ח' תמוז התשפ"ד
14.07.2024

הרבי מטאהש ישבות בהונגריה • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים' בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש את אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור - וזמני כניסת ויציאת השבת פרשת שלח בארץ ובעולם

האדמו"ר מטאהש ישבות בהונגריה
האדמו"ר מטאהש ישבות בהונגריהסאטמאר: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מסאטמאר, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב דב טייטלבוים אב"ד סיגוט, תתקיים בבית המדרש סיגוט בשכונת בורו פארק בברוקלין.

באבוב: ‏בכל ריכוזי חסידות באבוב בארץ ובעולם יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר הראשון רבי שלמה מבאבוב זיע"א, החל ביום חמישי הקרוב. נכדיו האדמו"רים מבאבוב יערכו בליל שבת טיש וכן יעברו בתפילת מוסף בשכונת בורו פארק בניו יורק.

ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הראב"ד הגאון רבי משה שרטנבוך, בת לחתנו הרב הגאון רבי יששכר שרייבר, תתקיים באולם 'מעלה' ברחוב רבינו גרשום בירושלים שם ישבות הסבא הראב"ד.

טאהש: האדמו"ר מטאש ישבות יחד עם קבוצת נגידי החסידות לטאהש שבהונגריה, שם שוהה במסע הקודש לרגל השבת קודם ההילולא של הרה"ק רבי משלום פייש מטאהש זיע"א החל ביום שני הקרוב.

ויז'ניץ: שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לחתנו הרה"ג ר' נפתלי צבי טייטלבוים בן אב"ד וואלאווע, עם נכד האדמו"ר מקרעטשניף, בן לבנו הרה"צ ר' איתמר רוזנבוים רב דחסידי קרעטשניף בב"ב, חתן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב בהשתתפות הסבים האדמו"רים מקרעטשניף וקוסוב ויז'ניץ.

אלכסנדר: שבת הוקרה לתומכי מוסדות אלכסנדר בארה"ק, חברי 'עצי החיים', תתקיים בראשות האדמו"ר מאלכסנדר בעיירה מעז'בוז' שבאוקראינה בסמוך לציונו של הבעש"ט.

פאפא: שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מפאפא, בת לבנו הגדול הרה"צ ר' מאיר גרינוואלד דומ"ץ פאפא, עם נכד הגה"צ אב"ד אולם, בן לחתנו הגה"צ אב"ד ברעזן, תתקיים בביהמ"ד הגדול בקריית פאפא בוויליאמסבורג בברוקלין.

ויז'ניץ ממונסי: העלייה לתורה לנין הרבי מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, נכד לחתנו האדמו"ר מביקסאד, בן לבנו הרה"ג ר' יעקב יוסף פיש, חתן הגה"צ בעל האור שלום מויז'ניץ ב"פ זצ"ל, עם נינת הרבי מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, נכדה לחתנו האדמו"ר מביקסאד, בת לבנו הרה"ג ר' יהושע פיש, חתן האדמו"ר מויז'ניץ קיאמישע לעיק, חתן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ מאנסי בשכונת בורו פארק בברוקלין.

צאנז: שמחת השבע ברכות לנכד הרבי בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל, בן לחתנו הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען רב קריית הבעש"ט בפ"ת, עם בת הרה"צ רבי יהושע זייבלד אב"ד אלטשטאט, תתקיים בבית המדרש צאנז בקריית בעש"ט בפ"ת. לרגל השמחה ישבות מרן האדמו"ר מצאנז בקרית בעש"ט בפ"ת.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב המבקר בלונדון לרגל השמחה אצל אחיו הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן, ישבות בשכונת סטמפורד היל בלונדון. התפילות והטישים יתקיימו באולם קדימה.

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בעיר ערד.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא ישבות באיטליה, שם ישהה בחודשים הקרובים למנוחה.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב, שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת בורו פארק. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש לעלוב בשכונת בברוקלין. האכסניה בבית הנגיד הרבני לייב בייגל.

נדבורנה: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות נדבורנה וקרעטשניף את השבת קודם היומא דהילולא של הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זיע"א, בנו של הרה"ק רבי מרדכ'לה מנדבורנה זי"ע, החל ביום רביעי הקרוב. נכדיו האדמו"רים יעברו לפני התיבה וכן יערכו טישים לרגל שבת יארצייט.

ויז'ניץ: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"רים מרחמסטריווקא ארה"ב וויז'ניץ, נכדה לאדמו"ר מויז'ניץ קאימישע לעיק, בת לבנו הרה"ג ר' ישראל הגר, חתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש יתקיים בשבת הקרובה בעיירה קיימשע לייק בנ"י.

ויז'ניץ: השלום זכר ושמחת הברית לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, חתן האדמו"ר מקאלשין, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה.

סאטמאר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסאטמאר, נכדה לחתנו הרה"ג ר' יצחק ראזענבעגער, בת לבנו הרב חיים הערש ראזענבעגער ונינה להגה"צ רבי יהושע ראזענבערגער אב"ד רמ"א בבית שמש וחבר בד"ץ העדה"ח, תתקיים בבית המדרש הגדול ראדני בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין השוהה בביקור בלונדון שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בשכונת סטמפורד היל.

טשערנוביל: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מטשערנוביל, בן לחתנו הרה"ג ר' יעקב אשכנזי בן האדמו"ר מסטניסלאב לונדון עם נכדת האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב בת לחתנו הרה"ג ר' מרדכי אהרן טווערסקי , תתקיים בבית המדרש הגדול ראחמסטריוקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

מאור חיים: שמחת השבע ברכות לנכד הרה"צ רבי חיים דב שטרן, בן לחתנו הרה"צ רבי ישראל ישכר רבינוביץ, בן האדמו"ר מביאלא לונדון, עם בת הרה"צ רבי דוד דב בעריש ארנסטר, בן הרה"צ רבי וועלול ארנסטר אב"ד מאור חיים בירושלים וחתן הגאון רבי נפתלי נוסבוים ראש ישיבת חיי משה, תתקיים בית המדרש מאור חיים בשכונת סנהדריה בירושלים.

קרעטשניף סיגעט: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בת לחתנו הרה"צ ר' חיים מאיר שנעבאלג אב"ד סטעריליסק בי"ש, תתקיים בבית המדרש קרעטשניף סיגעט בבית שמש.

תולדות צבי ספינקא: שבת התאחדות לבחורי קהל תולדות צבי ספינקא בראשות האדמו"ר וגדולי המשפיעים בארה"ב, תיערך במחנה דברי יואל ד'סאטמאר בסוועין לעיק בנ"י.

עמלה של תורה: העלייה לתורה לבן הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין ראש ישיבת 'עמלה של תורה', תתקיים בהיכל ישיבת עמלה של תורה בשדרות גולדה מאיר בירושלים.

גאלנטא: האדמו"ר מגלאנטא השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בירושלים, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' בית ישראל 30 בירושלים.

מכנובקא בעלזא: שמחת השלום זוכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בן לבנו הרה"צ רבי שלום רוקח, חתן גאב"ד ביליץ, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר ממכנובקא בעלזא ברח' רש"י 31 בב"ב.

מישקולץ: העלייה לתורה לבן הרה"ג ר' יהודה לייב ברגר רב ביהמ"ד מישקולץ אלעד ונכדם של האדמו"רים ממישקולץ ונדבורנה צפת, תתקיים בבית המדרש מישקולץ רחוב רבן גמליאל 17 בעיר אלעד בהשתתפות האדמו"ר מממישקולץ.

סקווירא: הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא וחתן האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה בביקור בלונדון, ישבות בשכונת סטמפורד היל, שם תיערך שבת התאחדות לכלל החסידים.

לעלוב: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מאשלג בן לבנו הרב יהודה לייב אשלג, חתן האדמו"ר מקאמרנא רמת שלמה, עם בת הרה"צ רבי שמעלקע בידרמן מלעלוב לונדון, תתקיים בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

דעעש ב"ב: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מהרי"ב מנדבורנא, עם בת הרה"צ רבי חיים אליעזר גראס, בן הגה"צ רבי משה שמואל גראס מקראלי ב"פ, תתקיים בבית המדרש דעעש ברח' רבי טרפון 3 בב"ב. כמו"כ יערך שבת התאחדות לרגל ההילולא של האדמו"ר בעל ה'אמרי צבי' מדעעש זיע"א החל ביום שישי הקרוב, האדמו"ר יסעד יחד עם בני החבורות את סעודת צפרא דשבתא.

מעז'בוז': האדמו"ר ממעז'בוז' ישבות בקרב חסידיו ומעריציו בלונדון. התפילות והטישים יתקיימו בבית האכסניה אצל הרה"ח רבי יהושע בלייער בשכונת סטמפורד היל.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ. צילום: יעקב נחומי פלאש 90צילום: רבי מיכל יהודה ליפקוביץ. צילום: יעקב נחומי פלאש 90
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ. צילום: יעקב נחומי פלאש 90


פוניבז' לצעירים: בעולם התורה והישיבות מציינים השבת את יום היארצייט השביעי של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' לצעירים וחבר מועצת גדולי התורה. בהיכל הישיבה לצעירים ברחוב האדמו"ר מצאנז בבני ברק, יציינו השבת את היארצייט, וכן ימסרו שיעורים לזכרו.‏

מודיעין עילית: במלאת כ"ב שנים להסתלקותו של הגאון רבי שמחה קסלר זצ"ל רבה של מודיעין עילית ימסור בנו הגאון רבי מאיר קסלר רב העיר שיעור לזכרו בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת המרכזי ברחוב אבני נזר בעיר, בשבת אחר הצהריים ימסור בבית הכנסת 'זכרון דוד'. בנו רבי יוסף קסלר ימסור שיעור בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת 'אהל מנחם' במודיעין עילית, בנו הגאון רבי דוד קסלר ישא דברים בין קבלת שבת למעריב בבית המדרש 'אגודת רעים' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.

ירושלים: העלייה לתורה לרגל נישואי נכדו הראשון של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, בן לבנו הרב משה אהרן סגל, תתקיים בבית המדרש 'אהל משה' בשכונת גוש 80 בירושלים.

מאור התלמוד: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ראש ישיבת 'מאור התלמוד', בן לבנו הגאון רבי שמואל הכהן קוק ר"מ בישיבת מאור התלמוד, עם נינת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, תתקיים בירושלים.

יקירי ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' הגאון רבי יהודה כהן בת לבנו הרב רפאל כהן זצ"ל עם הבחור החשוב אליהו בן חיים מבחירי ישיבת פוניבז' תתקיים בשכונת רמות בירושלים.

תורת חסד: השלום זכר לרגל הולדת הנכד הגאון רבי מאיר בן שלמה ראש ישיבת תורת חסד באלעד. בן לחתנו הרב הגאון רבי אליהו אלפר מרבני ישיבת 'תורה בתפארתה', תתקיים בבית הרב אלפר ברחוב בית שמאי 12 בבני ברק, שמחת הברית תתקיים ביום שלישי באולם שעל ידי בית המדרש סטראפקוב ברחוב נחום בבני ברק.

בני ברק: העלייה לתורה לרגל נישואי בתו של הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק ומראשי ישיבת 'אוצרות התורה', החתן בן הרב שמעון שרף, תתקיים בבית המדרש 'הליכות חיים' ברחוב ראב"ד בבני ברק, שמחת החתונה ביום שני באולמי ארמונות חן.

אישי הציבור, המשבקי"ם והעסקנים:

שלום זכר לבן נחמן גלבך. צילום: דוד כהןצילום: שלום זכר לבן נחמן גלבך. צילום: דוד כהן
שלום זכר לבן נחמן גלבך. צילום: דוד כהן


ברכת מזל טוב להרה"ח שמואל טייטלבוים משב"ק האדמו"ר מסאטמאר, לרגל אירוסי בנו החתן אהרן.

ברכת מזל טוב להרה"ח בצלאל ויכלדר משב"ק האדמו"ר מסטריקוב, לרגל שמחת הנישואין לבתו.

ברכת מזל טוב לבה"ח, שרגא נח דייטש הויז בוחר של האדמו''ר מסאסוב לרגל אירוסיו, עם בת הרה"צ המקובל ר' יחזקאל בינג מבני ברק.

ברכת מזל טוב לטוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר עיתון 'המודיע' לרגל נישואי בנו.

ברכת מזל טוב למנכ"ל 'המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים' יוסי שוינגר לרגל אירוסיו.

ברכת מזל טוב לנחמן גלבך יו"ר אגודת ישראל בצפת וחבר מועצת עיריית צפת לרגל הולדת הבן. שמחת השלום זכר בליל שבת בבית המדרש לעלוב בעיר צפת.

ברכת מזל טוב לנחי קליין ראש סניף 'איחוד הצלה' בעיר צפת לרגל נישואי בתו.

ברכת מזל טוב למשה רבר ראש לשכת מ"מ ר"ע אלעד שמואל גרוסברד לרגל הולדת הבת.

ברכת מזל טוב ליהודה יברוב מזכיר הוועדה הרוחנית של "יתד נאמן" לרגל אירוסי בנו.

ברכת מזל טוב לשלמה קוסטליץ חבר מועצת עיריית ב"ב, לרגל הולדת הנכד, בן לבנו אברהם. השלום זכר יתקיים בליל שבת בטיש של האדמו"ר מנדבורנה בקריה בב"ב.

ברכת מזל טוב למשה פרוש חבר מועצת העיר צפת מאגודת ישראל לרגל הולדת הבן, שמחת השלום זכר תתקיים בליל שבת בבית המדרש 'תפילה למשה' לעלוב בצפת.

ברכת מזל טוב לעיתונאי ישראל רוזנר מ'יתד נאמן', לרגל שמחת הולדת בנו.

ברכת מזל טוב לחיים טריקי מסופרי עיתון 'הדרך' לרגל נישואי בתו.

ברכת מזל טוב לבחור החשוב חיים שטיין ההויז בחור של האדמו"ר ממונקאטש, לרגל אירוסיו.

ברכת מזל טוב להרה"ח חיים מאיר פיליפ ממשפיעי ישיבת מיר החסידית ומשב"ק האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, לרגל אירוסי בנו הבה"ח מנחם מנדל.

ברכת מזל טוב לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד לרגל הולדת הנין הראשון, נכד לבנו הזמר יידל ורדיגר.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שלח - מברכין תמוז בארץ ובעולם:

צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90צילום: צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90
צילום: מנדי הכטמן - פלאש 90


ירושלים: כניסת השבת 7:09 יציאת השבת: 8:26 ר"ת: 9:01

בני ברק: כניסת השבת: 7:24 יציאת השבת: 8:28 ר"ת: 8:58

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7:14 יציאת השבת: 8:27 ר"ת: 9:00

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 7:09 יציאת השבת: 8:26 ר"ת: 9:01

חיפה: כניסת השבת: 7:17 יציאת השבת: 8:30 ר"ת: 9:03

אשדוד: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 8:58

תל אביב: כניסת השבת: 7:24 יציאת השבת: 8:28 ר"ת: 8:58

צפת: כניסת השבת: 7:18 יציאת השבת: 8:29 ר"ת: 9:03

באר שבע: כניסת השבת: 7:24 יציאת השבת: 8:27 ר"ת: 9:03

ניו יורק: כניסת השבת: 8.07 יציאת השבת: 9.17

לונדון: כניסת השבת: 8.59 יציאת השבת: 10.29

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.37 יציאת השבת: 11.09

פאריז: כניסת השבת: 9.33 יציאת השבת: 10.58

ציריך: כניסת השבת: 9.02 יציאת השבת: 10.23

מוסקבה: כניסת השבת 8.51 יציאת השבת: 10.49

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60
אירועי השבת פרשת שלח רבי דן סגל זמני כניסת ויציאת השבת טאהש

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד