ט"ו סיון התשפ"ד
21.06.2024

הצצה נדירה: 10 ה"הויז בחורים" של האדמו"רים נחשפים לראשונה

ה'הויז בחור' מלווה את הרבי לשבתות וקונה את צרכי הרבנית בשעות הקטנות של הלילה, הוא חותך את הקיגל בטישים ועוזר בקריאת הקוויטל • 'בחדרי חרדים' עם סיקור ראשון מסוגו לעולמם הצעיר והתוסס של עשרה 'הויז בחורים'

הצצה נדירה: 10 ה"הויז בחורים" של האדמו"רים נחשפים לראשונה

החסידים הצטופפו בבית הכנסת של האדמו"ר לקראת תפילת ערבית, והנה הדלת נפתחת, האדמו"ר יוצא כשנהרת שמחה על פניו, ואומר לכלל הציבור שהתאסף חיש לצדו 'מגיע לי מזל טוב, ההויז בחור התארס עכשיו'...

מי זה ה'הויז בחור'? מה תפקידו ומשמעותו? לקראת חג הפסח, יצא 'בחדרי חרדים' להיכרות מעמיקה עם ה'הויז בחורים' בחצרות החסידים.

הויז בחור – מלשון 'הבחור של הבית' (הויז באידיש זה בית. מ.ן.). בגלל תפקידיו הרבים של האדמו"ר, ושלל המשב"קים למיניהם, צריכים גם בחור אחד אחראי, שיהיה מופקד על צורכי האדמו"ר בלבד, ושלא יהיה עסוק בשום דבר אחר בעולמו מלבד 'האדמו"ר'.

באירועים הגדולים בחצרות החסידים לא תבחינו אף פעם כמעט בבחור הנ"ל עומד לצד האדמו"ר, שם תראו את המשב"קים המפורסמים עומדים מאחור, אולם תנסו שעתיים מגמר האירוע להגיע לבית האדמו"ר, ושם תיווכחו מי האיש הצמוד לרבי, מי דואג לצורכי הבית, מי ירוץ באישון ליל בין החנויות לקנות דבר נחוץ לרבי או לרבנית... בעוד המשב"קים עומדים ומשמשים את האדמו"ר בשעות הקבלת קהל, או בטישים רבי המשתתפים, הבחור ישמש את האדמו"ר בקודש פנימה. רחוק מאור זרקורי הפלאשים של הצלמים ומביקורי אישי הציבור.

ה'הויז בחור' מופרש מכל העולם ודואג אך ורק לצורכי הרבי, והוא זוכה לקרבה יתירה מצד האדמו"ר, הדואג לרוחניותו ולגשמיותו של הבחור שעומד לצדו כל העת, ובדרך כלל עורך האדמו"ר עבורו סדר יום קפדני כולל שיעורי תורה בכמה משעות היום, ולפעמים אף לימוד עם האדמו"ר.

בחתונות הענק, בעת שהאדמו"ר נכנס לשמחה ולצדו יעמדו ראשי החסידות, כאשר האלפים ישוררו בקול 'קול רינה וישועה באוהלי צדיקים' - יהיה לכם קצת קשה לחשוב, על כל השולחן הערוך בטוב טעם ודעת, כלי כסף וזהב לרוב כמנהג חצרות הקודש... מי הביא את זה לכאן? מי דואג שלא יאבד שום כלי? בעוד המשב"קים יעבדו קשה לקרב את הרבנים וגדולי הדור שיפארו את השמחה... תפקידו של ה'הויז בחור' לדאוג שכל חפצי האדמו"ר יחזרו לביתו שלמים, נקיים ומצוחצחים כפי שנלקחו משם.

ה'הויז בחור' בדרך כלל מצטרף למסעותיו של האדמו"ר ברחבי הארץ ובעולם, אולם תפקידו קשה בכפליים מכל הגבאים, עליו מוטלת האחריות על חפצי האדמו"ר שיגיעו לבית האכסניה, על החפצים האישיים, ולא רק על ה'תפילין באטיל' שאת זה הוא יקח בדרך לתפילת שחרית ובחזרתו משם, (תנוחה ידועה של ההויז בחורים – לתמונה משותפת עם האדמו"ר מ.ו.) אלא על כל הפרטים הקטנים - החל ממקום התפילה בבית המדרש ועד לחדר בתוך הבית.

כמובן שלזכייה עצומה זוכים הבחורים, ואף לקרבה יתירה, ובעת שהם זוכים להקים בית נאמן בישראל, האדמו"ר הינו 'המחותן המרכזי' בכל החתונה, ומנהל את השמחה מתחילתה ועד סופה, והלוא הבחור מהבית מתחתן... בחצרות מסוימות תפקיד ההויז בחור יועבר לאח הצעיר יותר, אולם ברוב חצרות הקודש נבחר ההויז בחור לאחר התייעצות האדמו"ר ובני המשפחה, שרואים וסומכים ידיהם על הבחור.

יש לציין שאחד התנאים המרכזיים של ההויז בחור – היא השתיקה, לא לשוחח ולא לספר מה שרואים בקודש פנימה – בהלצה מסופר על 'הויז בחור' מסוים שבעת צאתו מחדר האדמו"ר אפילו את השעה לא יאמר לך, כי לא מוציאים דברים שרואים בפנים.

מי המה הבחורים שזכו לכך? 'בחדרי חרדים' בסיקור מרתק של 'ההויז בחורים' בחצרות הקודש – הרימותי בחור מעם.

צילום: אנשיל בעקצילום: צילום: אנשיל בעק
צילום: אנשיל בעק

בעלזא: תפקיד של גבאי בחסידות
בחצר חסידות בעלזא תפקידו של ההויז בחור הוא תפקיד חשוב מאוד, יותר מכלל החסידויות. במשך כל היום הוא עובד בצמוד לגבאי הרה"ח רבי מיכל פירר ובלילה הוא נשאר עם האדמו"ר לבדו ויהיה נתון לעזרת האדמו"ר, כשלפנות בוקר האדמו"ר שולח אותו לנום מעט מעמל היום. בימים של קבלת קהל תהיה עבודתו עד השעה 4:00 לפנות בוקר ובימים שאין קבלת קהל - אחר מעריב הולך הגבאי הראשי הרה"ח רבי אליעזר וינד והוא יישאר עם הרבי.

ההויז בחור הוא הבחור יחזקאל מונהייט, תושב מונטריאול בקנדה שלומד בישיבת בעלזא בירושלים, והוא נבחר בקפידה על ידי הגבאים של האדמו"ר. בנוסף אחראי ההויז בחור להכין את ארוחותיו של האדמו"ר באמצע השבוע וכן בשבתות הוא מכניס את האוכל לעריכת הטישים ואחראי במקביל להכנת ביתו של האדמו"ר לקראת חג הפסח על כל המשתמע מכך. למונהייט יש יחס מיוחד בחסידות ותפקידו נחשב למעמד של גבאי בחסידות אחרת.

האדמו"ר הורה לאחד מגבאי חברת 'יגדיל תורה' שיקבע ללימוד חברותא עם יחזקאל ובכל יום אחר הצהריים הם לומדים ביחד בבית האדמו"ר.

להויז בחור עוזר בשם אריה גוטמן, בנו של הרה"ח רבי העניך מבלגיה, שגם שימש הויז בחור אצל הרבי וגם כיום משמש את הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח כשהוא מגיע לבלגיה.

אריה התארס באחרונה והוא עוזר ומסייע להויז בחור הראשי, ובנוסף משמש את החתנים נכדי האדמו"ר לאורך כל ימי השמחה. בבעלזא קשה להיות 'הויז בחור', לוקח זמן עד שהבחור מצליח לתפוס קשר עם האדמו"ר והחסידים, וניצבת בפניו עבודה קשה עד שהוא מצליח להתברג במערכת ולזכות בקשר אישי עם האדמו"ר. לפעמים הוא אף זוכה באחת מן השבתות שהאדמו"ר ילמד עמו בחברותא, יעד נחשק בקרב אלפי החסידים.

צילום: בחדרי חרדיםצילום: צילום: בחדרי חרדים
צילום: בחדרי חרדים

ויז'ניץ: לא ייכנס עם הרבי למצווה טאנץ
בחצר חסידות ויז'ניץ, תפקידו של ה'הויז בחור' מורכב מכמה תפקידים מרכזיים. חוץ מלהיות צמוד לאדמו"ר במהלך כל שעות היום, ולדאוג לכל צרכיו.

על הבחור לדאוג במעונו הפרטי של האדמו"ר לקניות והכיבוד המוגש בבית, וכן באירועי החסידות בעת שהאדמו"ר מופיע לפני קהל החסידים שיהיה זה באופן ממלכתי ומכובד. לתפקיד בכיר זה נבחר הבחור יוסף שמעון שכטר, משפחתו מהמשפחות המיוחסות בחסידות, צאצאי המשב"ק הנודע בויז'ניץ הרה"ח יוסף שכטר ז"ל, שהיה משב"ק ראשי בבית הסבא קדישא בעל ה'אהבת ישראל' זי"ע.

תפקידו של ה'הויז בחור' הינו כאמור שהכל יהיה מסודר מראש, הן בטישים והן בתפילות, ובכל מקום שהאדמו"ר מופיע זה אחרי שההויז בחור ידאג שמישהו יסייר במקום שעה קלה לפני כן, לבדוק מהיכן הרבי יכנס, והיכן יחנה הרכב וכו'. בתקופת החגים והשמחות בחצר האדמו"ר ה'הויז בחור' אינו רואה שינה בעיניו, לאחר שהוא צמוד כל העת לשלל האירועים וההכנות. הוא מצטרף לכל נסיעות האדמו"ר ברחבי הארץ והעולם, אולם במקום אחד אסורה עליו הכניסה בשום פנים ואופן, זה מתי שהאדמו"ר יופיע לשמחת 'מצווה טאנץ' אפילו של צאצאיו, אז מורה לו האדמו"ר בפתח האולם עד כאן הינך יכול לבוא עימי, אך באולם עצמו אין היה דעת האדמו"ר זי"ע נוחה מזה, שבחורים ישתתפו במצווה טאנץ...

במהלך שעות היממה שוהה ה'הויז בחור' בבית הרבי, שם עוזר הוא לשאר המשב"קים בעבודתם. האדמו"ר תובע מאיתו סדר יום קפדני במיוחד, כאשר הוא שם דגש על שיעורי תורה קבועים מידי יום ביומו. בנוסף לעבודתו, בשעות הפנאי יושב שכטר ורושם לעצמו את השיחות של האדמו"ר בביקורי האדמו"רים והרבנים, שיחות קודש שהרבי אומר בבית. המופיעות מפעם לפעם בגליון 'פונעם רבינס הויף'.

צילום: מלכות סאטמרצילום: צילום: מלכות סאטמר
צילום: מלכות סאטמר

סאטמר: האיש הכי קרוב אל הרבי
תפקיד ה'הויז בחור' בסאטמר הוא משמעותי ביותר. כבר מימי הרבי בעל ה'ויואל משה' זי"ע, עוד לפני שנות השואה, שימש בתפקיד ההויז בחור אחד מתלמידי הישיבה של האדמו"ר. כשהגיע האדמו"ר לארה"ב לאחר השואה התחילו בהסדר חדש, משום שכל תלמידי הישיבה ביקשו את הזכות לשמש את הרבי, עשו הסדר כך שבכל שבוע שימש בחור אחר את הרבי. כשהזדקן הרבי והיה קשה עליו להתרגל בכל שבוע לבחור חדש, התחילו למנות הויז בחור קבוע ששימש אותו במשך תקופות ארוכות. בין ה'הויז בחורים' של האדמו"ר זצ"ל נמנים גם רבנים ודיינים חשובים מקהילת סאטמר, ואישי ציבור שונים שהייתה להם הזכות לשמש את הרבי.

גם בימיו של הרבי בעל הברך משה זצ"ל המשיכו ההויז בחורים לשמש תקופות ארוכות, ולאחר חתונתם הם נשארו כמקורבים ואנשי הבית. יש מההויז בחורים של ה'ברך משה' שבדור השני הבנים שלהם גם שימשו כהויז בחורים אצל האדמו"ר הנוכחי, אחד כזה הוא הרב משה הערש רייזמן, שהיה ההויז בחור תקופה ארוכה אצל הברך משה, ושני בניו שימשו בתפקיד הויז בחור אצל האדמו"ר הנוכחי.

כשעלה האדמו"ר הנוכחי על כס האדמו"רות הוא תיקן מחדש שרק חתנים יכולים לשמש כהויז בחורים, לפני כשנתיים שינו את זה וההויז בחור הראשון ששימש את האדמו"ר משך תקופה ארוכה הוא הבחור החשוב הערשי הירש, שהתארס בשעה טובה רק לפני שבוע. הירש הוא דמות בולטת שמלווה את האדמו"ר וגם בביקור הבזק שערך האדמו"ר בארץ לפני מספר חודשים הוא הגיע עמו.

תפקיד ההויז בחור הוא מהתפקידים הקשים שיש, סדר יום רגיל של ההויז בחור מתחיל בשעות הבוקר המוקדמת בעת שהוא פותח את הדלת ללוות את האדמו"ר למקווה, ומסתיים בסגירת הדלת של בית האדמו"ר בשעות הקטנות של הלילה, לאחר סיבובים של שמחות, ביקורים וכדו'.

ההויז בחור הוא למעשה האיש הכי קרוב אל הרבי, הוא לא יעזוב את הרבי במשך היום אף לרגע קט. משום כך על הבחור להיות חכם ומתון ואהוב על הבריות, להבין מה כן להעביר אל הרבי ומה לא בעת שהרבי סגור בחדרו הפרטי. רק כשבועיים בשנה יש חופש להויז בחור, זה כשהאדמו"ר נוסע למנוחה בפלורידה, והוא לא מרשה להויז בחור ללוותו, רק אחד מבני המשפחה משמש את האדמו"ר בשבועיים בהם הוא נופש.

בזמני החגים או השמחות בבית האדמו"ר, ההויז בחור לא ישן יותר משעתיים בלילה. הוא צריך לוודא שכל 'שולחן' שבו מופיע האדמו"ר יהיה מוכן כראוי למלך. ובכל זאת הוא לא עוזב את הרבי אף לרגע, את כל ההכנות ולוודא שהכל כראוי הוא צריך לעשות בזמנו הפנוי.

האדמו"ר "שומר" על ההויז בחורים שלו שיהיה להם שיעורים בלימוד בכל יום, האדמו"ר בעצמו נוסע כמעט בכל יום בשנה בשעות שלפני הצהריים לישיבה גדולה, והסדיר שיהיה להויז בחור חברותא ללימוד. כמו כן הוא לא מרשה שיהיה ל'הויז בחורי'ם סמארטפון, רק מכשיר טלפון כשר ופשוט.

ראשי ועסקני החסידות יודעים שההויז בחור נמצא בקרבת האדמו"ר בכל שעה נתונה, לפעמים כשיש צורך דחוף הם יחייגו ישירות להויז בחור בכדי למסור משהו להרבי או להזכרות נחוצות. בכל זאת לא יעשה ההויז בחור מעשה כלשהו מבלי לדווח מקודם להמשב"ק הראשי הרה"ח רבי שמואל טייטלבוים, שהוא למעשה האחראי עליו.

הקשר העז בין ההויז בחור להרבי מתבטא בעת החתונה של ההויז בחור, שם יופיע האדמו"ר לסעודת החתונה, יערוך טיש קצר, וירקוד מצוה טאנץ לפני הכלה.

צילום: יהושע פרוכטרצילום: צילום: יהושע פרוכטר
צילום: יהושע פרוכטר

ויז'ניץ: מצטרף לאדמו"ר למסעות לחו"ל
בחצר חסידות מרכז חסידי ויז'ניץ בבני ברק מאז עלה הרבי על כס האדמו"רות התחלפו כמה וכמה הויז בחורים שנישאו בשעה טובה, בחסידות אומרים כי זו סגולה להתארס. בחסידות ישנו גם הויז בחור של ההויז, בחור שהוא עוזר להויז בחור הראשי, כמו בעבודות הניקיון ועבודות הבית - דוגמת לחתוך את הקיגל והדגים לפני הטיש.

לפני שנה כאנקדוטה מעניינת מספרים בחסידות על ארבעה בחורים שהלכו לבית של הרבנית לנקות לחג הפסח. לרבנית היו כלים ישנים שעברו בירושה ואחד מהכלים נפל ונשבר. הרבנית ששמעה שנשבר הכלי יקר שעבר בירושה ליבה נצבט, אחד הנוכחים הפטיר "נו בחורים צריכים שידוך שיהיה במזל טוב", והרבנית ענתה מיד "אם כך זה בסדר". ואכן כולם התארסו לאחר שלושה חודשים.

ההויז בחור הנוכחי הראשי הוא הבחור אלעזר וייס, בנו של הגאון רבי יוקל וייס מנהל רוחני בישיבת ויז'ניץ שמשמש גם משב"ק אצל האדמו"ר. הוא נבחר להיות ההויז בחור הראשי על ידי האדמו"ר. בנסיעות האחרונות שנסע האדמו"ר לארה"ב ואירופה היה זה ללא הגבאים מהארץ ורק ההויז בחור הצטרף, גם כשהרבי נמצא בדירת הנופש בעיר ערד לצורך מנוחה רק הוא נמצא במחיצתו של האדמו"ר.

אחת התכונות הנדרשות כשמחפשים בויז'ניץ 'הויז בחור' זה היות הבחור שומר סוד לצד היותו נעים הליכות, הבחור הולך עם האדמו"ר לכל מקום ובעיקר בכל מיני צמתים שהרבי נמצא לבד הוא יהיה תמיד לצידו ויהיה לאדמו"ר לעזר לכל צרכיו. הוא ילווה את האדמו"ר למקווה וחזרה וכן יגיש לו את האוכל. למעשה, אומרים בויז'ניץ, הוא משמש הכי הרבה את הרבי באופן אישי, לייזר וייס התארס באחרונה ובחתונתו צפוי האדמו"ר לרקוד במהלך כל החתונה - יותר מכל שמחה אצל חסיד אחר. בחסידות גם יש 'הויז בחור' שנהפך לגבאי, הרב בעריש גפנר שהפך לנהגו של האדמו"ר והחליף את הנהג הוותיק הרה"ח רבי נטע יצחק שרף.

צילום: אברמי ברגרצילום: צילום: אברמי ברגר
צילום: אברמי ברגר

נדבורנה: עונה לפניות דחופות של החסידים
תפקידו של ההויז בחור בחצר חסידות נדבורנה הוא תפקיד של כמעט 24 שעות ביממה, בפרט בחודש ניסן, אז המעמסה קשה יותר וכל התפקידים בחצר מונחים על כתפו. אלימלך (מיילך) שפריי מהמשפחות המיוחסות בחסידות, בנו של הרה"ח רבי איסר זאב שפריי שהיה בעבר גבאי של האדמו"ר כששימש כאב"ד נדבורנה, וכן שני אחיו חיים מרדכי ויצחק שימשו כ'הויז בחור' אצל האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל. משפחתו של שפריי מפורסמת כמשפחת זמרים ולהם יש את מקהלת 'ברודערס'.

במשפחה הזו גדל מיילך שראה את עבודת הקודש של אביו ואחיו. משעת בוקר מוקדמת יחכה מיילך על יד ביתו של האדמו"ר וילווה אותו למקווה ולאחר מכן לתפילת שחרית בקודש פנימה, מיילך זוכה לקרבה יתירה מהאדמו"ר ובני המשפחה והאדמו"ר שולח אותו למשימות חשאיות ועליו הוא סומך את ידו. הוא מצטרף לאדמו"ר לנסיעות ברחבי הארץ וברחבי העולם, ותפקידו מסתיים בשעת לילה מאוחרת - עת עזב אחרון החסידים את קבלת הקהל. מלבד זאת תפקידו לארגן את הטישים בכל ליל שבת, לדאוג שהכלי כסף יהיו על שולחן הכבוד, וכן לטפל באוכל, הכול תחת הגבאי הראשי הרה"ח רבי אברהם ישעיהו קלפנר.

לצד היותו הויז בחור הוא גם משרת את הרבניות - הרבנית שתחי' אלמנת ה'באר יעקב' זצ"ל והרבנית תליט"א. מכשיר הטלפון שברשותו יעמוד לכל פנייה באשר היא, גם כל חסיד שצריך שאלה דחופה לקודש פנימה, ימצא מענה זמין אצל מיילך שימהר לאדמו"ר. לצד היותו פעיל במשך היום יקדיש את עצמו ללימוד בישיבת 'מאמר מרדכי' נדבורנה. גם את מבצע עשר שעות לימוד ברציפות שנערך בסוף הזמן כתקנת האדמו"ר זצ"ל מילא מיילך במסירות עילאית, בחודש ניסן עבודתו גדולה, החל מבדיקת העצים לברכת האילנות ועד שאיבת המים שלנו, אפיית המצות והכנת 'ליל הסדר' בבית המדרש. אצלו נרשמים בחורי החסידות ובכל הסדר הוא ישרת את האדמו"ר בנאמנות.

צילום: שוקי לררצילום: צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר

סאדיגורה: ההויז בחור מהמשפחות המיוחסות
בסאדיגורה, כיאה למלכות בית רוז'ין, ההויז בחור הוא הבחור החשוב משה ברגר, שהגיע לתפקידו עוד אצל האדמו"ר הקודם בעל ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זצ"ל, בני המשפחה בחרו בו לעמוד לימין האדמו"ר זצ"ל והוא שירתו בנאמנות. ברגר נמנה על המשפחות הנכבדות בחצר הקודש ואביו הוא חתנו של החסיד המפורסם הגאון רבי יונה צלר זצ"ל.

גם לאחר פטירת האדמו"ר זצ"ל הוא המשיך לשמש בקודש כ'הויז בחור' אצל בנו האדמו"ר, והוא זמין כל העת לצרכים האישיים של הרבי בשעות שאינן מקובלות - גם מאוחר מאוד בלילה או ממש סמוך לכניסת השבת, הוא האיש שנמצא ליד הרבי במסירות אין קץ, מאז לא זזה ידו ממנו והוא בכל עת יהיה בקודש פנימה להיות מוכן ומזומן. בטישים הוא אחראי להכניס את המאכלים ולהביא את שאר הכלים ובאופן כללי לוודא שהכל מתפקד.

בתפילה עומד הוא ליד הרבי כבן המתחטא לפני אביו בתפילות מיוחדות, כמו כן אחרי כל טיש כשישאלהו מאן דהוא מה הרבי דיבר, תמיד יוכל לחזור על "דברי התורה" על אף עומקם ועיונם הגדול. בכל שנה, בעת שהאדמו"ר יוצא לחוג את חג הפסח בלונדון, שם התגורר טרם עלותו על כס הממלכה, יצטרף למסע הזה רק ה'הויז בחור', כאשר שאר ראשי המוסדות והמשב"קים ישארו בארץ הקודש, המה ילוו את האדמו"ר בשירה אדירה של 'כי בשמחה' ולרכב ייכנסו רק האדמו"ר וה'הויז בחור'.

צילום: קול ברמה - סערט ויזצילום: צילום: קול ברמה - סערט ויז
צילום: קול ברמה - סערט ויז

סערט ויזנ'יץ: דואג לכלי הכסף בטישים
בחצר חסידות סערט ויז'ניץ בעיר חיפה יש שניים המשמשים בקודש פנימה - אחד בתפקיד ההויז בחור הראשי והשני בתפקיד העוזר, אחרי פטירתו של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל בקיץ האחרון, המשיכו שני הבחורים לשמש בקודש אצל בנו האדמו"ר שליט"א, ההויז בחור הראשי כיום הוא הבחור שלמה שכטר, בנו של הרב ברוך שכטר, והוא מהבחורים המצטיינים בישיבה שנבחר להיות שמש אצל הרבי.

האדמו"ר מבקש ממשגיח הישיבה 'יחל ישראל' שימצא לו את הבחור שמתאים לתפקיד. תפקידו של שכטר להביא את הכלים של הרבי לטיש ולדאוג שהכל יהיה מסודר, כמו גם הסטנדר בבית הכנסת. על כתפיו של הבחור מונחים התפקידים האלו כאשר לאחר שחרית אף ילווה את האדמו"ר לביתו בכל בוקר.

הוא לא מצטרף עם האדמו"ר לנסיעות ברחבי הארץ והעולם, ותפקידו הוא רק בשיכון סערט ויז'ניץ בחיפה ובעזרה לשאר הגבאים.

הבחור השני הוא שייע באהם שתפקידו להיות עוזר באירועים גדולים בחסידות.

צילום: יוסי זיליגרצילום: צילום: יוסי זיליגר
צילום: יוסי זיליגר

קרעטשניף: משפחה של משב"קים
ההויז בחור בחצר חסידות קרעטשניף שמרכזה בעיר רחובות הוא הבחור מרדכי לייב (מוטי) חיימוביץ. הסב שעל שמו נקרא מוטי הוא הרה"ח רבי מרדכי לייב חיימוביץ ז"ל, שהיה מבני ביתו הקרובים של האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל, סבו היה מכין כל ערב את ארוחת הערב לאדמו"ר זצ"ל, גם אחיו של מוטי היה ההויז בחור לפני למעלה מעשור שנים וכך הוא למד את התפקיד ונכנס אליו בצורה מהירה. אביו הרב שלמה חיימוביץ מנהל את הכשרות בבית החולים אסף הרופא.

מוטי למעשה צמוד לרבי מקרעטשניף משעות הבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות עם סיום קבלת הקהל. הוא האחרון שעוזב מידי לילה את בית הרבי ומכבה בו את האור.

תפקידו של מוטי בחסידות להיות צמוד לרבי ולסייע לו, בעיקר בעניינים טכניים, כמו הגשת השתיה, הכנת כלי הרבי בטישים, וניהול הלוגיסטיקה הכרוכה בניהול בית האדמו"ר. משפחת חיימוביץ היא שורשית בקרעטשניף. והייתה מחסידי האדמו"ר רבי אליעזר וולף עוד בעיירת סיגעט ברומניה.

סבו רבי מרדכי לייב חיימוביץ החזיק ב'חזקה', לסייע בהכנסת השולחן מהסוכה לבית במעמד הפרידה מהסוכה יחד עם האדמו"ר זצ"ל. אחיו של מוטי, שגם שימש בעבר 'הויז בחור' ממשיך בחזקה ומסייע להחזיק את השולחן אצל האדמו"ר שליט"א.

בקרעטשניף יש כמעט לכל הויז בחור בעבר תפקיד שהוא עדיין נושא אותו במהלך השנה.

צילום: העולם החרדיצילום: צילום: העולם החרדי
צילום: העולם החרדי

תולדות אהרן: נמצאים עם הרבי בשובבי"ם בטבריה
בחסידות תולדות אהרן החלו בשנתיים האחרונות לקחת שני הויז בחורים לשמש את האדמו"ר. הבחורים הם משיעור ב' בישיבה בתולדות אהרן. ה"הויז בחורים" נמצאים כל היום אצל האדמו"ר ויש ימים שהם אף נמצאים בלילה עם האדמו"ר. בחסידות לוקחים בחורים רציניים שיושבים ולומדים, כך למשל ההויז בחור יצטרף לאדמו"ר בבוקר לברית ולאחר מכן יחזור לישיבה ללמוד.

במשך ימי השובבי"ם כשהאדמו"ר שוהה בטבריה למנוחה, הם יהיו צמודים אליו כל העת, כך גם אם האדמו"ר יגיע למירון באמצע השנה או למקומות אחרים הם יצטרפו אליו, עבודתם מהבוקר עד הלילה ובימים האלו עבודתם קשה. גם בליל הסדר הם צמודים לאדמו"ר שעורך את ליל הסדר של החתנים שסועדים עם האדמו"ר. עד שהגבאים מסיימים את הסדר אצלם בבית - ה'הויז בחורים' הם גבאים לכל דבר.

הם לא ייצטרפו לאדמו"ר לאירועים ולא לנסיעות לארה"ב ואירופה. ההויז בחור הראשון הוא אברהם יצחק סמט, בנו של הרה"ח רבי יקותיאל סמט מלמד בתלמוד תורה של תולדות אהרן בירושלים. הבחור השני הוא שעיה פישמן, בנו של הרב משה פישמן מאברכי החסידות. השניים כבר מאורסים וצפויים להתחתן בקיץ הקרוב. כאשר לחתונה יגיע האדמו"ר כמו אצל שאר גבאיו ואף ירקוד מצווה טאנץ.

צילום: שלומי טריכטרצילום: צילום: שלומי טריכטר
צילום: שלומי טריכטר

דושינסקיא: לומד בחברותא עם האדמו"ר
בחסידות דושינסקיא בוחרים הגבאים את ה'הויז בחור' - בחור איכותי שיושב ולומד כל היום ובנוסף משמש כחברותא של האדמו"ר גם לפנות בוקר וגם אחר הצהריים. בחסידות בחרו את הבחור החשוב יקותיאל יהודה לנדא, בנו של ר' מאיר צבי לנדא, בעלי רשת הביגוד החסידית 'רויאל'.

מישיבת דושינסקיא הוא נלקח לבית האדמו"ר. במשך השבוע אין כמעט תפקידים לבחור והוא מלווה את האדמו"ר לשחרית עם הבחורים בתפילה, הוא יזיז את הכסא כשצריך והוא לומד עם האדמו"ר את החומר הנלמד בישיבה, תפקידו העיקרי הוא בשבתות בטיש בליל שבת שאז הוא מגיש את כל המאכלים וכדו' ונמשך לסעודה שלישית שאז הוא מגיש את הדגים, וכן במלווה מלכה כשהרבי מדושינסקיא סועד עם הבחורים סעודה רביעית.

בדושינסקיא תמיד אומרים שכשיש לרבי קוויטל קשה - הרבי קורא להויז בחור ואז הוא לומד עמו בשעה לא שעה והאדמו"ר ישקע עמו בלימוד שעות על גבי שעות. באמצע השבוע הוא לא מצטרף לאדמו"ר לנסיעות בכלל ולא לאירועים, למעט בשבתות שהאדמו"ר נוסע לקהל חסידיו ברחבי הארץ, אז יגיע עם הרבי ויהיה אחראי כמו בשבת בבית המדרש הגדול ברחוב שמואל הנביא בירושלים.
הויז בחור משבקים פסח בבחדרי חסידים הבחור על הבית

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 19 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד