1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. שנת שמיטה

שנת שמיטה

עציץ

עציץ נקוב בחצר כיצד אפשר להפכו לעציץ שאינו נקוב? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • עציץ נקוב בחצר כיצד אפשר להפכו לעציץ שאינו נקוב? • צפו בשיעור היומי

אדנית על החלון

אדניות שעל הסורגים בחלון, מה דינם בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אדניות שעל הסורגים בחלון מה דינם בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

טיפוח גינה

האם מותר לזרוע בשביעית גינה במרפסת של הפנטהאוז? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם מותר לזרוע בשביעית בגינה במרפסת שבפנטהאוז? • צפו בשיעור היומי

מזלף

עציץ שאינו נקוב: נכון להחמיר שלא להשקותו בשביעית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • עציץ שאינו נקוב: האם נכון להחמיר שלא להשקותו בשביעית? • צפו בשיעור היומי

אדנית פרחים

עציץ שבתוך אדנית - האם מותר לזרוע ולהשקותו בשנה השביעית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • עציץ שבתוך אדנית - האם מותר לזרוע ולהשקותו בשנה השביעית? • צפו בשיעור היומי

עציץ

עציץ נקוב בתוך הבית: האם היניקה חודרת דרך המרצפות? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • עציץ נקוב בתוך ביתו, האם היניקה חודרת ממרצפות הבית? • צפו בשיעור היומי

אדנית

נקב בצד האדנית - האם נחשב לעציץ נקוב? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נקב בצד האדנית - האם נחשב לעציץ נקוב? • צפו בשיעור היומי

עציץ

עציץ נקוב - מה גודל החור שיהיה באדנית וייחשב כקרקע?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • עציץ נקוב - איזה גודל חור צריך להיות באדנית כדי להיחשב כקרקע? • צפו בשיעור היומי

אברימי רוט

לכבוד השמיטה: חיים בנט הלחין, אברימי רוט מגיש • "כי תבואו אל הארץ"

"כי תבואו אל הארץ". המלחין האגדי ר' חיים בנט, שחתום על עשרות שנים של יצירת נכסי צאן ברזל, מקדיש לחן לרבבות ילדי ישראל הטהורים, שיושבים ולומדים הלכות שמיטה והוגים בכל דקדוקיה. הבעל מנגן ר' אברימי רוט בקולו הערב, נהנה מהרעיון והחליט להצטרף למיזם ולבצע 

השקיה

מה הדין בהשקיית השדה על ידי גרמא, בשביעית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מה הדין בהשקיית השדה על ידי גרמא בשביעית • צפו בשיעור היומי

ממטרות בגינה

מה דין ממטרות בגינה המופעלות עם שעון, בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ממטרות בגינה המופעלות עם שעון, מה דינן בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

השקייה

האם יש למחות בילד קטן שמשקה את הגינה בחצר המשותפת? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש למחות בילד קטן שמשקה את הגינה בחצר המשותפת? • צפו בשיעור היומי

אילוסטרציה

האם יש איסור שהגוי יעבוד בשדה היהודי בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש איסור שהגוי יעבוד בשדה היהודי בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

מנוע מזגן בחצר

מה דין צינור מזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש לחוש לצינור המזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו בשיעור היומי

השקיה

משקה שדהו בשביעית שלא ייפסד ומסתפק שמא מצמיח - מה דינו? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משקה שדהו בשביעית בכדי לשמר שלא יכמוש ומסתפק שמא יצמיח - מה דינו? • צפו בשיעור היומי

פרחים בחצר

כיצד יהיה מותר לנקות ולטפח את החצר - בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מנקה ומטפח חצרו - כיצד יהיה מותר בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

קטיף תפוחים

האם 'פסיק רישא' שנאמר בשבת שייך גם במלאכות הקרקע בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה יהיה מותר • צפו בשיעור היומי

טרקטור

איזה סוג עבודה מותרת בקרקע בשנה השביעית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • איזה סוג עבודה מותרת בקרקע בשנה השביעית? • צפו בשיעור היומי

טרקטור

ארבע מלאכות האסורות מהתורה בשנת השמיטה • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אלו ארבעת המלאכות האסורות מהתורה בשנת השמיטה • צפו בשיעור היומי

עוזרים לחקלאים

הנגיד הציוני הודיע: "מגריל דירה מפוארת בירושלים"

בשנים האחרונות מובילה קרן עם ישראל חי הגרלה שנתית על דירה בירושלים, בה כל מי שתרם 600 ש"ח ומעלה לוקח גם חלק ביוזמה מבורכת לחיזוק החקלאים, בפרט השנה, בשנת השמיטה • הדירה שממוקמת אל מול חומות העיר העתיקה, אטרקטיבית ביותר ומושכת אלפים מרחבי העולם 

;