כ"ב אייר התשפ"ד
30.05.2024
אל תחמיצו את היום הגדול

זקוקים לישועה? סגולות נפלאות לפורים

יום הפורים משופע במצוות נפלאות, הטומנות בחובן סגולות מיוחדות. זקוקים לישועה? אל תחמיצו את פורים

זקוקים לישועה? סגולות נפלאות לפורים
קריאת מגילה צילום: דוד כהן, פלאש 90

סגולה לתענית אסתר

יום 'תענית אסתר' מסוגל שיתקבלו תפילותינו, ולכן יקדיש אדם מזמנו לומר מזמורי תהלים, ובפרט מזמור 'למנצח על אילת השחר', ואחר כך ישפוך שיחו לפני ה' ויבקש בקשתו ממנו יתברך.

סגולה לשעת קריאת המגילה – בלילה וביום

בעת קריאת המגילה מושפע על האדם שפע רב גם בגשמיות, והאדם יכול לזכות לשפע בתחום הצאצאים, החיים, הבריאות והפרנסה. נוסף על כך, בעת הקריאה מכפר הקב"ה על עוונות בני ישראל, ואף על עבירות החמורות ביותר. בעל ה'שארית ישראל' מציין כי בעת קריאת המגילה מתכפרים אף העוונות החמורים ביותר, כמו גילוי עריות.

בעת קריאת פסוקי המגילה, שפע הרחמים שהתעורר באותו זמן על עם ישראל - מושפע שוב מדי שנה בשנה. זוהי הסיבה שלאחר קריאת המגילה, אומרים "קדיש תתקבל", כיוון שכל קריאת המגילה היא בקשות ותחנונים הנסתרים בין פסוקי המגילה. בעת אמירת הקדיש, אנו מבקשים מה' יקבל את בקשותינו לרצון. ('דרכי משה')

סגולה לליל פורים וליום הפורים

לימוד תורה בליל פורים וביום עצמו מהווה סגולה נפלאה. מובא בגמרא שכל הלומד תורה בזמנים הללו, אשר רוב הציבור פנוי בהם מן הלימוד, נוטל שכר כולם, וזוכה לבן שיאיר את עיני העולם בתורה.

נוסף על כך, על ידי לימוד התורה מבטלים כוחו של עמלק, ועל ידי מחיית עמלק באה פקידה לעקרים ולעקרות שבישראל. עוד נאמר ש"כל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומא מובטח לו שהוא בן העולם הבא", ו"גדול יום פורים כיום שנתנה בו תורה". משום כך במקומות רבים נהגו להיות ערים בליל פורים ולעסוק בתורה.

החיד"א כתב שאילו היו עוסקים בתורה כראוי ביום פורים - בוודאי היו נגאלים.

סגולה לבוקר יום הפורים

בספר 'סגולות ישראל' מובא כי סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר – בני, חיי ומזוני, והן על שאר דברים, ועל כל קרוביו, כי באותו יום "עת רצון מאוד, וכל העולמות המה בשמחה וברצון". ה'פלא יועץ' כותב בערך 'פורים' כי "ביום הפורים חביבה אף תפילת היחיד לפני הקדוש ברוך הוא והיא מתקבלת".

ראוי לקום מוקדם בבוקר יום הפורים. על ידי הקימה בזריזות וההשכמה לתפילה יכולה אדם לעקור את כוחו של עמלק. ובכלל, זמן התפילה שבשעת הבוקר בעת זריחת החמה, הוא זמן שיוצא המלאך רפאל אשר כל מיני הרפואה בידו, ולכן הוא עת תפילה. וגם אמרו רבותינו שתפילה שמתפלל האדם בבוקר - אין מעיינים עליו אם הוא ראוי שתתקבל, אלא היא תמיד מתקבלת. בשל כך יש להשכים ולהרבות בתפילה ובבקשה על כל דבר ועניין, כי זו עת רצון ושמחה בכל העולמות.

רבי צדוק הכהן מלובלין מבהיר כי ביום הפורים אפשר לזכות לישועה, אף לא בדרך הטבע. כה הם דבריו: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה - זהו זמן מסוגל לשינוי הטבע ואף לפקידת עקרות".

רבי יצחק אייזיק מקאמארנא בספרו 'נדבת פי' מבאר כי ביום הפורים כל אדם יכול להגיע לדרגות נשגבות. כה דבריו: "וקיבלנו, שבימי הפורים יוכל לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי שום מעכב, וכן עולין כל התפילות ל'כתר' בלי שום מעכב... כל זה קיבלתי בלחישה, ונעשיתי הולך רכיל לגלות סוד זה מאהבת ישראל'.

סגולה ליום הפורים – לשוב בתשובה מאהבה

רבי לוי יצחק מברדיטשוב מבאר כי יום פורים הוא כיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לבני ישראל על כל עוונותיהם. בשל כך, יש להביע חרטה על העבר וקבלה גמורה על העתיד. כאשר האדם שומע את קריאת המגילה, הקדוש ברוך הוא שופך עליו טהרה וזהו זמן ראוי להחליט בהחלטה ברורה שלא ישוב לחטוא עוד.

פורים הוא עת רצון לתשובה, ומה שאפשר להשיג ביום הכיפורים בדרך של 'תשובה מיראה', אפשר להשיג ביום פורים בדרך של 'תשובה מאהבה'. והעושה תשובה ומשפיל עצמו ומתנהג בענווה - אזי הקדוש ברוך הוא יקבל תשובתו וייתן לו בנים בעלי קומה עוסקים בתורה ומקיימי מצוות ויזכה לחיי עולם הבא.

סגולה לשעת הסעודה – שעת המשתה

כתוב במגילה: "ויאמר המלך אל אסתר במשתה היין מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש.." המלך - זה ה' יתברך. כביכול, בשעת משתה היין אומר ה' יתברך אומר לעם ישראל: "מה בקשתך? עד חצי המלכות, ותעש" – וזוהי עת רצון מיוחדת. ('שער יששכר')

סגולה בשעת נתינת מתנות לאביונים

על ידי נתינת צדקה לעניים, מידה כנגד מידה, הקב"ה מקבל אותו ותפילותיו נכנסות לפני ולפנים, אבל לא יתן כספו לעניים כדי שיתפללו עבורו, שמצינו הרבה שעשו כן ולא נענו, רק יכוון שהוא מקיים מצוות הצדקה, והקב"ה יעזור לו.

מובא כי "המפזר מעותיו לצדקה, ניתן לו כח לרפאות גופו ונפשו". ב'אמרי נועם' כתוב כי "משלוח מנות ומתנות לאביונים מבטלים תתק"ג חולאים".

הרב זאב וולף הלוי בספרו 'אור המאיר': "והכל תולה בנתינת הצדקה אשר מקום שורשה ביסוד עליון, ובפרט ביום הזה. וכן 'כל הפושט יד נותנים לו'. ותועלתו גדולה במאוד להציל את עצמו משטן ופגע רע, וכאשר נודע שהצדקה מצילה ממות". הרב וולף ממשיך ונותן רמז לכך שצדקה מצילה ממוות מהמילה "מתנות" (לאביונים), שבין אותיות המילה "מת", נמצאת המילה: "תנו", וזהו רמז לכך שכאשר אדם נותן משלו – הוא מפריד את צירוף המילה "מת" וניצול ממוות.

פורסם לראשונה באתר הידברות

סגולות סעודת פורים קריאת מגילה תענית אסתר

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד