י"ב אייר התשפ"ד
20.05.2024

"'קהילות' חלק כדת וכדין לכל העדות ולכל הדעות"

חלק לכל הקהילות: ההידורים, החומרות, ובקשת מרן הגר"ע יוסף מרב השוחטים

"'קהילות' חלק כדת וכדין לכל העדות ולכל הדעות"
צילום: דוברות

מאחוריו עשרות שנות שחיטה ובדיקה, גדולי ישראל אוכלים משחיטתו ללא פקפוק. הרה"ג רפאל עשור שליט"א, רב השוחטים, מדבר על מהפכת כשרות הבשר, מהשנים בהם ניתן היה להשיג בשר מהדרין רק במתי מעט, עד שפע המהדרין שנעשה בזכות שיתוף הפעולה שהגה עם הרבנות הראשית

מייעץ לכל שואליו לקנות ולאכול את הבשר של 'קהילות', מהיכרותו האישית. הוא מעיד הם מקפידים בכל דבר, מבחירת השוחטים והבודקים הטובים ביותר, ועד לכל החומרות.

"ה'חלק' הוא מהודר ביותר לכל הדעות, גם של ה'בית יוסף', על פי מה שביקש ממני מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בזמנו".

עם הצטרפותו למפקחי הכשרות של 'קהילות' הצטרף להמלצה החמה הצטרף גם הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א.

ח. בצלאל

הרב רפאל עשור שליט"א, ממומחי כשרות הבשר הגדולים ביותר, ומי שמכונה 'רב השוחטים', הודות לידע המעשי וההלכתי בכל נושאי השחיטה והבדיקה, אינו מרבה לדבר.

כוחו במעשיו, המלווים במרצו ונסיונו, והם שהקנו לו בקיאות ומומחיות בנושא כשרות הבשר. לראשונה, הוא נאות לשוחח עמנו, על מנת להביא דרכנו לידיעת הציבור מה התחדש בכשרות, ומה כדאי וחשוב לדעת לפני קניית הבשר והעופות לחגים.

על שולחן מלכים

הרב עשור למד והשתלם במלאכת השחיטה במקביל ללימודיו כנער בישיבה. הוא התחנך אצל שוחטים בקיאים ומומחים ובהיותו בן 16 נבחן אצל מורי הוראה והוסמך על ידם.

בזכות בקיאותו הייחודית, הן בצד ההלכתי והן בצד המעשי, שמו יצא בכל קצווי תבל והוא התבקש לפקח על מערכות כשרות גדולות כשעל פיו יישק דבר בתחום כשרות הבשר והעופות.

ידיו מלאות עשייה, הוא מסתובב במפעלים ומשחטות בארץ ובחו"ל, שוחט ובודק, מדריך ומכוון. רבים מהשוחטים היום הם תלמידיו ומתלמידי תלמידיו. 

הוא שוחט באופן מיוחד עבור תלמידי חכמים המבקשים לצרוך בשר שנשחט על פי החומרות וההקפדות שלו, ובבתים רבים של גדולי ישראל אוכלים רק משחיטתו.

לאחר שהצטרף לצוות מפקחי הכשרות של 'בד"ץ קהילות', העיד השבוע גם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א על מומחיותו רבת השנים וצירף את חתימתו לשבחים שמרעיף הרב עשור על כשרות 'קהילות'.

גדולי ישראל כאמור סומכים ידיהם עליו, והבשר משחיטתו עולה תדיר על שולחן מלכים. הרב רפאל עשור זכה ושחט עבור ה"בבא סאלי" זיע"א, שכידוע היה בוחר רק שוחטים שידע בודאות שניתן לאכול משחיטתם אך לא רק.

משחיטתו אכלו גם מרנן הגרא"מ שך זצוק"ל, ויבלחט"א הגר"ח קנייבסקי שליט"א. הגר"י זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן וחתנו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שלח את תלמידי הכולל שבראשותו, כשלמדו שחיטה, להשתלם אצל הרב עשור.

מבדיקה שערכנו עולה כי כמעט בכל מערכות הכשרות משולבים תלמידיו. כשהתעוררה סערת הבראקלי בשנה שעברה, מיד ביקשו מומחי השחיטה בארץ ובחו"ל לשמוע את עמדתו של הרב עשור - מהי המסורת וכיצד נהגו גדולי וצדיקי הדורות.

יוזם את מהפכת הכשרות

לפני כארבעים שנה החל את דרכו ברבנות הראשית, עת התמנה לשוחט. לאחר מכן כיהן כראש צוות שוחטים, והתמחה ביותר בנושאי שחיטה וטריפות, עד שהפך למנהל מחלקת הבשר והעופות. באחד הימים נקרא אל לשכתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, אז הרב הראשי לתל-אביב, שהתפעל משחיטתו וסמך עליה במאת האחוזים וביקש להנחות אותו באופן ניהול השחיטה.

"מרן אמר להקפיד, אם כותבים חלק שזה יהיה חלק לכל הדעות, ועל פי ה'בית יוסף' ובדרכו הלכתי תמיד". מה נקרא חלק, אנו שואלים, האם כל אחד שמכיר בטיב שחיטה ובדיקה יכול לקבוע מהו חלק ומה לא? והרב עשור משיב בהחלטיות: "זה לא פשוט. צריך שהבודק יהיה מומחה מאוד, יש הרבה בעיות, בפרט בריאות, והבודק צריך להיות מרוכז היטב, רק בבדיקה מדוקדקת ויסודית ניתן לקבוע את כשרות הבהמה".

במחלקת הבשר ברבנות הראשית, הוא פעל גדולות ונצורות. עד לפני כחצי יובל, כמעט ולא ניתן היה להשיג בשר חלק למהדרין, אלא בכמויות קטנות ובמחיר מפולפל.

יודעי דבר, היו ניגשים אל הרב עשור לברר איזה בשר נשחט על ידי הצוות שבראשותו, ועל פי סימנים של תאריכי ייצור וייבוא, היו מאתרים ברשתות השיווק את הבשר שנשחט על ידו שכולל את כל החומרות וההקפדות, לצורך ביתם.

כשנוכח הרב עשור במצוקה, יזם שיתוף פעולה בין הבד"צים השונים לבין הרבנות, ונקבעו כללים של שיתוף פעולה אישור ופיקוח, והבד"צים יוצאים לשחיטה באישור הרבנות, וציבור המהדרין נשכר.

מאז המהלך שהוביל ניתן להשיג את כל סוגי הבשר בכל ההכשרים המהודרים. השבוע בפגישתו עם חבר מועצת חכמי התורה, ביקש הגר"ש בעדני שליט"א מהרב עשור לפעול מול 'בד"ץ קהילות' להוזלת מחירי הבשר והעופות לקראת החגים כדי לסייע לציבור בני התורה. ב'קהילות', מיותר לציין נענו לבקשה.

'קהילות' הטובים ביותר

"על פי נסיונכם רב השנים, על איזו השגחה הרב ממליץ?" שאלנו, והוא אומר שהוא מייעץ לכל שואליו לקנות ולאכול את הבשר דווקא של 'קהילות', לא לפני שהוא מקדים שבדבריו אין לפגוע באף כשרות אחרת, אך מנסיונו רב השנים וממה שראו עיניו, הצוות של 'קהילות', הוא צוות מומחה ביותר, וכי הוא מכיר את השוחטים והבודקים, בפרט את הרה"ג ישראל פישביין שליט"א, איתו עבד בצוותא בבדיקת ריאות שנים רבות.

הרב עשור מעיד עליו שהוא מומחה גדול וכי הצוותים שפועלים תחתיו הם תלמידי חכמים, ובהם רבים מתלמידיו. השוחטים ב'קהילות' עצמם מלמדים אחרים ומנחים שוחטים צעירים, הם בקיאים בכל הסוגיות, הלכה למעשה.

"חשוב להדגיש שבהכשר קהילות אין שני סוגי 'חלק', רק חלק אחד מהודר ביותר לכל הדעות, ולפי כל החומרות גם של הרמ"א וגם של ה'בית יוסף'.

הם עמדו על כך, שגם לספרדים יהיה את הבשר המהודר ביותר, על פי מה שביקש ממני מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בזמנו". הרב עשור מוסיף ש"הם אינם רק תלמידי חכמים, שבתום עבודת הקודש פונים ללימוד, אלא גם יראי שמיים.

בלי יראת שמיים לא שווה כל הידע, רק אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני." לשיטתו, בד"ץ קהילות הוא גוף הכשרות האשכנזי היחיד (מלבד הרב לנדא) שמתאים לציבור צרכני הכשרות הספרדי.

הרב עשור נתן את המלצתו להכשר "קהילות", כפי שהוא מפרט: "בהכשר קהילות לא מביאים כל אחד לשחוט, בוחרים את השוחטים הטובים ביותר, אני מכיר אותם אחד אחד, השוחטים, הרבנים והמפקחים, שהם עושים הכל על הצד הטוב ביותר במאת האחוזים בלי פשרות". המלצה זו ניתנה לא רק על סמך ההיכרות האישית, אלא גם אחר בחינה בשטח, בארץ ובחו"ל במשחטות הבקר, העופות וההודו. "אני לא ממליץ לפני שאני בודק, גם שוחטי העופות וההודו", הוא מעיד, "יראי שמיים בתכלית ומומחים, בשחיטה ובהעמדת ובדיקת סכין, ויש להם מומחים גדולים שעוסקים בבדיקת הריאות וצומת הגידים. גם המליחה נעשית על פי כל ההידורים והחומרות וכל השיטות".

השבוע פרסם הרב עשור מכתב ובו רשם: "מאשר בזה אחרי בדיקות במפעלים בהם עבדו 'בד"ץ קהילות', הן בעופות והן בהודו והן בבקר המיובא מפולין וכו', בלי לפגוע חלילה באף בד"ץ אחר או גוף כשרות אחר, הם ברמה גבוהה מאוד מבחינת סכינים, מהירות הליין, בדיקת ריאות וצומת הגידים, ובוקא דאטמא, הן במליחה כדת וכדין, שוחטים מומחים יראת שמים על פניהם, כל שוחטי הבקר תלמידי חכמים מומחים ועושים עבודה נפלאה, חלק כדת וכדין לכל העדות ולכל הדעות, וגם לדעת הב"י, כזה ראה וקדש, וזה בזכות הממונים עליהם ובראשם הגאון רבי ישראל פישביין שליט"א. יה"ר שיעלו מעלה מעלה, שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה".

הגאון הגדול הרה"ג שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה, לו יש הכרות ותיקה עם הרב עשור והוא אוכל משחיטתו, הצטרף בחום להמלצה והוסיף בכתב יד קדשו: "הנני לאשר שאנחנו סומכים על הרב עשור בענייני שחיטה, ותמיד אכלנו משחיטתו".

תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד