1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

האיר פני המזרח • פרויקט: עולם התורה הספרדי

עשרות ישיבות גדולות המיועדות לבני עדות המזרח צמחו לתפארת בשנים האחרונות, ואת ספסליהן חובשים אלפי תלמידים • מי הר"מים בכל ישיבה ומיהו המשגיח? • מה מבטא את ייחודה של כל אחת ואחת מהן? • ואלו מהן מהוות המשך לישיבה קטנה ידועה? • חנוך בר עושה סדר בפרויקט מיוחד עם פתיחת 'זמן קיץ'
חנוך בר, בחדרי חרדים, ב' אייר תשע"ד 02/05/2014 08:00

צילום: פלאש90 צלם: פלאש 90

ישיבת אור אליצור

בעיר התורה בני ברק רחוב אברמסקי 26 (פינת רחוב הרב בן שמעון) ממוקמת היכלה של ישיבת "אור אליצור", האווירה בהיכלה הישיבה מיוחדת, למעלה ממאה בחורי חמד אשר יראת שמים נסוכה על פניהם הוגים בהוויות דאביי ורבא בשקידה עצומה.

בראשות הישיבה ניצב הגאון רבי מסעוד בן שמעון, אשר מתווה דרך ותורה לתלמידיו השותים בצמא את דבריו. כידוע, ישיבת אור אליצור הוקמה לזכרו של אביו, הגה"צ רבי מנצור בן שמעון זצ"ל.

בישיבה מתקבלים בחורים מצטיינים רק לאחר בדיקה מדוקדקת, ולדברי הנהלת הישיבה בכוונה תחילה הם מקבלים מספר קטן יחסית של בחורים כדי למצות את כוחותיו של כל בחור ובחור להצלחתו המרבית בתורה, תוך דגש ושימת לב.

מדי פעם זוכים הבחורים לשמוע דברי חיזוק ומוסר ממרנן ורבנן גדולי התורה והיראה, ובראשם הגאון רבי שלום כהן. זכתה ישיבת "אור אליצור" למוניטין והוציאה גידולים מבורכים המשמשים במשרות נעלות בקודש ומפיצים את אור התורה.

ישיבת אהל משה

ברחוב בן יעקב 17 בעיר התורה בני ברק שוכנת לה הישיבה הקדושה "אהל משה". אותה הקים ועמד בראשה הגה"צ רבי משה מלכה זצ"ל, אשר המתמסר בכל כוחו ואונו להצלחת תלמידיו בשיעוריו הקבועים.

למעלה מ-70 בחורי חמד ממלאים את ספסלי הישיבה והם מסלתה ומשמנה של בני התורה בני ברק. המשגיח הוא הגאון רבי איתיאל עזרא. ישיבה זו בעצם היא המשך לישיבה הקטנה המצטיינת "קניני התורה".

בישיבה מקפידים לסיים מסכת שלמה ולשם כך בסדר א' הלימוד הוא בעיון וברמה גבוהה ובסדרי ב'-ג' החומר הנלמד הוא בבקיאות, כך שהבחורים רוכשים ידע ובקיאות רבה בש"ס.

ישיבת אוצרות התורה

ישיבת "אוצרות התורה" שמה הטוב הולך לפניה והצמיחה גידולים רבים וטובים אילנא דרברבי. הישיבה שוכנת כבוד ברח' עזרא 9 בבני ברק בנשיאותו של הגאון רבי צבי פדידה.

בישיבה נשמעים שיעורים בעיון רב מפי ראש הישיבה הגאון רבי יעקב שרבני. 120 בחורים לומדים בשקידה עצומה ובהתלהבות וריתחא דאורייתא. בישיבה יש פנימייה רחבה ובה כל התנאים הגשמיים המעולים ביותר, בבחינת "אם יש קמח יש תורה".

ישיבת אמרי דעת

ישיבת "אמרי דעת" נוסדה לפני כ-20 שנה, שוכנת לה כבוד ברחוב מיכלין 21 בשכונת "בית וגן" בירושלים, בראשותו של הגאון רבי שאול גבאי, אשר כל מטרתו לרומם ולגדל את תפארת ממלכת התורה של יהדות ספרד המעטירה, על ידי הקמת ישיבה ובית יוצר גדול לת"ח אשר יפארו את עולם התורה, תוך שימת דגש במעלת כתיבת חידושי תורה. אצילות ובגרות מיוחדת שורה על פני הבחורים ואווירה מרוממת, וכדי לסייע באווירה זו נועדה הישיבה אך ורק לבני הקיבוץ בלבד (בשונה משאר הישיבות).

ייחודיות הישיבה מתבטאת בדברים רבים, ביניהם, ראש הישיבה אשר ידוע כדמות מיוחדת לבני הישיבה, הן בהנהגת הישיבה מתוך רוממות הנפש והן בעמל התורה, וכבר יצאו מתחת ידו למעלה מעשרה ספרים המפארים את ספרייתם של בני התורה הנקראים בשם "שערי דעת" על הש"ס ובסוף כל ספר פסקי הלכה המשתייכים למסכת. כמו כן הישיבה מעודדת את תלמידיה במעלת כתיבת חידושי תורה, במשך כל חודש מגישים בני הישיבה את פרי ביכוריהם על הכתב, וכן בסוף הזמן.
הישיבה מונה כ-120 בחורים בני קיבוץ בלבד ובנוסף כולל שבו כ-30 אברכים בוגרי הישיבה בלבד.

בימים אלו עמלים בהרחבת גבולותיה על ידי הקמת בנין רחב ידיים לטובת כל מאות התלמידים המתדפקים על דלתותיה, ב"ה יזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

ישיבת אור לציון

משנסתלק לגנזי מרומים הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בשנת תשנ"ח לבית עולמו, הקים בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול – ראש הישיבה, ישיבה על קברו – הישיבה הגבוהה "אור לציון" – הנושאת את שמו הטהור של אביו זיע"א.

הישיבה ממוקמת בשכונת "עזרת תורה" ברח' אהלי יוסף 19 בבירה, מדובר בפנינה יקרת ערך בירושלים אשר שמה הטוב הולך לפניה, כ-120 בחורי חמד ממלאים את ספסלי הישיבה והוגים בתורה יומם ולילה,

רמת הלימוד בישיבה הנה גבוהה במיוחד תוך הענקת שיטת הלימוד העיונית, הנהוגה בעולם הישיבות הקדושות מזה דורות – לצד הנהגה ספרדית גאה בתפילות ובהיבט ההלכתי, בבחינת "אל תיטוש תורת אמך".

לישיבה קיימת פנימייה רחבה והבחורים נמצאים בשבתות לסירוגין. משגיחה הרוחנית של הישיבה הנו הרה"ג רבי שלמה ביטון, שידיו רב לו בניסיון בשדה החינוך. על פני הבחורים ניכרת היר"ש.

ישיבת באר התלמוד

ממלכת התורה בארץ ישראל, היא היכלה של ישיבת "באר התלמוד" שעל ידי מוסדות "יקירי ירושלים", השוכנת כבוד ברחוב מלכי ישראל 77 בשכונת "גאולה" בירושלים. למעלה מ-400 בחורים מצטיינים מובחרים הוגים בתורה בשקידה עצומה יומם וליל בהיכלה של הישיבה הקדושה כשיראת שמים נסוכה על פניהם.

כיום, ישיבת "באר התלמוד" הנה שם דבר בעולם הישיבות ושוכנת כבוד בכותל המזרח של עולם התורה. יש בה כדי להוות דוגמא ייחודית למראה של ישיבה שעומדת על עקרונותיה ושומרת על צביונה מתוך כבוד והקניית גבהות לתלמידיה, ובזה היא משמרת ומטפחת את מעמדה המביא לתוצאות נכבדות.

משנתה ודרכה של הישיבה מנווטת מזה שנים בידי אומן ראש ישיבת "יקרי ירושלים" משרידי דור דעה הגאון רבי יהודה כהן, שדואג לשלב ולחבר תורה מפוארה בכלי של יראת שמים טהורה, והשפעתו ניכרת בתפילות המרוממות במידות ובדרך ארץ, קניינם של רבים מהבחורים המתוועדים בינם לבין עצמם, וניכרות על פניהם אצילות וטהרת לב פנימית.

הטון החזק והבולט בישיבה הנו השיעורים הכלליים הנמסרים מראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, בנו של ראש הישיבה, הכוללים בתוכם בקיאות נדירה בסוגיות סבוכות וכניסה לעומקן, וכך מייסדים תלמידיו הרבים את עיונם בסוגיות הנלמדות.

ניתן לראות את בני העלייה השוקדים על לימודיהם יומם וליל, ולומר בפה מלא שישיבה זו מצמיחה לנו בס"ד את גדולי וגאוני ספרד של הדור הבא, ובהחלט אלו מפירות הביכורים ההדורים של הבית הגדול בית היוצר.

משנתו של ראש הישיבה היא, כל מי שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש, ואכן זהו סוד הצלחת הישיבה, כאשר מתוך רבים נבחרים ונבדקים בעלי רמת האיכות התואמת את האופי המיוחד המסמל את הישיבה. מדי שנה בשנה מתמודדת הישיבה עם העול והאחריות לבחור מתוך מאות בחורים המתדפקים על דלתותיה את אותם בני עליה מבקשי ה' התואמים לצביון הישיבה.

לצד הישיבה יש כולל של 100 אברכים מצטיינים, ת"ח גדולים.

ישיבת בית שמעיה

ישיבת "בית שמעיה" נוסדה לפני 35 שנה על ידי הגה"צ רבי משה פארדו זצ"ל. הישיבה שוכנת כבוד ברחוב פוברסקי 13, וכידוע לכל מדובר בפנינת יקרת ערך בבני ברק אשר שמה הטוב הולך לפניה. זו אחת מהישיבות הגדולות הן בכמות והן באיכות והיא מונה 400 בחורים מצטיינים, כאשר כבר קרוב ל-2000 משפחות כבר נמנים על בוגרי בית שמעיה בארץ ישראל.

באשדוד יש קריה של בוגרי בית שמעיה שמונה עשרות משפחות ומוסדות לבני הקהילה. בראשות הישיבה עומד הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א, המקנה לתלמידיו את עקרונות "גדלות האדם", משנתו של הסבא מסלבודקא לכל בן תורה ובה דגש מיוחד להרגשתו של כל בן תורה בדורנו,
ניתן לומר שאחד המאפיינים הבולטים בישיבה זו היא ההתמדה המפורסמת, כשבכל שעות היום בית המדרש מלא עד אפס מקום.

בני הישיבה ידועים ומפורסמים בהתנהגותם, בחינוכם ובהתמדתם. מאות בחורים נבחנים כדי להתקבל לישיבה הקדושה, כאשר מתוכם נבחרים רק כ-100 בחורים מהשורה הראשונה. רבים מהתלמידים החדשים היום דור שני להורים אשר למדו בעבר בישיבה. הישיבה שומרת על קשר רצוף עם כל בוגריה וזה מתבטא בביטאון שיוצא מדי מועד.

ישיבת באר יצחק

בואך פרוזדור ירושלים על גבעה רמה בהרי יהודה, נמצא הישוב החרדי הפורח "קרית יערים" טלז סטון. בפאתי העיר, במקום צח, נקי ושקט, מתנוססת לה לתפארה ישיבת "באר יצחק", בית היוצר אשר מנועיו מתודלקים בסיני ועוקר הרים.

קיטון דחוס בלבה רותחת של "אהבה" – אהבת התורה ויראת שמים, הישיבה היא פרי הילולים, בראשות הישיבה ניצב הגאון רבי מנשה תופיק אביעזרי. ניתן לומר שהדגש המרכזי בישיבה הוא רמת העיון הנדרשת מן הלומדים וכן ה"עול העצמי" שנקבע בצביונה של הישיבה בכל תחומיה, להכיר ולהעריך "תפילה" מהי, "סדר" מהו, כי לקנות "קניין" אמיתי בתורה ניתן אך על ידי קבלת עול.

בישיבה לומדים 150 בחורים בני עליה, כאשר תורה וגדולה במקום אחד, והתנאים הגשמיים הם מעולים ביותר, הפנימייה השוכנת מסביב לישיבה ורמת האוכל הגבוהה בכל אלו מתמסרת הישיבה באופן יוצא מגדר הרגיל, על מנת שימשיכו בני הישיבה לשקוד על דלתות התורה בשמחה ובאין מפריע.

ישיבת ברכת אפרים

ישיבת "ברכת אפרים" שוכנת לה כבוד ברחוב צפת 10 ב"ב למעלה מ-200 תלמידים השוקדים על תלמודם יומם וליל בהתמדה נפלאה.

בראשות הישיבה ניצב הגאון רבי בצלאל פנחסי, המקנה לתלמידיו הרבים תורה ברמה. בכניסתך לסדר א' בית המדרש נדמה כלבת אש רותחת בסברות הבונות ומעמידות את מהלכי הסוגיה הנשמעת מפי התלמידים. כאמור, זו אחת הישיבות המצטיינות בעיר התורה בני ברק.


ישיבת באר יהודה

בהיכל הישיבה הקדושה "באר יהודה" השיעורים נמסרים בשיטה הספרדית המסורה מדור לדור, שיטה של התמקדות בעיקר בפשט החומר הנלמד וממעטים בפלפולים, הישיבה עומדת בראשותם של הגאון רבי אליהו טופיק, מתלמידיו המובהקים של הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, ובנו הגאון רבי יצחק טופיק.

בישיבה לומדים כ-100 בחורים בני ציון המסולאים בפז אשר יראת שמים נסוכה על פניהם וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'. הישיבה שוכנת במבנה חדש בסמוך לשכונת "סנהדריה המורחבת", ומן הבאר ההיא משקים רבני הישיבה את תלמידיהם במים חיים ושותים בצמא את דבריהם.

ישיבת בנין אב

את ישיבת "בנין אב" יסד ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם, חתנא דבי נשיאה של הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון, אשר עודדו בהקמת הישיבה ואף מגיע מדי פעם לשיחת חיזוק בפני התלמידים.

ישיבה זו מתייחדת ב"הדרן עלך", היינו השינון והחזרה ללא סוף בחזרה ושינון יומי, שבועי, חודשי, זמן שלם ושנתי. דבר נוסף ומיוחד שיש בישיבה הוא ההתמדה והשקידה שאין לה אח ורע בשאר הישיבות, ואף מידי שנה מבחן "סיכה" הידוע נערך בקרב התלמידים על המסכת הנלמדת והשליטה שלהם בחומר חזקה במיוחד.

ישיבת בנין ציון

ישיבת "בנין ציון" שוכנת בשכונת "אור החיים" בבני ברק ועומדת בראשותו של הגאון רבי נתן בן סניור וע"ש של ראש הישיבה הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, הר"מ בשיעור א' הוא הגאון רבי יוסף בן דוד, זוכים תלמידי הישיבה הקדושה לשמוע שיעורים מצוות מיוחד ומסור הדואג לרווחת הבחורים בני העלייה.

ישיבת בית הלוי

ישיבת "בית הלוי" עומדת בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אבנר עפגי'ן והגאון רבי ערן חבה אשר ידוע בשיעוריו העמקנים במיוחד המושכים רבים גם מחוץ לישיבה אשר באים לשמוע את שיעוריו הכללים, הישיבה שוכנת לה כבוד בעיר ראש העין, הישיבה היא חדשה יחסית ונפתחה לפני שנים ספורות בלבד. כבר מרגע פתיחתה קנתה הישיבה שם טוב לעצמה בעולם הישיבות והיכלי התורה ועל דלתותיה מתדפקים טובי בחורי הישיבות הקטנות המבקשים להימנות בין תלמידיה.

הישיבה מצטיינת ברמת לימוד גבוהה וכן בהתמדה מרובה. תלמידי הישיבה זוכים לקרבה מיוחדת מצד ראש הישיבה הגר"א עפג'ין אשר מצטיין בדאגתו המרובה והאבהית לתלמידיו תוך סיפוק כל צרכיהם וכל התנאים הנדרשים ברמה גבוהה. הר"מ בשיעור א' הוא הגאון רבי יצחק הרשלר וראש הקיבוץ הוא הגאון רבי אהרון אפללו. שיחותיו המלהיבות של ראש הישיבה הינם שם דבר בהיכלי התורה.

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ישיבת ברית יעקב

ישיבת "ברית יעקב" ממוקמת ברחוב תורה ועבודה בשכונת בית וגן בירושלים, בראשות הישיבה מכהנים הגאון רבי שמואל טולדאנו והגאון רבי יואל טולדאנו, הלימוד בישיבה ברמה גבוהה ובדרך שיטת בית בריסק.

ישיבת דעת חיים

ישיבת "דעת חיים" נחשבת ישיבה מצליחה מאוד בבירה, אף שלישיבה שנים מעטות יחסית כבר קנתה לה שם טוב בסולם העולה של עולם התורה. הישיבה שוכנת כבוד בשכונת בית וגן ברחוב הפסגה 1 י-ם.

בישיבה לומדים כ-300 בחורים חשובים, עידית מבני התורה של בני ספרד המעטירה. בראשות הישיבה ניצב הגאון רבי ישי טולידנו, חתנא דבי נשיאה של הגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת "אור החיים", וכן הרב הגאון שלום ביטן, אשר מקנים דעה ותורת חיים ברמה בתלמידים הרבים השותים בצמא את דבריהם.

הישיבה הגדולה הר נוף

הישיבה הגדולה הר נוף ממוקמת ברחוב אבן דנן בשכונת הר נוף בירושלים ועומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו בן דוד, לאחרונה ערכו בהיכל הישיבה שיפוץ נרחב בבית המדרש ובפנימייה לרווחת הבחורים הרבים המתדפקים על דלתותיה של הישיבה הקדושה.

ישיבת היכל אליהו

ישיבת "היכל אליהו" ממוקמת בעיר שדרות ועומדת בראשותו של הגאון רבי ישראל מאיר שלום. לאחרונה נכנסו הישיבה למבנה חדש ומפואר כן גם הושקע שיפוץ נרחב בפנימייה לרווחת הבחורים, הישיבה מיועדת לבני קיבוץ בלבד וע"כ הקבלה לישיבה מתבצעת מספר פעמים בשנה, בחורי הישיבה מספרים כי התחלופה בישיבה מהירה מאד וכמות המתחתנים גדולה מאד במהלך השנה, ותולים זאת בברכתו של מי שחולל את המהפכה של חיזוק עולם התורה בדרום הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל, אשר בירך את כל אלה שיבואו לחזק את ביסוסה של הישיבה בליבה של העיר שדרות.

ישיבת זוהר התורה

ישיבת "זוהר התורה" בראשותו של הגאון רבי בצלאל טולדאנו, ממוקמת בשכונת רוממה בירושלים, הר"מ בשיעור א' הוא ראש הישיבה אשר מנחיל את דרך הלימוד המיוחדת בהבנת הסוגיות לתלמידים החדשים, בוגרי הישיבה מכהנים פאר בהיכלי הישיבות הקדושות. אל הישיבה מתדפקים טובי בחורי הישיבות הקטנות.

ישיבת יסודות

בעיירה יסודות מתנוססת לה ישיבה לתפארה ישיבת "יסודות", במקום צח ונקי, רחוק מהשאון וההמולה נמצא בית היוצר אשר מנועיו מתודלקים בסיני ועוקר הרים וקיטון דחוס של אהבת התורה. כ-160 בחורי חמד מבני עדות המזרח אשר יראתם קודמת לחכמתם, ממיתים את עצמם באוהלה של תורה בהיכל הישיבה הקדושה.

ראשי הישיבה הנם הגאון רבי אברהם זיאת, ועמו הגאון רבי ברוך צבי לב, המוסרים עצמם עבור כל בחור ובחור ומשקיעים את כל מרצם בלימוד ברמה גבוהה ובהקניית שיטת הלימוד העיוני.

ישיבת יסודות היא בעצם המשך לישיבה הקטנה המצטיינת בעיר בני ברק ישיבת "משכנות הרועים", המשתייכת לת"ת "שתילי זיתים", כך שלכבוד יחשב להתקבל בה ולחבוש את ספסליה.

ישיבת כנסת שלום

ישיבת "כנסת שלום" שוכנת כאבן פינה ברחוב בן יעקב 26 בעיר בני ברק, בראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי פנחס ברונדמן, הישיבה מקנה תורה ודעת בקרב התלמידים.

כ-120 בחורים ממלאים את ספסלי הישיבה ולומדים בשקידה ובהתמדה. הדגש בישיבה על יראת שמים אשר ניכרת על פניהם וניכר כי לגדולות נוצרו ולאילנא רברבי.

ישיבת כסא רחמים

היכלה של ישיבת "כסא רחמים" שוכן כבוד ברחוב עוזיאל 26 בבני ברק. ייחודה של ישיבה זו הוא הלימוד במסורת השיטת הספרדית המסורה זה שנים רבות אשר הנחילו לנו רבנן מעתיקי השמועה מדור דור. בישיבה אין מסתפקים רק בלימוד ופלפול הגמרא גרידא, אלא לומדים לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. כמו כן בני הישיבה מלומדים בצורת הכתיבה בבחינת "וקנה לך חבר".

בראשות הישיבה עומד הגאון רבי מאיר מאזוז, אשר ידוע בשיעוריו המעמיקים המקנים שיטה נכונה בלימוד הש"ס, הרמב"ם, הראשונים והאחרונים. לצדו ניצב המשגיח המסור הגאון רבי מיכאל סידרון, המוסר שיחות מוסר ויראת שמים בקרב תלמידיו. הישיבה מונה כ-150 בחורים המגיעים מכל הישיבות הקטנות ברחבי הארץ.

זכתה הישיבה לגידולים מבורכים אשר חלק מהם משמשים כראשי ישיבות, ר"מים, דיינים ותלמידי חכמים עצומים.

ישיבת לב אליהו

ישיבת "לב אליהו" בראשותו של הגאון רבי יעקב זכריה ממוקמת בשכונת רמת שלמה בירושלים, הישיבה הקדושה זכתה וקנתה לעצמה שם טוב בעולם התורה תוך זמן קצר וזאת לאור ההשקעה של הצוות בעלייתם בתורה ויראת שמיים של בני הישיבה.

ראש הישיבה נמנה על תלמידיו של ראש הישיבה הגרב"צ אבא שאול זק"ל, בימים אלו ממשיכים בבניית הבניין המפואר רחב ידיים להיכלה של הישיבה הקדושה על מנת להגדיל את הישיבה במאות הבחורים המתדפקים על דלתותיה.

ישיבת מאור התורה

בשכונת מקור ברוך ברחוב דוד ילין 38 בירושלים, יושבים ועמלים 400 בחורי החמד של ישיבת "מאור התורה" ההוגים בהוויות דאביי ורבא

בראשות הישיבה עומד הגאון רבי אברהם סלים, בנו יחידו של הגה"צ רבי נתן סלים זצ"ל,
בישיבה ניתן לראות כי לכל בחור יש את המשמעת העצמית שלו. זו אחת הישיבות החזקות של עולם הישיבות שלכבוד יחשב ללמוד בה, וניכר מאור התורה על פני תלמידי הישיבה.

ישיבת משכן אליהו

ישיבת "משכן אליהו" החדשה ממוקמת בתוככי בית המדרש הגדול "יחווה דעת" שבשכונת הר נוף בירושלים, הישיבה מיועדת לגילאי שיעור ג' וקיבוץ, בבוקר הלימוד בישיבה היא גמרא עיון, כשאת השיעור מוסר הגאון רבי אברהם זרגרי שליט"א, אחר הצהרים החומר הנלמד בישיבה הוא טור בית יוסף ושולחן ערוך ונושא כיליו, כל בחור לומד עם אחד מאברכי הכולל, כאשר מידי חודש נבחנים בני הישיבה על החומר הנלמד.

ישיבת משכנות התורה

ישיבת "משכנות התורה" ממוקמת ברחוב עזרא בלב ליבה של עיר התורה בני ברק, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי אפרים כהן אשר ידיו רב לו בחינוך, אווירת השטיעגן בישיבה חזקה מאד ובעיקר בימי שישי ושבתות בית המדרש מלא מפה לפה והבחורים צוללים במעמקי התלמוד בהתמדה עצומה.

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ישיבת עטרת יצחק

שיעורו של ראש ישיבת "עטרת יצחק" הגאון רבי יצחק ברכה, הוא לשם דבר בעולם התורה,
השיטה הספרדית הלימוד בעיון עמוק, הדקדוקים ברש"י ובתוספות, זו מלאכה גדולה ואינה באה בכדי. בישיבה יש 100 בחורים כ"י היונקים בצמא את שיטתו, הישיבה שוכנת כבוד ברחוב הטורים 36 י-ם. דמותו של ראש הישיבה מקרינה אור וחיזוק רב לבחורים בני עלייה.

ישיבת "עטרת יוסף"

הישיבה החדשה "עטרת יוסף" העומדת בראשות הגאון רבי אליהו כהן, שוכנת לה כבוד בשכונת הר נוף בירושלים, הישיבה הוקמה ממש מלפני כחצי שנה אלול תשע"ד, כיום לומדים בישיבה כארבעים בחורים בני עלייה מתוכם שיעור א' וקיבוץ איכותי של טובי הבחורים מהיכלי הישיבות הקדושות, בני הישיבה זוכים להתבסם מאורם של גדולי התורה הגאון הגדול רבי יצחק אזרחי אשר מוסר שיעור כללי בהיכל הישיבה, והמשגיח הגה"צ רבי חיים ואלקין אשר מוסר שיחות מוסר בקביעות בישיבה הקדושה. תוך זמן קצר שמה של הישיבה הלך וגדל וכבר טובי עולם הישיבות מתדפקים על דלתותיה.

ישיבת פורת יוסף העתיקה

ליד שריד בית מקדשנו שוכנת לה הישיבה הוותיקה והמפורסמת ישיבת "פורת יוסף". כבר בכניסתך לשערי הישיבה הנך חש התעלות ותחושת הוד קדומים, שכן בו במקום הקדוש למדו כל גדולי ישראל של יהדות ספרד המעטירה. הרגשה זאת עם ההשראה שהמקום מול קודש הקודשים נותנים לבחורים חשק רב להתעלות במעלות התורה והיראה.

בראשות הישיבה עומד ראש הישיבה הגאון רבי שלום הכהן, זקן ראשי הישיבות, ונשיא מועצת חכמי התורה, הגר"ש כבר זכה לעמוד בראשות הישיבה רבות בשנים, עוד בהיות הישיבה בשכונת "קטמון" בגלל חורבנה של הישיבה. זכה להעמיד תלמידים רבים אשר מכהנים במשרות תורניות מכובדות, ראשי ישיבות, משגיחים, ר"מים, רבני ערים, רבני שכונות, רבני קהילות בחו"ל, מו"צים ודיינים, ועוד צבא גדול של אברכי משי בני תורה חשובים.

ייחודה של הישיבה בכך שהצוות מיומן ומנוסה שנים רבות, כך שהם בונים את בני התורה בצורה ראויה וכדבעי. כ-200 בחורים יראי שמים ממלאים את היכל הישיבה, שוקדים יומם וליל ומתעמקים בהוויות דאביי ורבא. גדולי ראשי הישיבות שוחרים לפתחו של ראש הישיבה ליטול ממנו עצה ותושייה.

ישיבת פורת יוסף גאולה

תלמידי ישיבת פורת יוסף מציינים כי כדי להתחזק במוסר בישיבה, די להביט בהנהגתו ובצדקותו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר ממשיך להנהיג ולרומם את דגל התורה ברמה כדרך הנהגת אביו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, וראש הישיבה רבי עזרא עטיה זצ"ל.

בישיבה לומדים כ-100 בחורים, כאשר הדגש הוא על יראת שמים שקודמת לחכמת התורה. ראש הישיבה מוסר מדי יום ביומו שיעור לקיבוץ בגמרא בעיון נפלא במשך כשעה וחצי, בשיטת העיון הספרדית כפי דרך האמת שלמדו בה בעבר כל גדולי ספרד. יש לציין כי ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה נחשב כאבן פינה להתייעצות עבור ראשי ישיבות רבים הבאים להתייעץ עמו.

זו אחת מישיבות הפאר וההדר של בני עדות המזרח, כאן בעצם נשמרת המסורת בהוויות דאביי ורבא, כפי שהתנאים והאמוראים למדו בבבל ובבגדאד מימים ימימה איש מפי איש ללא הפסק במשך אלפי שנים.

ישיבת קול יעקב

משנסתלק לגנזי מרומים הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל לבית עולמו, הקים בנו הגאון רבי יהודה עדס – ראש הישיבה - ישיבה על קברו, ישיבת "קול יעקב" הממוקמת בשכונת "בית וגן" ברחוב דברי ירוחם 4 י-ם.

מי שסייע רבות בהקמתה ובאחזקתה של הישיבה היה הגר"ע יוסף זצ"ל, בניין הישיבה נבנה בסיועו של הנדיב ספרא בזכות פנייתו, בישיבה לומדים כ-250 בחורים מצטיינים ההוגים בעמקות בסברות דאביי ורבא. הישיבה זכתה להוציא מתחת ידה בוגרים תלמידי חכמים המכהנים כרמי"ם בעולם הישיבות.

בתחילה נועדה הישיבה לבחורים ספרדים ואשכנזים גם יחד אך בשנתיים האחרונות הישיבה פותחת את שעריה לבני תורה ספרדים בלבד.

ישיבת קריית התורה

ישיבת "קריית התורה" המתנוססת בתפארתה בעיר קריית גת עומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו אנקונינה, שיעור א' בישיבה מונה כשלושים בחורים, אשר ממשיכים בהרמת קרנה של תורה בעיר קריית גת.

ישיבת רוממה

מעתה תתרגלו - ישיבת חזון עובדיה בעבר, הישיבה שעמדה בראשותו של הראשון לציון הגר"י יוסף החליפה את שמה ואף את בחוריה, זמן קיץ נפתחה הישיבה עם 30 בחורים חדשים מטובי עולם הישיבות, ונקראת ישיבת רוממה.

ישיבת חזון עובדיה הוקמה מלפני שנים, על ידי הראשון לציון תחת נשיאותו של אביו הגר"ע יוסף זצ"ל. בתחילה החלה בכולל אברכים אשר איליו נהרו טובי האברכים ומשם המשיכה לישיבה גדולה עם טובי הבחורים, עד לפני כשנה שימש כראש ישיבה הראשל"צ הגר"י יוסף שנאלץ לעזוב עקב תפקידו החדש, מי שמשמש כיום כראש ישיבה הוא בנו הגאון רבי עובדיה יוסף, מבחירי בוגרי ישיבת חברון, לזמן קיץ התקבלו כשלושים בחורים מובחרים מבחירי עולם הישיבות ואף כולל אברכים של בחירי האברכים יפתח בהיכל הישיבה עם תחילת זמן קיץ. עם תחילת הזמן ימסור שיחה בהיכל הישיבה הראשל"צ הגר"י יוסף.

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ישיבת ראשית חכמה

בשנת תשכ"ז הגשים הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל את שאיפתו הכבירה בהרבצת התורה וייסד את ישיבתו "ראשית חכמה", אפשר לומר שהוא היה הנחשון הראשון בהקמת ישיבה נוספת לתפארה לבני עדות המזרח, לאחר הישיבה הראשונה והוותיקה ישיבת פורת יוסף.

ישיבת "ראשית חכמה" ממוקמת ברחוב הרב בן ציון אטון 8 בסמוך לשכונת "סנהדריה המורחבת" בי-ם ולומדים בה כ-120 בחורים מעולים השוקדים על תלמודם יום וליל.

בראשות הישיבה עומד הגאון רבי בן ציון אטון, בנו וממשיך דרכו של הגאון הגדול רבי שבתי אטון זצ"ל. בישיבה יש צוות מיוחד ומיומן המתווה לתלמידים תורה ברמה ביחד עם יראת שמים, ממש כשמה של הישיבה "ראשית חכמה יראת ה'", כן יראתם קודמת לחכמתם.

בשנים האחרונות קבעה הישיבה את מקומה בסולם העולה של עולם התורה, אשר טובי ומסיימי הישיבות הקטנות משחרים לפתחה וכבוד גדול יחשב ללומדים בה. שיטת הישיבה היא: "תורה מפוארה בכלי מפואר", ולשם כך הנהלת הישיבה דואגת לשלוש סעודות דשנות, וכן לטובת התלמידים יש פנימייה מרווחת, מסודרת ונקייה. לצדה של הישיבה יש כולל חשוב אשר טובי בוגריה לומדים בו.

ישיבת רינת התורה

שכונת "גאולה" ברחוב מלכי ישראל פינת רחוב הטורים בירושלים התברכה בכמה ישיבות פאר הסמוכות זו לזו, שבהן לומדים בני תורה מבני עדות המזרח, אחת הישיבות המבורכות הנה ישיבת "רינת התורה", שמה הטוב הולך לפניה ובה 200 תלמידים המגיעים מכל רחבי הארץ, מכל הישיבות הקטנות המפוארות בעולם הישיבות. בראשות הישיבה עומד הגאון רבי עזרא ניסן, המשמש שנים רבות בהרבצת התורה ובהעמדת דור שלם של בני תורה.

אחד הדברים המיוחדים בישיבה הוא: שיחות המוסר המיוחדות של ראש הישיבה הנמשכות ומתארכות לליבות הבחורים, המושפעים היטב תורה ויראה, ואכן ניכר שהם בלולים ביראת שמים טהורה ומובחרת עם לימוד תורה בשקידה. חשוב לציין שזמן זה זמן, דהיינו סדר ב' מתחיל ב-3:30 ובאותה עת כולם נמצאים בהיכל הישיבה ושוקדים על תלמודם.

ישיבת רינת התלמוד

בעיר קריית ספר ממוקמת הישיבה החדשה "רינת התלמוד",אשר פתחה את שעריה בזמן אלול האחרון, הישיבה עומדת בראשותו של הגאון רבי ראובן אלקיים, הישיבה החלה בשיעור א' חדש המונה כעשרים וארבעה בחורים, ובנוסף לזה קיבוץ של כעשרים וחמש בחורים שהתקבצו ובאו מטובי היכלי הישיבות למען חיזוק הישיבה וביסוסה.

ישיבת רכסים

בקריית אור חדש ברכסים הנך ניצב מול ישיבת "רכסים" בראשותו של הגאון רבי אליהו ציון סופר, נינו של הגה"צ רבי יעקב סופר זצ"ל, בעל "כף החיים". 400 בחורים לומדים באווירה חזקה, רצינות הבחורים ניכרת על פניהם כיאה וכיאות לבחורים המתעתדים לעלות במעלות הגבוהות בתורה וביראת שמים.

לא לחינם קנתה לה הישיבה אחיזה ושם של הישיבות המובילות את כותל המזרח של הישיבות הגדולות של בני עדות המזרח.

רמת הלימוד בישיבה הנה גבוהה במיוחד, תוך הקניית שיטת הלימוד העיונית הנהוגה בעולם הישיבות הקדושות מזה דורות – לצד הנהגה ספרדית גאה בתפילות ובהיבט ההלכתי, בבחינת "אל תיטוש תורת אמך". בעצם אפשר לומר שזו הישיבה החזקה ביותר של אזור הצפון, המשרה אווירה נעימה באזור כולו.

ישיבת שערי דעת

בישיבת "שערי דעת" למעלה מ-120 בחורים ממלאים את ספסלי הישיבה השוכנת כבוד ברחוב עזרא 14 בבני ברק ושוקדים על תלמודם בשקידה עצומה.

ראש הישיבה הינו הגאון רבי שר שלום יחיא, אשר משקיע את כל מרצו וכוחו בהרמת קרן התורה, הלימוד בישיבה ברמה גבוהה, בחירי מסיימי הישיבות הקטנות משחרים לפתחה וכבוד גדול יחשב ללומדים בה, אשר מרבים חכמה בינה ודעת.

ישיבת שערי תבונה

ישיבת "שערי תבונה" הממוקמת ברחוב בן זכאי בעיר אלעד עומדת בראשותם של הגאון רבי אברהם בן זמרא והגאון רבי מאיר בן שושן, שיעור א' בישיבה מונה שישים בחורים ולרווחת הבחורים אף נוספה לאחרונה קומת פנימייה, רמת הלימוד בישיבה גבוהה והבחורים עמלים בהתמדה עצומה בהוויות אביי ורבא.


ישיבת תפארת משה

ישיבת "תפארת משה" ממוקמת לה ברחוב קהילות יעקב 5 בעיר התורה בני ברק, בראשותו של הגאון רבי אמנון סבאג, אשר ידיו רב לו בהעמדת תלמידים מחוננים הלומדים ומפארים את כותל המזרח באיכות של תורה, יראת שמים ומידות נעלות. המשגיח בשיעור א' הוא הגאון רבי רבי יעקב סוויד, המשגיח בישיבה הוא הגאון רבי אריה עמרם, שיעור א' הנכנס מידי שנה זוכים לשמוע שיעורים מראש הישיבה אשר מקנה להם את הדרך בלימוד ובמתיקות התורה. כמו כן מידי שבוע זוכים בני הישיבה לשיחת חיזוק מאת הגאון רבי יעקב אידלשטיין רבה של רמת השרון.

ישיבת תפארת חיים

בישיבת "תפארת חיים" (הרמב"ם) בראשות הגאון רבי ברוך ויסבקר הממוקמת בעיר תל אביב, קולם של בחורי הישיבה העמלים בתורה נשמע למרחוק, הישיבה נהפכה למגדלור של תורה בעיר תל אביב, הר"מ בשיעור א' הוא הגאון רבי דוד וכברגר.

ישיבת תורת דוד

ישיבת "תורת דוד" שוכנת בעיר אשדוד ועומדת בראשותו של הגאון רבי שלמה רביבו. את ספסלי שיעור א' פוקדים למעלה מארבעים בחורים, בתחילת הזמן מידי שנה הר"מ בשיעור א' למשך זמן אלול הוא הראש ישיבה, המשגיח בישיבה הוא הגאון רבי יששכר היימן.

תודתנו נתונה לרב אפרים בן פורת על הסיוע בהכנת הכתבה
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. גם חברון ישיבה ספרדית  (ל”ת)


 2. כל זה מעיד על פריחת עולם התורה הספרדי. והכל הודות לרבי מליובאוויטש זצ"ל  

  יצחק

 3. רק הישיבה כסא רחמים ס''ט באמת השאר רבים מהם עמי הארץ ספרדים משתכנזים  (ל”ת)

  מכיר כולם

  • כסא רחמים זו לא ישיבה,מחנכים לגזענות,ולדקדוקי עניות,מתוך תסביכים. 

   אמיתי

  • כסא רחמים ישיבה של שלוחים  (ל”ת)

   אני

 4. ישיבת אור ברוך חסרה קיימת כבר 40 שנה איך פיספסתם?  (ל”ת)

  אבי

 5. מה עם הישיבה תורה והוראה בתל אביב בנשיאות הגאון הרב שרים וראש הישיבה הגאון הרב נחום שמואל אפללו.זוהי אחת הישיבות הוותיקות בעולם התורה הספרדי גם מרן הר  (ל”ת)

  בני

 6. מה אם ישיבת נר שמואל בהר נוף  (ל”ת)

  שלום

 7. ישיבת פוניבז' היא הישיבה הספרדית הכי גדולה  (ל”ת)

  פרענק

 8. סקירה חלקית.איפה נחלת משה ,שארית יוסף, הישיבה הספרדית תפרח ועוד  (ל”ת)

  אליהו

 9. יש עוד כמה ששכתם בלי להתעמק  

  אחד

 10. החלום שלי שיהיה ישיבה ספרדית עם 2000 בחורים כמו פוניבז' או מיר  (ל”ת)

  אברהם

 11. חבל שש''ס לא מקימה עוד ישיבות ספרדיות לשם כך הם קמו  

  אליהו

 12. איפה תורה והוראה?  

  תל אביבי

 13. משתכנזים  

  אבנר אבנרי

 14. מכתבת הכתבה ישבת "שערי דעת" עוברת לירושלים ! שפו ליהודה  

  המשתדל

 15. דעת חיים ר׳ ישי הראש ישיבה???  


 16. עשרת הישיבות הטובות הספרדיות  

  אחד שמבין

;