י"ט אייר התשפ"ד
27.05.2024

הטענה שייכת רק אצל מי שכופר בהשגחה

טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל מי שכופר בהשגחה, כי אם השי"ת הוא המשגיח על פרטי העניינים, הרי שגם מה שישראל קבלו את ארץ ישראל, מעשה ה' הוא, ומה שייך לבוא ולטעון "לסטים אתם", ורק זה שכופר בהשגחה וחושב שהכל נעשה בלי התערבותו יתברך, יכול לטעון טענה זו

הטענה שייכת רק אצל מי שכופר בהשגחה
פלאש 90

"בראשית ברא אלקים" (א,א)

אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התור ה אלא מ"החדש הזה לכם", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" (תהלים קיא, ו), שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת גוים! הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (רש"י).

יש להבין, אם זו הסיבה להתחלה מבראשית, לשם מה היה צריך את כל חומש בראשית, די היה בפרשת בריאת העולם, ממנה רואים שהארץ כולה של הקב"ה היא.

עוד יש לדקדק, מדוע דווקא אומות העולם שואלים זאת, ולמה בעצמנו לא קשה קושיא זו.

ונראה בזה, כי הנה ידוע שהפילוסופים הקדמונים, כאריסטו וחבריו, לא כפרו במציאות הקב"ה, כפירתם הייתה רק בחידוש העולם, הם לא האמינו שהקב"ה ברא יש מאין אלא יש מיש, וסברו שהייתה מציאות של חומר קדמון שעל ידו ברא הקב"ה את העולם, עפרא לפומייהו.

וכבר כתב הרמב"ם, שאריסטו הגיע לכל מה שיכול אדם בשכלו להגיע, והיינו, שהשכל האנושי אינו משיג ענין כזה שיכולה להיות בריאה יש מאין, ורק אמונת ישראל היא שהקב"ה חידש את כל הבריאה, יסוד זה מרוכז במילה "בראשית", דהיינו, שהייתה התחלה לעולם.

והנה ישנה כפירה נוספת אצל אומות העולם, והיא, הכפירה בהשגחת השי"ת על בריותיו, טוענים הם שאף שהקב"ה ברא את העולם, מ"מ עזב אותו אח"כ להנהגת עצמו ואין הוא משגיח על כל פרט ופרט.

הכפירה בהשגחה שייכת רק כאשר כופרים בחידוש בעולם, שכן, אם הקב"ה חידש את כל הבריאה יש מאין, בהכרח שגם קיום הבריאה בכל רגע ורגע הוא ע"י הקב"ה, שהרי בלי הקב"ה אין שום מציאות לכל הבריאה, וממילא ודאי שהקב"ה משגיח על הכל, וכל המעשים נעשים בעולם רק מכוחו ועל ידו, רק מי שכופר בחידוש העולם יכול לומר שהבריאה בעצם מנותקת מהקב"ה.

והנה טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל מי שכופר בהשגחה, כי אם השי"ת הוא המשגיח על פרטי העניינים, הרי שגם מה שישראל קבלו את ארץ ישראל, מעשה ה' הוא, ומה שייך לבוא ולטעון "לסטים אתם", ורק זה שכופר בהשגחה וחושב שהכל נעשה בלי התערבותו יתברך, יכול לטעון טענה זו.

לכן, דווקא אומות העולם הכופרים בחידוש העולם, הם טוענים טענת "לסטים אתם", אבל לנו המאמינים בחידוש העולם אין שום קושיא, כי ודאי הקב"ה נתנה לנו.

ותוכן התשובה לאומות העולם הוא, שמראים להם בחוש שיש השגחה, וזה התוכן של ספר בראשית שהוא מלא השגחה פרטית בכל עניין ועניין של מעשי האבות, להורות שהקב"ה משגיח על כל פרט ופרט, וממילא נפקעת טענת ה"לסטים אתם".

אבן הראשה לזכות קיומנו כעם יהודי עם בחר לו י-ה, וזכות הקיום שלנו היא האמונה התמימה בבורא עולם ובתורתו, שלא נסור ימין ושמאל מכל תג ותג דין ודין, נישא עינינו אל ההרים גדולי ישראל שבכל דור ודור ולא נסור מכל אשר יורונו אפילו על ימין שהוא שמאל ושב ורפא לנו אכי״ר.

תורה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד