י"א סיון התשפ"ד
17.06.2024

האדמו"רים בנופש: כל אירועי שבת מסעי-חזק

אתר 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים' מגיש: אירועי שבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור וזמני כניסת השבת

הרבי מתולדות אברהם יצחק בנופש באוסטריה השבוע
הרבי מתולדות אברהם יצחק בנופש באוסטריה השבוע

האדמו"ר מבעלזא שוהה למנוחה בטלז סטון, האדמו"ר מויז'ניץ שוהה למנוחה בחלדודנא, האדמו"רים מנדבורנה תולדות אהרן ותולדות אברהם יצחק באוסטריה וכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ בשוויץ.

האדמו"ר מסאטמר השוהה בקעמפ עד לאחר תשעה באב, ישבות יחד עם בחורי הישיבה בקעמפ מחנה 'דברי יואל' בסוואן לעיק בניו יורק. בשב"ק בסעודת צפרא דשבתא יסעד יחד עם שיעור מבני הישיבה הגדולה.

האדמו"ר מסאטמאר ישבות למנוחה בעיירת הנופש 'ניו העמפשיר' שבארה"ב, שם שוהה האדמו"ר יחד עם מספר מקורבים מצומצם עד לאחר תשעה באב.

האדמו"ר מבאבוב ישבות למנוחה בקעמפ 'כרם שלמה' באבוב בקרית משה ניו יורק. האדמו"ר מבאבוב-45 ישבות למנוחה במחנה מתיבתא בפראקסוויל שבהר הקעטסקיל בארה"ב.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה בעיירת הנופש 'סרפהאוס' שבאוסטריה, יחד עם מספר מצומצם של מקורבים. האדמו"ר ישוב ביום שלישי הקרוב למעונו ברמת ויז'ניץ בחיפה.

האדמו"ר מסקולען השוהה למנוחה בעיירת סיגעט יחד עם מקורביו באי ביתו וגבאיו.‏ ישבות עד תשעה באב במקום.

האדמו"ר מאלכסנדר השוהה למנוחה בשוויץ ישבות יחד עם מספר מקורבים עד כ"ו באב.

האדמו"ר מנדבורנה ירושלים ישבות למנוחה בצפת יחד עם מספר מקורבים.

האדמו"ר מקאליב השוהה למנוחה בהר שמואל יחד עם מספר מקורבים בווילה של משפחת שרעבי, ישה במקום עד לאחר תשעה באב.

בכל ריכוזי חסידות סלונים יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' זיע"א, שיחול ביום רביעי הקרוב. בנו מ"מ האדמו"ר מסלונים יערוך בליל שבת טיש וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה בבית המדרש הגדול סלונים ברחוב סלנט בשכונת מאה שערים בירושלים.

הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מבוהוש, בת לחתנו הרב פנחס משה שטרן, נכד האדמו"ר מסקולען, בן לחתנו הרה"צ רבי חיים דוב שטרן רב חסידי סקולען בארה"ק, יתקיים בבית המדרש סקולען ברחוב עזרא בבני ברק.

‏הקידושא רבא לרגל הולדת בת נינה לאדמו"ר מויזניץ ממונסי, נינה לבנו הרה"צ ר' ישראל הגר, נכדה לחתנו הרה"צ רבי נפתלי מרדכי טויב, בן האדמו"ר מקאלוב ארה"ב, בת לחתנו הרה"צ רבי נחום מרדכי ראטנבערג, בן האדמו"ר מקוסון ב"פ, תתקיים בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' ויז'ניץ ממונסי בניו יורק.

בחסידות לעלוב ירושלים מציינים את השבת שקודם היארצייט ‏של האדמו"ר זצ"ל החל ביום שני הקרוב. בליל שבת יערוך בנו מ"מ האדמו"ר מלעלוב ירושלים טיש בשעה 11 בלילה בבית המדרש בשכונת בית ישראל בירושלים בשילוב השלום זכר לנין האדמו"ר נכד לבנו הרה"צ רבי יהודה אריה בידרמן, בן לבנו הרב זלמן בידרמן. בשבת אחה"צ יערך מעמד "העמד בדרכיו" לכלל הבחורים בו יעלו ראשי החבורות את לבבו הטהור בקודש מפי מורשתם של צדיקי בית לעלוב.

האדמו"ר מלעלוב ישבות למנוחה יחד עם מספר מקורבים בעיר צפת, שם שוהה עד לאחר תשעה באב.

השלום זכר לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לחתנו הרה"צ רבי חיים הערש מייזליש ראש ישיבת 'יטב לב' - סאטמאר ב"ב, בן לבנו הרב שמעון מייזליש, חתן הרה"ג רבי זלמן לייב מייזליש דמו"ץ סאטמאר בורו פארק, ובן הרה"צ רבי דוב בעריש מייזליש אב"ד סאטמאר בבורו פארק‏, וחתן

האדמו"ר מספינקא בורו פארק, תתקיים בקאנטרי של הסבא האדמו"ר מספינקא בורו פארק בניו יורק.

האדמו"ר מפשווערסק ישבות למנוחה בעיירת הנופש "וואל דיזער" שבצרפת שם ישהה עד כ"ו אב יחד עם מספר מצומצם של מקורבים.

האדמו"ר מזוועהיל ישבות למנוחה בעיר צפת, התפילות בקלויז צאנז בעיר העתיקה.

הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מחוג חתם סופר, בת לחתנו הרב מתתיהו אנגלנדר, בן הרב בעריש אנגלנדר זצ"ל, ונכד הנגיד הרבני הרב אליש אנלגנדר מלונדון, תתקיים בבית המדרש חוג חתם סופר ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בב"ב.

השלום זכר לנין האדמו"ר מנדבורנא חיפה, נכד לבנו הרה"צ רבי זאב וואלף לייפער, חתן האדמו"ר מהאלמין, בן לחתנו הרב חיים יצחק טווערסקי, נין האדמו"ר מטשערנוביל זצ"ל, תתקיים במהלך הטיש של האדמו"ר מטשערנוביל ברחוב חבקוק בבני ברק.

הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מספינקא בית יצחק, בת לבנו הרב יודל הורוויץ, חתן האדמו"ר מזידיטשויב ב"ב, תתקיים בקאנטרי פליישמאנ'ס בניו יורק.

האדמו"ר מקוסוב מארה"ב השוהה בביקור בארץ ישבות בירושלים, התפילות והבאטע יתקיימו בבית מדרש ויז'ניץ ממונסי רח' אדניהו הכהן 22 בשכונת הבוכרים בירושלים.

שבת התאחדות לבחורי ישיבת 'מאמר מרדכי' - נדבורנה ישבתו בצפת ובאור הגנוז, יחד עם רמ"י הישיבה וראשי החבורות. כמו כן תתקיים שבת התאחדות לבחורי מתיבתא 'תכלת מרדכי' - נדבורנה יתקיים בראשות ר"מי הישיבה בכפר סיטרין.

שבת התאחדות לתלמידי הקיבוץ של ישיבת 'טשכנוב' בירושלים במושב נוב יחד עם רמ"י הישיבה.

המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות בעיר אלעד לרגל שמחת הברית לבן אחד מחסידיו. התפילות והבאטע בליל שבת בהיכל הכינוסים ברחוב יונתן בן עוזיאל בעיר. מנחה וסעודת רעוא דרעוין בבית המדרש הגדול 'צמח צדיק' ויז'ניץ.

הקידושא רבא לנכדת הגאון רבי סיני מאיר פרנקל גאב"ד יבנאל, בן לבנו הרב מרדכי פרנקל מביתר, חתן המשפיע הרה"ג רבי רבי זושא הורביץ רב קהילות החסידים באלעד, תתקיים בבית המדרש קהל חסידים ברמות ג' בירושלים.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מאשלג בן לבנו הרה"צ רבי דוד אהרן אשלג חתן הרה"צ רבי יעקב שלום טויב ראבד עתלית תתקיים בליל שבת בהיכל בית המדרש אשלג ברחוב שד"ל 4 בבני ברק.

הקידושא רבא לנינת האדמו"ר מקוסון לונדון, נכדה לבנו הרב אברהם ברוך ראטנברג מב"ב, בת לבנו הרב אלכסנדר ראטנברג, תתקיים בבית המדרש קוסון בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

‏האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים השוהה למנוחה באנגליה, ישבות בעיירת הנופש 'בורנמות' יחד עם מספר מקורבים, שם ישהה עד יום שלישי הקרוב.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ישבות יחד עם חסידיו בסמוך לציון זקנו הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירה בישטנא‏ שבאוקראינה, הידועה בסגולתה לישועות בתשעת הימים. התפילות והטישים יתקיימו בבניין הכנסת אורחים בסמוך לציון הקדוש.

הגרב"מ אזרחי עם מקורבו הרב גרוסברד. צילום: שוקי לררצילום: הגרב"מ אזרחי עם מקורבו הרב גרוסברד. צילום: שוקי לרר
הגרב"מ אזרחי עם מקורבו הרב גרוסברד. צילום: שוקי לרר

אישי הציבור, המשבקי"ם והעסקנים :
הקידושא רבא לרגל הולדת הבת לרב יעקב יהושע גרוסברד נאמן ביתו של הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה, תתקיים בבית הכנסת ראדזין ברחוב אהרונסון בבני ברק.

ברכת מזל טוב למנכ"ל מוסדות ברסלב במודיעין עילית הרב צבי פסח פרנק להולדת השלישייה בן ושתי בנות בשעה טובה ומוצלחת השלום זכר בליל שבת ב'קלויז' של ברסלב ברכפלד והקידוש בבוקר לאחר התפילה.

ברכת מזל טוב למשה שלזינגר מנהל שיווק למגזר החרדי במכבי שירותי בריאות לרגל שמחת הבר מצווה לבנו בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לישראל ברלין מנכ"ל ישיבת 'קול תורה' בירושלים לרגל שמחת הבר מצווה לבנו, העלייה לצורה השבת בבית הכנסת 'אנשי ירושלים' במודיעין עילית.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת מסעי בארץ ובעולם:
ירושלים: כניסת השבת: 6.57 יציאת השבת: 8.10 ר"ת: 8.43

בני ברק: כניסת השבת: 7.12 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.45

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.06 יציאת השבת: 8.11 ר"ת: 8.44

חיפה: כניסת השבת: 7.05 יציאת השבת: 8.14 ר"ת: 8.45

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7.02 יציאת השבת: 8.10 ר"ת: 8.43

אשדוד: כניסת השבת: 7.12 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.46

תל אביב: כניסת השבת: 7.12 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.46

צפת: כניסת השבת: 7.08 יציאת השבת: 8.12 ר"ת: 8.46

באר שבע: כניסת השבת: 7.02 יציאת השבת: 8.11 ר"ת: 8.46

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 7.04 יציאת השבת: 8.12 ר"ת: 8.45

ניו יורק: כניסת השבת: 7.48 יציאת השבת: 8.51

לונדון: כניסת השבת: 8.25 יציאת השבת: 9.39

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.03 יציאת השבת: 10.20

ציריך: כניסת השבת: 8.35יציאת השבת: 9.45

פאריז: כניסת השבת: 9.04 יציאת השבת: 10.16

מוסקבה: כניסת השבת 8.08 יציאת השבת: 9.36

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.
כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 1900-52-52-52
אירועי השבת פרשת מסעי כניסת ויציאת השבת אדמורים בנופש גדולי ישראל

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 16 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד