י"ז אייר התשפ"ד
25.05.2024

שילוט שכולו 'רווח'

המועצה המקומית באלעד העלימה עין ומשרד הפרסום 'אפיקים', באמצעות 'ענק – קונטרול שילוט' השתלט על שלטי חוצות לא לו, וניהל באמצעותם קמפיין עבור 'פלאפון' ששילמה מבלי לדעת דבר * ב'פלאפון' מאשרים: שילמנו עבור הקמפיין. ב'אפיקים' בחרו להגיב רק לאחר פרסומה הראשוני של הכתבה

שלטי החוצות עם מסעות הפרסום של' אפיקים'
שלטי החוצות עם מסעות הפרסום של' אפיקים'משרד הפרסום החרדי 'אפיקים' שבבעלות יגאל רווח, זכה לאחרונה ב'מכרז זוטא' למתן שירותי יחסי ציבור למועצה מקומית אלעד. מעבר לכך שהליך המכרז כשלעצמו לווה בטענות קשות של משרדי פרסום חרדיים, שלא נכללו בו, לטענתם, עקב התנהלות מכוונת של המועצה המקומית, מתברר בנוסף, כי משרד הפרסום, אינו מסתפק בהתמקדות בתחום זכייתו ופונה לאפיקים נוספים, שעל 'כשרותם' יש מפקפקים.

ממידע שהגיע לידינו עולה, כי עם זכייתה במכרז, החל משרד 'אפיקים', באמצעות חברת 'ענק – קונטרול שילוט' במסע השתלטות על שלטי החוצות של המועצה בעיר, כל זאת ללא מכרז, חוזה, או סיכום כלשהו, מול המועצה המקומית.

שלטי הפרסום הפזורים ברחבי אלעד, מתוחזקים על ידי חברת השילוט 'קסטל את שמול', כשהסיכום בין החברה למועצה היה כי החברה והמועצה יתחלקו שווה בשווה בשטחי הפרסום, החברה תפרסם את ענייניה של המועצה במחצית משלטי החוצות, ובמחצית השנייה, תפרסם החברה גופים מסחריים, מהם תגבה כספים. לטענת בעלי החברה, הסיכום בעינו עומד עד ליציאת המועצה למכרז.

"הסיכום שערך גזבר המועצה מול חברת 'קסטל את שמול' בעייתי לכשעצמו, הואיל והוא נעשה ללא מכרז", אומר לנו בגילוי לב גורם במחלקת גזברות במועצה המקומית, "למרות זאת, החליט הגזבר מר מקסימוב כי החברה תהיה בעלת הזיכיון, עד למועד פרסום מכרז מסודר". הזמן חלף, ומועד היציאה למכרז לא נראה באופק. ולפיכך, טוענים בחברת 'קסטל את שמול', כי הזיכיון, בעינו עומד.

אלא שסיכומים לחוד ומעשים לחוד. בתקופה האחרונה, השתלט משרד 'אפיקים', באמצעות חברת 'ענק – קונטרול שילוט', על כל שלטי החוצות הפזורים ברחבי אלעד, ללא כל חוזה בר תוקף - מול המועצה - המאשר לו את השימוש בשלטי החוצות.

על שלטי הפרסום ברחבי העיר, נתלו מודעות של חברת 'פלאפון', אותה מיח"צן 'אפיקים'. כאמור, החברה שתלתה את שלטי החוצות של 'אפיקים' היא חברת 'ענק - קונטרול שלטים' – שעשתה זאת, בשליחותו של משרד 'אפיקים'.

'אפיקים' בבעלותו של רווח, הרוויח - על פי הטענה – בכפליים, ועל גבם של שניים מלקוחותיו, חברת 'פלאפון' ו'מועצה מקומית אלעד': חברת 'פלאפון' שילמה עבור הפרסום טבין ותקילין, ואילו משרד הפרסום 'אפיקים', באמצעות 'ענק – קונטרול שילוט', פרסם את החברה במחיר הדבקה בלבד, על גבי שלטי החוצות בעיר, על אף ששלטים אלו אינם בבעלותו.

"מדובר בשערורייה של ממש", מסביר לנו פרסומאי בכיר. "חברת 'פלאפון', שילמה לכאורה באמצעות 'אפיקים' עבור קמפיין לא חוקי דה-פקטו, מבלי שהיא מודעת לכך. את ההסברים, ייאלץ כנראה רווח לספק לחברת 'פלאפון' ולסבר את אוזני מנהליה, מדוע נדרשה החברה לשלם עבור הקמפיין הבלתי חוקי, כאילו היה זה קמפיין 'כשר' לכל דבר ועניין.

סיכומה של שערורייה, הכספים הוצאו מחברת פלאפון מבלי שהחברה יודעה כי מדובר ב"קמפיין פסול", משרד 'אפיקים' מצידו, באמצעות 'ענק – קונטרול שילוט', עשה בשלטי החוצות כבשלו מבלי שהעביר למועצה או לזכיין מטעמה דבר, ולעניין זה, סוגיית החוזה של 'קסטל את שמול' משנית, הואיל ובכל מקרה, על דבר אחד אין חולק: למשרד 'אפיקים', אין כל חוזה לפרסום שלטי חוצות באלעד והשימוש בשלטים אלו היה שלא כדין!

המועצה המקומית מצידה - טען באוזנינו גורם במועצה - נתנה את הגיבוי, בהסכמה שבשתיקה, למסע הפרסום, על אף שהייתה מודעת לבעייתיות העניין.

"אין ספק שהייתה כאן הסכמה שבשתיקה, הרי לא ייתכן ש 'אפיקים', באמצעות 'ענק – קונטרול שילוט', יתלה את פרסומיו בראש כל (שלטי) חוצות באין מפריע, בשעה שסיירי המועצה מסתובבים בכל פינה", מוסיף אותו גורם "ברור 'כשלט בצהריים' - כי הגזבר מקסימוב וראש המועצה צביקה כהן, נתנו את הסכמתם בקריצת עין, והכל, במטרה לספק את ה'רווח' הנאות למשרד 'אפיקים' בניהולו של חברם וידידם יגאל רווח".

תגובת המעורבים בפרשה:


בשיחה עם כתב 'בחדרי חרדים' אומר מר שמול, מנכ"ל חברת הפרסום 'קסטל את שמול': "בכוונתנו לתבוע את חברת פלאפון, את משרד הפרסום 'אפיקים' ואת חברת 'ענק – קונטרול שלטים', על השימוש שעשו בשלטי החברה, וכבר החלנו בהליכים המשפטיים הכרוכים בתביעה. אני חייב לציין, כי חמש עשרה שנה אני בתחום הפרסום, ובשחיתות כזאת, טרם נתקלתי".

גב' לימור נציגת השיווק של חברת 'פלאפון' במגזר החרדי מאשרת כי החברה שילמה תמורה מלאה עבור פרסום שלטי החוצות באלעד. "כל הפרסום במגזר החרדי נעשה באמצעות 'אפיקים' ובכללו הפרסום של שלטי החוצות באלעד, שעבורו שילמנו למשרד הפרסום", אומרת נציגת 'פלאפון'.

פנינו אל הגב' אסתר שטרית נציגת חברת 'ענק - קונטרול שלטים'. השיחה התנהלה למישרין עד לשאלתנו "האם קיבלתם אישור לתליית שלטי החוצות", בשלב זה, השיבה הגברת בזעם: "אני לא מעוניינת לענות לכם תשובות", וטרקה את הטלפון.

תגובת מועצה מקומית אלעד, נחלקת לשתיים. בתחילה, בתגובה מבולבלת, טענו בפנינו כי יתכן שהחוזה מול 'קסטל את שמול' נסתיים, או לחילופין נחתם חוזה חדש מול 'אפיקים': "צביקה מכיר את ידידו שמול מהצפון ולכן (!) הסכים שינהל את השילוט, אבל ייתכן שהחוזה הסתיים וייתכן גם ש'אפיקים' קיבל לידיו את החוזה החדש", נאמר לנו.

רק לאחר שביקשנו לראות את החוזה החדש או לכל הפחות להיוודע לתנאיו, ולאחר שהבהרנו כי לטענתו של מר שמול, בידיו ראיות כי החברה שבידיו עדיין מקושרת בחוזה עם המועצה, הבטיחו לברר שוב ולחזור אלינו עם תשובות, וכך נעשה:

"החוזה עם חברת 'קסטל את שמול'" הסתיים זה מכבר", טוענת המועצה בתגובתה המשופרת, "התלונה בדבר השתלטות משרד הפרסום 'אפיקים' על שטחי הפרסום באמצעות חברת 'ענק – קונטרול שלטים' תטופל על ידי המועצה, במלוא החומרה".

במשרד 'אפיקים', על אף פנייתנו, העדיפו שלא להגיב, עד לפרסום הכתבה.

תגובתה של חברת אפיקים כפי שנמסרה באמצעות אריאל פופר משרד עורכי דין:


תגובתה של חברת אפיקים, באמצעות אריאל פופר משרד עורכי דין, נמסרה רק לאחר פרסומה הראשוני של הכתבה, והיא מובאת בזאת ככתבה וכלשונה:

"א. מרשתי שילמה מחיר מלא עבור קמפיין הפרסום, וזאת על דרך תשלום לחברת שילוט החוצות "ענק", כך שטענת העלות הפיקטיבית איננה ולא יכולה להיות נכונה.
ב. בעיר אלעד אין כל זכיין לפרסום או שילוט חוצות; הנחת שלטי פרסום איננה ולא באה על חשבונה של המועצה, ובוודאי שלא הייתה כל "השתלטות" על שטחי שילוט; יצוין כי מרשתי שכרה שירותי קבלן משנה (חברת "ענק") אשר הדביקה בפועל את השילוט, לטענת חברת "ענק" זו קיבלה את מלוא האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך הנחת השילוט, ומכך מקום, מרשתי לא היא אשר הניחה את השילוט, כך שבבירור לא ניתן לייחס למרשתי כל "השתלטות".
ג. מרשתי פועלת בכל ענייניה בדרכים כשרות, והטענה כי מרשתי פעלה בדרכים אשר אינן כשרות – הנה טענה חמורה ומשוללת יסוד.

למותר לציין, כי הטענה הנטענת בכתבה כאילו מרשתי "העדיפה שלא להגיב" הנה, לכאורה, משוללת כל יסוד; מבדיקה אשר נערכה עולה כי איש לא פנה אל מרשתי לקבל את תגובתו". (סוף ציטוט)


ראוי לציין, כי טרם פרסום הכתבה, פנינו אל חברת 'אפיקים' כמו אל כל הגורמים המעורבים וביקשנו את תגובתה. תגובות כל המעורבים בפרשה התפרסמו, למעט 'חברת' אפיקים אשר לא הגיבה טרם פרסום הכתבה ולפיכך מתפרסמת תגובתה באיחור.

תגובת מועצה מקומית אלעד הייתה והנה כי תליית השלטים נעשתה בניגוד לחוק וכפי שדיווחנו, תכף עם פרסום הכתבה דרשה המועצה המקומית את הסרת השלטים וכך נעשה. במועצה אף טענו בתחילה, כי יגישו תביעה כנגד הנזק שנגרם לשלטי ההכוונה של המועצה, אלא שלאחר הסרת שלטי הקמפיין נתברר כי שלטי ההכוונה לא ניזוקו ולפיכך תביעה לא תוגש.

העניינים שבין משרד 'אפיקים' לחברת 'ענק' אינם מעניין הכתבה, מאחר ואפיקים טוענת כי שילמה עבור הפרסום לענק, וענק לא הכחישה זאת, אנו מקבלים את הצהרתה. לא נותר אלא לתמוה, כיצד זה שהמשרד הממונה על דוברות המועצה המקומית אינו יודע מי הוא זכיין השלטים מטעמה, כיצד נפלה "אפיקים" בפח של "ענק" ושילמה לה עבור לא כלום, והאם אכן הקשר בין עסקת הדוברות של המועצה לבין פרשיית הפרסום המוזרה שתוארה בכתבה הוא פרי הדמיון בלבד...
תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 8 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד