1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

דוד שפירא • "מרן פרץ בבכי וזעק מנהמת ליבו: 'איני מוחל לו'"

"עיתונאי חילוני סיפר למרן על התדרוכים שמועברים על דמותו מגורמים חרדים. מרן פרץ בבכי מר וזעק מנהמת ליבו: ״לא מפריע לי מה שאומרים עלי, אבל כמה חילול ה׳ יש בזה שאומרים שיש מנהיג חרדי שהוא רפורמטור" • הנכד המסור שובר שתיקה
יוסף גליק, כ"ד טבת תשע"ח 11/01/2018 23:31

דוד שפירא הרב שטיינמןאחרי שסירב להתראיין, נכדו חביבו ונאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שובר לראשונה שתיקה, ובראיון ראשון לישראל פרידמן עורך העיתון 'יתד נאמן' הוא מגולל באריכות את התנהלות סבו הגדול בנושאים ציבוריים רבים.

ליקטנו מתוך הראיון הנרחב, שלושה קטעים מרתקים העוסקים במאבקיו של רבן של ישראל למען שמירת מעמדם של בני הישיבות שהיו בבת עיניו של מרן זצ"ל:

באותם ימים קשים, שבהם מרן זצוק״ל הקיז דמו וחלבו למען הצלת עולם התורה מידי מבקשי רעתה ולמנוע את גזירת גיוס בני הישיבות שריחפה באוויר, ובעוד מרן זצוק״ל היה עסוק בתכסיסי המלחמה ובהערמה על השלטונות והסחת דעתם מהחזית העיקרית על קיומו של עולם התורה, היו גורמים ידועים שמכוח אינטרסים שהיו להם יצאו בקול רעש גדול בעלילות שקר כאילו יש מי שמוכן להקל ראש בנושא. אדם מסוים אחד שהיה לו כוח רב בעיתונות החרדית, תידרך עיתונאים חילוניים וחרדיים, והסביר להם שמרן פתוח לשינויים, ואף הגדיר אותו רח״ל בתואר ״רפורמטור״ עפרא לפומיה.

יום אחד הגיע אחד מאותם עיתונאים חילוניים ונכנס למרן זצוק״ל בזמן קבלת הקהל מבלי שזהותו הייתה ידועה, כפי שזכור שהדלת הייתה פתוחה לכל הרוצה לבוא, ושאל את מרן שאלה כלשהי. ובקבלו את התשובה, שאל בתמימות את מרן בצורה ישירה וגלויה, איך זה מסתדר עם זה שאומרים שאתה ״רפורמטור״? מרן הזדעזע, ושאל אותו, מי אומר? וההוא ענה ממי שמע זאת.

מרן עזב מידית את החדר והניח את השואל לנפשו ואת כל הציבור שחיכה שם, נכנס לחדרו וסגר את הדלת אחריו, והיינו רק אחדים מבני הבית שנכנסו עמו, והוא החל לבכות בכי מר כשדמעות זלגו מעיניו, וזעק מנהמת לבו: ״לא מפריע לי מה שאומרים עלי. אבל כמה חילול ד׳ יש בזה שאומרים שיש מנהיג חרדי שהוא רפורמטור, ועוד כמה זה מזיק מול החילונים כשמישהו מסביר להם שזה שעומד מולם הוא רפורמטור, וממילא אפשר ללחוץ על החרדים וכביכול יש פתח לפשרה״... והמשיך עוד לדבר קשות על מי שעשה את החילול ד׳ הזה.

היו כל מיני התבטאויות שלו על כך, אתן כאן דוגמה מסיפור אחד שהיה בעת שעלה נושא של קיום הפגנות על חוק הגיוס, אמר לנו מרן זצוק״ל בזה הלשון:

"אני לא מוחל לא בזה ולא בבא לכל אלו שאומרים שאני מתיר באיזה אופן או שאני יותר קאלט (קר) בעניין של ההליכה לצבא".

אני נחרדתי מהדברים והתפלאתי, הרי שמענו כה הרבה ממרן על כך שאדם צריך למחול, וכמה שהוא סלד מאמירות של ״אני לא מוחל גם לא בעולם הבא״, והיה רגיל על לשונו תדיר דברי רבי חיים ויטאל ב״שערי קדושה״, ״אם עיני שכל לך היה לך לחפש מי שיצערך כי חיים אתה מבקש לך״, ועוד רבות כיוצא בזה, ושאלתי אותו על כך מיד: ״בבא״?

מרן השיב לי בנחרצות: ״כן, בבא! ואומר לך מדוע, אינני יודע כמה שנים עוד ייקח עד שייעקר מן השורש השקר הזה שאני התרתי דברים אלו, וזה בכלל מחטיאי חרבים שיגידו שפלוני התיר את הדבר ויש להם היתר, וזה חורבן, וגם נוסף בזה עניין של חילול ד', שאדם כמוני התיר דברים אלו, אני לא יודע מתי זה יפסק, ולכן על זה איני יכול למחול גם בבא״. כך התבטא, מילה במילה.

בהזדמנויות רבות אחרות היו לו התבטאויות נוספות על החורבן שיוצא מאותם מלעיזים שפרסמו דברים אלו על שמו, הוא הסביר כי הגורמים החילונים השתמשו וישתמשו באותה הוצאת דיבה מכוונת, שהנה יש כבר איזה סדק אצל החרדים, יש כבר הבנה שמה שהיה כבר לא יהיה, ואי אפשר עוד להמשיך חלילה וחס עם ריבוי לומדי התורה עפ״ל. היעלה על הדעת רחמנא ליצלן למעט לומד תורה אחד מכלל ישראל? אדרבה, הרי אנו צריכים עוד ועוד לומדי תורה. כך היה מרן זצוק״ל מתבטא פעמים רבות.

לכן בנושא הזה, אני יודע שרצונו היה שיידעו עד כמה שקר היה בדברים שפרסמו אותם מלעיזים ובעלי אינטרסים. ולמרות שהוא תמיד לא השיב למחרפיו דבר, היו לכך כמה וכמה טעמים, חלקם מפורסמים וידועים וחלקם פחות. הסיבה העיקרית היא, משום שהוא סבר שלא ייצא מכך כל תועלת, כפי שהתבטא בהזדמנויות רבות מספור, וכפי שאף כתב במכתבו המפורסם ששלח למשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט״א, שדרכם של אנשים שאינם מבקשי אמת למצוא דופי וכדו׳, אך בזמן זה של שעת החימום כשהכול שחים במשנת חייו ורוצים ללמוד על משנתו והליכותיו, אני רואה הזדמנות להעמיד את הדברים על מכונם כראוי בפני אלו המעוניינים לדעת האמת.

פעם בא לפניו הרב שלמה לורינץ זצ״ל, וביקשו שיחתום על מכתב תקיף נגד נושא הנח״ל החרדי, על אף שבשנים עברו עמד הרב לורינץ עצמו מאחורי הקמת הנח״ל החרדי בשליחותם של חלק מגדולי ישראל באותם תקופות לפי צורך השעה, למרות שגם יצאו כמה מכשולות מכך. הרב לורינץ טען, שאף אם מרן סבור שלתועלת העניין עצמו עדיף לשתוק ולא לצאת במלחמה, הרי שכיון שיש גורמים שמחמת זאת מצאו להם עילה להכפיש את שמו, הרי שלמען תועלת כלל ישראל, הזקוקים להנהגתו של מרן, עדיף שמרן בעצמו ייטול עט מלחמה בידו וייצא בתקיפות רבה, בכדי שהשפעתו הציבורית לא תחלש.

הוא הפציר במרן ואמר, הרי רק למרן יש את האפשרות, הכוח והחכמה להנהיג את עם ישראל בתקופות אלו, וחבל להפסיד את ההשפעה הגדולה הזו בשל אותם מלעיזים, אף אם לגופו של עניין דעת תורתו של מרן אינה נוחה מהיציאה למלחמה בנושא זה, כי אף אם סכנה יש בדבר, הרי שהסכנה מכך שיפגעו בהנהגתו של מרן גדולה יותר.

מרן השיב לו על ראשון ראשון, ראשית כי עניין ההנהגה אינו דבר שנקבע לפי דעת בני אדם, אלא רק מהשמים, והביא לכך ראיות. אך מעבר לכך אמר לו, שלגופו של דבר אין לאף אחד דרך לחמוק מהביזיונות שנגזרו לו מהשמים, ואם זה לא יהיה בדבר זה, הרי שזה יהיה בדבר אחר...

מרן זצוק״ל תמיד היה חוזר ואומר עוד, שביזיונות זה דבר טוב, ועל עצם הביזיונות שנגרמו לו מכך הוא מחל בלב שלם, כדרכו למחול לכל מחרפיו ומגדפיו. הדבר היחיד שהפריע לו היה רק שהיו כאלה שהשתמשו באותן שמועות שווא, כדי לטעון שכביכול יש היתר לשלוח בחורים חלשים לאיזו שהיא מסגרת בצבא ח״ו, ועל כך הוא לא מחל.

כדי להמחיש עד כמה ראה בכך שביזיונות זה דבר טוב, בוודאי זכור לך הרב פרידמן, שאירע פעם שמעל דלת ביתו נכתב באישון ליל ע״י ריקים ופוחזים כיתוב משפיל, ואתה ראית זאת ונחרדת, וגירדת את הכיתוב, והוא הבחין בכך, וקרא לך ואמר לך בכאב, מדוע מחקת? מדוע עשית לי זאת? הרי הפסדתי בכך! אני זקוק לביזיונות כדי לכפר על הכבוד שהיה לי בעת שנסעתי לאמריקה. והיה זה ארבע שנים לאחר מכן...

הסיבה נחשפת: מדוע התנגד מרן ל'פלג הירושלמי'

בבר מצוה לבנו. צילום: שוקי לרר
בבר מצוה לבנו. צילום: שוקי לרר


כששאלתי אותו בהזדמנות מאוחרת יותר, לנוכח הוראה מסוימת שנתן כלפי אלו שפרשו מן הציבור, בהשמעת ביקורת (שביסודה שקרים כמובן), מדוע הוא נוקט מולם בגישה כה נחרצת, לעומת עניינים אחרים בהם הוא מתנהל בסבלנות יתר וברוך, השיב לי מרן בדברים כדורבנות, כדלהלן: יש אנשים שגדלו בקהילות שונות מאתנו, אין תלונותינו עליהם, שהרי זו הדרך שהם קיבלו. אמנם זו לא דרכנו ולדעתנו הם טועים ולעתים גם מטעים, אבל זו דרכם לפי הבנתם. אך אלו שהתחנכו במשך שנים ודורות כדבר פשוט על דרך מסוימת שהיא דרך התורה, והיום הם צועקים נגד אותה דרך עצמה שהם הילכו בה אך אתמול, בשל נגיעות שונות, הרי דרך זו מובילה לאותו מקום שהובילה ההשכלה רח"ל, כי אין לזה שום גבול. ואין זו אלא צעקה לשם צעקה ולגלוג לשם לגלוג ללא שום תועלת מלבד הנגיעה האישית. וזו הייתה דרכם של המשכילים כשלגלגו על הקדוש והיקר לישראל בליצנות נוראה רח"ל".

והוסיף ואמר, כי גם אם היהדות התורנית התמודדה כמה פעמים מול 'הטפות מוסר' של קנאים כאלו ואחרים, אבל הם לא עשו כך בדרך של ליצנות, וכשאנו רואים שיש ליצנות לשם ליצנות ולגלוג על תלמידי חכמים וכל יום מחפשים את הדבר החדש ללגלג עליהם, הרי שזה סימן מובהק לדרכי המשכילים. הוא היה רגיל לומר על כך בשם אחד מגדולי הדורות, את מאמר חז"ל 'אין אדם חוטא ולא לו', משמע שכאשר אדם חוטא צריך לחפש היכן נמצא ה'לו'...

כאשר בא אליו אחד מראשי הישיבות והציע לו שאולי נצהיר שנלך כולנו לכלא ולא נתגייס, ונוותר על חקיקת החוק, אמר לו מרן זצוק"ל: אתם תגלו בסוף שרק החזקים ילכו לכלא ויחזיקו מעמד, ואילו כל היתר לא יחזיקו מעמד ויתגייסו חלילה, כיוון שעולם הישיבות בנוי היום ב"ה מהרבה סוגי משפחות והרבה סוגי בחורים, ביניהם בחורים שלא באים ממקום שבאופן טבעי השאיפה היא לגדול אך ורק בתורה כל חייהם, ואלו לא יחזיקו מעמד ויפלו, ואנו חייבים לדאוג גם להם, ולא להסתפק בכך שאנו בטוחים על החזקים שלא יפלו.

פעם הסביר את הדברים מזווית נוספת, כאשר ענה בתשובה לשאלה דומה, ואמר לשואל: 'עליך לחשוב האם היית מכניס את בנך ביודעין לתסבוכת, רק בשביל להיות גיבור מול השלטון ולאיים, גם כשאתה יודע שיש דרך מילוט שהבן שלך יוכל לצאת ממך בלא קושי? הרי בוודאי שלא'. כך אנו צריכים להסתכל על כל אחד ואחד מרבבות לומדי התורה, כאילו הוא בן שלנו, שאנו רוצים לדאוג לרווחתו שיוכל לשקוד על תלמודו בשקט ובבטחה ולקיים את התורה והמצוות בלא לעמוד בניסיונות שעה שיכולים להיפטר מהם, ולא לשלוח אותו כ'גיבור בחזית'...

לימים הרי הוכח כך לעין כל, כשאחד מאותם גורמים בעלי אינטרסים, עמד במסיבת עיתונאים חילוניים, ואמר להם בצורה גלויה, שהוא מודיע להם שלא יהיה גיוס חרדים בשום צורה שהיא וכל הישיבות ימשיכו ועולם הישיבות ימשיך ויגדל, והבהיר להם בפה מלא: "עובדים עליכם", כשכוונתו על המפלגות החרדיות, והוא מודיע להם זאת, רק כי ברגע שהחילונים יבינו שהחרדים באמת לא מתגייסים אלא הערימו עליהם, הוא חושש שתפרוץ מלחמת אחים בין חרדים וחילונים, ולכן הוא וחבריו עושים את כל הרעש עכשיו, כדי למנוע את מלחמת האחים..
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. דמעות של מרן! בגלל נתי גרוסמן! רח"ל.  (ל”ת)


 2. נורא  


  • מאז שהגראיל נפטר אכן אנו 'כצאן ללא רועה', אבל פתאום נזכרתי שיש לנו את 'נכד הדור' (ל”ת)


 3. מזעזע איך הם ישנים בלילה האנשים האלה!  (ל”ת)


  • הם ישנים די טוב 


  • הפלג - לוחם את מלחמות ה' בעוז ובגבורה, ואינו מתבלבל מכל מיני סיפורי סבתא.... ונכד (ל”ת)


  • מי ישן בלילה כשיש את גזירת הגיוס הנוראה?? (ל”ת)


 4. אוי להם לעציצים מיום הדין אוי להם מיום התוכחה! גיהנום כלה והם אינם כלים רחמנא ליצלן!!!  (ל”ת)


 5. על כל דמעה של מרן זצ״ל מטורללי הפלג ישלמו בזה ובבא  (ל”ת)

  במבט בוחן

 6. כולם יודעים שהנח"ל החרדי הוקם בשביל כאלו שהיגיעו לרחוב וזה היה בשבילם טוב  


  • אתה חי בבועה 


 7. כל דבריו של הגראי"ל נאמרו על מייסדי הנח"ל  

  רוני

  • דובדבני מיסד הנחל בעצמו אומר שזה שקרים להגיד שהגרא''יל התיר הנחל (ל”ת)

   לרוני

 8. אני לא מקבל הנ"ל  (ל”ת)


 9. זו גדלות אמיתית של גדול דור.  (ל”ת)

  מירי

 10. 2 האנשים שמרן אמר עליהם שר"י זה יאיר לפיד ונתי גרוסמן  


 11. קרית ספר  

  ישראל

  • תגובה שקופה של מטורלל מהפלג. שם רשעים ירקב. (ל”ת)


;