1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הגרא"י סולובייצ'יק: "ה'עידית' של אמריקה כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל"

נאום ראש ישיבת בריסק מסעיר את בני התורה הליטאים: בהקלטה שהגיעה ל'בחדרי' נשמע ראש הישיבה הגרא"י סולובייצ'יק מדבר נגד הקלטה שפורסמה מארה"ב ובה מדברים על בעיות הליב"ה והאקדמיה שיש בישראל • "שם המצב פי מאה יותר גרוע"
אלי כהן, כ"ו אדר תשע"ח 13/03/2018 14:53

הגרא"י סולובייצ'יק הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק . צילום: שוקי לררהנאום שמסעיר את בני התורה בארצות הברית: במוצאי שבת האחרון במהלך שיעור שמסר הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק לבני ישיבות מחו"ל, התייחס הרב סולובייצ'יק לנאום מיוחד שנתן ראש ישיבה מארצות הברית בתקופה האחרונה בה דיבר על המצב בארץ ישראל ודיבר על בעיות של ליב"ה ואקדמיה שיש בארץ ישראל, וטען כי בארץ ישראל נוצר "מזרחי" חדש.

הגרא"י התייחס לדברים ואמר: בארצות הברית עושים "עסק" מהבעיות בארץ כמו ליב"ה ואקדמיה, אבל שם המצב פי מאה יותר גרוע, ומן הראוי היה שמי שמדבר שם ידבר על הבעיות שם.

בהקלטה שהגיעה ל'בחדרי חרדים' נשמע הגרא"י נחרץ בעניין ומסביר את ההבדל בין החינוך בארה"ב לארץ ישראל.

"אם זה בלימודי חול אז שם מצוי הן ישיבות קטנות עם לימודי חול, ותלמידים בישיבות גדולות לומדים לימודים אקדמאיים בשעות הערב".

"אם זה בנושא האקדמיה, בארצות הברית בשידוך כולם מחפשים רק בחורה עם 'תואר', ואם אין לה תואר היא לא שווה כלום".

"פה בארץ" אמר הגרא"י "אברכים יושבים ולומדים שנים אחרי החתונה ובארצות הברית אחרי שלש שנים כמעט כולם יוצאים לעבוד, ואז גם לא רואים בכלל שהם היו פעם בני ישיבות בהנהגה ובלבוש. ה'עידית' של אמריקה הוא כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל".

"אם הבחורים האמריקאים היו נשארים בארצות הברית ולא באים לארץ ישראל המצב פה בארץ מבחינה רוחנית היה טוב הרבה יותר".

(ההקלטה מדבריו של הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק)


"אתם מבינים מה שקורה? היכן הם כל היהודים הללו? היכן הם? הם מנהיגים ישיבות, יש בחורים, לומדים מוסר, עושים כל מה שיש בעולם. מורידים מישהו מ"הררי קדם", לישיבה שם, שימסור דרשה ביארצייט. נו, אתה נעמד לפני ציבור כזה גדול של בני תורה, תאמר להם, תגיד להם משהו, תן להם מוסר, שייצאו ויחשבו מה לא בסדר אצלם. אתם יודעים מה הוא נעמד לדבר? הוא נעמד לדבר, שבארץ ישראל מה קורה, המצב הוא בארץ ישראל שנבנה איזה מזרחי חדש בארץ ישראל, את זה צריכים הבחורים האמריקאים לדעת? זה מה שמדברים להם? תדבר, תדבר להם מוסר, שהם ייצאו ויכו על חטא, לא שכל אחד ייצא משם ויכה "על חטא" של ארץ ישראל... תדבר להם מה שצריך. הם לא מתביישים? על ארץ ישראל הם מדברים? בארץ ישראל הולכים לעשות ליב"ה, הולכים לעשות ליב"ה. הם יודעים כולם מה זה "ליבה". ה"ליבה" הכי גדול שיעשו כאן, לא מגיע למה שעושים בבית ספר הכי טוב באמריקה".

"על ליבה אתם מדברים? אתם הרי יש לכם תיכונים (היי סקול) עם כל לימודי החול, יש כאלה ישיבות שם שאפשר ללכת לקולג' בלילה. הם מדברים על ארץ ישראל? צועקים: ארץ ישראל! ליבה! אקדמיה! אקדמיה! את כל השמות הנרדפים הם יודעים. על מה אתם מדברים שם? אם יהיה שם יהודי שיחפש שידוך לבן שלו כאן, הוא יצטרך לקחת בחורה שאין לה בגרות, ישחירו אותו שם, דבר ראשון הוא לא יקבל כזו, ואם הוא כן אחד כזה שיחפש אחת כזו, הוא כזה נידח שאף אחד לא ירצה להסתכל עליו".

"איך הם נראים שם? איך נראות הבנות שם? איך נראות הנשים? אין על מה לדבר? מעמידים לדבר הוא נעמד לדבר הוא מדבר על ארץ ישראל? שידבר אליהם, שיתבע מהם, שיסביר להם מושג מה זה צניעות, איך צריך להיראות. במקום זה הוא צועק מה קורה בארץ ישראל... הולכים לסחוב את כל ציבור הבני תורה, הולכים לסחוב אותם לעבודה, ולערב אותם עם הרחוב. מה קורה אצלכם שם? רבונו של עולם, אומר לכם מה שאמר לי היום אחד משם, שהיה אצלי, כולם אחרי 3 שנים הרי הולכים לעבוד. ואיך הם נראים אז? אי אפשר להכיר עליהם שהם היו פעם בני ישיבה, הם לובשים את החולצה הכחולה הוא נראה כמו חצי גוי הוא נראה. הוא עושה לי טובה, אני שואל אותו אתה לומד משהו? כן כן, הוא עונה לי, יש לי חברותא לפנות בוקר, בשעה שאינו לא יום ולא לילה... אז הוא לומד גמרא".

"הם אומרים, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, בפשטות למה זה אינו נשמע? אתם הרי גם אשמים, אם הראשי ישיבות היו מחנכים את הבחורים זה היה הרי נשמע. התירוץ הוא, שלא מחנכים! הם לא מאפשרים ללכת כל אחד בתאוות לבו?".

"כתוב בפסוק ביחזקאל, הנביא אומר, ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם דבר אל בני עמך ואמרת אליהם, ארץ כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם, ונתנו אותו להם לצופה, וראה את החרב באה על הארץ ותקע בשופר והזהיר את העם, ושמע השומע את קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה, את קול השופר שמע ולא נזהר דמו יהיה, והוא נזהר נפשו מלט, והצופה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש, הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצופה אדרוש, ואתה בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל וגו' ולא דברת להזהיר רשע מדרכו וגו' ודמו מידך אבקש, ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא שב מדרכו וגו', ואתה את נפשך הצלת".הרב אברהם יהושע סולוביציק
הרב אברהם יהושע סולוביציק


"העמידו אותם, ראשי ישיבות, הם דואגים לדור, לכל העולם הם צועקים, פלטרין שלך לא כבשת ואתה הולך וכובש ארצות אחרות. תגיד, תגיד, צופה נתתיך, מי יחנך אותם? מי יחנך? מביאים בן אדם משם מהררי קדם שיגיד להם דרשה, תגיד להם, תכניס להם ותעורר אותם, תגיד להם מה שצריך לומר, שהעולם לא הפקר, תאמר להם מה חובתו בעולמו, לא רק תאווה ותאווה ותאווה, חצי רחוב יהיה מלא במוצאי פסח, הם צריכים לתפוס את הפיצה הראשונה מיד עם מוצאי פסח... רחוב שלם יהיה מלא. ביזי ביזיונות. ואת כל זה צריך להביא לכאן"...

"ודאי, באים אחרים שם ואומרים, שצריך ללכת כמו שצריך, איך לבושים, צריך ללכת בצניעות. הם אומרים שגם כאן לא יותר טוב, גם כאן יש. נכון, בוודאי. אבל כאן שיש כאלה, זה השוליים, יש כאלו, יש מודרניים שהולכים כך. אבל שם, זה העידית. עידית דידהו כזיבורית דידן".

"אלו שבאים לכאן, אברכים, שיתנהגו כמו בני אדם. מי שמקום האכילה שלו הוא במסעדה, הוא איש שדה, לשם הוא שייך, אין לו שייכות ליושב אהלים".

לסיום אמר: "אני חושב רק דבר אחד, אני לא מבין שם, מה הם באים לדבר עם בחורי הישיבה האמריקאים? על המצב בארץ ישראל. אני לא מבין רק דבר אחד, בסדר, אבל מה זה נוגע להם? שהם לא יבואו לכאן לארץ ישראל? שיחזיק אותם באמת שם, אזי באמת יהיה כאן יותר טוב".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. דברים כדרבונות!!!!!!!!!!!!!!!  (ל”ת)


  • שיקרא לישיבתו - ישיבת זיבורית 

   מרדכי

 2. מי שמבין אידיש לא יכול שלא להסכים ולהתפעל מן הדברים  (ל”ת)


 3. תענוג כל מילה  (ל”ת)

  מתוק מדבש

 4. ראש הישיבה צודק.  


  • גם אני מסכים שהוא צודק ! יאיר לפיד (ל”ת)

   י.ל.

  • בעלי הדירות הירושלמים הם אשמים 

   יוסס

 5. ממש מוזר  

  אמריקנער

  • לתגובה 5 

   אחד

 6. כל מילה פנינה !!! זהב טהור !!!! צודק !!!  (ל”ת)

  כל מילה

  • כל מילה פנינה !!! - בנימין נתניהו (ל”ת)


 7. ללייקווד?  

  למי מתכוון?

 8. סוף סוף מישהו אומר את האמת בפרצוף  

  יהודה

  • נכון !! נפתלי בנט (ל”ת)

   נ.ב.

 9. מי יכול לתאר לנו את המציאות בארה"ב?  

  יהודי

  • ממש לא. טוס לניו יורק ותראה במו עיניך את המצב (ל”ת)

   אמריקאי

 10. כל מילה פנינה  

  ליידי

  • ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות (ל”ת)


 11. סופסוף מישהו אומר להם את האמת בפרצוף!!!  (ל”ת)

  איש יהודי

 12. כל ראש ישיבה חייב לשמוע לזה  

  סוף סוף יש מי שמדבר שליח מה'

 13. כל הכבוד. אמר דברים נכונים שכולם פחדו לדבר עליהם  (ל”ת)


 14. זה אכן המצב כפשוטו. לא אמר דברים לא ידועים  (ל”ת)


 15. צודק בכל מילה !!!  (ל”ת)

  חיים

  • אם כך הם דברי הראש ישיבה, לא פלא שתלמידיו יוצאים לעבודה אחר כך, כי יש שם 'קרירות נוראה' (ל”ת)


 16. אחרי חשקת התורה שאתה היכנסת להם בטח הם יוצאים לעבוד  (ל”ת)


 17. דורבנות!  (ל”ת)


 18. קדושי ליטא הניפו דגלים לבנים בכל מושבותיך ובחצרותיך עת יפסח על נשמותיך בליל הלבן של קץ כל הקדושים  (ל”ת)

  שואת השבת ה תשע"ח

 19. אמת לאמיתה החומריות בארהב פי 100 מישראל  (ל”ת)

  יהודי

 20. תכלס הוא צודק  (ל”ת)


 21. חכם מופלא. כל מילה יהלום.  (ל”ת)


 22. אוי ווי גוט האט ער געזאגט  

  רואה חשבון

 23. גילה את מה שכולם יודעים  (ל”ת)

  י

 24. אוי כמה שהוא צודק  

  אמריקאי

 25. מה הוא אמר לא נכון ??  (ל”ת)

  שריד11

 26. כולו אש להבה על האמריקאים כי הוא מתפרנס מהם  

  יוחנן

  • הוא לא מתפרנס מהם. לרפורמים יש יותר כסף וגם לא לוקח.  (ל”ת)


 27. מזדהה עם כל מילה.  (ל”ת)

  אבי

 28. אלה שם בהמות לכל דבר ועניין רק שמזיקים יותר מבהמות  


 29. בארצות הברית אין הרבה אברכי כולל כמו בישראל מסיבה פשוטה  

  כבוד הרב

 30. קודש!! שבח ארץ ישראל!!!  


  • הוא מדבר כמו מזרחניק!!! (ל”ת)


 31. פי צדיק יהודה חכמה  (ל”ת)


 32. למה בכל חומש שיעור אתה מדבר על הפלעטיק של א"י לאמריקנערס שלך  


 33. הגרא"י  

  איש יהודי

 34. באמת  

  אמריקאי

 35. נפסק שלשלת בריסק  


  • המסעדות בירושלים מלאים באמריקאים (ל”ת)

   ריאלי

 36. צודק. ועליהם נאמר הרוצה לשקר ירחיק עדותו  (ל”ת)

  ריאלי

 37. לרבני אמריקה אין חשק לעבוד קשה לנסות לשנות את אנשיהם. יותר קל להתעסק עם בעיות קיימות או לא במקומות אחרים  (ל”ת)

  ריאלי

 38. האמת  

  אבי

  • החומרנות האמריקאית והרדיפה המטורפת אחרי אלילי הדולאר הורסת כל חלקה טובה. 

   צודק בהחלט

 39. אל מי כוונתו?  


 40. יש לי משפחה שירדה לאמריקה- האבא רב, ואני רואה עליהם בדיוק את מה שהרא"י אומר!! פשוט מבריק  

  אברך

  • אני גר בארה"ב ולא מכיר שום ישיבה עם תיכון שנחשבת ישיבה עילית! (ל”ת)

   תושב ארה"ב

 41. שניהם צודקים. באמת קם פה "מזרחי" חדש בדמות חרדים. ושם  

  מאיר.

  • אין צורך להתהפך בקבר. זהו טבעו של עולם. אין סיכוי שחרדיזם  


 42. איזו חוצפה. עם כל גדלותו בתורה, אין לו שום זכות לדבר על יהודי אמריקה היקרים. א. אין באמריקה את כל הצביעות שיש בארץ. ב. אין באמריקה רבע מהגזענות שיש ל  (ל”ת)

  שימי

 43. משעשע במיוחד  

  מכיר

 44. האמת  

  אבי

 45. אמת לאמיתה. לא להתפתות אחרי הדמגוגיות של הפלג בני קורח  

  אבי

 46. הוא מדבר שטויות  

  שפוי

 47. מי שמוכן להתמודד עם האמת מוזמן ליכנס ולנסות להתמודד  

  שיכל

  • משום מה התחושה היא שאתה לא ממש רוצה להבין. רק במקרה שכן אנסה לעזור לך 


 48. מאוד מאוד מסכים עם דבריו  (ל”ת)

  דוד

 49. הרב סלוביציק  

  בנימין

 50. העיקר שיש לו על מה להתרגז....  


  • דגלו זה להוציא את האמריקאי מהבחור.... ודו"ק (ל”ת)

   יוסלה

 51. הרב סלוביציק  

  בנימין

 52. כל מילה בסלע  (ל”ת)


 53. אמת לאמיתה  (ל”ת)

  מוישי

 54. לא צריך להיתרגש משטויות  

  ניסן

 55. בוא נתחיל: פילדלפיה, תורה תמימה, ריברדיל  (ל”ת)

  אברך אמריקאי

  • ועוד 

   יוסי

 56. ציבור הלומדים בכולל שם הוא אולי עשר אחוז ממה שיש בארץ, והולך ופוחת משנה לשנה  (ל”ת)

  אברך אמריקאי

 57. הזיבורית של החרדים אמיתיים יראה שמים בארצות הברית הם יותר מעידית של הציונים הדתיים והאגודאים במדינת ישראל כי הרב אמר "ארץ ישראל" ולא "מ  


 58. בארץ אתה צריך כסף כדי לחיות, באמריקא חיים כסף...  (ל”ת)