ו' סיון התשפ"ד
12.06.2024

הרב מאזוז: "תגידו לביבי, השבת היא לא משחק"

אחרי שהנציגים החרדים בכנסת הסכימו לקבל את עמדת ראש הממשלה נתניהו להתיר את ענף הכדורגל כולו בשבת - ראש ישיבת 'כסא רחמים' מעלה את הנושא על סדר היום ותוקף • צפו בתיעוד מאמש

הרב מאזוז: "תגידו לביבי, השבת היא לא משחק"המאבק על קדושת השבת: אמש במהלך שיעורו השבועי התייחס ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"מ מאזוז בהרחבה להידרדרות החמורה בשמירת השבת הציבורית, וזעק על הכרסום המתמשך בסטטוס קוו בעניין השבת. כאשר הדגש היה על מתן היתר רשמי לראשונה למשחקי הכדורגל בשבת, דבר שכרוך בחילולי שבת המוניים, פי כמה וכמה מעבודות הרכבת, זאת בשעה שרוב שחקני הכדורגל דורשים לבטל את המשחקים בשבת.

הגרמ מאזוז על כדורגל בשבת, מקוצר, מוצש וישלח עח


בין הדברים התייחס הרב מאזוז למפגש שהתקיים בשבוע שעבר ושתיעודו פורסם לראשונה ב"בחדרי חרדים": "בשבוע שעבר באו אלי שחקנים, אמרו יש לנו שלוש מאות חתימות ששחקנים אינם רוצים לשחק בשבת, הרבה יהודים שומרים שבת אבל הם אוהבים כדורגל, מה נעשה להם? יש ירושלמי בתענית אומר, מפני מה חרב טור שמעון, מפני שהיו משחקים בכדור. במקום אחד כתוב שהיו משחקים בכדור סתם, משמע תמיד, אבל מקום שני כתב משחקים בכדור בשבת. אז אנשים שהם משתגעים על כדורגל, אי אפשר להם בלי כדורגל. אז תעשו להם משהו. תעשו להם כדורגל באמצע השבוע, שיהיה שווה לכולם. וכי כאשר נעשה באמצע השבוע זה פגיעה בחופש הפרט, הפוך, זה כולם נהנים מזה, איך אומרת הגמרא? "זה נהנה וזה אינו חסר, כופין אותו על מדת סדום". אני נהנה ואתה לא חסר לך כלום. כאשר ישחקו באמצע השבוע נהנים גם אלה שומרי שבת, ואתם מה חסר להם? מישהו אמר לכם אל תחללו שבת? הם מחללים בלאו הכי. חוץ מזה יש אנשים שרוצים לנוח, השחקנים בעצמם רוצים לנוח עם משפחותיהם, מה האכזריות הזאת?!".

בדבריו הגיב הרב מאזוז גם לטענות שנשמעו לאחרונה, היות ומדובר בממשלה הכי טובה לציבור החרדי, אז כבר אין מה לעשות כלום, כי אי אפשר לאיים בהפלת הממשלה: "אומרים וכי יתכן להפיל את הממשלה? הממשלה הזאת הכי טובה מכל הממשלות, אל תפילו את הממשלה, תגידו לביבי ולחבריו, תשמע זה בנפשנו הדבר, השבת הזאת לא משחק. שיבין, אחרת. בשבוע שיגיע חנוכה, אל תיקח אתך לפיד של אש למודיעין העיר של המכבים. יש לך כבר את לפיד בכנסת, תישאר איתו שם, זה מספיק. מה אתם לוקחים לפיד אש למודיעין? בשביל מה? להראות את הגבורה של אבותינו? הרי על מה נלחמו אבותינו המכבים? על השבת. אבל אתם כופרים בשבת, אתם משחקים בשבת, אתם בזים את השבת".

הרב מאזוז המשיך: "אתם משחקים עם מי שנתן לנו את השבת, לא משחקים עם ילדים, לא משחקים עם מישהו שהמציא שבת, הקב"ה נתן לנו את השבת, כל מי שמשחק בשבת השבת תתנקם בו, זה כתב אבן עזרא. תבינו זאת, אי אפשר אחרי שלושת אלפים שנה ויותר שעם ישראל שומר שבת, פתאום הדור הזה מתמרד, למה, כי הוא מפחד מיאיר לפיד, מי זה יאיר לפיד, זה בן אדם שאבות אבותיו שמרו שבת, אם יזכרו כל אחד שסבא של בנימין נתניהו היה תלמיד חכם, וסבא של פלוני היה ירא שמים, וסבא של פלוני היה לומד תורה".

"ניקח לדוגמא אדם נמצא באוטובוס", הוסיף ראש ישיבת 'כסא רחמים' בשיעורו, "אומר קר לי, סוגרים לו את החלון, אם יש שם מאה אנשים אומרים לא קר לנו, אנחנו רוצים אויר, ההלכה אומרת והחוק גם אומר ככה, שאם יש אחד מתוך מאה שאומר שהוא מרגיש קור, סוגרים בשבילו את החלון. אותו דבר כאן, אם יש אחד מתוך מאה אומר אני לא יכול לעבוד בשבת, אתם גורמים לי צער בזה, ואתם אם תעבדו בחול, תעשו משחק כדורגל בחול, לא יקרה לכם כלום. אדרבה, מה יש בזה, להכעיס?! לא יתכן כדבר הזה. סטטוס קוו בטל ומבוטל, כי כמה פעמים כרסמו את הסטטוס קוו, מי שיודע את דברי הכנסת ימצא פעם כרסום אחד ועוד כרסום ועוד כרסום…".

לדבריו, "לכן גם אם יש סטטוס קוו שנתן היתר לעשות משחקים בשבת, זה היה כאשר כל השחקנים היו מחללי שבת, אבל היום ב"ה הרבה שחקנים ששומרים את התורה, ונהנים מהתורה, וחוזרים בתשובה. אחד אמר לי אני מובטל שנה וחצי אין לי עבודה, והשני אני אמנם שומר שבת, אבל איך אני שומר שבת? משחק ביום ששי לפני כניסת השבת אני מפסיק, אבל איך אני אחזור לבית שלי? אז אני כל שנה צריך לשכור בית מלון הוא ומשפחתו, ככה עושים? בשביל מה? למה אתם עושים את זה? תעשו את זה יום חמישי, יום שלישי, יום רביעי, חסר לכם? כל השבוע כולו חסר לכם? למה אתם עושים דוקא ביום ששי?! אתם עושים להכעיס? אסור לעשות דבר כזה. צריך לתקן כל הדברים האלה".

"כשאדם נלחם על השבת יש לו סייעתא דשמיא, החשמונאים נלחמו על השבת ולכן היתה להם סייעתא דשמיא. אנטיוכוס גם נלחם נגד שמירת השבת, ולא הצליח, אף אחד לא יוכל נגד שבת קודש".

בדבריו פנה הרב גם לציבור שאינם שומרי תורה ומצוות, והזכיר כי גם מקימי המדינה כולם ידעו להעריך את קדושת השבת וחשיבות שמירתה בפרהסיה הציבורית, הרב אף ציטט את מכתבם של מייסדי המדינה וראשי התרבות באותה התקופה, שכתבו: "בחרדה רואים אנו פרצה שנעשתה כהיתר לחברות הספורט והתעמלות, לקבוע ימי משחקים והתחרות בשבתות וימים טובים. חילול שבת בארצנו בקבוצים גדולים ובפרהסיה, הוא כעין מרידה של הציבור בקדושת השבת במורשת האומה, ועלול לפסול צורתה של מנוחת השבת, שכל הדורות מסרו נפשם על קדושתה. ימי הקדושה והמנוחה הם שנתנו לעמנו את הנשמה היתירה לכל ימות השבוע, את הכח והעוז לקיים את היהדות מתוך גאון של מסירות נפש, וקדושתה אינה נדחית מפני איזה מטרה ותכלית שהיא, כמו שלא נדחתה מפני מלחמת הקיום והחיים בכל דורותינו ובכל מושבותינו. אין עם ישראל, ואין לאום ישראל, ואין בית לאומי עברי, בלי השבת, נצח ישראל קשור לאלוקיו באות של שבת, "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", לא הרי ימי גינוסיא של עמים כהרי שבתות של ישראל, שנקבעו לה חוקים ותורות, ושנתברכה במאור פניו של אדם מישראל. הכותבים שהם חצי חילונים הרגישו שיש אור פנים לאדם בישראל בשבת. וזה לא כתבו רק הם, כתב אחד שיצא לדרך אחרת, הביאו בשמו באיזה ספר שכתב אותו חכם על השבת, הוא אמר: השבת הופכת כל שבוע כלב נרדף לנסיך, הוא רואה יהודי כל השבוע עובד קשה, הפנים שלו נפולות, בצער, בקושי חי, בגטו סגור, רק בשבת פנים של נסיך, זה כבר מישהו אחר. ולכן אומות העולם התקנאו בנו".

את דבריו חתם הרב: "אני מדבר מכאב, כואב לי, לא דיברתי הלכות חנוכה, כי הדבר הזה בשבילי יותר מחנוכה, למה? כי חנוכה כולה כל המלחמה של המכבים הייתה בגלל השבת, ואם אנחנו נחלל שבת אוי ואבוי מה שנמשיך הלאה. אנחנו צריכים שעם ישראל יחזור למקורות שלו, יחזור לשבת, יחזור לחכמה, יחזור לשכל, אל נלך אחרי השוטים האלה, כל מי שהוא שוטה יש לו מקום שמה בכל רחבי העולם, שמה אין לא שבת ולא תורה ולא כשרות. ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן ואמן".
הרב מאיר מאזוז כדורגל שבת

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 9 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד