י"ד אייר התשפ"ד
22.05.2024

פאג"י: גידול ברווחים

רווח נקי של 20.7 מיליון שקל לבנק פאג"י במחצית הראשונה של 2006, גידול של 26.2% בהשוואה לאשתקד

מתחיל ברגל ימין. דב גולדפריינד
מתחיל ברגל ימין. דב גולדפריינד

הרווח הנקי של בנק פאג"י (מקבוצת הבנק הבינלאומי), הגיע במחצית הראשונה של שנת 2006 ל- 20.7 מיליון שקל, גידול של 26.2% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון של פאג"י הגיע במחצית הראשונה של 2006 בחישוב שנתי ל-14.4%, לעומת 12.9% בתקופה המקבילה אשתקד ו-15.6% בכל שנת 2005.

הגידול ברווחי פאג"י בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הושפע בעיקר מגידול ברווחי המימון, מגידול בהכנסות התפעוליות והאחרות ובקיטון בהפרשות לחובות מסופקים. מנגד נרשמה עליה בהוצאות התפעוליות האחרות.

בנק פאג"י הוא הבנק היחיד במערכת הבנקאית המתמקד בשרות לקוחות מהמגזר החרדי והדתי. לבנק 17 סניפים ושלוחות הפרוסים בכל מוקדי האוכלוסייה החרדית. בנק פאג"י נמצא בתקופה האחרונה בתנופת צמיחה והשנה פתח הבנק שלוחה בקניון רב שפע בצפון בירושלים, סניף באלעד ושלוחה ברמת בית שמש.

במהלך הרבעון השלישי מתעתד הבנק לפתוח שלוחה בצפון בני ברק. בי"ב באב (6 לאוגוסט) נכנס לתפקידו מנכ"ל הבנק החדש דב גולדפריינד, לשעבר ראש אגף חשבות בבנק הבינלאומי וחבר הנהלת הבינלאומי. יו"ר בנק פאג"י הוא הרב אברהם ורדיגר.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ב-51 מיליון שקל לעומת 41.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 22.3%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב-2.4 מיליון שקל לעומת 4.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 46.7%. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך תיק האשראי הגיע במחצית ל-0.4% במונחים שנתיים לעומת 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב-44.3 מיליון שקל לעומת 37.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 18.8%. הגידול נבע בעיקר מגידול בעמלות מפעילות המט"ח של הלקוחות. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב-58.2 מיליון שקל לעומת 45.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 28.5%.

הגידול נבע בעיקר בשל עדכוני שכר בהתאם להסכמי העבודה, השלמת הפרשה למענקים בגין שנת 2005, הסכם פשרה עם מורשי החתימה בבנק בגין פיצוי על שעות נוספות בשנים קודמות, תוספת כוח אדם שנבעה מגידול במצבת סניפי הבנק, ובשל גידול בהוצאות הפרסום של הבנק שנבע בעיקר בשל התרחבותו ופתיחת סניפים חדשים.

ברבעון השני של שנת 2006 הסתכמו רווחי פאג"י ב-10.9 מיליון שקל לעומת 9.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.1%.

האשראי לציבור, כולל האשראי במט"ח הכלול בעילות החוץ מאזנית, הסתכם ב- 1,341 מיליון שקל לעומת 1,225 מיליון שקל בסוף שנת 2005, גידול של 9.5%. פיקדונות הציבור, כולל הפיקדונות במט"ח הכלולים בפעילות החוץ מאזנית, הסתכמו ב-3,226.5 מיליון שקל לעומת 3,240 מיליון שקל בסוף 2005קיטון של 0.4% .

יחס ההון לרכיבי הסיכון, עמד ביום 30 ביוני 2006 על 21.3% לעומת 22.5% בסוף שנת 2005. יחס גבוה זה הוא אחד המאפיינים הבולטים לאיתנותו הפיננסית של הבנק.
תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד