ט' סיון התשפ"ד
15.06.2024

כך מסיימים ספר מוסר: המעמד ההיסטורי של 'ארחות יושר' • צפו

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל השתתפו אמש במעמד ההיסטורי - סיום מחזור הלימוד הראשון בספרי המוסר של ארגון "ארחות יושר", בראשותו של הרב אריה קנייבסקי, נכדו ונאמן ביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי

כך מסיימים ספר מוסר: המעמד ההיסטורי של 'ארחות יושר' • צפו
שוקי לרר

מעמד סיום על ספר "שערי תשובה" שנלמד ע"י קרוב ל 30.000 אלף איש מידי יום ביומו בשנה וחצי האחרונות בחוברות מיוחדות ומרתקות שיצאו ע"י ארגון 'ארחות יושר' ומחולקים חינם לכל הלומדים נערך אתמול (שני) במרכז האירועים הדודאים בבני ברק.

סיום ספר 'שערי תשובה' מהוה את סיום המחזור הראשון של כחמש שנים במהלכו נלמדו סדרת ספרי מוסר בחלוקה יומית ומתוך חוברות חודשיות הנעימות לעין בתוספת ביאורים ופנינים שהופצו ע"י הארגון בארץ ובעולם, במסגרות שונות ומגוונות ושמחת התחלת המחזור החדש בספר 'ארחות יושר' של מרן שר התורה

שעה ארוכה קודם המעמד כבר נראתה נהירה גדולה לעבר האולם שקושט כולו בשלטים מאירי עיניים וסקירה על פעילות ארגון "ארחות יושר" ברחבי הארץ שמסכמת היום פעילות במהפכת לימוד המוסר על 30,000 אלף איש בכ- 800 מוסדות.

הגאון רבי יצחק שרייבר מרבני ישיבת "ארחות תורה" פתח את המעמד בדברי ימי הארגון אשר נוסד על ידי מרן הגר"ח קנייבסקי בימי אבלו בפטירת הרבנית בת שבע ע"ה באומרו כי הדבר הראוי לעילוי נשמתה הוא בהעמדת לימוד המוסר על תילו שהוא המעמיד של ג' עמודי העולם תורה עבודה וגמילות חסדים. וביקש את נכדו חביבו הרה"ג רבי אריה קניבסקי ליטול על עצמו את הקמת והחזקת הארגון ועתה זכו רבבות הלומדים ביומא דהילולא של רבי ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר ומחוללה בסיום המחזור הראשון של סדר הלימוד ופתיחת המחזור השני. ברגעים נעלים אלו נתאחד יחד בתפילה לרפואת מרן רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פיגא שטיינמן והגאון רבי יעקב בן מרים בת גיטל אדלשטיין לרפואה שלימה.

לאחר אמירת תהילים ברוב עם כובד בדברים הגאון רבי יעקב הלל ראש ישיבת 'אהבת שלום' בדבריו הביא את דברי המדרש אודות רבי עקיבא שבהיותו עם הארץ היה רועה צאן ובהגיעו לבור המים ראה כי המים שחקו אבני הבור וניקבו המים הקלים את האבן הקשה. נשא קל וחומר בליבו כי אם המים שחקו אבנים ודאי תורה תשחוק את ליבי לב בשר ודם. והנה רבים עברו וראו ולא השתנה בליבם מאומה ורק רבי עקיבא שעצר והתבונן זכה להגיע להכרה זו ומזה זכה להגיע לדרגה גבוהה שהיתה ראויה תורה להינתן על ידו. אם תרצו זו נקודת עבודת לימוד המוסר ההתבוננות ושימת הלב שמכחה ניתן להתרומם מעלה מעלה. זכה דורינו שמרן שרוי בתוכו ונותן עיניו וליבו עלינו ומכח קדושת תורתו זכה נכדו הרב רבי אריה לכונן ולהקים את הארגון הנפלא המלמדינו ארחות יושר ומדרכינו בארח סלולה. יתן ה' שנזכה להתאסף יחדיו בעוד חמש שנים שוב לסיום מחזור בתרא ברוב עם.

רגע שיא נרשם בעת כניסתם של גדולי ישראל הגר"ח קנייבסקי, הגר"י שיינר ראש ישיבת קמניץ. הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקה, וזקן המשגיחים הגאון רבי דוב יפה.

מעמד סיום הש"ס וסיום המחזור הראשון של סדרת ספרי המוסר שנלמדו ע"י רבבות לומדי "ארחות יושר" ע"י הגאון רבי עקיבא רוטנברג ראש בית המדרש למגידי שיעורים של ארחות יושר. בדבריו הודה בשם מאות מגידי השיעורים לראשי הארגון וההנהלה, ובפרט לגאון רבי אשר לייבי המסור לארגון ומגידי השיעורים בכל ליבו.

המעמד ההיסטורי של ארחות יושר


במרכזו של המעמד נשא דברים הגאון רבי יוסף אפרתי אשר הביא את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שנאמרו אתמול בערב במעונו כהכנה למעמד הגדול. מרן הראה לו בספר מגיד מישרים שהמגיד שהתגלה לבית יוסף עוררו על לימוד המוסר. והבית יוסף הלא היה הטעים מרן שליט''א מעמיד התורה לישראל. וכן היערות דבש מרבה לעורר אודות לימוד המוסר וכן פסק להלכה רבינו החפץ חיים את החיוב ללימוד המוסר. ובאמת דבר פשוט שלולי לימוד המוסר לא תיתכן הצלחה בלימוד התורה. וסיים מרן כי נזכה בקרוב לביאת המשיח והסיום הבא יתקיים בבית המקדש עם משיח צדקינו.

הגאון רבי דב יפה הביא מדברי הגר"א אודות החיוב ללמוד ספרי יראה כמה פעמים בכל יום. ואם כן היה בזמנו על אחת כמה וכמה בדורינו הלא החובה ברורה זכות היא לכל המתחזקים בלימוד היומי.

הגרב"ד פוברסקי פתח ואמר כי טעות נושנה השתרשה בליבות האנשים כי תנועת המוסר יסדה רבינו ישראל זיע"א שהלילה הוא יומא דהילולא דיליה אך האמת היא שהתורה והמוסר חד הוא והתורה הקדושה מתחילה בספר בראשית הוא הספר הישר המתאר את מעשי האבות והנהגת הליכותיהם שהוא הבסיס לתורה ולמצוות ובאמת הסבא מקלם מביא מקדמונינו כי מה שאמרו חז"ל שהתורה תבלין התרופה ליצר הרע הוא לימוד המוסר וכיוון שהיצר הרע יודע זאת אזי עיקר מגמתו הוא למנוע את לימוד המוסר כראוי, וזהו המעכב בגאולה השלימה. הארגון הזה ארחות יושר אשר שם לו למטרה להגביר חיילים ללימוד המוסר מלבד שהוא מעמיד התורה הרי הוא זכות לקירוב ביאת המשיח. את דבריו סיים הגאון הגדול בקריאה ללומדי התורה להצטרף ולהתחזק בקביעות לימוד יומי בתורת היראה שלולי זה אין קיום לתורה.

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי פתח בדברי הערכה לארגון ארחות יושר שלא שייך כיום להבין איך היה נראה העולם ללא הארגון הקדוש המכוון ומדריך את לומדי התורה ובכללם בני הישיבות. מצינו אודות משה רבינו שקרא לבנו אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ולבנו השני קרא גרשום כי גר הייתי בארץ נכריה. משה רבינו נקב בשמות אלו שבכל עת שעקרא לבניו יעמוד לפניו המצב של גר אנכי בארץ נכריה ואלוקי אבי בעזרי וזה החיוב שלנו גם כן לשות אל ליבנו בכל עת להתרחק מן הרע ולהתחזק בטוב שזו תכליתנו.

את משא הנעילה השמיע המשגיח הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי מנהל רוחני בישיבת ארחות תורה שסיפר למשתתפים על חביבותו של ארגון "ארחות יושר" בעיניו של הגראי"ל שטיינמן 'וכן אמר דברים בשם הגר"ח על לימוד המוסר ועל כך שהתורה יכולה להפוך לסם המוות למי שלא לומד מוסר.

במיוחד הדגיש את המהפכה האדירה שעושה ארגון ארחות ישר בראשותו של הרב אריה קניבסקי אשר השכיל ללכת בדרכו של רבי ישראל סלנטר ולהחדיר את לימוד המוסר לכל אחד.

במעמד השתתפו עשרות רופאים בכירים מכל בתי החולים, ומנהלי מחלקות לצד עסקנים, ראשי ערים, חברי כנסת וחברי מועצות לצד מאות מגידי שיעורים של הארגון שמוסרים מידי יום ביומו את השיעורים בישיבות, סמינרים, בתי חולים, תלמודי תורה ואפילו בתי כלא.

את המעמד הנעימה תזמורת של עמי כהן בניצוחו של בעל המנגן ר' שלמה כהן ואמן הרגש מוטי שטיינמץ.

המשתתפים הרבים יצאו בתחושה מרוממת ומחוזקת והודו לראש הארגון הרב אריה קנייבסקי אשר משקיע לילות וימים למען לימוד המוסר בשליחותו של סבו הגדול והעומד מאחורי פתיחת עוד ועוד שיעורי וסדרי מוסר במוסדות רבים בעוד ועוד מקומות ברחבי הארץ.

ארחות יושר הרב חיים קנייבסקי מוסר שערי תשובה ספרים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 7 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד