר"ת: 7.26

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 5.46 יציאת השבת: 6.51 ר"ת: 7.27

אשדוד: כניסת השבת: 5.55 יציאת השבת: 6.52 ר"ת: 7.28

תל אביב: כניסת השבת: 5.54 יציאת השבת: 6.55 ר"ת: 7.31

צפת: כניסת השבת: 5.46 יציאת השבת: 6.53 ר"ת: 7.31

באר שבע: כניסת השבת: 5.57 יציאת השבת: 6.53 ר"ת: 7.31

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 5.47 יציאת השבת: 6.52 ר"ת: 7.28

ניו יורק: כניסת השבת: 5.33 יציאת השבת: 6.22

לונדון: כניסת השבת: 6.52 יציאת השבת: 6.08

ציריך: כניסת השבת: 6.33 יציאת השבת: 7.35

פאריז: כניסת השבת: 6.57 יציאת השבת: 7.59

מוסקבה: כניסת השבת: 5.28 יציאת השבת: 6.38

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 1900-52-52-52

אירועי השבת זידיטשוב גדולי ישראל שבת בראשית רבנים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד