י"א סיון התשפ"ד
17.06.2024

האם אסור ללכת עם מגבעת ברוח חזקה?

פוסקי ההלכה מתאמצים להסביר איך מותר ללכת בשבת עם מגבעת, ואין חשש שמא יעבירנה בידו

חרדי אוחז את המגבעת בשעת הרוח. צילום: פלאש 90
חרדי אוחז את המגבעת בשעת הרוח. צילום: פלאש 90

הגשמים והרוחות ומזג האוויר הסוער הביאו לשאלה אצל פוסקי ההלכה האם יש איסור ללכת במגבעת בשעה שנושבת רוח חזקה ביום שבת, וזאת על פי דברי השולחן ערוך שכל תכשיט שהוא רפוי שאפשר לו בקל ליפול, אסור לצאת בו. אותו טעם מובא גם על לא יצא קטן במנעל גדול שמא ייפול, ואז ירימו.

בעלון 'וישמע משה' מובאת השאלה בנידון - האם יש לחשוש שמא תעיף הרוח את המגבעת מראשו וירימנה ואז יבוא לטלטל ד' אמות ברשות הרבים?

תשובת הגר"ח קנייבסקי לשאלה היא שבמגבעת ניתן להדקה על ראשו בידיו בכל העת באופן שלא תוכל הרוח להעיפה מראשו, ולכן לא שייכת גזירת חז"ל בזה. מה שאין כן בנעלים אי אפשר לאוחזן בידו ולכן גזרו בהם. ובאמת היוצא עם מגבעת בשעת הרוח צריך לאחוז בה היטב שלא תוכל הרוח להשמיטה מראשו.

הגר"י זילברשטיין, שהסכים לדבר, הוסיף דמכיון שהוא חידוש שחידשו חכמים אין לך בו אלא חידושו ואין אנחנו יכולים להוסיף על דבריהם מסברתנו. ועוד, דווקא במנעל שכשירימנו אין זה ודאי שינעלנו לאלתר, דיתכן שיטלנו עמו לצד הדרך שיוכל לנועלו שם בנחת, מה שאין כן מגבעת שתיכף כשהוא מרים אותה מן הארץ הוא חובש אותה שנית לראשו ואין חשש כלל שמא יעבירנה ד' אמות ברשות הרבים ולכן אינה בכלל גזירת חז"ל.

אך הגרמ"ש קליין והגרש"ז אולמן ביארו שהחשש שהרוח תעיף את המגבעת אינו קרוב כ"כ כמו החשש של הישמטות המנעל, ולכן אין ללמוד ממנעל לכאן לאסור את היציאה לרה"ר. ועל דברי הגר"י
זילברשטיין אמר הגרי"מ שטרן, שאין דבריו מוכרחים, דאדרבה מי שנשמטה מנעלו מסתמא ינעלנה לאלתר ולא יילך יחף כלל, משא"כ במגבעת הוא דבר רגיל שאדם הולך עם המגבעת בידו.

אך הגר"מ גרוס והגר"נ נוסבוים והגרי"ח סופר אמרו שחכמים לא חששו אלא בדבר המצוי והווה תמיד, אבל רוח חזקה כזו שמעיפה את המגבעת היא דבר שאינו מצוי ובמקום שלא מצוי לא גזרו חכמים.
מגבעת מזג אוויר סוער הלכה הרב חיים קנייבסקי וישמע משה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 5 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד