1. עמוד הבית
  2. מומלצים
  3. ייעוץ

חוות דעת כלכלית לבית המשפט

חוות דעת כלכלית לבית המשפט עשויה להידרש בתביעות וסכסוכים שונים הנוגעים לנזקים והפסדים כלכליים. מדובר בחוות דעת מורכבות הצוללות לעומקם של תהליכים עסקיים, כלכליים וחשבונאיים, ועליהן להציג מסקנות מובנות וברורות בצורה מדויקת ומקצועית

כתבה אינפורמטיבית, ירון לוי, י"ד שבט תשע"ט 20/01/2019 14:24

תמונת פרופיל עסקי תמונת פרופיל עסקי צילום: יח"צ

חוות דעת כלכלית לבית המשפט עשויה להידרש בתביעות וסכסוכים שונים הנוגעים לנזקים והפסדים כלכליים. מדובר בחוות דעת מורכבות הצוללות לעומקם של תהליכים עסקיים, כלכליים וחשבונאיים, ועליהן להציג מסקנות מובנות וברורות בצורה מדויקת ומקצועית. 

יועץ עסקי הכותב חוות דעת משפטית, בין אם זו הוזמנה על ידי התובע או כחוות דעת כלכלית נגדית שהזמין הנתבע, צריכה להיות הוגנת וישרה בעודה מביאה סימוכין לטענות. היועץ העסקי חייב להיות בעל השכלה אקדמית כלכלית נרחבת, ניסיון והבנה מצוינת עם תחום הפעילות ועם הסכסוך המשפטי, ויכולת להציג את הפרטים והמסקנות באופן שיתקבל על ידי בית המשפט וכל גורם אחר. 

דוגמאות לתביעות המצריכות חוות דעת כלכלית 

חוות דעת כלכלית לבית המשפט נדרשת בראש ובראשונה על ידי תובעים. על מנת לסבר את האוזן נביא דוגמא של חברת בנייה המתכננת פרויקט גדול והתקשרה עם ספק בחוזה המפרט את כמויות, סוגי ועלויות חומרי הגלם. על פי אותו ההסכם פעלה החברה במישורי השיווק והפרסום של הפרויקט, קבעה את תמחור הדירות, נטלה הלוואות מהבנקים, יצרה התקשרויות נוספות, וכדומה.

לאחר זמן מה התברר כי הספק אינו עומד בהסכם שנחתם עימו, למשל באשר לאיכות חומרי הגלם, זמני האספקה, המחירים ועוד. כפועל יוצא מכך נגרמו נזקים משמעותיים לחברה, כגון הפסדים בגלל ריביות פיגורים, העלאה של מחירי הדירות ופגיעה באטרקטיביות הפרויקט, התמודדות עם תביעות של רוכשי דירות, פגיעה במוניטין וכדומה. 

החברה שמעוניינת לתבוע את הספק על הנזקים שנגרמו לה פונה לבית משפט מחוזי או השלום, ועל מנת להוכיח את טענותיה עליה להביא סימוכין לנזקים הכלכליים. כלומר, עליה להראות את ראשי הנזק בנושאים האמורים לעיל ובנושאים נוספים אל מול המצב הצפוי לו עמד הספק בהתחייבויותיו. עורך הדין המייצג את החברה פונה אל יועץ עסקי אשר מבצע סקירת עומק וכותב חוות דעת כלכלית, תוך שיתוף פעולה עם עורך הדין המוסיף היבטים משפטיים לחוות הדעת. 

חוות דעת כלכלית נגדית 

חוות דעת כלכלית נגדית לבית המשפט היא כזו המוגשת מטעם הנתבע. אם נחזור אל הדוגמא שלעיל הרי שאותו ספק שלכאורה לא עמד בהתחייבויות, מעוניין להראות שהנזקים שנגרמו לחברת הבנייה אינם כה גבוהים כאמור בחוות הדעת שהגישה. יתרה מכך, הוא טוען לנזקים הפוכים שלמעשה נגרמו לו עקב תלונות החברה שיצרו פגיעה במוניטין שלו, והצריכו אותו למשאבים בשכר טרחת עורך דין וכדומה.

יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי חוות דעת כלכלית רגילה או נגדית, אינה עוסקת בצדקת הטענות ברמה המשפטית. כלומר, היא אינה באה להראות כי היזם אכן עמד בהתחייבויות, או לא עמד בהן, אלא מפרטת את ראשי הנזק הכלכליים בהתאם להתרחשות העסקית. 

עוד חשוב לדעת כי לפעמים יש שתי חוות דעת כלכליות, האחת של התובע והשנייה של הנתבע, אשר מטבע הדברים מייצגות נזקים בסדרי גודל ובכיוונים שונים. על כן, ברור שחוות הדעת חייבת להיות כתובה בצורה עניינית, מקצועית וברורה בעוד מציגה את הטיעונים באופן משכנע. כמו כן, לעיתים בית המשפט מחליט להזמין חוות דעת ניטראלית, שלא מצד התובע או הנתבע, וזאת כדי לאפשר החלטה הוגנת, כדי לזרז את ההליכים ומשיקולים נוספים. 

קביעת ראשי הנזק בחוות דעת כלכלית 

כאשר יועץ עסקי כותב חוות דעת כלכלית לבית המשפט הוא מתמקד בהערכה של הנזקים שנגרמו למזמין חוות הדעת מהיבטים שונים. על מנת לעשות זאת, היועץ צריך להבין היטב את סוג ההתקשרות שהייתה בין הצדדים, הכספים שהושקעו והפעולות שנעשו בהקשר זה, ההשפעה האפשרית על המוניטין, הרווחים שהיו צפויים לתובע ולא הופקו עקב הפרת התחייבויות, וכן יש להתייחס אל היבטים הקשורים לנכסים, מחירים ועוד. בתוך כך, היועץ העסקי בוחר בשיטה המתאימה ביותר להערכת שווי מבין מספר גישות קיימות, ואותה הוא מחיל על ראשי הנזק השונים. 

ניתן להבין אם כן, שמדובר במלאכה יסודית ומורכבת, אותה יש לבצע בזהירות ובאופן מושכל. כלומר, היועץ העסקי אינו יכול להגזים בהערכת הנזקים או לפעול בהתאם לשאיפות של מזמין חוות הדעת. על מנת שתוכל להתקבל בבית המשפט, או בכל ערכאה אחרת, הערכת הנזקים צריכה להיות אובייקטיבית ככל הניתן, ולהתבסס על תיעודים, מסמכים ודוחות כלכליים מקובלים.

כמו כן, חשוב להבין שחוות הדעת איננה ניתנת בחלל הריק. עשויות להיות לה השלכות פיננסיות מהותיות והיא בוודאי תיבחן על ידי אנשי מקצוע שנשכרו על ידי הצד השני, אשר יבדקו את הגינותה, את בחירת שיטת הערכת השווי, את מידת הריאליות של צפי הרווחים, את תחשיבי ההוצאות וההפסדים, וכמובן שהיא תיבחן גם על ידי בית המשפט. 

לא פעם אנשי המקצוע ששכר הצד השני יביאו הסתייגויות לאמור בחוות הדעת, שהרי זהו תפקידם, וייתכן מאוד שהיועץ העסקי יוזמן לבית המשפט על מנת להגן על חוות הדעת שכתב בתור עד מומחה. על כן, גם אם היועץ העסקי שכותב את חוות הדעת מעלה למעשה סימוכין התומכים בטענותיו של הלקוח, יש לעשות זאת בצורה מושכלת, חוקית והוגנת. 

חוות דעת כלכליות נוספות לבתי המשפט 

עד כה דיברנו על חוות דעת כלכלית לבית המשפט המוגשת בתביעת נזיקין שעוסקת באובדן הכנסות, מוניטין ורווחים עקב התקשרות עסקית שלא צלחה. ואולם, חוות דעת כלכליות מוגשות לבתי המשפט ולערכאות נוספות בעוד שורה ארוכה של תחומים, למשל עבור ההוצאה לפועל, עבור בתי משפט לענייני משפחה בסכסוכי גירושין, ועוד. כמו כן חוות דעת נדרשות במקרים של סכסוכים בין בעלי מניות בתאגידים, למשל עקב צורך להעריך את נכסי, מניות ושווי החברה, או חילוקי דעות הקשורים לחלוקה של דיבידנדים. 

עוד תחום בו חוות דעת כלכליות מוגשות לבית המשפט הוא בתביעות ייצוגיות המוגשות כנגד חברות ותאגידים שונים שפעילותם פגעה בציבור מסוים, למשל פעילות שהובילה לפגיעה באיכות הסביבה, פעילות שחרגה מתקנות הרגולטור, אי אמירת אמת לגבי שירות או מוצר של החברה, וכיוצא בזאת. בתביעות מעין אלו ישנה חשיבות מרובה לחוות הדעת הכלכליות שמגישים שני הצדדים, בין אם הן נידונות בבית המשפט ובין אם השופט שולח את הצדדים לגישור ובוררות. 

השורה התחתונה 

חוות דעת כלכלית לבית המשפט הינה מסמך מקצועי שיכולות להיות לו השלכות מכריעות על גובה הפיצויים שיפסוק בית המשפט לטובת התובע, אם בכלל. כמו כן, היא נדרשת במגוון רחב של סכסוכים עסקיים ופיננסיים אחרים המגיעים לבתי המשפט ולערכאות שונות. עליה להציג באופן מקצועי, מובן וברור את ראשי הנזק שלגביהם טוען התובע, ולהביא הערכה ריאלית המעוגנת ומוסברת על ידי נתונים פיננסיים מקובלים ומובהקים.

לא פעם, ישנה עדיפות להזמין את חוות הדעת הכלכלית לבית המשפט מיועץ עסקי בעל ניסיון רב. מדובר בבעל מקצועי המבין היטב, לא רק את ההשלכות הפיננסיות, אלא גם את ההשלכות העסקיות שיוצרים נזקים כלכליים. לכן הוא עשוי להוציא תחת ידיו חוות דעת מעמיקה יותר, המתייחסת להיבטים נוספים, מקיפים ויסודיים יותר.

למידע נוסף אודות חוות כלכלית לבית המשפט, ולקביעת פגישה עם יועץ עסקי ללא עלות או התחייבות, פנו אלינו בטלפון 035377088

 

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;