כ"ג אייר התשפ"ד
31.05.2024
שוב סערה בעיר החרדית

רה"ע משיב במתקפה: טוענים שגדולי ישראל מובלים בידי עסקנים

לאחר שהוגשה על ידי תושב העיר החרדית שבמרכז הארץ עתירה בבקשה לבטל את תוצאות הבחירות, בטענה לחלוקת הקצאות מצד העירייה על מנת להשפיע על הבחירות, מגיב רה"ע בזעם רב, ומאשים את העותר בלא פחות מאשר זלזול בגדולי ישראל | כל הפרטים על הסאגה המתפתחת

רה"ע משיב במתקפה: טוענים שגדולי ישראל מובלים בידי עסקנים
דוד כהן, פלאש 90

שוב סערה בעיר החרדית: ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, הגיש היום (חמישי) את תשובתו לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, על עתירה המבקשת לבטל את הבחירות בעיר, בטענה כי הוכרעו על סמך חלוקת הקצאות.

בתשובתו של פרוש לעתירת תושב העיר אברהם חזן, באמצעות פרקליטיו של רה"ע, עורכי הדין איתן הברמן ומישל נגר, הוא מגיב על עיקרי הטיעונים כנדרש, ובראשם הוא תוקף את העותר כי הוא "אינו מכיר בגדולתם של גדולי ישראל".

"המערער", כותבים הפרקליטים, "מסתמך על הנחות יסוד שאין בהן אמת, ובהן: שגדולי ישראל אינם מצויים בפרטים וכי הם מקשיבים לעסקנים המקומיים ובעקבות כך הוציאו את הודעת התמיכה".

לטענת פרקליטי פרוש: "מי שטוען כי גדולי ישראל הנזכרים בערעור אינם מצויים בפרטים ולכן מובלים בידי עסקנים מקומיים המטעים אותם בזדון, איננו מכיר בגדולתם של גדולי ישראל. הדנים בעמקה של שאלה במי להמליץ בפני קהילותיהם משך זמן ארוך. ומתייחסים להיבטים ארציים רחבים הרבה יותר מהנוגע רק לעיר אלעד".

פרוש מתייחס לטענות לפיהן חולקו הקצאות בתמורה לתמיכה בו לראשות העיר, וטוען באמצעות פרקליטיו כי: "העיר אלעד מבורכת בכ-60 אחוזים של בני נוער וילדים, והעירייה פועלת על פי תכנית אב מקצועית לבינוי מוסדות חינוך".

"בחמש השנים האחרונות" כך כותבים הפרקליטים, "נבנו כ-450 כיתות לימוד מול כ-330 כיתות ב-15 השנים שקדמו לכך, ועוד כ-150 כיתות הנמצאות בשלבי אישור. תנופת בינוי זו, הובילה לכך שכמחצית מהתלמידים שלמדו בכיתות יבילות בתחילת כהונת פרוש כראש עיר לפני חמש שנים לומדים היום במבני קבע, ומתוך 13.3 אלף שלמדו ביבילים נותרו רק 6,700 בכיתות יבילות ולחלק גדול מהם כבר יש כיתות בתהליכי תכנון ובינוי".

לגוף העניין סוברים המשיבים כי, "שורת ההקצאות עליהן מצביע המערער, אינה אלא חלק קטן מפסיפס גדול שנוצר ממדיניות מתוכננת, מחושבת וחיונית. בפועל בעיר הוקצו משאבים רבים לגופים שונים המייצגים את כל הקשת הרחבה של הקהילות בעיר".

לגבי הטענה כי אושרו הקצאות בתאריך קרוב לבחירות, כותבים עורכי הדין כי "נוח למערער לקבוע כי המועד נקבע בשל הקרבה לבחירות, תוך התעלמות מכך שמדובר בסמיכות לפתיחת שנת הלימודים, אם היה חבר עירייה שרצה להתנגד, הוא יכול היה להגיע ולהתנגד".

לסיכום כותבים עורכי הדין כי: "ערעור בחירות זה טוב היה לו אלמלא הוגש. אין לו עילה שבדין והוא בוחר בפיזור האשמות שווא ורפש ציבורי". הפרקליטים גם מבקשים להשית על המערער אברהם חזן הוצאות ערעור ושכר טרחה. "הטעם המבוקש להחמרה בפסיקת ההוצאות נוסע מהתנהגות המערער בערעורו, שראה לנכון לפגוע, להשמיץ ולהטיל דופי באנשים רבים, בלא כל ראיה של ממש לנטען על ידו".

בתוך כך, גם הפרקליטות הגישה את תגובתה לערעור, ולפיו אין עילה לביטול הבחירות, ממספר סיבות. בין השאר נכתב כי "אף אם יוכרע שנפלו ליקויים בהתנהלותו של פורוש עובר לבחירות, לעמדת המדינה – אין בעצם קיומם של הליקויים, כפי שנטענים בערעור, כדי להוכיח מניה וביה את השפעתם על תוצאות הבחירות, ומכאן דומה שאין בטענות המערער משום עילה המצדיקה את ביטול תוצאות הבחירות".

כזכור וכפי שדווח ב'בחדרי', אברהם חזן, תושב אלעד, הגיש לבית המשפט ערעור על תוצאות הבחירות לראשות העיר אלעד, זאת מאחר ולטעמו נפל פגם בהליך הבחירות.

את העתירה הגיש חזן באמצעות עו"ד דוד דרור ועו"ד יובל גרינשטיין, כערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בערעור מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול תוצאות הבחירות בה ישראל פרוש זכה ב56% מקולות הבוחרים - ולערוך את הבחירות מחדש, תוך פסילת פרוש מלרוץ לראשות העיר.

בעתירה נטען כי קרוב למועד הבחירות, העירייה, וכן הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיר, בראשות ראש העיר המכהן ישראל פרוש, נקטה "במסכת מאורגנת, שיטתית ורחבת היקף של חלוקת טובות הנאה בהיקפים יוצאי דופן, ואשר תכליתה הטיית תוצאות הבחירות לראשות העיר ולמועצת העירייה והעולה אף לכדי שוחד".

לטענת העותר, "חולקו" קרקעות בהליך הקצאות גדול במיוחד וזאת בפרק הזמן הסמוך לבחירות, מתוך מטרה להטות את הכף בבחירות לראשות העיר. "ביצוע הקצאות בהיקף קרקעות ו/או מבנים גדול כפי שקרה במקרה דנן, ובסמוך לבחירות, הוא פסול מיסודו ויוצר חזקה כי טובות הנראה אלו ניתנו במטרה להטות את הבחירות" כתב העותר לבית המשפט.

העתירה מתייחסת להקצאות ותקציבים של מיליוני שקלים, בפרק זמן של שלושת החודשים לפני הבחירות לראשות העיר. עם זאת, מדגישים עורכי הדין בעתירה כי "אין במפורט במסגרת כתב ערעור זה בכדי להטיל דופי ו/או לרמוז כי גדולי ישראל ובהם הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א וכן האדמו"רים המוזכרים בערעור, וגדולי הדור די בכל אתר ואתר, נמנים על מקבלי שוחד ו/או כי מתקיים אצלם יסוד נפשי של מקבלי שוחד".

הטענה היא כי שורה של טובות הנאה ואתננים בהיקפים נרחבים לקהילות ממוקדות, הביאו את העסקנים המקומיים בקהילות אלה להמליץ בפני גדולי ישראל להורות על תמיכה בפרוש ראש העיר המכהן. "ברי לכולי עלמא, כי גדולי ישראל אינם מעורים בפרטים אלו בכל עיר ועיר, ואלו נשענים על המלצות שלוחיהם העסקנים בערים השונות".

העתירה מפרטת מתן טובות הנאה לחסידות ויזניץ', הכוללת הצבת מבנים לטובתם ברחוב רבי עקיבא 8, בניית בית כנסת ברחוב רבי חייא 11 ללא הקצאה; טובות הנאה לחסידות צאנז, הצבת מבנים ללא היתר בנייה ברחוב המאירי 1; טובות הנאה לפורשי ש"ס בסיעת 'יחד', שזכו להקצאה עבור עמותת בני מלכים (אור המאיר) ברחוב שמעון הצדיק.

הצבת מבנים ללא היתר, ללא הקצאה ועל שטח רשות מקרקעי ישראל, לטובת הפלג הירושלמי ברחוב שמעון בן שטח; הנחת אבן פינה לטובת חסידות סלונים ברחוב שמעון הצדיק 9-7; מתן טובות הנאה למוסדות 'חינוך אלעד' של הרב שטיין, כאשר העירייה הציבה מבנים יבילים ללא היתר בנייה, ובשטח עתיקות מוכרז ברח' רד"ק 1; בניית קבע של אולם אירועים ללא היתר בנייה, וללא הקצאה כדין, לטובת הרב שטיין ברח' רבי יהודה הנשיא 53-55; טובת הנאה נוספת לעמותה נוספת של הרב שטיין - עמותת רמת דוד – חינוך מיוחד - בנייה נוספת ללא היתר על ידי העירייה ברחוב הר"ן (חלקה 47).

בעתירה צויין גם על "פלישת חסידות חב"ד למבנה הספריה העירוני ברח' רבי חייא", והפיכתו לבית כנסת באמצעות אורן משה מזרחי חסיד חב"ד ומס' 4 ברשימתו של פרוש, והכל ללא היתר וללא הקצאה; הצבת מבנים ללא היתר לטובת קהילת המרא דאתרא הרב שלמה זלמן גרוסמן, ברח' הלל 22.

"עינינו הרואות כי התנהלות העירייה והעומד בראשה בסמוך לבחירות מעידה על מתן טובות הנאה גורפות בין בעין בהקצאות ובין בהעלמת עין בהתעלמות מהתנהלות בלתי חוקית בעליל בעיר ופלישות והצבת מבנים בקרקע ציבורית, העולות כדי שוחד בחירות והטיית הבחירות – כל זאת בכדי לקדם את . מועמדותו של ראש העיר הנבחר המשיב 3" כתב העותר.

לטענתו, התנהלות העירייה ו"חלוקת השלל", הביאה להטיית הבחירות באופן מוחלט, כאשר אלפי קולות הושפעו לבחור בראש העיר המכהן פעם נוספת בשל מתן טובות הנאה העולות לטענת העותר לכדי שוחד בחירות.

אלעד ישראל פרוש בחירות

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד