ח' סיון התשפ"ד
14.06.2024

הרבי התאמץ וכתב ליהודי ונצואלה באמצעות אישוני עיניו

הקהילה היהודית בונצואלה חוששת בעקבות המצב הקשה במדינה, הרבי מקאלוב הזקוק לרחמי שמים התאמץ וכתב להם מכתב חיזוק באמצעות אישוני עיניו: "תפקיד חשוב ומיוחד יש ליהודים כאלו השומרים תורה ומצוות בין הגוים במקום שאין הרבה יהודים, שבזה מקיימים תכלית הגלות" • המכתב המלא

האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלמה.צילום: בחדרי חרדים
האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלמה.צילום: בחדרי חרדים צילום: באדיבות המצלםבצל המהומות בוונצואלה שאירעו בשבוע האחרון בעקבות הבחירות במקום, שם נהרגו אזרחים רבים בעימותים, כתב האדמו"ר מקאלוב מארה"ב מכתב חיזוק להקהילה היהודית.

רבני וראשי הקהילה היהודית בקרקס בירת וונצואלה, פנו במכתב אל האדמו"ר מקאלוב הזקוק לרפואה שלמה, לבקש דברי ברכה וחיזוק ליהודי וונצואלה, לאור המצב הקשה בצל המהומות מההפגנות ההמוניות והפחד מהגזירות הקשות של הממשלה הדיקטטורית.

האדמו"ר מקאלוב שלו פינה חמה בלבו לקהילה היהודית בוונצואלה, בתוך שאר קהילות ישראל בתפוצות העולם שהיה רגיל לבקר ולחזק מדי שנה, ועדיין עומד עמהם בקשר תמידי. לאור זאת התאמץ תיכף האדמו"ר לכתוב באמצעות אישוני עיניו מכתב חיזוק מיוחד, שתורגם גם לשפה הספרדית המדוברת בוונצואלה, והופץ בקרב היהודים.

במכתבו המיוסד על פרשת השבוע ואתחנן, מבאר האדמו"ר: "התפקיד החשוב ומיוחד שיש ליהודים כאלו השומרים תורה ומצוות בין הגוים במקום שאין הרבה יהודים, שבזה מקיימים תכלית הגלות להעלות הרבה ניצוצות דקדושה, ובזכות זה הקב"ה יצילם מכל צרה וצוקה".

וזה נוסח המכתב המלא:

לכבוד הרבנים וראשי הקהילה בקאראקאס שבוועניזועלא

אחדשה"ט, נתקבל מכתבכם על דבר המצב הקשה השורר אצליכם מגזירות קשות שבמדינתכם. ולזה צורך השעה לחזק את אנשי קהילתכם.

הנה מצינו בתחילת פרשת שבוע זו, שמשה רבינו ע"ה רצה ליכנס לארץ הקדושה, ולכן ביקש מהשם יתברך בתחנונים גדולים ונוראים מאוד מאוד, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. ובוודאי לא היתה כוונתו לטובה גשמית, רק על התורה הקדושה שהיא טובה נצחית, כמו שאמרו במסכת אבות אין טוב אלא תורה, שלזה רצה ליכנס לארץ ישראל ששם יכולים להתעלות יותר בחכמת תורה על ידי דאוירא דארץ ישראל מחכים. וצריכים להבין למה לא נענה בתפלתו.

ואפשר לבאר, כי מבואר בספרים הקדושים, שיש ניצוצות דקדושה המפוזרות בכל העולם, וכשיהודי עוסק בדברים שבקדושה, מתדבקים חלק מניצוצות אלו לנשמתו שהיא חלק אלקי ממעל, ובזה מעלה אותם ומחזירם לשורשם. וזהו עבודת בני ישראל בגלות, להעלות הניצוצות המפוזרות בארבע כנפות הארץ.

ומטעם זה, יהודים הנמצאים בין הגוים במקומות שאין שם הרבה יהודים, יש להם תפקיד חשוב ביותר להעלות הרבה ניצוצות דקדושה.

וכן כתב הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנע זי"ע, שפעם אחת שאל דודו הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע את אחיו הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע, למה כשהולך בכפרים בין הגויים לסחור ואחר כך עומד להתפלל מנחה אז מרגיש אור דקדושה גדול מאד, מה שלא מרגיש בעיר, והשיבו אחיו הרה"ק מזידיטשוב זי"ע שהניצוצות הקדושות בכפרים של הגוים אין מי שיעלה אותם, ולכן כשמגיע יהודי עם מחשבות קדושות, אז תיכף נדבקים בו וממשיכים לו אור גדול עכדה"ק. וכמו כן מסופר על הרה"ק בעל שפת אמת מגור זי"ע, שאברך אחד התלונן לפניו על מה שלצורך פרנסתו צריך להיות כל השבוע בכפר בין הגוים, ואמר לו הרה"ק מגור זי"ע, דאדרבה זה טובה בשבילו שיכול לקבל בשתי ידים את כבוד השי"ת, כי כתיב כבודו מלא עולם, ובכן כבוד ה' נמצא גם בכפר בין הגוים, ואין שם מי שיקבל זאת, רק הוא היחידי, ממילא יוכל לקבל בנקל את כל כבוד ה'.

מצינו כתוב בפרשת שבוע זו, ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך, ואמרו על זה חז"ל שלא יהא לבך חלוק על המקום, והרב הקדוש רבי שלמה מקארלין זי"ע פירש הכוונה, שלא יהא לבו של אדם חלוק על המקום שיושב בה, דהיינו שלא יאמר שהמקום הזה גורם שאינו יכול לעבוד את השם יתברך, וידחה עבודתו על אחר כך במקום אחר, כי באמת רצונו יתברך שיעבדוהו באותה מקום שנמצא, דאם היה רוצה שיעבדוהו רק במקום השני, אז היה מולידו באותו מקום השני.

ולפי זה אפשר לבאר למה לא נענה משה רבינו ע"ה בתחנוניו ליכנס לארץ ישראל כדי להתעלות בעבודת הבורא, כי רצה הקב"ה להראות בזה מוסר השכל לכל בני ישראל לדורותיהם, שלפעמים גם במצב שנדמה להאדם שרק במקום אחר כמו ארץ ישראל יוכל להתעלות, רצונו יתברך שיתאמץ לעבוד את הקב"ה במקום שהוא נמצא, להעלות הניצוצות השייכים לשורש נשמתו, ולהרבות שם כבוד שמים, שבזה עושה נחת רוח גדולה ליוצרו, ובזכות זה יציל אותו הקב"ה מכל צרה וצוקה.

והנני לברך אתכם, שתזכו להרבות כבוד שמים, ובזכות זה השי"ת יעזור אתכם ויצילכם מהר מאוד מאוד, ותתרוממו ותתעשרו בעזרת השי"ת.

משה טויב בהה"צ מוהרמ"ש זצוקללה"ה מקאלוב
ונצואלה מכתב מהומות הרבי מקאלוב

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 6 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד