ט"ו אייר התשפ"ד
23.05.2024

תסבירו לנו בבקשה

הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין מזמין ממשרד הפרסום רוזנקרנץ וגילדנשטרן הצעה לפרסום ושיווק 'יהדות התורה'

תסבירו לנו בבקשהלכבוד
משרד הפרסום רוזנקרנץ וגילדנשטרן
רחוב הבונים 11
רמת גן

הנדון: הצעה לפרסום ושיווק רשימת יהדות התורה

א. ג. נ.

בהמשך לשיחתנו האחרונה, הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף במכרז (פרזנטציה בלשונכם) על תקציב ההסברה למגזר החילוני של רשימתנו הקדושה בבחירות שייערכו, אי"ה, בכ"ח לחודש אדר תשס"ו (28 במרץ למניינכם) במז"ט ובשעטו"מ.

רקע כללי:

קודם שניגש להצגת הדברים ('בריף' בלע"ז), מחובתנו לציין כי אנו עושים זאת בדחילו ורחימו, ולאחר שקיבלנו את אישור כל הדרגים הבכירים של הסיעות המרכיבות את רשימתנו לצעד המהפכני, אשר כמותו טרם ידעו אבותינו ואבות אבותינו מימי הכנסייה הגדולה במריאנבד ועד למועד משלוח מכתב זה.

כידוע לכבודכם, הסתמכנו תמיד על מאגר הכישרונות המעולה של סופרי ביטאוני התנועה שיחיו, אשר הפליאו תמיד במאמרים חוצבי להבות למען החובה הקדושה לשמוע בקול גדולי התורה.

הוותיקים שבתוכם הוזמנו לכהן בקודש כצוותי היגוי עליונים, אשר יתוו את מדיניות ההסברה המתאימה, ואילו על פרחי הצאן, אלו שעוד מסוגלים לבטא רעיון בפחות בחמשת אלפים מילה ולנסח כותרת ברמה סבירה, הטלנו את העבודה השחורה של בחירת הסיסמאות והכתיבה בפועל של חומרי ההסברה.

רק לעתים רחוקות נזקקנו לשירותי אנשי מקצוע שאינם מאנ"ש. בעיקר בשימוש בכלי תקשורת אשר הנפש היפה סולדת מהם, אך דווקא משום כך הם מגיעים לכלל הציבור הרחב. הקדשנו לכך רק משאבים זעומים, גם מפני שלא האמנו בתוצאות וגם מפני שדאב הלב להעביר כספי מימון מפלגות שהושגו בעמל רב (מילוי מייגע של טפסים בוועדת הבחירות), למי שאינם נמנים על אנשי שלומנו ודורשי טובתנו כל הימים.

כך התנהלנו עשרות בשנים והתוצאות היו מפליאות. במשך קרוב לחמישים שנה הצלחנו לשמור על גרעין קבוע של ארבעה מנדטים, אשר לא כרע לבעל ולא פנה אל רהבים. מפלגות שהוקמו מהרגע להרגע זכו לארבעה מנדטים ואחר כך התעלו עד שבעה-עשר מנדטים, אבל אנחנו בירכנו 'שהחיינו' כאשר זכינו לשמור על הקיים.

בשתי הקדנציות האחרונות זכינו בחסדי שמים והריבוי הטבעי לעלות לחמישה מנדטים. אלמלא הסכם עודפים אומלל עליו חתמנו בפעם שעברה, היה בידינו המנדט השישי ולא היינו נצרכים לפנות אליכם במכתב זה כלל ועיקר.

אלא, שהמנדט לא הושג וחסרונו הורגש היטב במחננו. בגינו הוקמה ממשלת רשע של ליכוד-מפד"ל-שינוי, אשר מחקה בתוך בתקופה קצרה הישגים שצברנו בעמל רב במשך עשרות בשנים. ומעל הכול: כבדה עלינו גזירת הקיצוץ בקצבאות הילדים, שלא זכינו להחזירן גם לאחר שהושבנו באפס מחיר לספסלי הקואליציה.

מאחר ואין ברצוננו בחזרה נוספת על אותה קדנציה אומללה, החלטנו להטיל את כל יהבנו על המנדט השישי ויהי מה. דא עקא שהסקרים שדווקא מנבאים לנו מנדט חשוב ויקר זה חוללו במחננו הקדוש מהומה גדולה. לא נאריך בפרטים אודות מה שאירע בשבועות האחרונים. מן הסתם מתקבלים במשרדכם השבועונים החרדים שזו דרכם כסל למו להוציא החוצה את הכביסה המלוכלכה. דפדוף באותם עיתונים ילמד אתכם גודל הצרה בה אנו נתונים.

מר רונזקרנץ וגילדנשטרן הנכבדים, סמוכים ובטוחים אנו ביושרכם המקצועי ולפיכך בקשתנו שטוחה לשמור מכתב זה בסודיות גמורה. כמי שמועמדים לנהל מטעמנו את מערכת ההסברה אנו חושפים בפניכם את ראשי הפרקים של התמונה העגומה. קודם כול נציין כי אין לנו שמץ של אמון בסקרים המתפרסמים ואנו עושים בהם שימוש חיצוני להמריץ את הפעילים ולנסוך עוז במצביעים שחלקם כבר מיואש לחלוטין.

הבעיה שבגינה אנו פונים אליכם היא, שלראשונה אין אנו בטוחים גם בגרעין הקשה של המצביעים החרדים. כפי שקראתם באותם שבועונים נפסדים קיים חשש רציני ביותר שמאגר גדול של שמונת אלפים קולות ייפקד מקלפיותינו ביום פקודה. מאגר זה עלול לגרור בעקבותיו אפקט דומינו של קהלים נוספים והתוצאות מי ישורנה.

אי לכך התקבלה בתוכנו החלטה עקרונית (אם סגן השר רביץ יסכים לחתום, ואם ח"כ ליצמן לא יבקש התנצלות ואם סגן השר הלפרט יחליט לקחת אחריות), להקדיש במערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה זמן, משאבים וכסף שאין לנו, להשגת קולות במגזר שאינו חרדי מובהק. גם במערכות בחירות קודמות פנינו לקהל זה, אך עשינו זאת מתוך משרדנו אנו ועם פובליציסטים חרדים ידועים שלשונם הנמלצת לא נפלה על אוזניים חילוניות ערלות לכל דבר שבקדושה.

ובהיות ששמענו כי משרדכם מאוכלס בבעלי מקצוע מתאימים (עגילים באוזניים, קרחות אופנתיות) היודעים לדבר לקהל שאינו מבדיל, רח"ל, בין בד"צ לבג"צ, הנכם מוזמנים בזאת להציע לנו את הצעותיכם בהתאם לנתונים דלקמן. אינכם יודעים מה פירוש המילה דלקמן? זהו. אנשים כמותכם אנו מחפשים.

תיאור מוצר


יהדות התורה היא קונפדרציה של סיעות המתחלקות לתת סיעות המייצגות קבוצות שונות בתוככי הציבור החרדי האשכנזי. הסיעה הגדולה והמקורית היא אגודת ישראל שייצגה בלעדית את כל חלקי הציבור החרדי לעדותיו השונות, עד לשנת תשמ"ד בה החליט הציבור הספרדי לדרוש ייצוג משלו ונציגים הדוברים בשפתו.

בהיותה של אגודת ישראל רשימה אשכנזית במוצהר, לא היה בידה סיפק לתת לנציג ספרדי לכהן, אפילו לא כאשר אירע ביד המקרה והוא כמעט נכנס לכנסת בעקבות רוטציה אומללה שכמובן לא קוימה. עקב כך הוקמה רשימה ספרדית עצמאית שאותיותיה הן ש"ס. רשימה זו השתלטה על כל קהל הספרדים למעט קבוצה קטנה של בני תורה שנשארה נאמנה לאגודת ישראל ומאוחר יותר ליהדות התורה.

לקבוצה זו אין ייצוג במסגרת הרשימה וגם לא תהיה, עקב חוסר היכולת לספק את כל הצרכים הייצוגיים של הקבוצות האשכנזיות הקיימות. לנתון זה ישנה משמעות רבה בפנייה לקהל היעד. ראו בהרחבה בסעיף הבא.

בשנת תשמ"ח התפלגה אגודת ישראל לשתי רשימות נפרדות. האחת לחסידים ובלתי מפלגתיים והאחרת, תחת השם דגל התורה, ללובשי חליפות קצרות וספרדים שלמדו בישיבות אשכנזיות. למען השג קולות ממאגרים חיצוניים יצאו שתי הרשימות לערי השדה ודיברו אל העם בשפתו וכלשונו. ההצלחה הייתה מדהימה. שתי הרשימות זכו לשבעה מנדטים, שרובם ככולם אינם מקהל החרדים. המסקנה: כשרוצים באמת ועובדים עם כל הנשמה אז יש גם הצלחה.

בשנת תשנ"ב חל איחוד מחדש בין שתי הרשימות. כתוצאה מהאיחוד חזרו שתי הרשימות לעבוד בדפוסי העבודה הקבועים מדורי דורות וחזרו לארבעת המנדטים הידועים. מנדטים ספורים אלו חולקו בין הסיעות השונות בהסכמי רוטציה מסובכים.

ברבות השנים זכתה הרשימה המאוחדת למנדט החמישי הודות לריבוי טבעי. תוספת המנדט לא הפחיתה את תחושת הקיפוח של סיעה מסוימת בתנועה והוויכוחים שפרצו החוצה פגעו קשות בתדמית התנועה. במסגרת הצעותיכם במכרז זה נבקש לקבל התייחסות מיוחדת לשיפור התדמית במגזר הכללי. במגזר החרדי אנו מטילים את המלאכה על ביטאוני התנועה.

מאפייני מוצר


ציות מוחלט לגדולי התורה. דבקות ללא פשרות במורשת ישראל סבא. התמקדות בנושאים המעסיקים את הציבור החרדי בלבד, תוך הימנעות מקביעת עמדה ונטילת אחריות בנושאי חוץ וביטחון. גישה זו באה לידי ביטוי במהלך התקופה של אישור וביצוע תכנית ההינתקות.

בעשור האחרון זנחה התנועה את מישור החקיקה הדתית והיא עוסקת בעיקר בניסיונות לשמור על החקיקה הקיימת ובהשגת תקציבים לעולם התורה.

המפעל המרכזי, שהוקם על ידי התנועה הוא רשת החינוך העצמאי, שהיא הגוף התנועתי היחיד שבכל ימות השנה פונה לקהלים שאינם חרדים. מאז הקמת המפעל בשנותיה הראשונות של המדינה לא הקימה התנועה מוסדות נוספים, אך היא נותנת חסות ותמיכה רעיונית לארגונים תורניים אחרים שגופים חרדיים פרטיים מקימים ומממנים.


קהל היעד


ספרדים מסורתיים, שפעילי ש"ס לא הספיקו לבקר אצלם בבית. הורים לתלמידים בבתי הספר של החינוך העצמאי בעיירות הספר וערי הפיתוח. נשים שהחלו להדליק נרות שבת בעקבות מבצע חלוקת העיתונים. משתתפים מעדות המזרח בסמינרים של ערכים, שטרם חזרו בתשובה (מי שחזר, מצביע ש"ס). מאזיני התוכנית 'כנסת ישראל' ברדיו קול-חי, מגורשי גוש קטיף ודתיים-לאומיים מאוכזבים.

בקהל היעד הערבי אין להשקיע משאבי פרסום. אנו מגיעים אליהם ישירות באמצעות קבלני קולות. מרכז המטה: אבו רושרוש מכפר מע'אר.

נתוני קהל יעד


מצורפת בזאת מצגת, שהוצגה בפני באי ועידת דגל התורה בזיכרון יעקב לפני כחודשיים. המצגת הוקרנה בפני קהל מובחר של פעילים ואישי ציבור, אך לא הובאה לידיעת הציבור החרדי הרחב. וזאת מחשש לירידת מורל והצגת שאלות על הצורך בכלל בפתיחת מטות בחירות למגזר הכללי כאשר התוצאה היא כמעט חסרת משמעות.

להבנת הרקע בו תפעלו, הננו להביא לידיעתכם כי בעקבות המצגת החלו להישמע בין חברי הוועידה קולות הטוענים, כי אם אין אפשרות להשיג קולות במגזר החילוני, ובמגזר החרדי לכאורה די בפרסום קריאת גדולי הדור שליט"א, מן הראוי היה לייעד את כספי הבחירות לצרכים אחרים. מדובר בקולות של אנשים חסרי אחריות, שאינם יודעים שכספי מימון בחירות לא ניתנים להוצאה, אלא לצרכי מערכת בחירות.

כמובן שעצם פנייתנו אליכם, מלמדת כי אנו עדיין מאמינים בפוטנציאל ההסברה במגזר הכללי. מן הנתונים תוכלו בוודאי לראות כי עבודתכם (אם אכן תזכו במכרז) תתחיל כמעט מנקודת האפס.

הנתון המדאיג ביותר הוא הירידה המשמעותית בקולות שהושגו במגזר החילוני בשתי מערכות הבחירות הקודמות. נשמח מאוד אם מחלקת המחקרים במשרדכם הנכבד תעסיק את עצמה בשבועות הקרובים (בהתנדבות גמורה; בקושי יש לנו כסף למודעות ושלטים) בפתרון השאלה המציקה הבאה: בבחירות 99 יצאו פעילינו הנמרצים לכל רחבי הארץ. מעבר לריכוזים החרדיים שאינם מעניינה של הצעת פרסום זו, זכתה יהדות התורה בעוד כעשרים וחמישה אלף קולות בערים ויישובים, שאין בהם שכונות חרדיות כלל ועיקר.

גם בבחירות 2003 יצאו פעילינו הנמרצים לשטח, במועד המקובל של שלושה שבועות לפני הבחירות (לפני כן אנו עסוקים בסגירת הרשימה וחלוקת התפקידים במטה הבחירות). אברכים ובני תשחורת סבבו בבתים, קיימו חוגי בית, חילקו עיתונים ונרות שבת. דיברו עם ראשי קבוצות וחמולות עדתיות. בהחלט הייתה לנו תחושה, שיותר ממה שהם עשו אי-אפשר היה לעשות. למעט כמובן להתחיל לעבוד כמה שבועות קודם לכן, שזה כאמור בלתי אפשרי או לנהל מערכת הסברה רציפה ארבע שנים, כפי שהובטח בשעתו לאחד הנציגים בכנסת. למען יחסי העבודה התקינים שאולי ישררו בינינו, נודה לכם אם לא תציגו לנו שאלות מביכות בנושא זה.

חשובים הם הנתונים עמם צריכים להתמודד. ובכן, חרף העבודה המסורה ירדנו בעשרות אחוזים במגזר הכללי. אין פלח אוכלוסיה במגזר זה שבו לא נרשמה ירידה מאכזבת וכואבת. אם נניח לרגע את המספרים הזניחים במגזר הערבי וההתנחלויות (ראו רשימה מצורפת), הנתון המפתיע ביותר הוא הירידה דווקא ביישובים שבהם קיימנו פעילות ענפה. למה ירדנו שם בעשרים וחמישה אחוזים? עד לרגע זה אין לנו תשובה מלאה.

יעדי הסברה


הנושאים המרכזיים שאותם אנו מבקשים להציג בפני קהל היעד הם השבת והיהדות. בבחירות הקודמות נשאה רשימתנו את השם הייחודי יהדות התורה המאוחדת והשבת, וזאת כדי להדגיש את מחויבותה העמוקה של התנועה לשמירת השבת במגזר הציבורי.

יש להזכיר לציבור הבוחרים את פרישתה של התנועה מממשלת ברק בגלל פרשת המשחן הידועה. מאז עברו אמנם לא מעט משחנים אבל הצלחנו, בס"ד לעצור, כמה עבודות של חברת החשמל בכביש גהה ובמקומות אחרים.

ואכן, הנתונים שקיבלנו מקבוצות מיקוד פנימיות (איצקוביץ, זיכרון משה) עולה, כי יהדות התורה מזוהה עם השבת יותר מכל מפלגה אחרת. כולל המתחרה הגדולה בעיירות הפיתוח: רשימת ש"ס. נבקשכם להתמקד בהצעתכם במגוון סיסמאות קליטות ויצירתיות בנושא ערכי וחשוב זה.

הנושא השני הוא המותג 'יהדות', שהוא חלק אינטגרלי משמה של הרשימה. בעוד שאגודת ישראל ודגל התורה הם שמות אופייניים למגזרים חרדיים, השם שבחרנו לרשימה המאוחדת הוא כלל ציבורי שיכול לדבר לגמלאים חילוניים שלקראת סיום הקדנציה בעולם הזה מתעורר אצלם הניצוץ היהודי מבית אבא או סבא.

נקודות חולשה


מיתוג אשכנזי חרדי חריף. העדר נציגות מריכוזים שאינם חרדיים. ויתור על קצבאות ילדים. זיהוי אולטימטיבי עם ראשות ועדת הכספים. מחלוקות וויכוחים פנימיים.

יש להיערך לקראת מתן תשובות לשאלות אפשריות בנושא זה על-ידי ציבור בוחרים פוטנציאלי. לנו אין מושג מה עונים, אבל בשביל זה בדיוק אנו פונים אליכם.

האם לתקוף חזרה ולומר שאין מפלגות מושלמות וחוץ מיהדות התורה כולם מושחתים וגנבים? או שמא יש להציג את היתרונות של רשימה שלא נפלה קורבן לפריימריס רקובים ונבחרה ישירות על-ידי מועצות גדולי התורה.

בנקודה קריטית זו, אנו מצפים מכם לתשובות מתאימות.

תקציב פרסום ושיווק


בשלב זה אנחנו עדיין לא יודעים. תלוי מה יישאר אחרי שנחלק בין הסיעות את התפקידים והכיבודים. יש לנו, נעבעך, חובות מבחירות קודמות ואף אחד מאיתנו לא רוצה לצאת הפעם לגייס תרומות. בקווים כלליים נא הכינו לנו הצעת תקציב לשלוש מאות וחמישים אלף שקלים.

מועדים וזמנים


את הפרזנטציה המלאה יש להגיש במשרדנו, ברחוב נפתלי צבי אימבר 3, בתוך שבועיים ממועד קבלת מכתב זה. תחילת עבודה: לא יאוחר משבועיים לפני מועד ההצבעה.

בברכת הצלחה

יהדות התורה - אגף ההסברה

טורו של יעקב ריבלין מתפרסם בעיתון 'בקהילה'

תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 6 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד