1. עמוד הבית
 2. דעות
 3. טור אורח

הצצה מרתקת לסידורו של הבעל שם טוב הקדוש

במלאת 90 שנה לגאולת נשיאי חב"ד וגנזיהם מרוסיה הסובייטית, י"ב תמוז תרפ"ז-תשע"ז, נחשפים גנזים מספרייתו של הרבי מליובאויטש • הרב אריאל למברג בהצצה חד פעמית אל דפי סידור הבעל שם טוב
הרב אריאל למברג, י"ד אב תשע"ז 06/08/2017 14:53

ציון הבעל שם טוב הקדוש. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90 ציון הבעל שם טוב. צילום: פלאש 90א.

הרב יעקב יהודה העכט (המכונה ג'יי ג'יי ((J.J)נחשב מהעסקנים היהודיים הבולטים בארה"ב במאה האחרונה. תולדות חייו חקוקים באותיות זהב בתולדות היהדות בארה"ב. כשנתבקש הרב העכט בראיון עיתונאי שנערך עימו בשנת תשמ"ט להצביע על אירוע דרמטי בחייו, שלא ישכח. סיפר את הסיפור הבא: "יום אחד [בשנת תש"ז לערך] אני מקבל טלפון מהרבי מליובאויטש שליט"א (שעדיין לא שימש כרבי אלא היה חתנו של הרבי הריי"צ).

הוא שואל אותי: היית היום במקווה? "כן" - עניתי. "יש לך גרטל?, - "כן". "אז בוא אלי בבקשה". באתי לחדרו של הרבי והוא סיפר לי: "פרופ' אברהם השל רוצה לכתוב חיבור על הבעש"ט והוא ביקש מהרבי שליט"א (הקודם-הריי"ץ) שיואיל לאפשר לו לראות את הסידור של הבעש"ט ואת העמוד שבו רואים שתי טיפות דם. "סתם כך" - אמר לי הרבי - "לא הייתי מעז להתקרב ולגעת בסידור הבעש"ט, אך כיוון שהרבי אמר לי להוציא את זה בשביל להראות לפרופ' השל, אני רוצה לזכות גם אותך בזה".

הרבי דיפדף בסידור עד שהגיע לעמוד עם שתי טיפות הדם, ואז הוא נתן לי לאחוז את הסידור ולהסתכל..".הרב יעקב יהודה העכט עם הרבי מליובאויטש
הרב יעקב יהודה העכט עם הרבי מליובאויטש


ב.

בספריית אגודת חסידי חב"ד ליובאויטש בניו יורק – הספריה של הרבי מליובאויטש- יש כחצי מליון ספרים. רבים מהם עתיקים ונדירים, ששוויים בשוק נאמד במאות מליוני דולרים. רובם ספרים ביידיש ובעברית, ומתוכם כמאה אלף ספרים בשפות אחרות.

הספריה הזאת היא אחת מהספריות הכי חשובות בעולם, וממוקמת בצמוד למרכז חב"ד העולמי 770, בספריה ישנם אוסף של כמה אלפי כרכי כתבי-יד; רובם בכתב יד קודש של גדולי החסידות בכל הדורות וכמובן מנשיאי חסידות חב"ד.

חוקרים רבים באים לעיין בגנזך חפצי קודש שנשארו בירושה מאדמו"רי חב"ד, וכן חפצים מכל הסוגים שניתנו במתנה לרבי במשך שנות נשיאותו., בהם חפצים נדירים ביותר.

בין הספרים הנדירים ביותר, נמצא "סידור הבעל שם טוב" המוחזק במקום שמור, ואין לאיש גישה אליו - לבד מהספרן הראשי.

הנכס החשוב ביותר בספרית ליובאוויטש, כך אומרים, הוא סידור הבעל שם טוב. באחת ההתבטאויות הפומביות הנדירות של הרבי על הסידור (בשבת פרשת בלק תשמ"ה), סיפר הרבי, שתמיד היתה לו יראה גדולה מפני סידור זה, וחשש להתקרב אליו ולמשמש בו.

ואף הוסיף וסיפר כי חמיו האדמו"ר הריי"צ, "לא היה נותן לאף אחד להתקרב ולגעת בסידור קדוש זה, ורק במקרים נדירים היה נותן לגשת ולנשק את הסידור, וזאת - לאחרי הכנה הראויה, טבילה במקוה וכו' וכו'".

בשיחה זו סיפר הרבי שרק פעם אחת כשחותנו הורה לו להוציאו ולהראותו לחוקר מסוים, אז ראה את העמוד שבו ניכרות הדמעות וטיפות דם המאמץ בעבודתו הטהורה של הבעש"ט בימי ראש השנה.

הרבי הוסיף וסיפר, ש"כפי הנראה, חשש כ"ק מו"ח אדמו"ר מפני אפשרות של גניבה כו', ולכן, ציוה עלי לעשות צילומים מכל דף ודף של הסידור, ולהניחם במקום משומר ביותר (ב"כספת" של בנק), כך שגם במקרה של גניבת הסידור, לא יוכלו למכור אפילו דפים בודדים (מתוך הנחה שבנוגע לדפים בודדים לא יהיו הוכחות מנין גנבום), מכיון שישנו צילום מכל דף ודף בפני עצמו!".כותב השורות הרב אריאל למברג
כותב השורות הרב אריאל למברג


ג.

ובכן מה סיפורו של הסידור הקדוש? מדובר בסידור עתיק יומין כולל תפילות מכל השנה, ובצידם מופיעים בכתב יד כוונות מהאריז"ל הקדוש, שנכתבו במיוחד עבור מורנו הבעש"ט, והוא נכתב בכתב יד בקדושה ובטהרה בכתב אשורי. על זהותו של הסופר ישנן נוסחאות שונות, יש שיחסו אותו בקבלה להרה"ק רבי גרשון מקיטוב, גיסו של הבעש"ט, ויש שיחסו אותו לתלמידו הנאמן הרה"ק ר' נחמן מהורודונקא.

בסידור זה התפלל הבעש"ט הק' תמידים כסדרם, ובו שפך עמוד צלותהון דישראל צקון לחשו, בעת עומדו בתפילתו.

מרתקות במיוחד הן ה'הזכרות' שבסידור זה. תלמידיו, אריות החסידות ועמודי התווך שלה, כתבו בכתב ידם בתוך סידור זה בקשות לברכה. ובעיקר בתוך תפילת שמונה עשרה לפני ברכת 'שומע תפילה'. ניתן לראות את כתב ידם של התלמידים הגדולים - הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב שמבקש עליו על זוגתו ועל בתו, והבקשה היא "שיחזק הקב"ה לבו לעבודתו ויחי' זרעו". גם הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל ה'מאור עיניים' מזכיר את שמו וכן רבים אחרים.

מרגשת מאוד העובדה שרואים כתמי דמעות ודם בדפי התפילות, ובעיקר בתפילות הימים הנוראים. בסידור ישנם בעיקר כתמי דם ודמעות בדפים של כוונות תקיעת שופר והפסוקים שלפניה ולאחריה. ישנה גם גירסה שהסידור ניצל משריפה באחת מתחנותיו, ומשמשו של הבעש"ט הרה"ק רבי נחמן מהורודנקא הוסיף את החסר בכתב ידו.

בכוונות של ספירת העומר מצורף כתב יד שהינו שונה מהכתב של כל הסידור והוא כנראה כתב היד של מרן הבעש"ט בעצמו.

צדיקים רבים בדורות מאוחרים יותר חפצו להשיג את הסידור הקדוש, וסיפרו שהרה"ק מטשורטקוב שהסידור הגיע לרשותו, הציע עבורו אלף דולרים, סכום עתק באותם ימים. במכתב של אדמו"ר הרש"ב‎‎ מליובאוויטש שאותו כתב לבנו הרבי הריי"צ ששהה בקייב הוא מציע לו לנסוע לקאמינקא בכדי לראות את סידור הבעש"ט ולרשום היכן הם כתמי 'הדמעות הידועות', מה כתוב בכתב יד קדשו של הבעש"ט עצמו וציונים חשובים נוספים מהסידור המפורסם.

לפי חתימות התלמידים מסתבר שהסידור הובא לבעש"ט בשנת תצ"ח. סיפור כתיבת שמות התלמידים בסידורו של הבעל שם טוב הוא סיפור של אהבת נפש של הרב את תלמידיו, מסתבר שהבעש"ט ביקש מהסופר הצדיק להשאיר עמודים ריקים ובעמודים אלה תלמידיו הגדולים כתבו את שמם לתפילה.

אודות כך מסופר, כי באחד הימים אמר הבעש"ט לתלמידיו האחים רבי יצחק דוב ורבי מאיר מרגליות בעל ה'מאיר נתיבים':

"בניי, אתם חביבים לי מאוד ואני אוהב אתכם. איזו חטיבה שתבחרו אעשה לכם. יש לי סידור בכתב יד, שאני מתפלל בו בכל יום, כתבו שמותיכם ואת שם אמכם באיזו ברכה בשמונה עשרה שאתם רוצים"..

בהיות הרבי הקודם מליובאויטש הריי"צ, בוורשה עברה מפה לאוזן השמועה על שברשותו הסידור של הבעש"ט, ורבים מאוד הגיעו לראותו. האדמו"ר הריי"צ נהג בעין טובה ובדרך כלל נתן לראות בתנאי שיטבלו טרם במקווה טהרה. הוא אף ביקש מאחד האדמו"רים שבא לראות את הסידור לטבול במיוחד בטרם ייגע בסידור, למרות שכבר טבל שחרית. חזון נפרץ היה למרגלות ביתו שבוורשה לראות תור ארוך של בחורים ובני תשחורת מישיבות שונות, פאותיהם נוטפות מי טהרה שעלו מן הטבילה והם דרוכים ונרגשים לפגוש בסידור התפילה של הרבי של כל הרביים.

הרבי הריי"צ הצליח להביא עימו את הסידור לניו יורק יחד עם ספרייתו המפורסמת והוא נמצא בניו יורק ובהוראה מ'גבוה' לא ניתן לאף אחד מבאי הספריה לעיין בו.כתבי יד תלמידי הבעל שם טוב בתוך הסידור הקדוש
כתבי יד תלמידי הבעל שם טוב בתוך הסידור הקדוש


ד.

ממשיך ומתאר הרב העכט את הרגעים במחיצת סידור הבעל שם טוב, באותו ראיון בו פתחנו. "כל גופי נעשה חידודין חידודין כשזכיתי לראות ולהחזיק בידיי את הסידור הקדוש. רק לאחר כמה שעות כשהתחלתי להתאושש מהחוויה החזקה, חשבתי לעצמי מדוע הרבי נתן לי את הזכות הזו? מדוע דווקא לי? הרי בכל רחבי תבל ישנם אולי חמישה אנשים שזכו להחזיק את אותו הסידור!. ואז ניכנסה בי ההכרה מה היא מידת "הכרת הטוב"! כאשר הרבי קיבל את ההוראה מחותנו הרבי, לטפל בסידור, בודאי התרגש מאוד, ובודאי היה רוצה לעמוד ולהתייחד לבד עם סידור כה קדוש, אבל זה לא מנע ממנו לזכור אותי, ועל כך שזכיתי לעזור לו בארגון המוסדות החשובים שחתנו האדמו"ר העמידו עליהם, והוא החליט לחלוק איתי את הרגעים שהוא עצמו כל כך העריך... לא אשכח עד יום מותי את הרגעים השמימיים מול הסידור הקדוש, אך יותר לא אשכח ולא ימוש מליבי, מהי מידת הכרת הטוב של הרבי..."


הרב אריאל למברג מזכ"ל אגודת חסידי חב"דעוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. מרתק !!  (ל”ת)

  מיכל

 2. מרגגגגגש  


 3. איפה התמונות של הסידור?  


 4. שימו את תמונת הסידור בהתחלה  


 5. ווואאאאאו  


 6. הכתבה הכי מרגשת שקראתי בחיי  

  שלי

 7. כולי צמרמורות  

  מאיר

 8. לא להאמין  


 9. מדהים רק חבל שזה פורסם באתר אינטרנט  


 10. אין לאתר כבוד בכלל לסידור  


 11. כמים חיים על נפש עייפה  


 12. תבורכו מפי עליון, מרגש ומרומם  (ל”ת)

  הילה

 13. לא מכובד  


 14. להתפלל להקב"ה  

  מתלמידי יעקב אבינו

 15. אדיר אדיר אדיר  


 16. כתבה על הסידור או על הרבי?  


 17. מעניין מאוד  


 18. אוי רבי עד מתי  (ל”ת)


 19. הרבי מלובביץ פלא כל הדורות  (ל”ת)


 20. כתבה שיקרית לחלוטין  


 21. למה לא נכתב על השינוי הקדושה והגדושה  


 22. איפה התגובה שלי  


 23. תנו עוד  


 24. רואים תמונות שהרבי מחזיק בסידור  


 25. אם הרבי חשש  


 26. גם ליטאי כמוני מתרגש  


 27. מתסכל לראות איך עובדים עליכם בעיניים . אין שום ראיה שזה אמיתי  


;