1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת חול-המועד פסח • כל האירועים בציבור החרדי

מחפשים שיעור תורה? את זמני היום? • 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'מוקד הציבור' מגיש: כל השיעורים, כל האירועים וכל הזמנים לשבת חול-המועד פסח
בחדרי חרדים ומוקד הציבור, י"ח ניסן תשע"א 22/04/2011 14:01

דוד קורן דוד קורןבביהכנ"ס המרכזי בשכונת רמת אלחנן בב"ב ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יעקב דוד אילן מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה, ובשבת אחרה"צ בשעה 5:30 ימסור שיעור הגאון
רבי דוד מינצר מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה.

בביהמ"ד קהילת 'חניכי הישבות' ברחוב בן יעקב בב"ב ימסור שיעור קודם תפילת מעריב הגאון רבי עמנואל טולידנו מראשי ישיבת 'שארית יוסף', ובשבת בבוקר לאחר תפילת שחרית ימסור רב
ביהמ"ד הגאון רבי אברהם שמעון ליפשיץ.

בביהמ"ד יוצאי ישיבת אורחות תורה ברחוב רבי עקיבא 79 בב"ב ימסור שיעור קודם תפילת מעריב הגאון רבי תנחום פישהוף ראש ישיבת פוניבז' לצעירים.

בביהכנ"ס 'היכל משה' ברחוב עוזיאל בב"ב ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי דניאל גינזבורג מראשי ישיבת 'בית מאיר'.

בביהכנ"ס חניכי הישיבות 'כתב סופר' ברחוב סוקולוב בב"ב ימסור שיחת חיזוק בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי דורון דוד גולד משגיח ישיבת 'דרך חכמה'.

בביהמ"ד חניכי הישיבות שעל ידי תלמוד תורה 'שתילי זיתים' ברחוב עזרא 60 בבני ברק ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אליעזר מרקוביץ ראש הכולל בישיבת 'בית מאיר'.

בביהמ"ד 'נחלת משה' ברחוב הרב מלצר בב"ב ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אריה ישראלי.

בביהכנ"ס 'בני הישיבות' ברחוב מוהליבר 14 בב"ב ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי רפאל דרורי.

בביהמ"ד צא"י 'יד אהרון' ברחוב הרב סורוצקין 9 ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ראש ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות.

בביהמ"ד חניכי הישיבות ברחוב רמב"ם 22 בב"ב ימסור בליל שבת קודם תפילת מעריב הדיין הגאון רבי יהודה סילמן, בשבת אחרה"צ בשעה 5:15 ימסור שיעור הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת 'בית יהודה'.

בביהכנ"ס איצקוביץ ברחוב הרב שך 4 בב"ב ימסור שיחת חיזוק בליל שבת קודם תפילת מעריב הרב צבי קריזר, בשבת אחרה"צ בשעה 5:30 ימסור שיחת חיזוק המגיד משירים הגאון רבי שלמה לוינשטיין.

בביהמ"ד ישיבת הר"ן ברחוב רבי יהודה הנשיא 9 באלעד ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אריה פרידמן.

בביהכנ"ס 'אור שמעון' ברחוב חוני העגל 93 באלעד ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן.

בביהמ"ד 'רמת מאיר' ברחוב אבן גבירול 20 באלעד ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אליהו שפירא.

בהיכל ישיבת 'תפארת ישראל' ברחוב גאולה 1 בחיפה ימסור שיעור בשבת אחרה"צ בשעה 5:30 הגאון רבי דוד שלמה זולדן דומ"ץ סערט ויז'ניץ.

בביהכנ"ס 'בית שמואל' בקרית פוניבז' באשדוד ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יעקב חיים כגן מראשי ישיבת 'אמרי צבי'.

בביהכנ"ס 'שירת מרים' בשכונת גני הדר בפתח תקוה ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יאיר שלמה זק"ש ראש ישיבת 'תפארת מרדכי'.

בביהכנ"ס 'בית יצחק' בשכונת שלום בניתבות ימסור שיעור בשבת אחרה"צ בשעה 5:30 הגאון רבי דב לב.

בביהכנ"ס 'יד יוסף ודוד' ברחוב מבוא מרגלית 11 בביתר עילית ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי שלמה איצקוביץ רב חסידי ויז'ניץ בעיר.

בביהכנ"ס 'טוב דעת' ברחוב פחד יצחק 1 בביתר עילית ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי שמאי אסטרייכר.

בביהכנ"ס 'שערי תבונה' בשכונת רמות א' בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי ישראל גואלמן.

בהיכל ישיבת הר"ן ברחוב חזקיהו בשכונת רמות פולין בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי צבי ויספיש ר"י הר"ן.

בביהמ"ד הגדול 'אהל יוסף' בשכונת תפארת רמות בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי זבולון שוב ראש ישיבת 'דברי אמת'.

בביהכנ"ס חניכי הישיבות 'משכנות הרמה' ברחוב מינץ 46 בשכונת רמות ד' בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יהושפט רבינוביץ.

בביהכנ"ס 'צא"י ברחוב רוזנבליט 13 בשכונת רמות ג' בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי ברוך ויסבקר ראש ישיבת 'בית מתיתיהו'.

בביהכנ"ס 'מרום הר"מ' ברחוב רקנטי 9 בשכונת רמות ג' בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי זלמן גודמן מראשי ישיבת 'אור אלחנן'.

בביהמ"ד המרכזי 'יחי ראובן' קהילת בני הישיבות ברחוב קהתי 19 בשכונת גבעת שאול בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי ברוך צבי גרינבוים.

בביהכנ"ס 'בני הישיבות' בכיכר זלמן ארן בשכונת רמת אשכול בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי מיכאל וינקלר ר"מ בישיבת 'קול תורה'.

בבביהכנ"ס 'חניכי השיבות' ברחוב חפץ חיים זווין 46 בשכונת נווה יעקב מזרח בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי משה יהושע קצנלבויגן.

בביהכנ"ס 'ע"ש הגה"צ רבי א. זיייצי'ק זצ"ל ברחוב גבעת משה 8 בשכונת גוש 80 בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי ישראל מאיר וייס ראש ישיבת 'נחלת הלווים'.

בביהכנ"ס 'אגרות משה' ברחוב הרשלר 15 בשכונת רמת שלמה בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי חיים צבי ואלס.

בביהכנ"ס 'חניכי הישיבות' מאור ישראל' ברחוב ברנד 18בשכונת הר נוף בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי אברהם זיסקינד.

בביהמ"ד פוניבז' ברחוב אבן האזל 17 בשכונת עזרת תורה בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יצחק דז'מיטרובסקי מראשי ישיבת 'קול יעקב'.

בביהכנ"ס 'עזרת תורה' בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי יעקב חיים רוזנטל.

בביהכנ"ס 'משכן אסתר' בשכונת סנהדריה בירושלים ימסור שיעור קודם תפילת מעריב הגאון רבי אליהו דיסקין.

בביהכנ"ס 'מנין אברכים' ברחוב סאדיגורא 7 בשכונת בית וגן בירושלין ימסור שיעור בליל שבת קודם תפילת מעריב הגאון רבי מרדכי גליס, ובשבת אחרה"צ בשעה 6:00 ימסור שיעור הגאון רבי יוסף ויספיש.

הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן מלעלוב ימסור קודם תפילת מעריב שיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'תפארת יצחק' ספינקא בשכונת רמת אהרן בב"ב, בשבת אחרה"צ ימסור שיחת חיזוק בביהכנ"ס פא"י 'קהל חסידים' ברחוב סמטת הרב לוין בשכונת שיכון ה' בב"ב

בחסידות ספינקא מציינים השבת את יום היארצייט של האדמו"ר בעל ה'שיח יעקב יוסף' זצ"ל שנפטר לפני כעשרים ושלש שנה, בנו האדמו"ר מספינקא יערוך את שולחנו בליל שב בבית מדרשו ברחוב דונולו בבני ברק, וכן קידושא רבא בשבת בבוקר כמו כן יערוך האדמו"ר מספינקא גני גד את שולחנו 'פירות טיש' בליל שבת בביהמ"ד 'היכל יצחק' ספינקא וכן יערוך קידושא רבא בשבת בבוקר.

זמני כניסת ויציאת שבת חוה"מ פסח בארץ ובעולם

ירושלים: כניסת השבת: 6.34 יציאת השבת: 7.51 ר"ת: 8.31

בני ברק כניסת השבת: 6.52 יציאת השבת: 7.53 ר"ת: 8.31

מודיעין עילית: כניסת השבת: 6.46 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

בית שמש: כניסת השבת: 6.36 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

פתח תקוה: כניסת השבת: 6.44 יציאת השבת: 7.53 ר''ת: 8.27

חיפה: כניסת השבת: 6.47 יציאת השבת: 7.54 ר''ת: 8.31

אשדוד: כניסת השבת: 6.53 יציאת השבת: 7.53 ר"ת 8.31

צפת: כניסת השבת: 6.42 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

תל אביב: כניסת השבת: 6.52 יציאת השבת: 7.54 ר"ת: 8.31

באר שבע: כניסת השבת: 6.54 יציאת השבת: 7.53 ר"ת: 8.31

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 6.45 יציאת השבת: 7.53 ר"ת: 8.27

ניו יורק: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.55

לונדון: כניסת השבת: 7.53 יציאת השבת: 9.22

אנטוורפן: כניסת השבת: 8.31 יציאת השבת: 10.03על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להתחזק ולהפסיק ממלאכה חצי שעה לפני השקיעה.

המעוררים: לא לשכוח לבדוק את כיסי הבגדים מהמוקצה שנאשר מימי חוה"מ בבגדי השבת.

כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין בעידכונים במשך ימי החוה"מ במוקד הנייעס 'מוקד הציבור': 03-616-2800

למשלוח עידכונים על אירועי השבת ואירועי אנ''ש למערכת, בכתובת: k90900@gmail.com

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. שבת שלום ומבורכת וחג שמח וכשר לכל בית ישראל!  (ל”ת)

    מקדש

    • אתה משועמם 


;