י"ג סיון התשפ"ד
19.06.2024

מדריך: הטיסה התעכבה? כך תזכו לפיצוי מלא

שביתת הטייסים וביטולי הטיסות הפכה ללא מעט את לוח הזמנים, 'בחדרי חרדים' מגיש לכם מדריך מפורט - כך תדעו מתי אתם זכאים לתבוע, כמה ואיך

תורות ארוכים, דרך לטיסה. צילום: משה שי, פלאש90
תורות ארוכים, דרך לטיסה. צילום: משה שי, פלאש90

בימים אלה נרשמו עיכובים ושיבושים בטיסות "אל על", בעקבות סכסוך בין ועד הטייסים להנהלה. "אל על" הודיעה, כי טיסות בוטלו בעקבות עיצומי הטייסים והתעקשותם לטוס רק בכיוון אחד. במאבק בין הצדדים נפגעים הנוסעים. טיסות רבות בוטלו, ואחרות רבות עוכבו.

לא כל טיסה שאיחרה או בוטלה מזכה את נוסעיה בפיצוי הכספי. בענייננו – אם חברת תעופה תוכיח, כי הטיסה בוטלה או עוכבה בשל שביתה מוגנת - לא יהיו הנוסעים זכאים לפיצוי, אלא בנסיבות חריגות. לא כך בענייננו.

"אי-זמינות של טייסים" או "שביתה איטלקית" - אינם נחשבים שביתה / השבתה הפוטרות את חברת תעופה ממתן פיצוי כספי לנוסעים שנפגעו. על חברת התעופה להיערך מבעוד מועד ולדאוג מראש לחלופות שימנעו מצב של מחסור בצוות כזה או אחר, והנוסעים עשויים לזכות בפיצוי.

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, נועד להסדיר את זכויותיו של הנוסע ואת חובותיהן של חברות התעופה במקרים בהם בוטלו טיסות, או נוצרו עיכובים משמעותיים, "אובר בוקינג" (תפוסת יתר) ועוד.

להלן מספר מקרים
הטיסה בוטלה:

נוסע שהזמין כרטיס ושילם, וטיסתו בוטלה, זכאי לקבל שירותי סיוע, השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירת הנוסע, וכן פיצוי כספי. הפיצוי מחושב בהתאם למרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד. הסכום המינימלי הוא 1,290 ₪, והסכום המקסימלי הוא 3,080 ₪. לפי המרחק אל היעד מחשבים את הפיצוי על הטיסה.

למרות זאת, לא יינתן פיצוי במקרים הבאים:
מקרה א' - אם הנוסע הסכים לפשרה עם חברת התעופה – למשל לקבל כרטיס טיסה בחינם – סיכום זה מחליף את הפיצוי הכספי המגיע לו על פי חוק.

מקרה ב' - אם הנוסע קיבל הודעה מוקדמת מחברת התעופה או סוכנות הנסיעות – בין 7 ל- 14 ימים לפני הטיסה, בה הודיעו על ביטול הטיסה והציעו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לפני שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה הוא עד 4 שעות לאחר שעת הנחיתה המקורית – יהיו חברת התעופה או המארגן פטורים מלפצות בפיצוי כספי.

אם לא הוצעה טיסה חלופית, או שהטיסה שהוצעה מוקדמת יותר משעתיים משעת הטיסה המקורית – יהיה הנוסע זכאי לקבל את כספו חזרה, וכן פיצוי כספי.

מקרה ג' - אם הודעת ביטול הטיסה התקבלה פחות משבעה ימים לפני הטיסה - אם הוצעה לנוסע טיסה חלופית ששעת ההמראה לה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת, ומועד הנחיתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים לאחר השעה המקורית – יהיו חברת התעופה או המארגן פטורים מלפצות בפיצוי כספי. אם לא – עליהם לשלם פיצוי כספי לפי המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד.

אם הנוסע סירב לטוס בטיסה החלופית בגלל שהטיסה החלופית לא הוצעה לאדם המצטרף אליו לטיסה, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי בטחון, דת או מגבלה רפואית – יהיה זכאי לפיצוי כספי.

מקרה ד' - אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח, שהטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות; או שהטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות; או שהטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.

הטיסה המריאה באיחור:

לפי החוק, נוסע שרכש כרטיס טיסה אבל הטיסה המריאה באיחור של שעתיים לפחות משעת ההמראה הנקובה בכרטיס הטיסה - זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון משקאות ושירותי תקשורת.
אם הטיסה המריאה באיחור של 5 עד 8 שעות לעומת שעת ההמראה הנקובה בכרטיס הטיסה – הנוסע זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חילופי לטיסה שממריאה ביום למחרת ובחר לקבל הצעה זו – זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה.
אם האיחור בהמראה נובע משביתה או השבתה מוגנות – הנוסע יהיה זכאי להשבת תמורה, וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.

אם הטיסה התעכבה יותר מ-8 שעות, היא נחשבת "טיסה שבוטלה", ויש לנהוג לפי הכללים הקובעים לעניין ביטול טיסה.

הטיסה הוקדמה:

אם הטיסה הוקדמה ביותר מ-5 שעות אך לא יותר מ-8 שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה – יהיה הנוסע זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו.
אם הטיסה הוקדמה ביותר מ-8 שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה – יהיה הנוסע זכאי גם לפיצוי כספי. זאת, בנוסף להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו.

שינוי בתנאי כרטיס הטיסה:

אם חברת התעופה החליטה "לשדרג" את הנוסע למחלקה אחרת, ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו – לא יידרש מהנוסע תשלום נוסף בשל ההעברה.
אם הנוסע הועבר למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו - זכאי הנוסע לפיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, בסכום הנקוב בחוק, שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע. ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – יוכפל הסכום ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר לבין מרחק הטיסה הכולל.

פיצוי ללא הוכחת נזק:

אם לא ניתנו ההטבות לנוסע – חברת התעופה חשופה לסנקציה כספית ללא קשר לנזקים נוספים שנגרמו לנוסעים בגין עיכוב הטיסה.

ישנם מקרים הנקובים בחוק, בהם רשאי בית המשפט לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום של עד 10,280 שקלים חדשים.

זאת למשל, אם נעשה ביודעין אחד מאלה:

אם לא ניתנו הטבות לנוסע אותו סירבו להטיס, אם לא ניתנו הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, אם לא ניתנו הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, אם לא ניתנו הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, אם לא ניתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו.

אם חברת התעופה מעלה טענה, לפיה העיכוב נגרם כתוצאה מתקלה טכנית בלתי צפויה שהתגלתה במטוס – היא זו שאמורה להוכיח את הגורם לתקלה ואת מהות התקלה. אם לא הוכיחה זאת – לא יקבל בית המשפט את הטענה, ויהא עליה לפצות את הנוסע.

בנסיבות מסוימות יהא פטור מפיצוי אם הוכח שהטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת החברה, וגם אם הייתה עושה כמיטב יכולתה – לא יכולה הייתה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות. מצב בטחוני או מלחמה יכולים להוות "נסיבות מיוחדות". כך גם תנאי מזג אוויר קיצוניים. בכל מקרה, על החברה מוטל הנטל להוכיח, שהתקיימו תנאים שהצדיקו את ביטול הטיסה. באחד מפסקי הדין נקבע, ששריפה בשדה תעופה היא בגדר "נסיבות מיוחדות", ובכל זאת החברה חויבה בפיצוי כספי, כיוון שידעה על השריפה עוד לפני שהנוסעים הגיעו לנמל התעופה ובכל זאת לא טיפלה כראוי בעניין ולא סייעה במציאת פתרון חילופי. כאמור, הפיצוי הכספי הוא בנוסף להטבות האחרות להן זכאים הנוסעים, כדוגמת אירוח בבית מלון אם נדרשת שהיית לילה.

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר - און, ממשרד בר - און, כהן, עורכי - דין, אשר מדורג כמשרד מוביל בישראל בעריכת דין, ובכלל כך בתחום הליטיגציה – התדיינות בבית המשפט, דיני משפחה ודיני ביטוח ונזיקין, כולל רשלנות רפואית.
אל על שביתה פיצויים טיסה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד