כ"א אייר התשפ"ד
29.05.2024

מגדל: רווח כולל של 459 מיליון ש"ח

מגדל מציגה את הדו"חות לרבעון השלישי של 2013: גידול משמעותי ברווח הכולל, ובנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה

מגדל: רווח כולל של 459 מיליון ש"חהרווח הכולל של קבוצת 'מגדל' בתשעת החודשים הראשונים של 2013 היה 459 מיליון ש"ח, לעומת כ-261 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

העלייה ברווח הכולל נבעה בעיקרה מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ומעדכון חד פעמי של ההפרשה לעתודה משלימה לגמלאות בתקופה המקבילה ב-2012.

מנגד, נרשם קיטון ברווח הכולל בסך של כ-43 מיליון ש"ח, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים ברבעון השלישי של 2013.

הרווח לתקופה (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013: כ-431 מיליון ש"ח, לעומת כ-93 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2013 היה הרווח לתקופה בסך של כ-125 מיליון ש"ח, לעומת כ-62 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - כ-178 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 154 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2012. כמו כן, ניכר מאז התקופה המקבילה אשתקד: גידול של כ-16% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה לכדי כ-67 מיליארד ש"ח, גידול של כ-20% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה לכדי כ-37 מיליארד ש"ח וגידול של כ-12% בפרמיות הביטוח כולל תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 לכדי כ-12.8 מיליארד ש"ח.

ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2013 הוא כ- 5.058 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2013 מסתכם בכ-1.250 מיליארד ש"ח, כולל הון משני מורכב בסך כ-845 מיליון ש"ח שגויס במהלך שנת 2012.

ביום 30 בספטמבר 2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות מגדל ביטוח עם אליהו בטוח בהסכם שלפיו, תשלם מגדל ביטוח לאליהו בטוח בעד קליטת העסק החדש של אליהו בטוח תמורה בסך של 260 מיליון ש"ח. האישור האמור הינו בהמשך להסכם שנחתם בין הצדדים בחודש נובמבר 2012 שעניינו קליטת עסק חדש בביטוח כללי של אליהו בטוח החל משנת 2013.
מגדל דוח כספים הכנסה קבוצה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד