י"ז סיון התשפ"ד
23.06.2024

הפוסקים מכריעים: האם התערבות על נצחונו של טראמפ מחייבת

הימור בשווי אלף דולר על תוצאת הבחירות בארה"ב הגיע לשולחנם של פוסקי ההלכה, שהביעו דעות שונות • האם מדובר באסמכתא בעלמא או שמא ההתחייבות בתוקף? • וגם: למה כעס ראש ישיבת סלבודקא על השאלה והשווה את המועמדים לבהמות

דלנד טראמפ. צילום: רויטרס
דלנד טראמפ. צילום: רויטרס

מספיחי הבחירות בארה"ב: מעשה שהיה לאחרונה בברוקלין והגיע לשולחנם של פוסקי ההלכה. קודם הבחירות התווכחו ביניהם אנשים אודות הבחירות, זה אומר שהילרי קלינטון תנצח וזה אומר שיתכן בהחלט שדולנד טראמפ ינצח, עד שהציע אחד לחבירו להתערב על כך, וכדי שלא יהיה בדבר משום חשש משחק בקוביא הציע שמי שיפסיד יתן 1000 דולר לצדקה. השניים עשו את ההתערבות ברבים ואמר האחד לכל הנוכחים: "אתם עדים על ההתערבות, שאם טראמפ ינצח אני אתן 1000 דולר לצדקה, ואם קלינטון תנצח יתן הוא 1000 דולר לצדקה".

בעלון 'וישמע משה' שהגיע לידי 'בחדרי חרדים' מובא כי למחרת הבחירות כשנתבררו התוצאות המפתיעות, פנה זה שהימר על טראמפ לזה שהימר על קלינטון, ואמר לו שעליו לתת 1000 דולר לצדקה כפי שהתחייב, אך הלה אמר שלא התכוון באמת לשלם את הכסף אלא כעין אסמכתא בעלמא, ואין הוא חייב לקיים את הבטחתו ולשלם כלום. הדבר עורר סערה בבית המדרש כי הרבה עדים היו בדבר.

גדולי הפוסקים נשאלו על כך השבוע והשיבו את הכרעתם ההלכתית. הגאון רבי יצחק זילברשטיין אמר שלדעתו אין המתחייב צריך לשלם כלום, מכיוון שהתחייבותו הייתה בגדר טעות גמורה בגלל כל התעמולה השקרית ששטפה את ארה”ב בכל תקופת הבחירות, שלא אפשרה לו לראות את המציאות כפי שהיא כלל, והרי זה כנדרי טעות שאין מחוייב לשלמם.

גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס פסק שמצאנו בתשובת רדב”ז שדיין המתיר נדרי צדקה והקדש, אע”פ שהיתרו היתר ואין הנודר צריך לשלם אחרי שהתיר לו החכם, מכל מקום נפרעין מן החכם על שהתיר לו, שהרי הוא גורם בזה הפסד להקדש ולצדקה. אם כן בודאי אין זו עצה ראויה לכתחילה.

הגאון רבי שמאי גרוס מבעלזא פסק שכשנתברר שטעה זה כנדרי שגגה. וא”כ בנידון דידן, בודאי גם מי שהושפע מהתקשורת והיה בטוח שקלינטון תנצח, ידע שמכלל ספיקא לא נפקא, ונכנס להימור על דעת שיתכן שיפסיד, ואינו יכול לפטור עצמו מלשלם התחייבותו בטענת טעות.

הגאון רבי מנחם מנדל שפרן פסק שבאופן הנידון שהיתה ההתערבות על 1000 דולר בודאי צריך המתחייב לשלם את התחייבותו. אבל אם היתה התערבות על סכום לא הגיוני, כגון שהתחייב חצי מיליון דולר, בזה בודאי אנו אומרים שהוא דרך שטות והגזמה בעלמא ואינו צריך לשלם כלום.

ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דוב לנדו השתומם על עצם השאלה, ותהה איך יתכן שידברו בבית הכנסת ובבית המדרש אודות גויים כלל וכלל, ובודאי נושאים כאלו לא יכירם מקומם כלל בין יושבי בית המדרש. ובפרט במה שחושבים אלו שאם ייבחר נשיא פלוני ייטב ליהודים ואם ייבחר נשיא אחר יירע להם, ואינם נותנים אל לבם כי לב מלכים ושרים ביד ה’ אל כל אשר יחפוץ יטנו. והוסיף שהעולם מכירים את הפסוק בירמיה טז "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".

"אולם", אמר רבי דב לנדו, "אינם זוכרים שבאותו פרק יש פסוק נוסף 'ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו', ועונשו גדול כמבואר שם בהמשך הפסוקים. ואמנם אם הורו גדולי ישראל שיש לעשות השתדלות ולבחור בפלוני או באלמוני, יש לציית להם ולעשות זאת, אך אין לבטוח בו ולא לסמוך עליו בשום דבר בעולם כלל. והראה את לשון הראב”ד בהלכות שאר אבות הטומאה כי עכו"ם הם כבהמות, ואין מטמאין עם הדומה לחמור".
הילרי קלינטון דולנד טראמפ תעמולה וישמע משה לב מלכים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד