1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת פרה: אירועי וזמני השבת בארץ ובעולם

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת שמיני - פרה - מברכים ניסן בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ב אדר ב תשע"ט 29/03/2019 09:25

מברכים ניסן ישבות בבישטנא, הרבי מנדבורנה בשבוע שעבר ישבות בבישטנא, הרבי מנדבורנה בשבוע שעבר צילום: שוקי לרר

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

בכל ריכוזי חסידות גור‏ בארץ ובעולם יציינו השבת את יומא דהילולא של מייסד החסידות בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור זיע"א. 

ויז'ניץ: בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ מונסי יציינו את השבת קודם ההילולא הראשון של האדמו"ר בעל ה'אור מרדכי' מויז'ניץ זיע"א, החל ביום שישי, בניו האדמו"רים מויז'ניץ יערכו בליל שבת טיש וכן יעברו בתפילת מוסף לפני התיבה.

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ישבות יחד עם בחורי הישיבה הגדולה של ויז'ניץ לשבת התאחדות בקרית יערים טלז סטון.

טשערנוביל: השלום זכר לנכד האדמו"ר מטשרנוביל, בן לבנו הרה"צ ר' אהרן טווערסקי, חתן הרה"צ ר' מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מראחמסטריווקא, תיערך בבית המדרש טשערנוביל ברח' עזרת תורה בירושלים.

ויז'ניץ ירושלים: שבת שבע ברכות לנכד הגה"צ ר' שלמה זלמן אונסדורפר אב"ד דברי חיים פתח תקוה, בן לבנו הרה"ג ר' משה יוסף אונסדורפר אב''ד ברית אברהם זלאזיץ, עם נכדת האדמו''ר מויז'ניץ ירושלים, בת לבנו הרה''צ ר' חיים מאיר הגר, חתן האדמו''ר מטעמעשוואר זצ''ל, תתקיים באולמי עטרת גולדא - ריגער בשכונת בורו פארק בברוקלין בראשות האדמו"רים מויז'ניץ ירושלים ובורו פארק. סעודה שלישית תיערך בבית המדרש 'תורת חיים' ויז'ניץ ברח' ה-42 בשכונת ב"פ.

נדבורנה: האדמו"ר מנדבורנה‏ השוהה במסע הקודש לכבוד הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א, ישבות יחד עם קבוצת חסידים בעיירת 'בישטנא' באוקראינה בסמוך לקברו של מייסד החסידות הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א, התפילות והטישים יתקיימו בבניין הכנסת אורחים בסמוך לציון.

דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ השוהה בביקור בארה"ב שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו, ישבות בלייקווד שבניו גרז'י.

טאלנא: האדמו"ר מטאלנא אשדוד ישבות בלייקווד, האכסניה בבית הרב דוד בן ציון שפירא, התפילות והטישים ייערכו בשטיבל גור בעיר.

ביאלא ב"ב: האדמו"ר מביאלא ב"ב‏ השוהה במסע הקודש 'זוכר חסידי אבות' באירופה יחד עם חסידיו, ישבות בעיירת 'פשיסחא' שבפולין סמוך ונראה לציונו של היהודי הקדוש.

ספינקא: האדמו"ר מספינקא בורו פארק השוהה בארה"ק ישבות בירושלים, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש ספינקא בשכונת גאולה ברחוב ראשית חכמה 15. בליל שבת האדמו"ר יערוך טיש בשעה 10:45. 

דושינסקיא: לכבוד היארצייט של האדמו"ר מהרי"ם מדושינסקיא זיע"א, החל היום, יערוך בנו האדמו"ר מדושינסקיא טיש 'שלום עליכם' מיד אחרי התפילה בליל שבת בבית המדרש הגדול מהרי"ץ דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

ווערדאן: האדמו"ר מווערדאן ישבות בקרב חסידיו בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. התפילות והטישים יתקיימו באולמי פרדס צבי בוויליאמסבורג.

קוידינוב: השבת חל יומא דהילולא קדישא ה-25 של האדמו"ר מקוידינוב זצ"ל, לכבוד היארצייט יערוך האדמו"ר מקוידינוב טיש בליל שבת וכן יעבור בתפילות השבת לפני התיבה בבית מדרשו ברחוב מהרש"ל בב"ב.

קרעטשניף ירושלים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, נכדה לחתנו הרה"צ רבי משה אשכנזי אב"ד קרעטשניף ירושלים, בת לחתנו הרב ברוך הלברשטאם, בן הרה"צ ר' דוד הלברשטאם, בן האדמו"ר מגארליץ, וחתן גאב"ד ביליץ, תתקיים בבית המדרש קרעטשניף ברחוב השל"ה בב"ב.

קראלסבורג: שבת השבע ברכות לנכד הגה"צ אב"ד דקהל מנחת חינוך ב"פ, בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי הלברשטאם ר"מ בישיבת עמק הלימוד, וחתן אב"ד לאנצהוט, עם נכדת הגה"צ גאב"ד קארלסבורג, בת לבנו הרה"צ ר' משה ראטה הרב הצעיר מקארלסבורג, תתקיים בביהמ"ד קארלסבורג בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קהל יראים: שבת השבע ברכות לנכד האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו הרה"ג ר' יוסף שיף, בן האדמו"ר מליז'ענסק, עם נכדת האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בת לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר אב"ד קהל יראים אשדוד, וחתן הרה"ג רבי אברהם יונה שווארץ גאב"ד ווינה, תתקיים בבית המדרש קהל יראים ברובע ט' באשדוד, הטישים יערכו בהיכל ישיבת ויז'ניץ ברח' בן זכאי ברובע ז' אשדוד. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר משאץ ויז'ניץ.

אשדוד: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות בעיר אשדוד, שבת אחים בליל שבת קודש בשעה 10:45 תפילת מנחה וסעודת רעוא דרעווין בזמן הדלה"נ וייערכו בבית המדרש נעשכיז ברח' הרב לוין 1.

זלאטשוב: שבת השבע ברכות לבת הרה"צ רבי יהודה אהרן ליבוש פרנקל אב"ד זלאטשוב, בן הגה"צ רבי סיני פרנקל גאב"ד יבנאל, עם נין האדמו"ר ממשכנות הרועים זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע אשר רבינוביץ מזעליחוב ורב דקהל משכנות הרועים  בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מנחם רבינוביץ, תתקיים בבית המדרש בוטשאן ברח' ישיעיהו והטישים יערכו באולם שע"י מוסדות בית אל בב"ב.

ביאלא: בכל ריכוזי חסידות ביאלא בארץ ובעולם יציינו השבת את היומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'דברי בינה' מביאלא זיע"א, ‏נכדיו האדמו"רים מביאלא יערכו טישים השבת ויעלו את זכרו הטהור.

י-ם: השבת חל יומא דהילולא התשיעי של הגאון רבי ישראל גרוסמן ראש ישיבת פינסק‏ קרלין, לרגל ההילולא יערכו סעודת הילולא בבית המדרש הגדול פינסק קרלין ויעלו את זכרונו הטהור.

רימנוב: האדמו"ר מרימנוב ישבות השבת בשכונת סטמפורד היל שבלונדון לרגל שמחת הברית לנכדו בן לחתנו הרה"צ רבי שלמה זלמן גליק.

מירון: הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ רב קהילת צאנז בביתר וחבר הבד"ץ בעיר ישבות השבת באתרא קדישא מירון.

ויז'ניץ: השלום זכר לנין האדמו"ר מביקסאד, נכד לבנו הרה" צ רבי יעקב יוסף פיש, בן לבנו אהרן פיש, וחתן הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, בן הרה"ק בעל ה'אור שלום' מויז'ניץ מונסי, כמו"כ יערך שמחת הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, בת לחתנו הרב יצחק יוחנן רוטנברג, בן האדמו"ר מקאסני, תיערך בבית המדרש הגדול לבוש מרדכי בשיכון ויז'ניץ במונסי.

נעשכיז: חסידות נעשכניז באשדוד יציינו את השבת שקודם היומא דהילולא של האדמו"ר מנעשכיז זצ"ל, החל במוצ"ש, בליל שבת יערוך בנו האדמו"ר מנעשכיז טיש בבית מדרשו ברחוב חלפתא 9 ברובע ז' בעיר.

לעלוב ירושלים: שבת התאחדות לחברי החבורות של חסידי 'לעלוב-ירושלים' יערך באתרא קדישא מירון בראשותו של האדמו"ר מלעלוב ירושליםובהשתתפות ראשי החבורות, התפילות והטישים במתחם פריד שבמעלה הר מירון, הטיש בליל שבת בשעה 9:45. במוצ"ש יערך מעמד ההדלקה ברחבת המתחם בליווי כלי זמר.

קרלין לעלוב: השלום זכר לנין האדמו"ר הרה"צ ר' שמואל צבי רוזנפלד מקרלין לעלוב זצ"ל, נכד לחתנו הרה"צ ר' יונה וינברג, בן לבנו הרב משה מרדכי וינברג, תיערך בביהמ"ד קדושת שמואל צבי ברח' מלאכי בבני ברק.

אורייתא: בחורי ישיבת אורייתא השוהים במסע קברי הצדיקים באירופה לכבוד ההילולא של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, בראשות הראש ישיבה הגאון רבי דוד שפר, ישבתו בעיירת בארדיטשוב שבאוקראינה.

מבקשי השם: האדמו"ר ממבקשי השם השוהה בביקור בניו יורק שם עורך מגביות לטובת בית מדרשו, ישבות במונסי.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל טוב ליו"ר קהל מחזיקי הדת בעלזא הרב החסיד רבי מרדכי בריסק לרגל הולדת הנכד בשעה טובה, בן לבנו הרב חיים יוסף בריסק מנהל השיווק בעיתון 'המחנה החרדי'. השלום זכר בליל שבת בבית המדרש דחסידי בעלזא ברחוב הרב זוננפלד 3 בשכונת רמת אלחנן בבני ברק.

ברכת מזל טוב לרב יצחק אוסטרליץ, מזכ"ל איגוד הסמינרים, לרגל שמחת נישואי בתו ביום שני הקרוב באולמי 'גני הדקל' בבני ברק.

ברכת מזל טוב לר' פנחס פאמפ יו"ר "מוסדות בני יששכר" בדינוב, לרגל הולדת הנכד הבכור, בן לבנו חיים יצחק פאמפ בשעטומ"צ.

מזל טוב להערשי רובינשטיין מעורכי מגזין 'די וואך' מארה"ב לרגל אירוסיו בשעטומ"צ, שמחת האירוסין יערך ביום ראשון הקרוב בשכונת פלטבוש בברוקלין.

מזל טוב לגרפיקאי יהודה פריד לרגל הולדת הבן, ולסבא הרה"ח רבי איסר שפריי מחשובי חסידי נדבורנה לרגל הולדת הנכד בשעטומ"צ.

מזל טוב לאורגינסט הערשי סגל לרגל הבן בשעטומ"צ, השלום זכר יערך בליל שבת בבית המדרש לינסק ברח' השומר בב"ב.

מזל טוב לזמר יונתן שיינפלד לרגל נישואיו בשעטומ"צ.

מזל טוב לחתן האורגינסט משה נתנאל אוסטרליץ לרגל אירוסיו בשעטומ"צ.

מזל טוב למנצח ומעבד מקהלת 'יחד', שרוליק ויצמן, לרגל הולדת בתו הבכורה בשעטומ"צ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שמיני - פרה -  שבת מברכים ניסן בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 6:21 יציאת השבת: 7:33 ר"ת: 8:14

בני ברק: כניסת השבת: 6:36 יציאת השבת: 7:35 ר"ת: 8:12

מודיעין עילית: כניסת השבת 6:29 יציאת השבת: 7:35 ר"ת: 8:13

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 5:16 יציאת השבת: 6:29 ר"ת: 7:09

חיפה: כניסת השבת: 6:29 יציאת השבת: 7:30 ר"ת: 8:14

אשדוד: כניסת השבת: 6.37 יציאת השבת: 7.36 ר"ת: 8:12

תל אביב: כניסת השבת: 6:36 יציאת השבת: 7:35 ר"ת: 8:12

צפת: כניסת השבת: 6:32 יציאת השבת: 7:33 ר"ת: 8:14

באר שבע: כניסת השבת: 6:38 יציאת השבת: 6:31 ר"ת: 7:09

ניו יורק: כניסת השבת: 6.59 יציאת השבת: 7.59

לונדון: כניסת השבת: 6.09 יציאת השבת: 7.19

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.52 יציאת השבת: 8.02

פאריז: כניסת השבת: 6.58 יציאת השבת: 8.06

ציריך: כניסת השבת: 6.33 יציאת השבת: 7.38

מוסקבה: כניסת השבת 6.42 יציאת השבת: 7.59

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מה יענקלה ביאלאר מחפת בפשיסחא בפולין  (ל”ת)

    מאיר

;