י"ח אייר התשפ"ד
26.05.2024

גידול ברווחי בנק פאג"י

גידול של כ- 32% ברווחי בנק פאג"י.הרווח הנקי של הבנק הסתכם ב- 28.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה

בנק פאג"י
בנק פאג"י

גידול משמעותי ברווחי בנק 'פועלי אגודת ישראל' ('פאג"י') מקבוצת 'הבנק הבינלאומי'.

מהדוחות הכספיים שפרסם היום הבנק לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 עולה, כי הרווח הנקי של 'פאג"י' הסתכם ב- 28.6 מיליון שקל לעומת 21.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 32.4%. יחס ההון לרכיבי הסיכון, עמד ביום 30 בספטמבר 2005 על 22.4%. יחס גבוה זה הוא אחד המאפיינים הבולטים לאיתנותו הפיננסית של הבנק.

תשואת הרווח הנקי על ההון בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2005 - בחישוב שנתי - היא 14.8%, לעומת 12.2% בתקופה המקבילה אשתקד, ו- 11.7% בכל שנת 2004. הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2005 הסתכם ב- 12.2 מיליון שקל לעומת 6.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 103.3%.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2005 ב- 66.1 מיליון שקל לעומת 63.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4.4%.

ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב- 7.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת 7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 6.4%.

ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 60.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת 54.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.6%.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 69.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת 69.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 0.6%.

סה"כ המאזן ליום 30 בספטמבר 2005 הסתכם ב- 2,487.8 מיליון שקל לעומת 2,597.0 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2004, קיטון של 4.2%.

האשראי לציבור ליום 30 בספטמבר 2005 הסתכם ב- 898.4 מיליון שקל לעומת 815.0 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2004, גידול של 10.2%.

פיקדונות הציבור הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2005 ב- 2,112.9 מיליון שקל לעומת 2,126.1 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2004, קיטון של 0.6%.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2005 הסתכם ב- 288.4 מיליון שקל לעומת 267.7 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2004, גידול של 7.7%.

יחס ההון לרכיבי הסיכון, עמד ביום 30 בספטמבר 2005 על 22.4%. יחס גבוה זה הוא אחד המאפיינים הבולטים לאיתנותו הפיננסית של הבנק.


תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד