י' סיון התשפ"ד
16.06.2024

רב בכיר בפלג בהתבטאות חמורה: "הציבור שלנו לא הלך אחרי הגר"ש אויערבך"

בדברים שנחשפים ב'בחדרי' נשמע רב בכיר בפלג מתבטא באופן חמור נגד מנהיג הפלג הגר"ש אויערבך זצ"ל: "גם ראשי ישיבת פוניבז' וחדרה חושבים כמו הרב ברודיאנסקי. אילולא פוניבז' וחדרה הלכו עם הגר"ש אויערבך - לא היה לגר"ש שום דבר" • האזינו

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90רב בכיר בפלג בהתבטאות חמורה על הגר"ש אויערבך זצ"ל: לאחר שורת הקלטות של חברי המועצת הגר"צ שינקר והגרב"צ בורדיאנסקי בו גילו דעתם על הנעשה, 'בחדרי חרדים' חושף תיעוד את דברי הגאון רבי חיים כץ, מרבני חיפה, חבר בד"ץ "מסורת" של הפלג ודמות מרכזית בפלג, מספר על כל מה שקורה ומי שולט במפלגה, בדבריו מתבטא הרב כץ באופן חמור נגד מנהיג הפלג המנוח הגר"ש אויערבאך זצ"ל.

כפי שדווח לאחרונה ב'בחדרי', וכפי שעולה משורת הקלטות של בכירים בפלג, מאז הקמת מועצת הפלג, לאחר הסתלקותו של ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זצ"ל, היא מתנהלת בחריקות וחילוקי דעות. בהקלטה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים', נשמע הגר"ח כץ מתבטא בצורה חריפה כפי שלא נשמע מעולם במחנה הפלג מאז הפילוג הליטאי לפני שש שנים.

'בחדרי חרדים' עם ההקלטה והתמלול המלא:

רב בכיר בפלג בהתבטאות חמורה - הציבור שלנו לא הלך אחרי הגרש אוירבך
באדיבות הקו החרדי 0799425802

שואל: השונאים הפיצו גם על ר' צבי שנקר וגם על ר' בן ציון בורדיאנסקי כאילו שאין מועצת ושנתי גרוסמן מחליט הכל, ושר' צבי פירדמן הוא מקדם אותו בשביל זה, הרב שמע חלק מהדברים?

הגר"ח כץ "זה גם דברים נכונים מה אפשר לעשות? זה אמיתי. רק הם תפסו את זה, הם תפסו דבר אמיתי, הם לא מפנטזים, הם הקליטו את ר' בן ציון בורדיאנסקי, זה גם המצב הנתון בשטח, רק לא מדברים על זה, זה אמת, זה אמת, זה אמת שמי ששולט היום בעניינים זה נתי גרוסמן ויוסי פטרוב, והוועדה להצלת עולם התורה, תשאל את ר' אשר, ר' אשר לא יגיד לך את זה אבל זאת האמת".

"אין מועצת, אין דבר כזה אין כזה דבר, הם צוחקים מזה והם מזלזלים בזה, אני אגיד לך מה הם אומרים, הם אומרים את זה בגלוי, תקרא גם מה שהפלס מסביר, אתה פשוט נלחם במקום שאין מה להילחם, רק אנחנו שותקים".

"שתבין שהגישה של הפלס זאת הגישה היא פשוטה וברורה. ר' שמואל אויערבך יש לו דרך, הראשי ישיבות לא הולכים בדרכו, וממילא מי שהולך בדרכו זה יוסי פטרוב ושמה האנשים האלו ונתי גרוסמן, וממילא הראשי ישיבות לא יכולים להגיד אף מילה, זה הכל וזה המצב הנתון כרגע, הם אומרים את זה בגלוי, אין זכות לאף ראש ישיבה להגיד דעות אחרות מאשר הדעות של ר' שמואל אוירבך, ומי שיודע את הדעות של ר' שמואל אוירבך זה האנשים האלו, וממילא אין כזה דבר מועצת. אין כזה דבר, לא ר' בן ציון בורדיאנסקי, לא ר' יצחק ירוחם בורדיאנסקי, ולא ר' עזריאל אוירבך, אין מי שיכול להגיד שום דבר, כי מי שיודע מה שאחז ר' שמואל אוירבך זה יוסי פטרוב, והוא זה שצריך לנהל את העניינים וזה הציבור צריך לעשות, לכן אין לך מה להילחם בזה כי זאת האמת הם אומרים את זה להדיא".

"כל אחד מפחד, לא ר' אשר דויטש יגיד לך ולא ר' שמואל מרקוביץ' יגיד לך. הם מפחדים מה יעשו להם בישיבה זה שהציבור לא סובר ככה, וזה שאם אתה תגיד את זה לאנשים, אז 80% מהאנשים יגידו לך אתה לא נורמלי??. אז למה אריה אלישיב לא ינהל את הדור אחרי הרב אלישיב, הוא יודע מה הרב אלישיב אחז, למה אסחייק לא ינהל את הדור אחרי הרב שך? הוא יודע מה הרב שך אחז, איזה מין דבר זה, למה השמש של הבריסקר רב לא ינהל את הדור אחריו? שהשמש של ר' חיים עוזר ינהל את הדור הלאה, מה זה גדולי ישראל?

אני לא מפחד להגיד מה שאני אומר אבל שתדע לך שזה לא הראשי ישיבות יכולים לעשות פה כלום אלא רק הציבור, זאת אומרת אם תהיה התארגנות של הציבור, אתה מסכים איתי שאדם נורמלי שלמד בישיבת פוניבז' חדרה במקום נורמלי לא מסכים לראש עקום כזה הוא רוצה שראשי ישיבות יעמידו אותו הוא לא רוצה שיעמידו אותו עסקנים, אתה מסכים איתי בזה?".

שואל: ברור ברור

הגר"ח כץ ממשיך: "וברגע שיגידו את זה בגלוי זה רק יכול לתפוס אצל אנשי ר"ש אוירבך זה לא יכול לתפוס אצל ישיבישער'ס נורמליים, אף אדם נורמלי לא מסכים לזה, אנחנו כולנו קשרנו את עצמינו למקום הזה אין לנו ברירה, אתה מבין?...".

"מה מנחה אותם אני אסביר לך בהגיון מה שמנחה אותם לראשי ישיבות אין היום כח ללכת, לר' שמואל מרקוביץ יש ישיבה, לר' אשר דויטש יש ישיבה, לרב יהושע ארנברג יש ישיבה, מה הם ילכו לריב איתנו? אנחנו נראה להם! לי אמר מישהו אני אומר לך מישהו אמר לי אם הר"י לא ילכו בדרך הזה הציבור יבעט אותם החוצה. אתה מסכים לגישה כזאת?".

שואל: זה בעיה, זה בעיה גדולה.

"אז עכשיו מה שצריך לעשות זה בירור אחר בירור מי שרוצה שילך לנטורי קרתא תראה זה הולך ... לכיון מסוים וזה לא גישה חדשנית ביהדות החרדית, זה הגישה של הנטורי קרתא... העדה חרדית ונטו"ק זה 2 דברים. נטורי קרתא זה לא הנהגה נטו"ק זה קבוצה מסויימת... אבל היא לא יכולה לנהל ציבור איכותי ונורמלי של אנשים שפויים שמגדלים את הילדים שלהם לשמוע כאלה דברים זה מחייב קריעה, אתה מבין. אם אתה שומע את זה, אמר לי את זה בן אדם מהם, אדם נורמלי, אם הר"י לא ילכו בדרך הזאת הציבור יבעט אותם החוצה".

"עכשיו, אני לא מפרשן לך למה הציבור הלך אחרי ר"ש אויערבך כי יש לזה גם, אני יכול להסביר לך גם את זה, אבל ברור שהציבור פה לא הלך אחרי ר"ש אויערבך, זה פוניבז' וחדרה הם נתנו את הכח לר"ש אוירבך, לא הוא נתן להם את הכח, אם הוא היה מייסד את הציבור, אז זה נכון, זה גם לא נכון מה שהם אומרים, אבל האמת לאמיתה זה אילולא פוניב'ז וחדרה הלכו עם ר"ש אוירבך לא היה לר"ש שום דבר, את הפלס בנתה פוניב'ז, מה אנחנו לא יודעים מי בנה את הפלס? משכתבים את ההיסטוריה, והולכים פה במהלך שהדרך היחידה לדעתי לזעזע אותם,זה להגיד להם 'אל תדרוך על הראשי ישיבות'. להתארגן קבוצות שלמות וללכת להגיד מפורש אם אתם לא רוצים אנחנו מבטלים מנויים להפלס אם הראשי ישיבות לא מנהיגים, אנחנו מבטלים את המנויים על הפלס ושישרף העולם"

הרב כץ ממשיך, "אתה מבין מה אנשים אומרים, אנחנו קשרנו את גורלינו בהפלס, אנחנו קשרנו את גורלינו, אז כעת בלי עיתון אנחנו נשאר עירום ועריה צריך אנשים שפויים ונורמליים לקלוט את הדבר להעמיד את זה שהדת בסכנה, שתדע זה אני אומר לך זה לא פחות מסוכן מאשר הגישה השניה שתדע זה לא פחות מסוכן כי ברגע שעסקנים מנהיגים זה לא יתכן זה שיוסי פטרוב לא יודע כמו ר"ש אויערבך מברכות עד עוקצין הדיעות שלו אז לא יהיו שוות אתה מבין מה אני מתכווין שיוסי פטרוב לא יכול להנהיג אותנו".

שואל: הבעייה שהם נתלים בר' צבי פרידמן?

"אז בסדר אני אומר לך גם ר' צבי, ברגע שהציבור לא רוצה, אתה מבין לבד שר' צבי פרידמן לבד לא יכול להיות גדול הדור גם לא נשמע דבר כזה, אף אחד לא יגיד לך את זה מה יגיד ר' אשר אם אתה תגיד בשמי ככה אז הוא יגיד אף אחד לא אמר אתה מבין מה אני אומר אני לא יכול לעשות כלום זה דברים ברורים אני שמעתי מהם את זה לא פעם ולא פעמים"?

"עכשיו אם הפלס היה בא בגלוי ואומרים אני מצפצף על הראשי ישיבות, כל ר"י הם כקליפת השום. שמואל מרקוביץ נפגש עם פינטו, שמואל מרקוביץ הוא חרד"ק, יהושע ארנברג הוא בעייתי בדעות, בן ציון בורדיאנסקי הוא טיפש, שמואל דויטש הוא ידוע שלא הסכים עם ר' שמואל בסוף ימיו, ר' אשר דויטש היה לו סכסוך עם ר' שמואל אויערבך, אין דבר כזה פטרוב הוא המנהיג תגיד ואז נראה מי הולך עם זה אפילו אם... הציבור צריך לדעת אז אם באמת הציבור חושב כה אז ממילא אנחנו צריכים לשקול את צעדינו ויכול להיות שאנו לא מתאימים לדור הזה, אני לא יודע, אני וביתי נעבוד את זה אבל אם מרמים את הציבור ומטמטמים אותו כאילו שיש מועצת גדולי התורה שתמכו בפלס ואתה רואה מועצג"ת והכל נובע מזה שהראשי ישיבות מפחדים להגיד משהו, אז ככה אנו נראים, לכן אל ת... הם בסכ"ה תפסו אבל תידע לך שהוא מיואש ר' בן ציון בורדיאנסקי מה הוא יעשה צוחקים ממנו בפנים הם עושים ממנו כקליפת השום".

שואל: אבל הם בנו מערכת סביב ר' צבי פרידמן ומשבקי"ם הם מגדילים אותו אוטומטי למ"ד יותר מכולם?

"יכול להיות יכול להיות אז אם הציבור רוצה את זה צריך לתת לו את זה אני לא משנה את הציבור אבל אם הציבור לא יודע את זה אז צריך להודיע לו את זה זה הכל יש פה משהו אחד זה הכל רצון של אנשים אני מאד מכבד את זה ומחבב אותם אם באמת רוב הציבור יאחז ככה אני צריך לשקול את צעדיי, אבל אם הציבור לא יודע את זה אז צריך ליידע אותו".

שואל: והרב אומר שלכנס את כל הראשי ישיבות ביחד הם יפחדו?.

"זה לא הפתרון לא זה הכיון, הציבור צריך לדעת מה קורה זה הכל לא הראשי ישיבות זה הכל הציבור צריך לדעת מה קורה ואם הם רוצים אז שיבחרו להם אני אומר לך את זה חד משמעי תשאל כמה מהם הם יגידו לך מפורש אני ישאל אותך אם זה ככה אז חושב שצריך לכנס את הציבור? או... מה אתה חושב".

שואל: אני חושב שאם ר' שמואל דויטש והרב ארנברג ביחד אף אחד לא יכול לעמוד מולם מי יכול לעמוד מולם?

"אבל אתה מבין שאף אחד מהם לא התכנס כי הם לא רוצים לפלג, אבל אם אין ציבור הם בונים ע"ז שאלו לא רוצה לפלג זה תמיד הולך ככה שהאלים תמיד מנצח אז מה אתה רוצה שאני יעשה, מי יקום הבעיה שלי תמיד שאני לזה לא נכנע זה שאתה אלים אני לא נותן לך שזה לא יוצא החוצה כי זה לא מועיל".
הרב חיים כץ הפלג הקלטות הרב שמואל אויערבך

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 30 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד