1. עמוד הבית
  2. יהדות
  3. גדול בישראל

ההילולא הגדולה בתאריך ה' באב • צדיק המזוזות

תכונה רבה לקראת הילולת 'צדיק המזוזות', המקובל הרה"ק הרב משה בן טוב זצוק"ל, שתעמוד בסימן חנוכת הבית לאוהל על ציונו שבנייתו הסתיימה בימים אלה

בחדרי חרדים, כ"ו תמוז תשע"ח 09/07/2018 13:01

ההילולא הגדולה בתאריך ה' באב • צדיק המזוזות תמונה 2 הרב בנטוב.jpg הצדיק הגדול הרה"ק בן טוב הנודע בשם: צדיק המזוזות צילום: יחץ דוד ודור

"וכבוד עשו לו במותו"– מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. וביאר רש"י: ישיבה של תלמידים לעסוק שם בתורה.

דומה שאין מצבת זיכרון ההולמת יותר את דמותו הנשגבה של הצדיק זצ"ל, מאשר הקמת כולל של אברכים מצוינים, על ציונו, עוסקים בתורה כחזון חייו וכשאיפתו כל הימים, להרבות תורה וקדושה וטהרה בעם ישראל.

קשה לתאר את גודל אהבת התורה של הצדיק הרב משה בן טוב  והערכתו ללומדיה. הרב החזיק מכספו האישי מספר כוללי אברכים ותמך בכוללים נוספים ביד רחבה. בכל הזדמנות אמר כי הוא מסתמך על זכות התורה כדי להושיע את האנשים המגיעים אליו. "אני מקבל תרומה מהאנשים  כי אני מחזיק בזה תלמידי חכמים, כדי שתהיה זכות לאותם אנשים לצאת מהצרות שהיו להם כאשר הם באו אלי".

פעם הגיע הרב לכולל שהחזיקו מוסדותיו וראה את אחד האברכים נועל נעליים קרועות. מיד, הלך לממונה על הכולל והושיט לו סכום כסף מכובד: "אני מבקש", אמר לו, "שתקנה נעליים לכל אברכי הכולל". אותו אחראי טען שדי לקנות נעליים רק לאותו אברך ואין סיבה לרכוש לכולם, אך הרב סירב מחשש שאותו אברך ייעלב ח"ו, ועמד על כך שיקנו נעליים חדשות לכולם. ולא ידעו אברכי הכולל כי זכו לנעליים חדשות בזכות הנעליים הקרועות של חברם.

שמו של 'צדיק המזוזות' המקובל הרה"ק משה בן טוב זצוק"ל התפרסם בעולם כמי שחננו הקב"ה בהשגה רוחנית מיוחדת לראות במזוזות. הוא היה רואה את כל חייהם של האנשים פרושים לפניו במזוזה. לדבריו המזוזה היא כעין ראי. "כל מה שעושים או חווים בני הבית", אמר, "משתקף במזוזה ולהפך, מזוזה פסולה" הזהיר, "עלולה לגרום לבני הבית נזקים בגוף ובנפש. וכאשר מתקנים את המזוזה או מחליפים אותה הדבר משפיע מידית לטובה, על חיי בני הבית".

קדושתו ויראתו המיוחדות הקנו לו שם בחייו, והיה בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

סגולה לזרע קודש בר קיימא לחצו כאן   

לפרטי הילולת הצדיק לחצו כאן

הרואה במזוזות

אל הרב הגיעו אנשים מכל רחבי הקשת חרדים דתיים וחילונים חסידים אשכנזים ספרדים ומסורתיים, עמך ישראל לצד ידוענים. אין ביכולתנו להסביר את כוח ראייתו במזוזות או להבינה.

אחד מהצדיקים הגדולים בעולם הספרדי מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל התבטא בזמנו על כוח ראייתו של הרב ואמר כי מדובר באחת מהדרגות של רוח הקודש. "אני סמוך ובטוח", אמר הרב בן ציון, "שמעולם לא פגם בקדושתו. ומה עוד שלפי הקבלה יש מושג של חכמת צורת האותיות, אבל הא בהא תליא. אם אדם לא טהור אין לו הבנה בזה".

מספר הרה"ג רבי יעקב שכנזי מורה הוראה בבית ההוראה של דור ודור: "לא אחת ראיתי כיצד ידע להגיד דברים שהיו נסתרים אפילו מאותו אדם. היתה לו מתת שאי אפשר להבין. הוא ראה במזוזה כאילו הוא נמצא באותו בית. כשהיה צורך בפסק הלכתי, היה שולח אלי.

יום אחד הגיע זוג ללא ילדים ועם בעיות בפרנסה. האישה סיפרה שבעת שהיו אצל הרב זצ"ל הוא אמר להם שמקור הבעיה מצוי במגירה השלישית בשידה שבחדר השינה. הרב אמר לה שאם תשבור את העבודה זרה המונחת שם, מזלם ישתנה לטוב. האישה הנדהמת סיפרה שהרב תיאר להם בפרוטרוט מה נמצא בחדר השינה כאילו הוא נמצא שם באותו הרגע. ואכן לאחר ששברו את העבודה זרה, נושעו".

עם זאת חובה לציין שמתוך מאות סיפורים ועובדות שהצטברו, התברר שהרב לא היה זקוק למזוזה כדי לקבוע הערכת מצב רוחנית, רפואית או כלכלית. פעמים רבות הגיעו אנשים ללא מזוזות והרב ניתח את בעייתם וקבע את הפתרון. היו מקרים בהם רק הסתכל על האדם וכבדרך אגב פרש לפניו את תולדות חייו על עליותיהם ומורדותיהם. והיה מחביא את השגותיו במזוזות כדי לייקר את מצוות המזוזה בארץ וברחבי העולם. עם השנים, התפרסם שמו של הרב בן-טוב כצדיק המזוזות וכפועל ישועות והמונים החלו נוהרים לפתחו.

יראת שמים קודמת לכל

"כוח השגותיו מן המפורסמות היה", אומר בנו וממשיך דרכו הרב שמעון בן טוב, "אבל את השעות שהיה מקדיש לתפילה ולתיקונים כדי לבטל גזירות קשות מהפרט והכלל, את אלה ראו רק הקרובים לו ביותר. לילה אחד נכנסתי אליו ומצאתי את אבי ער ועוסק בתפילה, שאלתי אותו: "אבא מדוע אינך ישן? הרי בקושי ישנת שעה וכבר קמת? ענה לי אבי בצער: 'בני מה אני אגיד לך, היום בקבלת הקהל בצרפת, הגיעו רק אנשים שמעורבים עם גויות. 12-15 משפחות. משפחה אחת יש בה 3 ילדים שנשואים עם גויות. במשפחה השנייה הבן הולך גויה. במשפחה שלישית ראש המשפחה בעצמו חי עם גויה.

איזה חורבן בית ישראל זה! כמה צער יש לקב"ה מזה. ולכן איך אני יכול לישון? איך אני יכול לנוח? אני יושב עכשיו ומתפלל עליהם שיעזבו, שה' ייתן להם את הכוח לחזור בתשובה'. ואכן זכה להגיע לדרגה של צדיק גוזר והקב"ה מקיים. אל הרב נכנסו אנשים חולים במחלות קשות, ובזכות קבלת  המצוות שקבלו, נושעו".

כשבאו אבות וביקשו שיברך את ילדיהם שיהיו גדולים בתורה, היה מתקנם ואומר שצריך לבקש יראת שמים. "תורה עם יראת שמים", נהג להגיד, "מה שהוא לא יעשה, הוא יעבוד את ה', אבל אם לא יהיה ירא שמים, מה שהוא ילמד, לא יעזור לו".

בזכותו, קבלו על עצמן אלפי משפחות, בארץ ובעולם, לשמור על קדושת הבית היהודי. היו מי שתהו על כוחו להשפיע יהדות בשתיים שלוש מילים, גם על אנשים רחוקים ביותר מיהדות. הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אמר עליו: "יש אנשים שראו בו יהודי פשוט אבל הוא היה כפוף ועמל בתורה. איש קדוש שנפשו היא נפש של צדיק, וזה היה סוד כוחו".

כשנשאל על כוח ברכותיו התבטא כי זכה מכך שמסר נפש על אהבת עם ישראל. הייתה זו התבטאות יחידה ונדירה והתרחשה בסמוך לפטירתו,  שאז התקשה להסתיר את עומק השגותיו.

"רבים חושבים" אמר אז "שהפסגה היא למות על קידוש השם. אבל הדרגה הגבוהה יותר היא לחיות על קדוש השם. בכל רגע, בכל מצב, לחיות באופן שבכל מעשה ובכל תנועה ממליכים את הקב"ה. אין מה להתרגש מישועות וניסים אלה הם דברים פשוטים. חז"ל למדונו: אדם שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים!. מכאן נובע המעיין".                           

סיפורים לאחר פטירתו

חודש לאחר פטירתו של הרב בן טוב התאספו בניו וקיבלו החלטה עקרונית. את פעילות המוסדות היקרים שהקים אביהם במו ידיו לא סוגרים.

"היו חששות גדולים", אומר בנו, ממשיך דרכו, הרב שמעון בן טוב. "נטלו מאתנו את הלב, וכיצד יכול הגוף לפעול ללא לב. אולם התביעה להמשיך את הפעילות רק גברה. אנשים שהיו בקשר עם מור אבי ז"ל בקשו שנמשיך לסייע, לתמוך. השליחות להפצת שלמות המשפחה, לא יכלה להיפסק, גם לא נושא בדיקת המזוזות, ולכן קיבלנו החלטה שלא נפסיק ואף נגדיל את הפעילות לע"נ מור אבינו הגדול" וכיום אנו ממשיכים את בדיקת המזוזות.

"מכאן ואילך, לאחר שקבלנו החלטה וקפצנו למים העמוקים, אנחנו רואים בחוש כיצד מור אבינו מחזיק את ידינו בכל דבר ודבר. אומרים 'גדולים צדיקים במיתתם יותר בחייהם',. אנשים מגיעים לספר על ישועות להם זכו לאחר שהדליקו נר על ציונו הקדוש, אנשים מגיעים לחדר של הרב אצלנו במוסדות מתפללים, סופגים מהקדושה, מהקירות שספגו שעות של מסירות נפש לעם ישראל, הסיפורים זורמים. אנשים חלמו על הרב שהדריך אותם בעצה ובתשועה, זיווגים, ילדים, מורגש שהרב ממרומים מסייע.

לפני כשנה הגיעה אם ובנה התינוק לבדוק מזוזות אצל בנו הרה"צ הרב שמעון בן טוב שליט"א, והורה לה להיכנס, לחדרו של מור אביו, הרב בן טוב זצ"ל.

התינוק שמלאו לו שנה פלט את כל מה שאכל ונזקק לניתוח גסטרולוגי מורכב. הוא היה רזה מאוד ונראה כבן חצי שנה בלבד. בחדר, האם השכיבה אותו על הספה של הרב בה נהג לנוח, והאכילה אותו מהבקבוק. דקה חלפה, 10 דקות, חצי שעה והילד לא מקיא. מאותו רגע, הוא החל לאכול כמו כל תינוק אחר, שבוע וחצי לאחר מכן בבדיקה רפואית לקראת ניתוח, הוחלט להמתין. כיום חצי שנה לאחר האירוע, הילד הדביק את הפערים בהתפתחותו ונראה בהתאם לגילו. הניתוח ירד מהפרק.

 

היו אחרים שהרב זצ"ל הגיע אליהם בחלום אחד מהסיפורים היה עם נכד למשפחת אבוחצירא שאת רבניה הרב בן טוב העריך וכיבד והיה קשור אליהם בעבותות של אהבה, עוד בהיותו ילד במרוקו.

לדבריו הרב הופיע בחלומו והורה לו להתקשר לבתו שבעלה היה בסכנת חיים ורק לאחרונה חלה הטבה במצבו הרפואי. לדברי הרב בחלום יש בביתם ספר רפואי בעייתי, שהוא הגורם לחולי שחלה בו ולאחר שישרוף את הספר, כל השפע שנחסר ממנו, בבריאות ובפרנסה יגיע". אותו יהודי כשהתעורר והבין שלא מדובר בסתם חלום, מיד התקשר לביתו וסיפר לו על החלום ועל דברי הרב. "לכי עכשיו, חפשי את הספר ותשרפי אותו כדי שאחרים לא ישתמשו בו", אמר לה. ימים בודדים לאחר שריפת הספר, נעלמה מהבעל החולשה ממנה סבל תקופה ארוכה, והוא חזר לאיתנו. צדיקים במיתתם קרויים חיים.

מוסדות דור ודור הינה עמותה מיסודו של צדיק המזוזות הרה"ק הרב משה בן טוב זצוק"ל, ובנשיאותו של הרה"ג שמעון בן טוב שליט"א. תוך אכפתיות עמוקה למצב העם ובמטרה להרבות טהרה בעם ישראל, לסייע לנזקקים מתוך אהבת ישראל אמיתית ולהגדיל תורה ולהאדירה.

קחו חלק בעמותה ועזרו לתמוך במשפחות נזקקות, שיעורי תורה בפריסה ארצית גם לעיוורים ועוד ועוד.

צילום: יחץ דור ודור

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הרב זצ"ל קודש קודשים  

    יוסלה