ט"ו סיון התשפ"ד
21.06.2024
שבת שקלים

הרבי מויז'ניץ באנטוורפן: אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת ויקהל - שקלים בארץ ובעולם

הרבי מויז'ניץ באנטוורפן: אירועי וזמני השבת
הרבי מויז'ניץ בלימוד באנטוורפן השבוע צילום: ארי ק - די וואך

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

ויז'ניץ: מרן האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בביקור בקרב חסידיו בבלגיה, ישבות באנטוורפן, התפילות והטישים יתקיימו באולמי בית רחל. במוצ"ש יערך באגלייטן לאחר הבדלה לבית האכסניה של האדמו"ר אצל הנגיד הרבני אברהם גוטספלד. 

סאטמר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו''ר מסאטמאר, נכדה לחתנו הרה''צ ר' ברוך טיטלבוים רב דביהמ''ד ברך משה, ובן הגה"צ אב"ד מוואלאווא, בת לבנו הרב חיים הערש טיטלבוים, חתן הגה"צ רבי זלמן אשכנז אב"ד אויסטילא מב"פ, בן האדמו"ר מאלעסק, שמחת תיערך בביהמ''ד ברך משה בקריית יואל.

ויז'ניץ: בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובעולם יערכו השבת שבת התוועדות לקראת היארצייט הראשון של האדמו"ר בעל ה'אור מרדכי' מויז'ניץ זיע"א, החל ביום רביעי הקרוב, בניו האדמו"רים מויז'ניץ יערכו בליל שבת טיש וכן יעברו בתפילת מוסף לפני התיבה.

סאטמר: האדמו"ר מסאטמר ישבות בקרב חסידיו בקרית יואל מונרו. לרגל  מעמד הדינר שיערך במוצ"ש לטובת מוסדות סאטמר בקרית יואל וכן לכבוד שבת שקלים.

סאטמר: השלום זכר לנין האדמו''ר מסאטמר, נכד לחתנו הרה"צ רבי העניך אשכנזי רב דביהמ''ד אבני צדק בקריית יואל, ובן האדמו''ר מאלעסק, בן לחתנו הרב מאיר יהודה אשכנזי, בן אב''ד אוסטילא, בן האדמו''ר מאלעסק, תתקיים בביהמ''ד אבני צדק בקריית יואל.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ישבות בקרב חסידיו בירושלים לכבוד השבת יארצייט הראשון של אביו האדמו"ר בעל ה'אור מרדכי' מויז'ניץ זיע"א, שיחול ביום חמישי הקרוב, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' אדניהו הכהן בשכונת הבוכרים.

קאסוב: השלום זכר לנכד האדמו"ר מקאסוב, בן לבנו הרב יעקב שמשון הגר, חתן הרב ליפא זילבערמאן מראצפערט, תתקיים בביהמ"ד קאסוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות בקרב חסידיו בב"ב לרגל שבת שקלים, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש לעלוב ברח' השומר.

פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בעיר טומס ריבר ליד לייקווד שבניו גרז'י יחד עם מקורביו.

מודז'יץ: האדמו"ר ממודז'יץ השוהה בביקור בלונדון, ישבות יחד עם מקורביו למנוחה בהרים.

האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב ישבות במונסי, האכסניה בבית הרה"ח ר' מיכאל דוב הרצוג התפילות והטישים יתקיימו ביהמ"ד אבני שלמה.

פרמישלאן: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מפרמישלאן, בת לחתנו הרב יוחנן נתן זייבלד, בן אב"ד אלטשטאט, תתקיים בבית המדרש הגדול פרמישלאן בקרית פרמישלאן בב"ב.

זוועהיל - רחמסטריוקא ארה"ב: השלום זכר לנכד האדמו"ר מזוועהיל, בן לבנו הרב משה נתן גולדמן, חתן הרה"צ ר' מרדכי טוורסקי זצ"ל, בן באדמו"ר מרחמסטריוקא ארה"ב, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מזוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים.

ביאלא ב"ב - נדבורנה אלעד: שמחת השלום זכר לנכד האדמו"ר מביאלא ב"ב, בן לבנו הרב ניסן חיים רבינוביץ, חתן האדמו"ר מנדבורנה אלעד, תתקיים בבית המדרש נדבורנה אלעד.

דעעש: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מדעעש, בן לבנו הרה"ג רבי אלימלך פאנעט, חתן האדמו"ר מקליוולנד ארה"ב, עם בת הרה"צ רבי שמואל דוד גולדמן ראש ישיבת זוועהיל, וחתן הגה"צ ר' חיים צבי שפירא רב דקהל חסידים רמת אהרן בב"ב, תתקיים בבית המדרש דעעש ברח' שפת אמת בבית שמש.

אלכסנדר: האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק לרגל שמחה משפחתית, ישבות בקרב חסידיו בב"ב, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' חבקוק בב"ב.

לעלוב בראנוביץ: הקידושא רבא לנכדת הרה"צ רבי שמעון קאפף, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, בת לבנו הרב שלמה דוד צבי קאפף, חתן הרה"צ רבי ישראל לייפער, תתקיים בבית המדרש לעלוב בראנוביץ ברח' רבינו גרשום בשכונת הבוכרים בירושלים.

לויצק: האדמו"ר מלויצק השוהה בקרב חסידיו בקנדה שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו, ישבות במאנטריאל. האכסניה בבית הרבני הנגיד ר' שמואל פישמן.

ב"ב: השלום זכר לבן הרה"ג רבי ישראל דירנפלד ר"מ בבית המדרש שטפנשט בב"ב, ונכד האדמו"ר ממשכנות הרועים וזמיגראד זצ"ל, תתקיים בבית המדרש שטפנשט ברח' מהרש"ל 13 בב"ב.

כוונת הלב: האדמו"ר מכוונת הלב ישבות במונסי לרגל שמחת העליה לתורה לנכדו בן לבנו הרה"ג רבי יהודה ליכטר, עם בת הרה"ג רבי אברהם כהנא, התפילות והטישים יתקיימו באולמי טאשנד.
 
ספינקא ג"ג: האדמו"ר מספינקא גני גד השוהה בביקור בארה"ב לטובת המוסדות, ישבות בניו יורק.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ישבות בקרית טאהש בקנדה, לרגל שמחת השבת שבע ברכות לנכדו, בן לחתנו הרה"צ חיים אליהו יואל אילאוויטש, בן הגה"צ אב"ד יעמרינג, בת הרה"צ ר' יעקב רוזנבוים מקרית טאהש.

ב"ב: הקידושא רבא לרגל הולדת הבת להרב אפרים זאב כץ – מאלעד, בן הגה"צ רבי ברוך הכהן כץ רב דקהל חסידי ויזניץ – טרפון בני ברק, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ רח' טרפון 7 בני ברק.

י-ם: השבת חל יומא דהילולא של הגאון הצדיק רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, ראב"ד העדה החרדית ובעל ה'אבן ישראל', לרגל ההילולא יערכו סעודת הילולא בבתי החסידים בירושלים.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

נחלת בנימין: השבת תתקיים שבת התאחדות והתעלות לבני ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דניאל יעקבוביץ, השבת תתקיים במלון לה פרלה בעיר טבריה.

מודיעין עילית: המשגיח הגאון רבי יונתן אבר משגיח ישיבת 'היכל יצחק' ישבות בברכפלד, בליל שבת ימסור שיחת חיזוק בין קבלת שבת למעריב בבית המדרש 'היכל זרח' בכיכר הרב פלוק. 

נתיבות חכמה: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן הגאון רבי ברוך יחיאל נויברט ראש ישיבת 'נתיבות חכמה' בבית וגן בירושלים, נכד המשגיח הגאון רבי נחמיה נורדהיים, תתקיים בירושלים. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

מזל טוב לר' שלמה קוסטליץ יו"ר הסיעה הכלל חסידית בעיריית בני ברק ויו"ר ארגון 'למענכם' לרגל שמחת נישואי בתו.

מזל טוב למשה מלאכי חבר מועצת עיריית ב"ב ממפלגת עץ, לרגל הולדת בתו בשעטו"מ.

מזל טוב להרה"ח אלימלך וווייס משב"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים לרגל הולדת הבת, שמחת הקידושא רבא תתקיים בשבת בבוקר בבית המדרש קרעטשניף ברח' אבינועם ילין בירושלים.

מזל טוב לר' מאיר ברוין יד ימינו של המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן, ומנהל הכנסת אורחים קרעסטירר בבית שמש, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב לבנימין מחלב מעסקני ברסלב לרגל נישואיו השבוע בשעה טובה ומוצלחת.

מזל טוב לישראל הרשקוביץ סופר עיתון 'המודיע' לרגל נישואי בנו בשעטומ"צ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויקהל - שקלים בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 5:01 יציאת השבת: 6:14 ר"ת: 6:54

בני ברק: כניסת השבת: 5:16 יציאת השבת: 6:15 ר"ת: 6:51

מודיעין עילית: כניסת השבת 5:07 יציאת השבת: 6:14 ר"ת: 6:53

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 5:01 יציאת השבת: 6:14 ר"ת: 6:54

חיפה: כניסת השבת: 5:07 יציאת השבת: 6:14 ר"ת: 6:53

אשדוד: כניסת השבת: 5.17 יציאת השבת: 6.16 ר"ת: 6:52

תל אביב: כניסת השבת: 5:16 יציאת השבת: 6:16 ר"ת: 6:55

צפת: כניסת השבת: 5:08 יציאת השבת: 6:13 ר"ת: 6:55

באר שבע: כניסת השבת: 5:19 יציאת השבת: 6:17 ר"ת: 6:55

ניו יורק: כניסת השבת: 5.28 יציאת השבת: 6.38

לונדון: כניסת השבת: 5.25 יציאת השבת: 6.31

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.04 יציאת השבת: 7.13

פאריז: כניסת השבת: 6.15 יציאת השבת: 7.23

ציריך: כניסת השבת: 5.46 יציאת השבת: 6.53

מוסקבה: כניסת השבת 5.44 יציאת השבת: 7.07

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

אירועי השבת שבת שקלים פרשת ויקהל זמני כניסת ויציאת השבת האירועים בחצרות האדמו"רים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד