1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

מזג האויר סוער? קבלו את כל אירועי השבת

'בחדרי חרדים' בשיתוף 'מוקד הציבור' מגישים: אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות, אישי הציבור וכל אירועי החזנות • וגם: זמני כניסת השבת בארץ ובעולם
בחדרי חרדים ומוקד הציבור, ה' אדר ב תשע"א 11/03/2011 14:16

אדמו"ר ומקורביו. תמונת ארכיון האדמו"ר ממודז'יץ ישבות באתרא קדישא מירוןבחצרות האדמורי"ם והחסידים

שמחת בית ויז'ניץ – באבוב: העליה לתורה לרגל הבר מצוה לנין האדמו"ר מויז'ניץ והגר"מ ארנסטר רב קהילות 'מאור חיים' בארה"ק, נכד להגאון רבי מנחם ארנסטר ר"י ויזנ'יץ, ולהגאון רב יעקב ישראל ישורון מייזליש רב קרית באבוב בבת ים, בן להרב בן ציון אריה לייביש מייזליש, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ, בליל שבת יאמר החתן את הפעשטיל ב'באטע' של הרה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ, שמחת הבר מצוה תתקיים במוצ"ש בביהמ"ד הגדול.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת האדמו"ר מקרלין סטולין, עם בן הרה"צ רבי קלמן מנחם שפירא מפיסנצא 'אש קודש' בית שמש, תתקיים בבית המדרש 'היכל רבינו יוחנן' קרלין סטולין ברחוב אבינועם ילין בירושלים, תפילת שחרית בשעה 8:00.

הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר אב"ד קרית ויז'ניץ ששהה באשדוד בשבוע האחרון, ישבות בעיר ערד יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

האדמו"ר מאלכסנדר ישבות בעיירת ציריך שבשוויץ התפילות בהיכל הישיבה קטנה של ציריך, עריכת השולחנות באולם אריקה.

שבת התאחדות לחסידי ואוהדי בית מודז'יץ תתקיים השבת באתרא קדישא מירון בסמוך לציון הרשב"י בראשות האדמו"ר ממודז'יץ, התפילות ועריכת השולחנות במתחם ישיבת 'בני עקיבא'.ד

האדמו"ר מאנטניא ישבות באלעד בליל שבת יערוך את שולחנו בבית המדרש 'צמח צדיק' ויז'ניץ בשעה 9:45, בשבת בבוקר יתפלל תפילת שחרית בבית המדרש ברגזעס וישא דברים בקידושא רבא בשעה 11:00 בבוקר.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ישבות בקרית יואל שבמונורו התפילות בבית מדרשו במקום.‬

האדמו"ר מטאלנא ישבות בעיר טבריה יחד עם קהל מחסידיו לרגל היאצרייט של הרה"ק רבי זאב וולף טשארני מאוסטראה זי"ע הטמון בטבריה,האדמו"ר ישהה במלון באלי.

האדמו"ר מזוטשקא ישבות בירושלים עריכת התפילות וסעודה שלישית בבית המדרש לעלוב בראנוביץ, אכסניית האדמו"ר בבית בנו הרה"צ רבי שלמה רוזנבויים רב חסידי זוטשקא בירושלים.

השלום זכר לרגל הולדת הנין לגאב"ד נוה אחיעזר, נכד לבנו הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס ראש בית ההוראה 'נוה אחיעזר' בן לחתנו איש החסד הרב יעקב יעקובוביץ’, תתקיים בבית משפ' יעקובוביץ ברחוב עזרא 52 בבני ברק.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת האדמו"ר מבוסטון ניו יורק, בת לבנו הרה"צ רבי משה שמעון הורביץ עם בן הגאון רבי שלום שמחה רויטמן מו"ץ בד"ץ חניכי הישיבות, התפילות ייערכו באולם שעל ידי ישיבת הר"ן, ערכית השולחנות בבית המדרש בוסטון ברחוב מעלות האדמו"ר מבוסטון.

השלום זכר לנכד הגאון רבי אברהם שובקס ראש ישיבת טאשרנוביל ומחשובי המשפיעים בבעלזא,בן לחתנו הרה"ג רבי שלום גרינוולד ר"מ בביהמ"ד בעלזא אשדוד, השלום זכר תתקיים בבית המדרש דחסידי בעלזא ברחוב אבוחצירא באשדוד.

במרכז 'אש קודש' פיאסנצא ברחוב רש"י 8 פינת רחוב בעש"ט, בשעת רעוא דרעוין ימסור שיחת חיזוק המשפיע הרה"צ רבי אהרן טויסיג.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

העליה לתורה לרגל נישואי נישואי נינת הגרי"ש אלישיב, נכדת הגר"ח קנייבסקי, בת להגר"ש קנייבסקי ר"י 'קרית מלך', עם בן הרב אברהם רובינשטיין מזכיר מועצגדה"ת של דגל התורה, תתקיים בביהמ"ד 'נחלת משה' ברחוב הרב מלצר בבני ברק, שמחת החתונה ביום שלישי באולמי ארמונות חן בבני ברק

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגרמ"צ ברגמן, בת לבנו הרב הגאון רבי איסר זלמן ברגמן ראש כולל 'משנת רבינו' בבני ברק, תתקיים בביהמ"ד 'משכנות יעקב' בבני ברק, שמחת החתונה ביום שני באולמי 'כליל מלכות' בבני ברק.

שמחת בית אורחות תורה: העליה לתורה לרגל נישואי בת הגאון רבי ברוך דב דיסקין מראשי ישיבת אורחות תורה, עם נכד הגאון רבי צבי אייזנשטיין מראשי ישיבת תפארת ציון, בן לבנו הרב יעקב אייזנשטיין, תתקיים בישיבת פוניבז' בבני ברק, שמחת החתונה תתקיים ביום חמישי באולמי וגשל בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל בעל ה'משמר הלוי' והגרמ"ע יעקובזון משגיח ישיבת 'תפארת ציון' בת להרב הגאון רבי שלמה יעקובזון ר"מ בישיבה, תתקיים בבית הכנסת בשכונת 'גרין פארק' במודיעין עילית, שמחת החתונה ביום רביעי באולמי וגשל בבני ברק.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד לדיין הגאון רבי יצחק אוברלנדר, בן לבנו הרב משה אוברלנדר, תתקיים בבבית הרב אוברלנדר ברחוב רמח"ל בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגאון רבי יצחק דז'מיטרובסקי מראשי ישיבת 'קול יעקב, בת לחתנו הרב דוד סופר, תתקיים בבית הכנסת לדרמן ברחוב רשב"ם בבני ברק, שמחת החתונה תתקיים ביום חמישי באולמי ארמונות וולף בירושלים.

הגאון רבי יהודה טשזנר מו"צ הקהילה החרדית באופקים ישבות במודיעין עילת לרגל שמחת העליה לתורה לבר מצוה לנכדו בן לבנו הרב יעקב טשזנר, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב ימסור שיעור בבית הכנסת קהילת משך חכמה.

המגיד מישרים הגאון רבי יצחק קולדצקי חתן הגר"ח קנייבסקי ישבות בעיר אופקים במהלך השבת ימסור שיחות חיזוק בבתי הכנסיות בעיר.

המגיד מישרים הגאון רבי ראובן קרלנשטיין ימסור בליל שבת בין קבלת שבת למעריב שיחת חזיוק בהיכל בית המדרש חניכי הישיבות שע"י תלמוד תורה שתילי זיתים ברחוב עזרא 60 בבני ברק.

אישי הציבור, המשבקי"ם, והעסקנים

הרב אברם רובינשטיין מזכיר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' חבר מועצת גדולי התורה עורך השבת העליה לתורה לרגל נישואי בנו בשעטו"מ, בביהמ"ד 'נחלת משה' ברחוב הרב מלצר בבני ברק שמחת החתונה ביום שלישי באולמי ארמונות חן בבני ברק.

הרב חיים מאיר לנגאסם חבר מועצת עיירת בני ברק ומכ"ל מוסדות צאנז בעיר, עורך השבת שלום זכר לרגל הולדת נכדו בביהמ"ד צאנז ברחוב יהודה הלוי בבני ברק.

הרב יוסף אריה וולנר משב"ק האדמו"ר מטמשוואר עורך השבת קידושא רבא לרגל הולדת בתו בשעטו"מ בביהמ"ד טמשוואר ברחוב סוקולוב פינת רחוב הרב קוטלר בבני ברק.

אירועי החזנות פרשת ויקרא

ירושלים: בביהכנ"ס הגדול יופיע ויעבור לפני התיבה חזן בית הכנסת חיים אדלר, השבת ללא המקהלה.

פתח תקוה: בביהכנ"ס יופיעו ויעברו לפני התיבה החזנים משה שולהוף, ודוד סלומון בליווי מקהלת 'נעימות יתנו' בניצוחו של יותם סגל, השבת מוקדשת לע"נ של רב העיר הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל ראש ישיבת נחלת דוד.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויקרא בארץ ובעולם

ירושלים: כניסת השבת: 5.08 יציאת השבת: 6.21 ר"ת: 7.02

בני ברק כניסת השבת: 5.23 יציאת השבת: 6.23 ר"ת: 6.59

מודיעין עילית: כניסת השבת: 5.17 יציאת השבת: 6.22 ר"ת: 7.00

בית שמש: כניסת השבת: 5.08 יציאת השבת: 6.21 ר''ת: 7.02

פתח תקוה: כניסת השבת: 5.15 יציאת השבת: 6.22 ר''ת: 6.58

חיפה: כניסת השבת: 5.14 יציאת השבת: 6.22 ר"ת: 7.00

אשדוד: כניסת השבת: 5.24 יציאת השבת: 6.24 ר"ת 7.02

צפת: כניסת השבת: 5.15יציאת השבת: 6.20 ר"ת: 7.02

תל אביב: כניסת השבת:5.23 יציאת השבת: 6.02 ר"ת: 7.02

באר שבע: כניסת השבת:5.26 יציאת השבת: 6.24 ר"ת: 7.02

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 5.17 יציאת השבת: 6.23 ר"ת: 6.59

ניו יורק: כניסת השבת: 5.40 יציאת השבת: 6.49

לונדון: כניסת השבת: 5.44 יציאת השבת: 6.50

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.22 יציאת השבת: 7.30

פאריז: כניסת השבת: 6.31 יציאת השבת: 7.39

מוסקווה: כניסת השבת: 6.05 יציאת השבת: 7.20

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להתחזק ולהפסיק ממלאכה חצי שעה לפני השקיעהכל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים במוקד הנייעס 'מוקד הציבור': 03-616-2800

למשלוח עידכונים על אירועי השבת ואירועי אנ''ש למערכת, בכתובת: k90900@gmail.com

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. שבת שבע ברכות בראחמיסטריווקא!  

    משה

;